Forum OSKKO - wątek

TEMAT: konkurs na dyrektora
strony: [ 1 ][ 2 ]
DYREK05-06-2020 16:57:46   [#51]

"Procedurę" powinien określać Wasz regulamin RP.

Wg mnie, głosowanie powinno być tajne -> zobacz brzmienie art. 73 ust. 1a Prawa oświatowego.

ewitex05-06-2020 19:29:22   [#52]

Dziękuję za odpowiedzi. Byłoby to proste, gdybym zorganizowała radę w szkole, ale wolałabym ze względu na sytuację epidemiczną zorganizować ją on-line. Nadmienię, że nie pracujemy na żadnej platformie. Może ktoś z Was miał już taką sytuację? Czy powinnam ułożyć teraz regulamin wyłaniania kandydatów do komisji konkursowej na konkurs na dyrektora?

MKJ06-06-2020 13:02:55   [#53]

Nie, dlatego że nie możesz jednoosobowo układać takiego regulaminu - możecie, jako RP, dokonać zmiany regulaminu działalności RP podejmując odpowiednią uchwałę.

Uchwała w sprawie wyborów kandydatów musi być tajna - na ogólnie dostępnych platformach komunikacyjnych można utworzyć ankietę anonimową i rozesłać do wskazanych uczestników, a do jej wyników dać dostęp komisji skrutacyjnej. Uwaga na RODO!


post został zmieniony: 06-06-2020 13:03:20
tusia125-03-2021 13:43:51   [#54]

Jeżeli komisja konkursowa z powodów formalnych nie dopuściła jedynego kandydata do dalszej części - to konkursu "nie było" czy nie został rozstrzygnięty?

rzewa25-03-2021 19:53:28   [#55]

nie został rozstrzygnięty

tusia125-03-2021 20:08:51   [#56]

Czyli teraz OP może powierzyć, zgodnie z procedurą, tę funkcję.

rzewa25-03-2021 20:46:34   [#57]

tak

dwalcz27-03-2021 21:09:01   [#58]

Hipotetycznie. Co będzie jak przedstawiciele RP, z obawy przez zarażeniem (mała salka bez okien, w której planowany jest konkurs), odmówią udziału w konkursie?

rzewa28-03-2021 11:51:18   [#59]

komisja będzie pracować w zmniejszonym składzie, o ile będzie co najmniej 2/3 członków

jak będzie członków komisji mniej, to trzeba będzie przesunąć termin przeprowadzenia konkursu albo odwołać konkurs

Roman Langhammer29-03-2021 16:03:18   [#60]

Czy "zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym" równa się "orzeczeniu lekarskiemu o braku przeciwskazań do pracy na stanowisku: dyrektor"?

gula29-03-2021 16:58:01   [#61]

Kandydat przystępujący do konkursu na dyrektora szkoły (przedszkola) powinien przedstawić m.in. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym. Przy czym przepisy nie określają trybu wydawania, formy takiego zaświadczenia oraz obowiązku określenia w zaświadczeniu terminu kolejnego badania. Zaświadczenie powinno oceniać predyspozycje zdrowotne kandydata i zawierać ogólne informacje o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska kierowniczego. Zatem zaświadczenie powinno być wydane przez uprawnionego do tego lekarza (np. lekarza medycyny pracy), ale bez znaczenia jest forma tego zaświadczenia.

i jeszcze:

„W praktyce dla prowadzonego postępowania konkursowego nie będzie miało znaczenia prawnego to, czy osoba ubiegająca się o stanowisko dyrektora szkoły przedstawi wymagane zaświadczenie (lekarza medycyny pracy, medycyny ogólnej lub rodzinnej), wydane na skutek wcześniej uzyskanego skierowania organu prowadzącego szkołę, czy też wydane bez takiego skierowania. W celu spełnienia warunku, stawianego ofercie konkursowej, osoba zainteresowana ma złożyć zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, wystawione przez uprawnionego do tego lekarza, i jeśli takie złoży, warunek ten należy uznać za spełniony” (Wyrok NSA z 24.06.2009 r., I OSK 141/09, także wyrok WSA w Warszawie z 29.06.2011 r., II SA/Wa 158/11). .

Roman Langhammer29-03-2021 17:42:40   [#62]

Chodzi mi bardziej o słówka. :D

 

"zaświadczenie" = "orzeczenie" ?

"stanowisko kierownicze" = "praca na stanowisku: dyrektor" ?

 

Dla laika to samo, ale dla komisji konkursowej?

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ]