Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Awans zawodowy
strony: [ 1 ][ 2 ]
Betty13-08-2019 12:16:48   [#01]

Bardzo proszę o pomoc 

Mam nauczyciela , który rozpoczął ścieżkę awansu zawodowego 1.09.2014 roku na stopień nauczyciela dyplomowanego( do 31  maja 2017 roku)

Podczas  tego awansu był na:

- zwolnienie lekarskie - 99 dni 

- urlop macierzyński- 140 dni

- urlop rodzicielski- 224 dni

-od 01 września 2017 roku do 30 czerwca 2018 urlop dla poratowania zdrowia - 303 dni ,czy liczyć 1 rok ?

Nie wiem ,czy mam zsumować te wszystkie dni ? Jak to przeliczyć?

Proszę o pomoc.

MKJ13-08-2019 19:32:44   [#02]

Zsumować, ale tylko te nieobecności, które trwały do 31.05.2017 r. i o tyle przedłużyć staż. W przypadku zwolnienia lekarskiego liczymy tylko te nieobecności, które trwały dłużej niż miesiąc. Od 1.09.2017 r. do 30.06.2018 na pewno nie minął rok, więc jeśli dobrze policzyłaś te 303 dni, to tak będzie.

rzewa13-08-2019 21:32:28   [#03]

hm... lepiej jest nie sumować tylko przedłużać o każdą nieobecność, o ile pomiędzy tymi nieobecnościami n-l pracował lub korzystał z urlopu wypoczynkowego

aby ustalić datę zakończenia stażu muszę znać konkretne daty rozpoczęcia i zakończenia tych nieobecności -> w przypadku, gdy jest to nieobecność "ciurkiem" n-l musi niestety powtórzyć staż

Betty13-08-2019 23:20:24   [#04]

Oto dokładne daty

od 1 grudnia 2015 do 8 marca 2016- zwolnienie lekarskie,

od 9 marca 2016  do 26 lipca 2016 - urlop macierzyński,

od 27 lipca 2016 do 7 marca 2017- urlop rodzicielski,

 

od 8 marca 2017 do  2 maja 2017 - urlop wypoczynkowy

od 1 września 2017 do 30 czerwca 2018- urlop dla poratowania zdrowia

 

Ja obliczyłam,że powinna zakończyć 6 lipca 2019 roku............ nie jestem pewna. Dlatego proszę o pomoc.

rzewa14-08-2019 00:28:11   [#05]

od 1 grudnia 2015 do 8 marca 2016 i od 9 marca 2016  do 26 lipca 2016 i od 27 lipca 2016 do 7 marca 2017 jest 1 rok 3 m-ce i 7 dni nieobecności

w dniu 8 marca 2017 powinna n-lka otrzymać informację, że jej staż zostaje przedłużony o 1 rok 3 m-ce i 7 dni czyli zakończy się 7 września 2018 r

od 1 września 2017 do 30 czerwca 2018 to 10 m-cy nieobecności, zatem w dniu 1 lipca 2018 n-lka powinna otrzymać informację, ze jej staż znowu ulegnie przedłużeniu - tym razem o 10 m-cy, wobec czego zakończy się 7 lipca 2019 r

Betty14-08-2019 11:42:34   [#06]

Bardzo serdecznie Pani dziękuję. Na Panią zawsze można liczyć. Pozdrawiam 

beba114-08-2019 14:27:36   [#07]

1 rok 3 m-ce i 7 dni nieobecności + 10 m-cy = 2 lata 1 m-c i 7 dni, czyli więcej niż 1 rok i 6 m-cy

Czy nie powinna stażu rozpocząć od nowa?

MKJ14-08-2019 15:17:11   [#08]

Nie, ponieważ 8.03.2017 r. nauczycielka wróciła do pracy (urlop wypoczynkowy), zatem od tego dnia staż był kontynuowany.

aga7421-08-2019 12:23:00   [#09]

Poproszę o podpowiedź (to nie moja sprawa, ale chciałabym pomóc). Nauczycielka jest na zwolnieniach lekarskich od 1.10 do 10.01, ale żadne ze zwolnień nie są 30-dniowe, są przerwy weekendowe (zwolnienie do piątku, a następne od poniedziałku). Jak do tego podejść? 

 

elrym21-08-2019 17:09:07   [#10]

nauczyciel pracuje w 2 szkołach, w żadnej nie ma 1/2 etatu, ale łącznie ma 1/2 etatu

art. 22 ust. 4 KN w przypadku nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, który w żadnej z tych szkół nie jest zatrudniony w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie jednak wymiar jego zajęć stanowi co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć dla danego stanowiska, organ sprawujący nadzór pedagogiczny wyznacza dyrektora szkoły, który wykonuje czynności związane z odbywaniem stażu przez nauczyciela, w tym powołuje opiekuna stażu, dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela oraz wskazuje nauczycielowi właściwego dyrektora szkoły lub właściwy organ do złożenia wniosku odpowiednio o postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne

 

jak to jest w praktyce?

- nauczyciel składa pismo w KO?

rzewa21-08-2019 21:00:55   [#11]

do elrym: tak, może w tym piśmie aproponowac konkretnego dyrektora - KO wyznacza zwykle tego, u którego n-l ma najwięcej godzin

do aga74: przerwy sobotnio-niedzielne nie przerywajś ciągłości nieobecnosci

elrym21-08-2019 23:02:04   [#12]

Dzięki bardzo :)))

aga7422-08-2019 19:32:19   [#13]

Dziękuję.

Ala22-08-2019 19:43:25   [#14]

wg mojego KO przerwy weekendowe w zwolnieniach przerywają nieobecność

taką opinię otrzymałam 2 lata temu

zapytaj w KO :)

MKJ22-08-2019 19:59:59   [#15]

To zależy jaką nieobecność. :-)

Moim zdaniem, "awansową" przerywają, "chorobowej" (art. 23 ust. 1 pkt 2 KN) nie.

Ala22-08-2019 20:09:36   [#16]

awansową :)

czyli w przypadku #9 nie przedłużają stażu

Jot22-08-2019 22:24:30   [#17]

Nauczyciel stażysta w trakcie stażu na nauczyciela kontraktowego do 31 sierpnia tego roku- zgodnie ze zmianą przepisów. Od pierwszego września będzie pracował w  szkole B. Rozumiem, że ocenę pracy robi dyrektor ze szkoły A- tylko ma to być ocena dorobku zawodowego za okres stażu, czy ocena zgodnie z przepisami, które obowiązują do 31 sierpnia tego roku?  Staje przed komisją w szkole A?

subar22-08-2019 22:45:54   [#18]

ocena dorobku zawodowego - Ustawa z 13 czerwca 2019r. o zmianie Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.z 2019r., poz 1287) Art. 9 ust. 1 i 2. Postępowanie prowadzi szkoła B, gdyż tam złoży nauczyciel wniosek

Jot22-08-2019 23:08:07   [#19]

Dzięki, znam ten zapis, ale nie pasuje mi do tego  konkretnego przypadku jakoś... A co z komisją, w której ma się znaleźć opiekun stażu, skoro zostanie on w szkole A? Jakoś nie mogę pojąc. A ocenę kto zrobi temu nauczycielowi? Też Dyrektor Szkoły B, który  nie widział jego pracy?

rzewa22-08-2019 23:27:16   [#20]

a kiedy (dokładnie) ten n-l rozpoczął staż?

Jot23-08-2019 01:07:20   [#21]

 Nie znam szczegółów,  ale chyba z początkiem roku szkolnego 2018/2019, skoro mnie o to pytali.  Dopytam jutro.bo to nie nauczyciel z naszej szkoły.  Chodzi Ci o to, że nauczyciel ten powinien być zatrudniony na 2 lata wg obowiązującego wtedy przepisu, czy o coś innego?

rzewa23-08-2019 07:29:02   [#22]

jeśli rozpoczął staż później niż 1.09 to ukończy go później niż 31.08, wobec tego szkoła, w której jest obecnie zatrudniony będzie musiała wystawić mu ocenę pracy a nie ocenę dorobku

KaPi23-08-2019 08:04:34   [#23]

Rzewo, a jeżeli mam nauczyciela stażystę, który rozpoczął staż 12 września 2018, to kończy go 11 września 2019, a dostaje ocenę pracy czy dorobku?

rzewa23-08-2019 08:50:18   [#24]

jeśli zaczął i kończy staż u Ciebie otrzymuje ocenę dorobku na koniec stażu

natomiast jeśli 31.08 odchodzi aby zatrudnić się w innej szkole, to wystawiasz mu ocenę pracy za zrealizowany u Ciebie okres stażu, a on w nowej pracy rozpoczyna nowy staż, który z powodu przedłożonej w nowym miejscu pracy oceny pracy zostaje skrócony do 11 dni (tyle by w sumie było 12 m-cy) i w nowej pracy otrzymuje ocenę dorobku jak ten staż zakończy oraz składa wniosek o awans

KaPi23-08-2019 09:00:42   [#25]

na szczęście zostaje... :)

 

a mogę pożebrać o podstawę prawną skrócenia funkcji opiekuna stażu? była przyznana na 2 lata...

Jot23-08-2019 09:25:58   [#26]

Rzewo,przepraszam, ale naprawdę by tak było? A jak zatrudniało się nie raz młodego nauczyciela tylko na rok do 31 sierpnia i realizował w ciągu tego roku staż na kontraktowego? 
Często jest tak, że rozpoczęcie roku jest nie 1 września, tylko dzień, czy dwa później...Sadziłam, że rok szkolny to rok stażu,czyli to 12 miesięcy- jeśli nauczyciel go nie przerywa z jakiegoś powodu...

graga23-08-2019 11:31:06   [#27]

Mam pytanie i proszę o pomoc :)

otóż nauczycielka stażystka powinna skończyć staż (zgodnie z nowymi przepisami) 31.08.2019. Ale 12 sierpnia urodziła dziecko i jest teraz na urlopie macierzyńskim.

od 12 do 31 sierpnia jest mniej niż 30 dni więc nie przedłuża to stażu. Czy ona kończy staż 31.08.2019? czy ma dać sprawozdanie? Otrzyma wtedy ocenę dorobku. Czy może wnioskować o wszczęcie postępowania na kontraktowego przebywając na macierzyńskim?

Będę wdzięczna za odpowiedź.

rzewa24-08-2019 11:44:03   [#28]

graga: niestety jej staż ulega przedłużeniu o cały okres urlopu macierzyńskiego - art 9d ust 5a KN

Jot: lepiej dla tego n-la by te 12 m-cy nie stuknęło mu 31.08, bo wtedy cały jego awans się przedłuża o rok - bo co z tego, że otrzyma on ocenę dorobku zawodowego jak w nowej szkole dyrektor musi zatrudnić go jako stażystę, który z automatu rozpoczyna staż i trwa on 9 m-cy, a nie ma przepisu, na podstawie którego dyrektor by mógł mu ten staż skrócić zaliczając mu to co już zrealizował

wobec tego n-l musi ukończyć staż w nowej szkole, by móc złożyć w tej szkole wniosek o awans

nie może tego też zrobić w starej szkole. bo już w niej nie pracuje

art 9f ust 2 KN pozwala zaliczyć okres zrealizowanego stażu do stażu w nowej szkole jedynie wówczas, gdy n-l zmieni zatrudnienie w trakcie stażu, czyli zdecydowanie lepiej dla tego n-la by jego staż kończył się we wrześniu (może to być nawet 1.09), bo wtedy dyrektor nowej szkoły może zaliczyć staż zrealizowany w poprzedniej szkole (na podstawie oceny pracy), skrócić staż, wystawić ocenę dorobku i przeprowadzić postępowanie awansowe jeszcze przed 31.10 br co umożliwia n-lowi uzyskanie stopnia n-la kontraktowego przed 1.01.2020 i przeszeregowanie z tą datą

Jot24-08-2019 13:19:40   [#29]

Dziękuję Rzewo.

kaef24-08-2019 15:55:08   [#30]

Jak rozumiem, osoby które rozpoczęły staż na kontraktowego w roku szkolnym 2018/2019, kończą go 31.sierpnia 2019. Co w sytuacji, gdy ciężko będzie wystawić pozytywną ocenę dorobku na podstawie realizacji planu rozwoju? Czy sens ma rozwiązanie, by zobowiązać nauczyciela do zmian w tymże?

edithael25-08-2019 11:49:07   [#31]

A nie jest tak, że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż automatycznie 1 września, bez składania wniosku? Skąd ten 12.09?

I odnośnie sprawozdania stażysty: napisał plan na 2 lata, MEN zmieniło zasady w trakcie, skracając mu czas na realizację planu do 12 miesięcy. Moim zdaniem w sprawozdaniu powinien rozliczyć się tylko z tego, co miał na te 12 miesięcy zaplanowane. 

rzewa25-08-2019 12:34:38   [#32]

nauczyciel stażysta co do zasady rozpoczyna staż z dniem zatrudnienia (chyba, że zostanie zatrudniony później niż 14 dni od rozpoczęcia zajęć w roku szkolnym) - jak zostanie zatrudniony 12.09 to i staż rozpocznie dopiero 12.09

wcześniej po prostu się nie da :-))

KaPi25-08-2019 16:40:27   [#33]

było tak, jak napisała Rzewa...

Ala25-08-2019 20:03:42   [#34]

#31 jak rozpisał zadania na 2 lata to teraz w środku powinien mieć wszystko rozgrzebane ;)))

alis25-08-2019 20:04:50   [#35]

A co w sytuacji, kiedy nauczycielka rozpoczęła staż dwuletni 1 września 2018r.  na stopień nauczyciela kontraktowego, zmieniły się zasady w trakcie to raz, a dwa to urodziła 17 lipca i obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim. Co z jej stażem? Bedzie przebywać łącznie na urlopach do 14 lipca 2020 r., umowę ma do końca sierpnia 2020r.

juasia25-08-2019 20:31:23   [#36]

a co z opiekunem stażu na rozmowie kwalifikacyjnej, jeżeli nauczyciel stażysta zmienił szkołę i rozmowa nie odbywa się w placówce, w której robił staż?

rzewa25-08-2019 22:43:36   [#37]

nie może rozmowa odbywać się w innej jednostce niż ta, w której n-l zakończył staż

alis: jeśli chce ona awansować, a nie ma pewności, że będzie miała przedłużoną umowę powinna skończyć urlop rodzicielski z końcem zajęć w roku szk. 2019/2020 (może podzielić się tym urlopem z mężem)

IkaP26-08-2019 03:57:56   [#38]

Bardzo proszę o sprawdzenie czy dobrze policzone i pomoc w ustaleniu wszystkich dat.

Awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Staż rozpoczęty 1 września 2017 r.

Zwolnienie lekarskie - ciąża 6.06.2018 r. - 25.09.2018 r.

Urlop macierzyński 26.09.2018 r. - 24.09.2019 r.

Wychodzi tak:

L-4 - 112 dni, urlop macierzyński - 364 dni

Czy staż należy przedłużyć o 112+364 = 476 dni, czyli do 19.09.2021 r.?

 Teoretycznie 25.09.2019 r. wraca do pracy, ale chce od razu wykorzystać urlop (40 dni zaległego i 35 dni z roku 2019).

Kiedy powinna przynieść zaświadczenie lekarskie o got. do pracy 24.09 czy dopiero po urlopie?

Informacja o przedłużeniu stażu - 25.09 czy po urlopie?

 

juasia26-08-2019 07:29:13   [#39]

rzewo, ale czy może odbyć się rozmowa w placówce, w której nauczyciel  nie jest już zatrudniony? Wcześniej na forum była właśnie taka interpretacja.

graga26-08-2019 14:55:20   [#40]

rzewo- bardzo dziękuję za odpowiedź. Przepraszam, że dopiero teraz, ale byłam poza zasięgiem internetu :)


post został zmieniony: 26-08-2019 14:56:30
dorotacho26-08-2019 15:29:12   [#41]

Co mam zrobić  w takiej sytuacji? 

Zatrudniłam matematyka stażysta na dwa lata, bo tyle miał trwać staż na nauczyciela kontraktowego. W tym czasie zobowiązał się, że zrobi kwalifikacje pedagogiczne. Zmiana w prawie mówi, że kończy staż po 12 miesiącach, ale dopiero w grudniu będzie miał przygotowanie pedagogiczne. Co teraz z chłopakiem z robić?

bosia26-08-2019 18:54:22   [#42]

staż się przedłuża do uzyskania przygotowania pedagogicznego - art. 10 ust. 3 KN

rzewa26-08-2019 22:28:17   [#43]

IkaP:

nieobecność trwać będzie 1 rok 3 m-ce i 19 dni -> wobec tego staż przedłuża się o ten okres czyli koniec stażu wypada 19.09.2021 r.

zaświadczenie lekarskie może dostarczyć po urlopie wypoczynkowym, a inf o przedłużeniu stażu powinna otrzymać 25.09.2019

juasia - nie ma możliwości by stażysta składał wniosek na komisję w innej szkole niż ta, w której zakończył staż -> jeśli zgłasza się do pracy n-l, który nie ma stopnia awansu (i to nie później jak 14 dnia od rozpoczęcia zajęć w roku szkolnym) to automatycznie rozpoczyna staż na n-la kontraktowego, którego w żaden sposób nie można "zaliczyć" tym, że już w innej szkole n-l staż zrealizował - dopiero po zakończeniu tego stażu, czyli po 9 m-cach i po uzyskaniu pozytywnej oceny dorobku n-l może złożyć wniosek na komisję

dorotacho27-08-2019 14:15:41   [#44]

Bosia co to znaczy przedłuża? O rok? Czy do grudnia bo wtedy będzie miał kwalifikacje.

bosia27-08-2019 15:00:48   [#45]

aż uzyska kwalifikacje pedagogiczne, czyli w tym przypadku do grudnia

Roman Langhammer27-08-2019 18:58:31   [#46]

Nauczyciel kontraktowy/mianowany zatrudniony od 01.09.2019. Wniosek o rozpoczęcie stażu na mianowanego/dyplomowanego wraz z planem rozwoju składa 04.09.2019. Staż rozpoczyna 01.09. czy 04.09?


post został zmieniony: 27-08-2019 19:01:01
rzewa27-08-2019 22:34:06   [#47]

4.09

Ania Sz28-08-2019 17:55:43   [#48]

A mianowany który pracuje w danej szkole może złożyć wniosek i plan rozwoju 30.08 z datą rozpoczęcia 1.09?

juasia28-08-2019 18:51:56   [#49]

jeśli wniosek złozy 4 września 2019 to staż trwa do 4 czerwca 2022?

izael28-08-2019 19:25:08   [#50]

do 3 czerwca:)

strony: [ 1 ][ 2 ]