Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Awans zawodowy
strony: [ 1 ][ 2 ]
rzewa28-08-2019 22:42:57   [#51]

do #48: może, jak najbardziej (może to zrobić także 30.06 lub 30.07)

Ania Sz29-08-2019 10:29:11   [#52]

Dzięki Ewo :)

juasia29-08-2019 17:00:03   [#53]

A wymagania obowiązują z którego rozporzadzenia?

rzewa29-08-2019 21:48:47   [#54]

zależy do czego i dla kogo

bardu29-08-2019 22:42:00   [#55]

pytanie dotyczące rozpoczęcia stażu

nauczyciel ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego powinien mieć przerwę 2 lat od uzyskania stopnia kontraktowego, 

1. czy staż może rozpocząć osoba , która  na dwa lata  ale  w tym okresie przez 3 miesiące nie pracowała?

2. jeżeli jest to nauczyciel współorganizujący proces edukacyjny w oddziale przedszkolnym z ( z dwójką dzieci autystycznych) ma kwalifikacje do edukacji wczesnoszkolnej, ma oligo i jest w trakcie kwalifikacji do pracy z dziećmi z autyzmem w tym zespołem Aspergera-kończy luty 2020. Obecnie będzie zatrudniona za zgodą kuratora- czy może rozpocząć staż?

 


post został zmieniony: 29-08-2019 22:42:41
Ania Sz29-08-2019 23:06:50   [#56]

Nauczyciel który zaczyna 1.09 staż na dyplomowanego robi plan rozwoju wg rozporządzenia z 2018 r. prawda?

juasia30-08-2019 08:32:11   [#57]

rzewo, a dlaczego  to od stopnia awansu zależy? Już zupełnie się pogubiłam.

izael30-08-2019 09:32:19   [#58]

do bardu

1. nauczyciele powinien przepracować, a nie mieć przerwę:)

jeśli pozostawał w stosunku pracy, oczywiście w szkole, przez dwa lata, to może rozpocząć staż

do 2. u nas takie sytuacje bez zgody KO, bo jednak ma pedagogikę specjalną (jakąś)

 


post został zmieniony: 30-08-2019 09:37:49
rzewa30-08-2019 13:40:27   [#59]

i jak bez zgody KO (tak jak u izael) to może rozpocząć staż, a jak za zgodą KO to nie może -> art 10 ust 10 KN

juasia: nigdzie nie napisałam, że zależy to od stopnia awansu; zależy od tego jaki etap postępowania masz na myśli i od tego kiedy to postępowanie zostało wszczęte

juasia30-08-2019 18:36:08   [#60]

rzewo, chodzi o nauczyciela mianowanego, który złożył wniosek 30.08.2019 o rozpoczecie stażu z dniem 1.09.2019

(niestety w nawale zmian  człowiek czyta czasami bez zrozumienia)

rzewa30-08-2019 22:34:13   [#61]

wszytko dla tego n-la będzie wg przepisów obowiązujących 1.09.2019

graraz18-10-2019 17:31:18   [#62]

Od 2.10.2017r. do 28.03.2019r. to jest 1 rok 5 miesięcy 27 dni czy też 543 dni? Staż się przedłuża czy zostaje przerwany?

rzewa18-10-2019 18:54:08   [#63]

1 rok 5 miesięcy 27 dni

jeśli w czasie tej nieobecności była nieobecność spowodowana urlopem macierzyńskim, ojcowskim lub rodzicielskim albo macierzyńskim urlopem dodatkowym lub dodatkowym urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, to staż nie ulega przerwaniu tylko przedłużeniu o 1 rok 5 m-cy i 27 dni

a jeśli w tym okresie nie było nieobecności, o jakich napisałam wyżej, to niestety staz został przerwany i trzeba go odbyć w pełnym wymiarze

graraz19-10-2019 02:17:07   [#64]

Był urlop macierzyński czyli staż przedłużony, Dla mnie ważne było czy musi być liczone jako 543 dni bo to by mogło być traktowane jako więcej niż 1,5 roku.

Dziękuję za pomoc.

Jerzykk21-10-2019 21:21:51   [#65]

Proszę o pomoc

Kiedy nauczycielka powinna skończyć staż na kolejny stopień awansu zawodowego? Czy staż ulega wydłużeniu o 75 dni? Czy nauczycielka zakończyła staż 14 sierpnia 2019r. gdy:…?

 

Nauczycielka rozpoczęła staż na nauczyciela mianowanego 01.09.2016 r., staż powinien zakończyć się 31.05.2019 r. O ile przedłuży się staż, jeżeli nauczycielka w trakcie stażu: przebywała na zwolnieniu lekarskim, urlopie okolicznościowym, i miała inne usprawiedliwione nieobecności, i tak:

Zwolnienie  lekarskie- 2019.04.24- 2019.04.30; 7dni

Nieobecność usprawiedliwiona niepłatna- 2019.04.15-2019.04.18; 4 dni

Nieobecność usprawiedliwiona niepłatna- 2019.04.12- 2019.04.12; 1 dzień

Nieobecność usprawiedliwiona niepłatna- 2019.04.08- 2019.04.10; 3 dni

Urlop okolicznościowy 2018.12.14- 2018.12.14; 1 dzień

Urlop okolicznościowy 2018.01.19- 2018.01.19; 1 dzień

Zwolnienie lekarskie 2017.12.01- 2017.12.15; 15 dni

Zwolnienie lekarskie 2017.11.08- 2017.11.30; 23 dni

Zwolnienie lekarskie- 2017.10.04- 2017.11.07; 35 dni

Zwolnienie lekarskie- 2017.08.25- 2017.10.03; 40 dni

Urlop okolicznościowy- 2017.06.22- 2017.06.22; 1 dzień

Zwolnienie lekarskie 2017.06.14- 2017.06.21; 8 dni

Urlop okolicznościowy- 2017.04.24- 2017.04.24; 1 dzień

Opieka- 2017.01.03- 2017.01.05; 3 dni

Urlop okolicznościowy- 2016.12.19- 2016.12.19; 1 dzień

Urlop okolicznościowy- 2016.12.09- 2016.12.09; 1 dzień

Zwolnienie lekarskie- 2016.10.25- 2016.10.28; 4 dni

Zgodnie z art. 9d ust. 5 ustawy z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela w przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy i urlopy, o których mowa w ust. 5a, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności.


post został zmieniony: 21-10-2019 21:24:46
rzewa21-10-2019 23:42:05   [#66]

jedyna nieobecność przedłużająca staż to ta trwająca od 25.08.2017 do 15.12.2017 (3 m-ce i 20 dni), zatem staż należało przedłużyć o 3 m-ce i 20 dni

wobec czego zakończył się on 20 września 2019 r.

Jerzykk22-10-2019 19:23:07   [#67]

Bardzo dziękuję, ale...

Pracownik był na zwolnieniu przez 113 dni (7dni w VIII, 30 dni we IX, 31 dni w X, 30 dni w XI i 15 dni w XII). Staż przedłużamy o 113 dni, czyli o 30 dni-VI+ 31dni VII+ 31 dni- VIII+ 21dni we IX). Czy koniec stażu wypada 21IX, czy jak wyliczyłaś 20 IX.

Rzewa oświeć mnie ponownie...

rzewa22-10-2019 20:46:43   [#68]

rzeczywiście, koniec stażu 21.09.2019

pracownik był na zwolnieniu od 25.08 do 15.12.2017 (nieobecność ciągła) -> czyli: 24.09 upłynął miesiąc nieobecności, 24.10 upłynął drugi miesiąc nieobecności a 24.11 upłynął 3 miesiąc nieobecności, a od 25.11 do 15.12 upłynęło 21 dni (pomyliłam się poprzednio i policzyłam, że 20 dni)

wobec tego staż należy przedłużyć o 3 m-c i 21 dni: 30.06, byłby 1 m-c przedłużenia, 31.07 - 2 m-ce, a 31.08 to 3 m-ce no i jeszcze 21 dni, czyli koniec stażu 21.09.2019 r.

Jerzykk22-10-2019 21:27:44   [#69]

Dzięki. Pozdrawiam.:)

matyldaa22-10-2019 23:24:21   [#70]

Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 poz. 1574) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1650)

Czy to jest dobra podstawa prawna zaświadczenie dyrektora o wymiarze zatrudnienia?

matyldaa22-10-2019 23:53:50   [#71]

I jeszcze jedno, jeśli powołuję się na kartę nauczyciela, to poprawnie jest...

przed rozpoczęciem stażu spełnił(a) wymóg określony w art. 9d ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela         (Dz. U. z 2018 r., poz. 967, ze zm.) czy (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287)  ?

 

Ala23-10-2019 09:20:51   [#72]

oba poprawne :)

matyldaa23-10-2019 11:46:44   [#73]

Poprawne jest powołanie się na dwa rozporządzenia i poprawne jest polowanie się na KN z  Dz. U. 2018 z pozn. Zm lub dz. U z 2018 i dz. U z 2019?

Ala23-10-2019 13:09:50   [#74]

jakie rozporządzenia?

przecież powołujesz się tylko na ustawę


post został zmieniony: 23-10-2019 13:16:25
matyldaa23-10-2019 15:06:48   [#75]

Wypisując zaświadczenie powołuję się na: 

Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 poz. 1574) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1650)

?

Ala24-10-2019 09:30:13   [#76]

aaa :) popatrzyłam tylko na post #71 ;)))

obydwa rozporządzenia są obowiązujące ale nauczyciele realizują staż według jednego z nich

powołujesz się na to rozporządzenie, zgodnie z którym nauczyciel realizował staż :)

ewams-a24-10-2019 14:15:55   [#77]

Jeżeli nauczyciel zakończył swój staż w maju 2019, ale dostarczył sprawozdanie dyrektorowi dopiero teraz, to powinna być ocena pracy czy ocena dorobku? 

rzewa25-10-2019 18:34:05   [#78]

ocena pracy

matyldaa27-10-2019 01:47:36   [#79]

Stażysta:

1) prezentuje dorobek zawodowy; 2) prezentuje swoją wiedzę i umiejętności, w szczególności przez: a) zaproponowanie rozwiązania wskazanego przez komisję problemu związanego z wykonywaną pracą, z uwzględnieniem praktyki szkolnej, aktualnej wiedzy i przepisów prawa, b) wykonanie zadania z użyciem narzędzi multimedialnych; 3) odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego albo stopnia nauczyciela mianowanego.

Jeśli nauczyciel robi prezentację przedstawiając dorobek zawodowy, to można uznać to jednocześnie za wykonanie zadania z użyciem narzędzia multimedialnego? 

Jakie przykładowe rozwiązanie problemu można zaproponować?

matyldaa27-10-2019 22:16:36   [#80]

Jeszcze jedno pytanie:

Każdy z członków Komisji ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego, w punktach według skali od 0 do 10.

Czy ta ocena jest jawna? Czy w protokole należy wpisać nazwisko członka komisji i ilość przyznanych przez niego punktów?

 

ReniaB27-10-2019 23:00:37   [#81]

My wpisywaliśmy do protokołu średnia, ale dołączaliśmy karty oceny z punktami i uzasadnieniem


post został zmieniony: 27-10-2019 23:01:42
katsik28-10-2019 13:16:17   [#82]

Moi Drodzy? W dalszym ciągu mam obowiązek zawiadomić KO i OP o dacie komisji kwalifikacyjnej? Coś nie mogę znaleźć podstawy prawnej:(

katsik28-10-2019 13:19:14   [#83]

Oj. mam:))) Art. 9 g , ust. 4 KN:)))

mimka28-10-2019 13:34:22   [#84]

Proszę pomóżcie! Nauczycielka rozpoczęła staż na stopień n-la dyplomowanego 1.09.2015 r., staż uległ wydłużeniu i zakończyła go 11.10.2019 r. - moje pytanie: sprawozdanie pisze wg Rozporządzenia z 2013 r., czy z 2018 r.?

Ala28-10-2019 13:42:15   [#85]

z 2013 :)

mimka28-10-2019 13:53:40   [#86]

Dzięki :)

rzewa28-10-2019 14:04:37   [#87]

sprawozdanie pisze z tego co zrobiła - nie ma tu znaczenia rozporządzenie

mimka28-10-2019 15:45:11   [#88]

Rzewo - chodzi mi o wymagania, które ma spełnić na stopień n-la dyplomowanego. Nauczycielka opisała je w sprawozdaniu wg tych z 2013 r. Czy to prawidłowo? Ocenę dorobku też jej dokonałam wg realizacji wymagań, które zawarła w PRZ i opisała w swoim sprawozdaniu wg tych z Rozp. z 2013 r.

kaef29-10-2019 11:36:23   [#89]

Na kuratoryjnej naradzie starsza wizytator poinformowała nas, że w takim przypadku #84 pisze sprawozdanie ze swojego planu rozwoju, czyli de facto z 2013, bo przecież na podstawie tegoż powstał ów plan. Problem w tym, że może czegoś tam nie spełnić. Nauczyciel może oczywiście zmienić plan pracy (dostosować do 2018) i na podstawie tego zrobić sprawozdanie. Może, nie musi. Może zrobić i bez tego sprawozdanie z 2018 roku, bo przecież plan rozwoju nie jest załączany, więc nikt nie będzie wiedział, czy został zmodyfikowany, czy nie.

Krótko, pani powiedziała, ze z 2013 lub 2018 i nauczyciel może, nie musi zmieniać przy tym planu.

alis05-11-2019 09:29:23   [#90]

Nauczyciel rozpoczął staż na stopień nauczyciela kontraktowego 1 września 2019r.  i realizuje go według rozp. z 2018r.?

rzewa05-11-2019 10:25:53   [#91]

tak

Koba05-11-2019 15:36:10   [#92]

Mam wydać akt nadania stopnia awansu na kontraktowego, bo staż nauczycielka zakończyła 2 września 2019, a ja ją zatrudniłam 1.09.2019 r., więc miałam robotę. Ale po Waszych wpisach to już zgłupiałam , albo ja już przemęczona jestem. Podstawa z Karty, a na zaświadczeniu z rozporządzenia o awansie ?


post został zmieniony: 05-11-2019 15:36:32
MKJ05-11-2019 17:36:21   [#93]

Dziś nic nie piłem, więc też zwalam to na karb przemęczenia...

Nie rozumiem, o co pytasz. Zaświadczenie komisji i akt nadania wydaje się według wzorów z rozporządzenia...

Koba06-11-2019 12:42:31   [#94]

No tak. Nic nie jadłam, nic nie piłam. Już za stary dyrektor jestem, żeby tak się skołować. Sorki.

alis06-11-2019 13:29:25   [#95]

;) :D

 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ]