Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Arkusze ocen
strony: [ 1 ][ 2 ]
barbara7113-06-2019 15:31:27   [#01]

Czy dla obecnej klasy IV trzeba do starych arkuszy dołączyć aktualnie obowiązujące MEN I/36/1? Stare mają inne nazwy przedmiotów. Czyli jeden uczeń ma mieć podwójny arkusz?

elrym13-06-2019 18:51:01   [#02]

tak

malgala14-06-2019 12:45:08   [#03]

Jaki symbol arkusza dla klasy VIII?

W ubiegłym roku był drukowany na wzorze MEN-I/37b/2, ale teraz nie przyjmuje mi ten wzór wszystkich danych z klasyfikacji rocznej i końcowej.

Jacek14-06-2019 15:19:59   [#04]

MEN-I/63m/2 i taki też winien być w klasie siódmej

marmak14-06-2019 20:06:45   [#05]

Wrócę do arkusza dla kl IV: jeden uczeń ma mieć podwójny arkusz --> stary, gdzie są dane z klas młodszych i nowy od czwartej.

Pierwsza strona arkuszy, starego i nowego, niczym sie nie różni, więc nie ma chyba potrzeby drukowania jej.

A czy obowiązujący dla kl IV arkusz to nie ma nr wzoru MEN-I/45/1 ?

Jacek14-06-2019 21:10:44   [#06]

właśnie taki

malgala15-06-2019 08:37:53   [#07]

Dzięki Jacku.

 

rzewa15-06-2019 11:22:28   [#08]

do #05: niestety trzeba wydrukować obie strony - różnica jest w dacie drukowania

Doska15-06-2019 14:29:24   [#09]

A co z pierwszą stroną arkusza dla VII lub VIII klasy? Wzór arkusza 63m nie posiada pierwszej strony. Mam na mysli uczniów, którzy przeszli do mojej szkoły z innej.

iksik15-06-2019 16:17:45   [#10]

Czy w arkuszu ocen ucznia kończącego gimnazjum w kolumnie wyniki klasyfikacji końcowej wpisujecie sumę godzin opuszczonych w ciągu trzech lat edukacji?

Jacek16-06-2019 16:05:14   [#11]

do  [#09]

w takim przypadku drukowałem pierwszą stronę na wzorze MEN-I/45/1


post został zmieniony: 16-06-2019 16:05:25
Doska17-06-2019 11:41:15   [#12]

Jacku i ja tak zrobię, ale jest to kolejny bubel...

Jacek17-06-2019 17:01:41   [#13]

Tak zeznawał MEN w ub. roku jak oficjalnie pytaliśmy

http://www.oskko.edu.pl/oskko/2018-swiadectwa_i_druki/ 

Ed17-06-2019 19:26:37   [#14]

W załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie świadectw jest taka inf.dotycząca arkuszy uczniów techikum : "23. Arkusze ocen ucznia lub słuchacza mają format A4 (210 × 297 mm), z tym że w przypadku arkuszy ocen założonych na drukach według wzorów nr 49, 50 i 51 określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia strony pierwsza i ostatnia mają format A4 (210 × 297 mm), a kolejne strony mają format A3 (420 × 297 mm). Arkusze ocen wypełniane pismem komputerowym są drukowane jednostronnie."

Taka koncpecja jest dosyć nieporęczna. Jak praktycznie rozwiązujecie tę kwestię ? Na zakończenie edukacji spinacie całość spinaczem ?

 

MKJ17-06-2019 23:26:18   [#15]

Wkładamy do koszulki, a koszulkę do segregatora. Jeszcze adnotacja na początek i koniec i mamy księgę arkuszy. :-)

Ed20-06-2019 10:59:56   [#16]

Można i tak, dzięki !

gosiaes221-06-2019 11:09:07   [#17]

a gdzie na arkuszu jest widoczna data wydruku, bo ja jej nie mogę namierzyć???

MKJ21-06-2019 12:46:06   [#18]

A dlaczego na arkuszu miałaby być widoczna data wydruku? Jest data uchwały RP i data wypełnienia arkusza.

olaszyma24-06-2019 09:05:58   [#19]

Czy istnieje wymóg dotyczący konkretnej daty wypełnienia arkusza? Wiadomo że nie może być wcześniejsza niż data uchwały RP.  

Jacek24-06-2019 10:17:16   [#20]

i nie późniejsza niż data wydania świadectwa

olaszyma24-06-2019 10:31:56   [#21]

Jacku ta data wynika z rozporządzenia ? Którego ?

Jacek24-06-2019 10:48:19   [#22]

o ile pomnę to nie wynika z rozporządzenia ale z logiki. By wydać świadectwo należy uzupełnić arkusz ocen a to można zrobić po radzie klasyfikacyjnej i przed wydaniem świadectwa

olaszyma24-06-2019 10:51:28   [#23]

No tak.

KaPi24-06-2019 10:51:31   [#24]

a nie można stworzyć świadectwa na podstawie zapisów w dzienniku? 

i tak samo arkusza?

olaszyma24-06-2019 10:57:44   [#25]

Niby można, ale chyba odwołujemy się do dawnej procedury wg której dziennik - arkusze - świadectwo.

MKJ24-06-2019 11:05:37   [#26]

KaPi, po ostatnich zamieszaniach maturalnych stwierdzam, że jak najbardziej można, a data wypełnienia arkusza powinna się zmieścić przed 31 sierpnia. :-)

dwalcz26-06-2019 10:46:15   [#27]

Przypomnijcie proszę, czy arkusze ocen (na wzorze MEN-I/45/1 i MEN-I/46/1) można drukować dwustronnie?

rzewa26-06-2019 11:10:55   [#28]

nie można - ust 23 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie świadectw...

dwalcz26-06-2019 11:27:30   [#29]

Bardzo dziękuję.

olaszyma27-06-2019 11:14:36   [#30]

Upewniam się bo już zgłupiałam. Na pierwszej stronie w rubryce :"data i przyczyna opuszczenia szkoły" dokonujemy wpisu tylko wtedy gdy uczeń opuści szkołę wcześniej i przeniesie się do innej. Jeżeli ukończy szkołę to tam nic się nie wpisuje bo informacja o jej ukończeniu zawarta jest przy uchwale o klasyfikacji końcowej na ostatniej stronie arkusza.

Bo spotkałam się z sugestią innego dyrektora że tam  (tj. na pierwszej stronie)powinno się wpisać "ukończył szkołę" 

Jacek27-06-2019 13:54:57   [#31]

dobrze kminisz :-)

to się kreskuje, jak i pozostałe niewypełnione rubryki na 1 stronie za wyjątkiem wydania duplikatu świadectwa


post został zmieniony: 27-06-2019 13:56:08
Ela131427-06-2019 20:02:49   [#32]

Wiem, że już wcześniej pisano na ten temat, ale   również chciałabym się upewnić, ponieważ pojawiły się różne zdania wśród kolegów. Czy w klasie IV i VII drukowaliście pierwszą  i drugą stronę arkusza, czy tylko dokładaliście kolejną stronę z ocenami? Oczywiście mam na myśli uczniów, którzy są cały czas w mojej szkole.

GAŁKA28-06-2019 23:49:47   [#33]

olaszyma :)

może ten inny dyrektor myślał o wierszu:

Wydano świadectwo ukończenia szkoły ……………19 czerwca 2019 r……………………….
                                                                                            data i podpis nauczyciela

 

dwalcz01-07-2019 10:43:03   [#34]

Poradźcie proszę co z arkuszem ucznia - byłego gimnazjalisty, który ukończył 8-letnią SP.

1. Temu uczniowi należało założyć w kl. 8 nowy arkusz?

2. Co zrobić z arkuszem z gimnazjum?

3. W arkuszu z gimnazjum należy coś wpisać w związku z przejściem ucznia z gim do sp?

olaszyma01-07-2019 11:37:42   [#35]

Na arkuszu sp wpisuje się datę i klasę do której został przyjęty i dołącza się odpis arkusza gim, z którego wynika że nie był promowany do klasy trzeciej. 

dwalcz01-07-2019 15:12:43   [#36]

Doprecyzuję. Gimnazjalista (z #34) był uczniem naszego  gimnazjum w zespole szkół (SP+gim). Zespół po przekształceniach zmienił się na szkołę podstawową z włączonymi oddz. gimnazjalnymi.

rzewa01-07-2019 17:42:49   [#37]

w arkuszu gimnazjum należy wpisać datę opuszczenia szkoły, sporządzić odpis a potem napisać datę sporzadzenia odpisu

następnie zarchiwizować, czyli umieścić w księdze ocen uczniów gimnazjum, którzy w tym roku ukończyli lub opuścili szkołę

dwalcz02-07-2019 08:49:43   [#38]

Podsumowując:

1. w arkuszu gimnazjum, w miejscu data i przyczyna opuszczenia szkoły 31 sierpnia 2018r., brak promocji do następnej klasy.

2. robię odpis arkusza gimnazjum, w miejscu sporządzono odpis arkusza ocen 31 sierpnia 2018r 

3. zakładam nowy arkusz na wzorze MEN-I/45/1 i w miejscu przyjęty w roku szkolnym 2018/2019 do klasy  ósmej

Czy ww uczeń spadający z gim do sp powinien być wpisany do księgi uczniów ponownie pod nowym numerem?

katsik02-07-2019 08:55:15   [#39]

podnoszę wpis Eli:( Zgłupiałam, a robię porządek

Jacek02-07-2019 09:00:25   [#40]

nie ma potrzeby drukować pierwszej strony jeśli uczeń był w szkole i ma założony arkusz. Tylko kolejna strona z ocenami rocznymi.


post został zmieniony: 02-07-2019 09:00:55
rzewa02-07-2019 09:39:47   [#41]

dwalcz: ten uczeń był wpisany do księgi uczniów gimnazjum - tam należy wpisać datę opuszczenia szkoły

natomiast należy go wpisać do księgi uczniów sp z datą 1.09.18 oraz z inf. że przyjęto go do klasy VIII, pod pierwszym wolnym numerem w tej księdze

dwalcz02-07-2019 09:46:07   [#42]

Rzewo, a co z drukowaniem pierwszej strony arkusza? Jacek pisał że nie potrzeba.

rzewa02-07-2019 09:57:05   [#43]

Jacek pisał odpowiadając na pytanie z postu #32 - tam chodziło o ucznia, który nie zmienia szkoły

Ty dopytujesz o ucznia, który "spadł" do sp z gimnazjum, czyli zmienił szkołę - na pierwszej stronie będą zupełnie inne informacje: inna nazwa szkoły, inny numer itp. i odpis arkusza gimnazjum będzie załącznikiem do tego nowego arkusza sp (ja to jeszcze załączyłabym do tego arkusza poświadczone ksero świadectwa ukończenia 6-cio letniej sp)


post został zmieniony: 02-07-2019 09:59:06
dwalcz02-07-2019 09:58:48   [#44]

tak myślałem, bardzo dziękuję wszystkim za pomoc

AMS11-07-2019 12:41:00   [#45]

Proszę o pomoc.

Przygotowuję arkusze ocen uczniów,którzy ukończyli szkołę (SP, GM), aby sporządzić księgę zgodnie z § 15. 1. rozporządzenia MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania ... oraz rodzajów tej dokumentacji. 

Zgodnie z §16 ust 8. rozporządzenie MEN w sprawie oceniania , klasyfikowania i promowania ...

8. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

moje pytanie: 

Czy do księgi arkuszy ocen dołączyć załączniki do protokołów egzaminów poprawkowych?

MKJ11-07-2019 12:44:16   [#46]

Oczywiście! One stanowią załączniki do protokołu, a ten jest załącznikiem do arkusza.

AMS11-07-2019 13:18:53   [#47]

z "dawien dawna" pozostało mi w pamięci, aby nie było załączników do załączników (temat okołostatutowy) stąd moja wątpliwość

AnJa11-07-2019 13:27:58   [#48]

Mam ostatnio dużo do czynienia z Legislatorem (taki programik do tworzenia aktów prawnych) - i on dopuszcza załączniki do załączników.

Wiec jak nie ma jak są...

juasia18-07-2019 08:40:57   [#49]

 Co wpisujemy w arkuszu ocen ucznia kończącego szkołę? wyniki klasyfikacji końcoworocznej i końcowej? czy tylko końcowej?

Bas18-07-2019 09:01:03   [#50]

Obie (rocznej, nie końcoworocznej). 

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 26 kwietnia 2018 r. (poz. 939)
Załącznik nr 1

25. Na arkuszach ocen po wpisaniu wyników klasyfikacji rocznej lub semestralnej uzyskanych w klasie programowo najwyższej lub semestrze programowo najwyższym szkoły danego typu należy w kolejnej kolumnie wpisać wyniki klasyfikacji końcowej, z uwzględnieniem przepisów § 7 rozporządzenia.

strony: [ 1 ][ 2 ]