Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Arkusze ocen
strony: [ 1 ][ 2 ]
juasia18-07-2019 09:41:09   [#51]

ale czy w kolumnie klasyfikacji  rocznej i końcowej , w obu miejscach wpisujemy datę uchwały Rady pedagogicznej?

rzewa18-07-2019 10:09:29   [#52]

TAK

MKJ18-07-2019 13:13:49   [#53]

Jeżeli była podjęta... ;-)

juasia19-07-2019 12:19:16   [#54]

a w klasyfikacji rocznej i końcowej w obu przypadkach dla ucznia klasy VIII piszemy ze ukończył szkołę? Czy może w rubryce  klasyfikacji rocznej piszemy, że otrzymał promocję? A jeżeli chodzi o uchwałę to może być jedna dla klasyfikacji rocznej i końcowej?

rzewa19-07-2019 14:50:27   [#55]

w rocznej: kreska

w końcowej: ukończył szkołę

MKJ19-07-2019 17:37:19   [#56]

Uzupełniając: może być jedna.

rzewa19-07-2019 20:19:05   [#57]

owszem ale jej data musi być wpisana zarówno w kolumnie dot. klasyfikacji rocznej jak i końcowej

juasia22-07-2019 08:51:26   [#58]

 To jeszcze korzystając z dobrych wskazówek, bardzo proszę o rozwianie wątpliwości:  co powinno być wpisane  w arkuszu ucznia kończącego szkołę jeśli chodzi o liczbę opuszczonych godzin: w klasyfikacji rocznej- godziny z danego roku, a w klasyfikacji końcowej godziny z całego etapu edukacyjnego, czyli klas IV-VIII?.

Podobnie sytuacja się ma z osiągnięciami ucznia.

juasia22-07-2019 09:10:28   [#59]

i jeszcze nurtuje mnie kwestia wykreskowania pierwszej strony arkusza wypełnianego elektronicznie dla ucznia klasy VIII (np. informacje o eksperymentach, wydłużeniu etapu edukacyjnego)- czy możemy to zrobić odręcznie?

rzewa22-07-2019 09:39:45   [#60]

w klasyfikacji rocznej: liczba opuszczonych godzin w ostatniej klasie

w klasyfikacji końcowej: kreska

tak, na pierwszej stronie odpowiednich wpisów należy dokonać ręcznie

juasia22-07-2019 10:56:25   [#61]

bardzo dziękuję

juasia22-07-2019 11:42:06   [#62]

Zastanawiam się jeszcze czy jednak:

1.w klasyfikacji końcowej nie przepisać znaczących osiągnięć uczniów z poprzednich lat? 

2. wdżwr jeżeli uczestniczył w klasie 7, a w 8 już nie, to czy w klasyfikacji końcowej dokonujemy wpisu "uczestniczył"?

3. zajęcia dodatkowe w klasie 4,5,6 język rosyjski- czy w klasyfikacji końcowej przepisujemy "uczestniczył"?

rzewa22-07-2019 14:52:05   [#63]

1. szczególne osiągnięcia: w klasyfikacji rocznej wpisujesz to co dotyczy tylko klasy ósmej; w klasyfikacji końcowej, to samo co na świadectwie ukończenia szkoły

2. jeśli w 8 klasie nie uczestniczył, to nic nie wpisujesz

3. jeśli to zajęcia dodatkowe, o jakich mowa w ramowych planach nauczania, to powinna być ocena; rozumiem, że w klasie 7 i 8 już tych zajęć w tym oddziale nie było, zatem w klasyfikacji końcowej oraz na świadectwie wpisujesz ocenę z 6 klasy


post został zmieniony: 22-07-2019 14:52:21
Dan6724-07-2019 19:09:14   [#64]

Witam!

Mam pytanie:

1. arkusz ocen dla ucznia z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym założony w roku szkolnym 2015/16 uzupełniany komputerowo / MEN-I/38b/2/ - czy można wpisać ręcznie informację o przedłużeniu etapu edukacyjnego i innowacji ?

2. arkusz MEN-I/38/2 - jaki arkusz w roku szk. 17/18 dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym /arkusz uzupełniany ręcznie/ - czy kolejne strony z arkusza MEN-I/46/1 ?

bardzo proszę o pomoc

rzewa25-07-2019 09:50:35   [#65]

1. tak, można

2. a której klasy to w roku 2017/2018 był uczeń? Jeśli I, to powinien mieć założony arkusz ocen MEN-I/37/1 lub MEN-I/46/1, jeśli klasy starszej, to należało założyć ponownie arkusz wg jednego (dowolnego) z tych wzorów i dołączyć go do dotychczasowego arkusza (np. MEN-I/38/2)

polega to na tym, że wypełniamy pierwszą stronę arkusza nowego wzoru i wypełniamy go zaczynając od tego co dotyczy roku 2017/2018 i lat następnych, natomiast w dotychczasowym arkuszu wpisujemy jedynie inf., że posiada on załącznik w postaci arkusza wg wzoru 37 lub 41

Dan6730-07-2019 08:12:39   [#66]

Czyli jak dokładam ten nowy arkusz w 17/18 dla ucznia kl. III SP /ma MEN-I/37b/2, a dokładam MEN-I/46/1/:

1.  w starym arkuszu piszę, że dokładam załącznik  - gdzie to trzeba zapisać?

2. przyjęty w roku szk., wpisany do księgi ... - przepisuję z poprzedniego arkusza ?

bardzo proszę o radę

 

Gucia31-07-2019 22:46:40   [#67]

Jeśli SP jest likwidowane z dniem 31.08, a uczniowie "przechodzą" do innej SP, tj. szkoła jest w tym samym budynku, ale ma inną nazwę. Cała procedura likwidacji jest w toku, część nauczycieli zostało przeniesionych, część nie wyraziła zgody.

Moje pytanie dotyczy arkuszy ocen. Czy dobrze myślę, postępując analogicznie do wcześniej przytoczonych przykładów?

  1. w dotychczasowych arkuszach, w miejscu data i przyczyna opuszczenia szkoły wpisuję 31 sierpnia 2019r., likwidacja szkoły.
  2. robię odpisy arkuszy wszystkich uczniów kl. 1-7, w miejscu sporządzono odpis arkusza ocen 31 sierpnia 2019r 
  3. zakładam nowe arkusze na wzorach MEN i w miejscu przyjęty w roku szkolnym 2019/2020 do klasy  wpisuję odpowiednią klasę? Tzn. arkusze wypełniamy komputerowo, czyli drukuję na początku roku wszystkie arkusze i dołączam odpisy?

 

rzewa31-07-2019 22:56:18   [#68]

tak

Gucia31-07-2019 23:05:34   [#69]

Dziękuję bardzo. Masakra, ile roboty....

Gucia01-08-2019 01:16:20   [#70]

Apropos nowej szkoły, która rozpocznie swoją działalność 1 września 2019 roku.

Czy można zrobić radę pedagogiczną przed rozpoczęciem zajęć - jak stanowi prawo, tj. 28 sierpnia?

Chciałam przyjąć zmiany w statucie, uchwalić regulamin RP, zaopiniować programy, podręczniki, zajęcia w-f do wyboru przez uczniów, ustalić sposoby wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, powołać komisje, zespoły, itp. itd.

 

Tak dziwnie, bo teoretycznie szkoły nie ma, a rada pedagogiczna podejmuje uchwały.... hmm

elrym01-08-2019 06:31:42   [#71]

Spokojnie możesz,a w uchwałach napiszesz: "wchodzi w życie od 1września 2019 roku"

;)))

elkap01-08-2019 09:32:05   [#72]

Gucia, uważam, że nie może podejmować uchwał organ, który formalnie jeszcze nie istnieje. Jeśli szkoła rozpoczyna działalność 1 września, to jej rada pedagogiczna także od tego dnia rozpoczyna swoje istnienie.

Dan6701-08-2019 13:27:05   [#73]

Czy ktoś może coś poradzić w sprawie [#66]?

Gucia01-08-2019 13:47:08   [#74]

Przepraszam, ale podrążę temat zebrania rady.

Czy w sierpniu zrobić tylko taką organizacyjną radę, bez uchwał (te, dopiero 2 września) czy można podejmować uchwały (co wydaje mi się wątpliwe).

Bo, że można radę zrobić nie wątpię, gdyż art. 69 ust 5 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe stanowi: "Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego..."

Jak radzicie?

Co TY na to, rzewo??


post został zmieniony: 01-08-2019 13:47:31
elkap01-08-2019 19:49:24   [#75]

Będę się upierała, że w przypadku, o którym piszesz, rada pedagogiczna utworzy się z dniem 1 września. Przepis przytoczony przez ciebie dotyczy każdej rady pedagogicznej, która już formalnie istnieje.

Gucia01-08-2019 23:17:39   [#76]

Rozumiem, w takim razie jak podać dzieciom plan 2 września, gdy nie został on zaopiniowany przez radę? Jak rada ma zaopiniować przydział czynności? itp, itd.

 

Trudna sytuacja. A przecież nie tylko u nas tworzy się nowa szkoła. Na pewno takich przypadków jest/było wiele. Nikt z Państwa nie ma doświadczenia w tej kwestii?

Rzewo, ratuj, plisss. 

Dan6702-08-2019 06:54:44   [#77]

Muszę dopytać: 

Jak dokładam  nowy arkusz w 17/18 dla ucznia kl. III SP /ma MEN-I/37b/2, a dokładam MEN-I/46/1/:

1.  w starym arkuszu piszę, że dokładam załącznik  - w którym miejscu to  wpisuję?

2. co napisać w miejscu: przyjęty w roku szk........., wpisany do księgi ........ - przepisuję z poprzedniego arkusza ?

bardzo proszę o radę

rzewa02-08-2019 07:17:13   [#78]

1. na ostatniej wypełnionej stronie: "cd. w następnym arkuszu"

2. napisać to samo co w pierwotnym arkuszu, ale na 2 str. będą oceny uzyskane  r. szk. 2017/2018

-------------------------------------------------

Gucia, wcale nie tak cz ęsto jest tworzona nowa samorządowa szkoła - ostatnio w wymiarze masowym miało to miejsce 20 lat temu

jeśli szkoła zostaje utworzona 1.09, to rp też z tą datą rozpoczyna działalność - wobec czego jakiekolwiek uchwały (w ramach kompetencji stanowiących jak i opiniujących) są możliwe dopiero od tej daty

uczniowie otrzymują plan przed 1.09 ustalony przez dyrektora, jest to plan tymczasowy -> rp opiniuje go na pierwszym zebraniu (może już wówczas zostać zmieniony) i po zatwierdzeniu przez dyrektora staje się on planem stałym

pierwsze zebranie rp w takiej szkole powinno odbyć się jak najwcześniej -> w pierwszym tygodniu września

Dan6702-08-2019 18:33:07   [#79]

Rzewa serdecznie dziękuję

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ]