Forum OSKKO - wątek

TEMAT: arkusz organizacyjny
strony: [ 1 ][ 2 ]
rzewa09-03-2020 14:10:20   [#51]

tak

Jot09-03-2020 14:23:52   [#52]

dzięki:-)

agafial22-03-2020 10:28:25   [#53]

W bieżącym roku szkolnym mamy klasę trzecią integracyjną. Czy pomimo, że orzeczenia są na etap edukacyjny i nowe orzeczenia będą w sierpniu możemy teraz w arkuszu zaplanować klasę 4 integracyjną czy robimy to dopiero w sierpniu?

Jacek22-03-2020 10:35:36   [#54]

robiłbym dopiero w aneksie

agafial22-03-2020 10:38:05   [#55]

Dziękuję

AMS23-03-2020 19:04:30   [#56]

W świetle przepisów podstawowym kryterium ważności orzeczenia w klasie IV jest termin wydania dokumentu. Na podstawie art. 312 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania i orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, wydane przed 1 września 2017 r., zachowują ważność na okres, na jaki zostały wydane, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. Natomiast zgodnie z treścią art. 312 ust. 2 orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przed 1 września 2017 r., na okres:

  • I etapu edukacyjnego - zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w klasie IV szkoły podstawowej,
  • II etapu edukacyjnego - zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w szkole podstawowej 
Hani20-08-2020 15:43:35   [#57]

W związku z przygotowaniem aneksu do arkusza organizacyjnego... W jednych klasach planowane były zajęcia rozwijające, ale ostatecznie od września nie będą realizowane, w innych w nadchodzącym roku nie planowano gddd, ale chciałbym je teraz przesunąć, przyspieszyć z późniejszych klas.

Czy w sierpniu, czyli przed 1 września, można wprowadzić zmiany do szkolnego planu nauczania w kilku klasach związane ze zmianą rozdysponowania godzin do dyspozycji dyrektora?

 

rzewa20-08-2020 16:23:05   [#58]

można

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ]