Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Ramowe plany podpisane
strony: [ 1 ][ 2 ]
Dante03-04-2019 16:41:50   [#01]

Nowa ramówka podpisana. Oczekuje na druk.

Pytanie

Jeśli dobrze widzę to nie ma ograniczenia dot. liczby gddd w klasach 7 i 8. W projekcie była 1 godz. na dwa lata, a teraz nie ma tej blokady.

Jeśli oddział 1 godz. w klasie 7, to teraz tę ,,4-tą gddd może mieć w klasie 8?

Czy może więc być 1 godz. w klasie 7 i 1 godz.  w klasie 8 czyli razem dwie godziny, a w II etapie eduk. łącznie  4 godz.?

Jot03-04-2019 18:42:06   [#02]

 Nie wiem, czy dobrze rozumiem, ale ten plan ramowy w SP będzie dotyczył  dzisiejszej klasy 1,2,4,5. Rozumiem, że to dla tych klas na etap I będą przeznaczone 3 godziny, a na etap II 4 godziny, czyli :

-     kl. I, która rozpocznie we wrześniu 2019 przydzielam po 1h na każdy rok;

-     kl. II daję jedną na 2019/2020 albo 2 na 20120/2021;

-   kl. III daję 2h na 2019/2020, bo miała tylko 1 h w tym roku;

-   kl. IV przyznam 4 godziny na te lata, które ustalę na czas klas IV-VIII /pewnie z pominięciem klasy VII

-   kl. V już przydzieliłam 1 h na 2019/2020, więc do kl.VIII pozostaja mi 3 h;

-   kl.VI na 2019/2020 przydzieliłam kolejną tj drugą godzinę, więc zostają mi jeszcze 2 h na kolejne lata- chyba, że w VI dam dwie, w VII żadnej, a w VIII 1h;

- kl. VII z 2019/2020 zgodnie z rozporządzeniem będzie miała u nas 1h w VIII klasie, bo tak mamy zaplanowane.

Czy dobrze rozumiem?

 

Jot03-04-2019 19:04:41   [#03]

No chyba,  że to zwiększenie dotyczy` tylko tych, którzy zaczynają klasę I albo IV we wrześniu 2019.?

Roman Langhammer03-04-2019 19:21:04   [#04]

Z rozporządzenia wynika, że przyszłoroczna klasa 8 powinna mieć na drugim etapie 4 gddd. Rozumiem, że 2 są zaliczone ze starej ramówki, więc są jeszcze 2 (chyba, że ktoś już 1 robił w klasie 7)?

Jot03-04-2019 19:39:56   [#05]

To wkleiłam z projektu tego podpisanego dzisiaj, bo nie otwiera mi tego podpisanego/albo źle to robię:-)/

 

§ 8. W roku szkolnym 2019/2020 dla uczniów, którzy rozpoczną kształcenie w klasie VII szkoły podstawowej, wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 4, wynosi 1 godzinę tygodniowo w dwuletnim okresie nauczania.

 

A to z 2017 roku:

§8.W latach szkolnych 2017/2018–2019/2020dla uczniów, którzy rozpoczną kształcenie w klasie VII szkoły podstawowej, wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, o którym mowa w§2ust.1pkt4, wynosi 1godzinę tygodniowo w dwuletnim okresie nauczania

Czyli przyszłoroczna klasa 8 powinna mieć jedną godzinę w 8 klasie, chyba, że ktoś przydzielił im na siódma:-)
Jakby nie było te klasy miały swoje godziny dyrektorskie w klasach 4-6 w godzinach przedmiotowych.

Dante03-04-2019 19:40:52   [#06]

Myślę tak, jak Roman. Nowe rozporządzenie uchyla stare.

,,Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 703), które traci moc
z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada
2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534)."

 

 

KaPi03-04-2019 19:42:14   [#07]

Jot, w tym rozporządzeniu podpisanym dzisiaj nie widzę takiego §8...

DYREK03-04-2019 20:03:36   [#08]

warto poczekać na opublikowanie -> tylko akt prawny opublikowany ma znaczenie 

Dante03-04-2019 20:05:27   [#09]

KaPi

Brak tego zapisu w §8  projektu rozp. pozwala moim zdaniem na przydzielenie obecnej klasie VII 2 godzin ddd czyli 1 w kl. VII i 1 w kl. VIII lub 2 godzin w kl. VIII.

KaPi03-04-2019 20:06:40   [#10]

też mi się tak wydaje...

Jot03-04-2019 20:39:14   [#11]

I jeszcze

W 2017 roku było:

§9.Przepisy rozporządzenia stosuje się:1)począwszy od roku szkolnego 2017/2018w:a)klasach I, IV i VII szkoły podstawowej, a w latach następnych również w kolejnych klasach szkoły podstawowej,b)branżowej szkole I stopnia dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum,c)szkole specjalnej przysposabiającej do pracy,d)semestrach I szkoły policealnej, a wlatach następnych również w kolejnych semestrach szkoły policealnej;2)począwszy od roku szkolnego 2019/2020w:a)czteroletnim liceum ogólnokształcącym,b)pięcioletnim technikum,c)branżowej szkole I stopnia dla uczniów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej;Dziennik Ustaw– 6 – Poz. 7033)począwszy od roku szkolnego 2020/2021w branżowej szkole II stopnia dla uczniów, którzy realizowali ramowy plan nauczania dla branżowej szkoły I stopnia przeznaczony dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum;4)począwszy od roku szkolnego 2022/2023w branżowej szkole II stopnia dla uczniów, którzy realizowali ramowy plan nauczania dla branżowej szkoły I stopnia przeznaczony dla uczniów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowe"

a teraz jest:

 

§ 10. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się:

1)     począwszy od roku szkolnego 2019/2020 w:

a)     szkole podstawowej,

b)     czteroletnim liceum ogólnokształcącym,

c)     pięcioletnim technikum,

d)     klasie I branżowej szkoły I stopnia, która rozpoczyna się z dniem 1 września 2019 r. lub z dniem 1 lutego 2020 r., a w latach następnych również w kolejnych klasach tej szkoły,

e)     szkole specjalnej przysposabiającej do pracy,

g)     semestrach I szkoły policealnej, a w latach następnych również w kolejnych semestrach szkoły policealnej;

2)     począwszy od roku szkolnego 2020/2021 – w branżowej szkole II stopnia dla uczniów, którzy realizowali ramowy plan nauczania dla branżowej szkoły I stopnia przeznaczony dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum;

3)     począwszy od roku szkolnego 2022/2023 – w branżowej szkole II stopnia dla uczniów, którzy realizowali ramowy plan nauczania dla branżowej szkoły I stopnia przeznaczony dla uczniów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej.

2. W roku szkolnym:

1)     2019/2020 – w:

a)     klasie I branżowej szkoły I stopnia w odniesieniu do oddziałów dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, którzy rozpoczęli naukę z dniem 1 lutego 2019 r.,

b)     klasach II i III branżowej szkoły I stopnia w odniesieniu do oddziałów dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum,

c)     semestrach II–V szkoły policealnej,

2)     2020/2021 – w:

a)     klasie II branżowej szkoły I stopnia będącej kontynuacją klasy, o której mowa w pkt 1 lit. a,

b)     klasie III branżowej szkoły I stopnia w odniesieniu do oddziałów dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum,

c)     semestrach IV i V szkoły policealnej,

3)     2021/2022 – w klasie III branżowej szkoły I stopnia będącej kontynuacją klasy, o której mowa w pkt 2 lit. a

stosuje się ramowe plany nauczania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 703).

 Porównałam to, bo można wnioskować, że chodzi o tych uczniów, którzy rozpoczną klasę I i IV we wrześniu tego roku? Czy może jednak też te klasy, które realizują nowe plany od 2017? Przecież nie obowiązują już trzyletnie plany nauczania, więc moim zdaniem można dokonać zmiany w kolejnym roku. Skoro jest ten zapis, który podkreśliłam w stosunku do szkoły branżowej, a nie ma go w odniesieniu do szkoły podstawowej, to chyba będzie tak, jak napisałam w # 02

Długi ten mój wpis, ale "myślę głośno":-)

Jak Wy to rozumiecie? Może ktoś mi to wyjaśnić?

 

 

Jot03-04-2019 20:47:39   [#12]

KaPi masz rację- Już mam rozporządzenie, nie projekt. Rzeczywiście, nie ma tego zapisu w rozporządzeniu, choć w projekcie był, ale może usunęli go dlatego, że w 2017 roku dotyczył dwóch lat szkolnych? Nie wiem.

Może ktoś wie i wyjaśni, bo to istotne, a nawet bardzo istotne:-)

KaPi03-04-2019 20:50:45   [#13]

zdecydowanie, bo ja już się przymierzyłam do godzin z projektu i zaraz coś mnie trafi...

Jot03-04-2019 20:56:43   [#14]

Dante już nam wyjaśnił. Dzięki Dante:-)) . Znalazłam ten fragment. No nic.. po okularki trzeba, żeby przypisów nie omijać w czytaniu:-) Skoro traci moc, to traci moc.

alis03-04-2019 20:58:34   [#15]

Gdzie znajdę rozp., widzę projekt póki co.

Jot03-04-2019 21:00:34   [#16]

https://www.gov.pl/web/edukacja/rozporzadzenie-ramowe-plany-nauczania?fbclid=IwAR0WC8n-_bWFK2453jomZ7ZLEO9IcwcrhD7fnRrgNmi3xZR0MeUPOjjHNXw

Jot03-04-2019 21:08:51   [#17]

A tak w ogóle Dante, to super wiadomość ta czerwonym druczkiem:-)

Czy wobec tego będzie tak, jak pisałam w #2, z tym, że w klasie VIII mamy 2 godziny zamiast jednej?

Czy można je jeszcze wpisać w projekt arkusza, czy naniesiemy to w aneksach sierpniowych?

alis03-04-2019 21:55:20   [#18]

Dziękuję Jot.

KaPi04-04-2019 08:39:27   [#19]

Jot, idę Twoim tokiem z #2

klasa VI na 2019/2020 - w klasie IV miała już dwie godziny (w 17/18), w V nie mieli żadnej (18/19), czyli zostało mi do wydania 2 godziny - 1 np. w 2019/2020 i 1 w 2020/2021

dobrze myślę?

Roman Langhammer04-04-2019 09:01:20   [#20]

Mi się wydaje, że w obecnym projekcie arkusza można to wpisać. Komunikat ukazał się na stronie MEN. Więc kwestią czasu jest tylko publikacja. A może się mylę?

KaPi04-04-2019 09:20:41   [#21]

same chyba i może u nas...

Jacek04-04-2019 09:29:23   [#22]

tu wersja skierowana do podpisu i podpisana

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321292/katalog/12573203#12573203 

Ala04-04-2019 09:59:54   [#23]

poprzednie rozporządzenie nie traci mocy!

Roman Langhammer04-04-2019 10:05:32   [#24]

@Ala:

"Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 703), które traci moc

z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada
2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534)."

I jeszcze:

"§ 10. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się:

1)     począwszy od roku szkolnego 2019/2020 w:

a)     szkole podstawowej,"

Czyli przyszłoroczna klasa 8, rozpoczynając rok szkolny wchodzi w nową ramówkę - czyli musi mieć w sumie na drugim etapie 4 gddd, w przyszłoroczna klasa 3 musi mieć w sumie na I etapie - 3 gddd.


post został zmieniony: 04-04-2019 10:08:26
Ala04-04-2019 10:26:38   [#25]

tak

ale to rozporządzenie jest nie tylko o szkołach podstawowych dlatego napisałam co napisałam :)

Roman Langhammer04-04-2019 10:31:36   [#26]

Ano tak, ja egoista myślę tylko o sobie. :D

dorota2104-04-2019 11:03:06   [#27]
  do tej pory  2019/20 2020/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 razem 
klasa   1 2 3 4 5 6 7 8  
gdd   1 1 1 1 1 1   1 7
klasa   II III IV V VI VII VIII    
gdd   2 1 1 1 1   1   7
klasa   III IV V VI VII VIII      
gdd 1 2 1 1 1   1     7
klasa   IV V VI VII VIII        
gdd 0 1 1 1   1       4
klasa    V VI VII VIII          
gdd 0 1 1 1 1         4
klasa   VI VII VIII            
gdd 1 1 1 1           4
klasa   VII VIII              
  2 1 1             4
klasa   VIII                
  2 2               4
          Czy dobrze rozumiem, że tak może być?  
Roman Langhammer04-04-2019 11:05:08   [#28]

Wygląda dobrze...:) A jak ładnie brzmi "rok szkolny 2026/2027". ;)))

mariz04-04-2019 21:27:50   [#29]

a gdzie jest napisane na jaki rodzaj zajęć można przeznaczyć gdd?

Marla04-04-2019 21:28:19   [#30]

a czy ja dobrze rozumiem, że z gdd

planuję w edukacji wczesnoszkolnej na rok 2019/20 np. jedna godzinę na zajęcia muzyczne, jedną godzinę na zajęcia plastyczne i jedną godzinę na zajęcia rozwijające z matematyki - mam 3 godziny.

Czy na te zajęcia chodzą dzieci, które chcą rozwijać swoje zainteresowania ze wszystkich klas edukacji wczesnoszkolnej ? 

alis04-04-2019 21:31:22   [#31]

Moim zdaniem GDD przypisane są do klasy;)

Marla04-04-2019 21:44:54   [#32]

No właśnie mam z tym pewien problem, gdyż zainteresowania dzieci mają różne i jeśli dam teraz jedną godzinę na muzyczne dla klasy I, a za rok w klasie drugiej na plastyczne,

to tak naprawdę nie zaspokoję zainteresowań moich uczniów, którzy już w klasie I mają różne zainteresowania i ta jedna godzina to mało

czy należy na te godziny patrzeć tak samo jak na gdd, które przyznawaliśmy kiedyś na zajęcia edukacyjne obowiązkowe z przeznaczeniem właśnie dla każdej klasy ?

może w uzasadnieniu coś na ten temat jest....

Jot04-04-2019 23:13:14   [#33]

Pamiętam, że była już tu na forum kiedyś dyskusja na ten temat. Godzina jest oczywiście przypisana w arkuszu do klasy, ale raczej nie jest problemem, żeby chodziły na te zajęcia również chętni ucz z innych klas. Ja mam takie plany:-) Myślę, że nigdzie czegoś takiego nie zakwestionowali?

Roman Langhammer05-04-2019 07:57:48   [#34]

Taka organizacja gddd wynika wręcz ze słów Pani Minister. :)

dariuszn705-04-2019 08:28:15   [#35]

Wiadomo już coś ile godzin do której klasy chodzi mi szczególnie o 7,8, do tej pory było, że 1 godzina czy to rozporządzenie zwiększa do 2 czy jednak dalej tylko godzina jak zrobiłem tak jak dorota21 w #21 to mi się pół etatu zwiększyło, z tego co słyszałem to OP nie bardzo pasuje taka interpretacja

DYREK05-04-2019 08:42:22   [#36]

opublikowane:

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/639/1 

Bas05-04-2019 09:04:42   [#37]

Wiemy, że opublikowano. Ale jak to interpretować? Czy dawać po nowemu, bez odliczania godzi ubiegłorocznych , czy "odejmować" te przydzielone w latach ubiegłych i dopełnić do liczby przewidzianej rozp. z  2019?

Poprzednie traci moc, par. 8 zmienił zupełnie swoją zawartość. 

Jot05-04-2019 17:19:46   [#38]

Tyle godzin ma mieć klasa w ciągu całego etapu, ile ma w ramówce. W kl. I-III -3, w kl. IV-VIII- 4. W przyszłym roku u nas klasa VIII będzie miała 2, bo nie miała w VII, a wcześniej- według starej podstawy w kl. IV-VI miała  już dwie. W siódmej dałam jedną godzinę, a drugą zaplanowałam na klasę VIII, ale można dwie w VII , albo dwie w VIII- zależy od potrzeb i sytuacji w szerokim tego słowa znaczeniu:-)

rzewa05-04-2019 19:00:12   [#39]

moim zdaniem nie podstaw do dawania tylu godzin w klasie VIII (ani VII), gdyż nie ma żadnych podstaw by sumować godziny do dyspozycji dyrektora z poprzednich ramówek (tych z 2012 r) z obecnymi - to zupełnie inne godziny są i na inne cele je należy przeznaczyć

czyli w cyklu można rozliczać pod tym względem dopiero obecną klasę 5 i klasy młodsze

KaPi05-04-2019 19:17:01   [#40]

Rzewo, czyli jak obdzielić według Ciebie VI, VII, VIII???

już nic mi się nie zgadza...

Roman Langhammer06-04-2019 05:35:45   [#41]

Tym razem z Rzewą się nie zgadzam. :D Idą tokiem rozumowania, że godziny ze starej ramówki były innymi godzinami, można by uznać, że w takim wypadku w przyszłym roku można dać klasie 8 aż 4 godziny (pod warunkiem, że nie miała w 7 klasie żadnej godziny). Z rozporządzenia zniknął zapis, że w klasach idących starą ramówką daje się 1 godziną, ale to jest logiczne.

W poprzednim rozporządzeniu:

- II etap - 3 godziny, klasy 7-8 wchodzące ze starej ramówki - 1 godzina (bo miały 2 godziny wcześniej) - łącznie wyszły 3 godziny

Teraz:

- II etap - 4 godziny, klasy 7-8 brak zapisu - ale analogicznie 2 godziny (bo miały 2 godziny starej ramówki) - łącznie wychodzą 4 godziny, więc zasada jest zachowana.

Moim zdaniem nie ma tutaj wątpliwości, że klasy starej ramówki, w klasach 7-8 łącznie powinny mieć 2 gddd.

rzewa06-04-2019 08:29:09   [#42]

hm... tylko pozostaje pytanie: gdzie w starej ramówce (tej z 2012 r.) jest napisane, że liczba godzin do dyspozycji dyrektora to 3 na 2 etapie edukacyjnym (o ile dobrze pamiętam liczba tych godzin tamże wynosiła o wiele więcej jak 3)


post został zmieniony: 06-04-2019 08:30:02
Doska06-04-2019 13:30:07   [#43]

Rozporządzenie zostało opublikowane. Moim zdaniem, nie ma wyłączeń, co podnosił w swoim poście Dante. Poprzednie rozporządzenie traci moc, więc klasa obecna VI - 4 godziny w latach 2019-2021, VII trzeba dodać też 4, jak ktoś nie przydzielił w tym roku 1, III -2, jak nie mieli w I i II. Nie rozumiem też dlaczego stara ramówka ma być łączona z nową.

Poczekamy, może ktoś coś wyjaśni :)

martek09-04-2019 20:10:56   [#44]

Kochani, czy ktoś wie coś pewnego na temat godzin dyrektorskich dla VII i VIII klasy, bo na forum rozbieżne stanowiska, a w kuratorium już dwóch wizytatorów udzieliło mi w odpowiedzi informacji, że jeszcze nie przeczytały rozporządzenia...

dariuszn710-04-2019 09:48:07   [#45]

Ja zostawiłem w & i 8 po 1, choć uważam że to źle, ale wszyscy w OP mają tak zrobić, najwyżej później będziemy poprawiać (dokładać). 

olekjurek10-04-2019 11:46:41   [#46]

Witam ,proszę o wyprowadzenie mnie z błędu lub potwierdzenie mojego rozumowania:

1)jeśli obecna klasa IV ma w tym roku jedną gddd to w przyszłych latach planuję im jeszcze 3h?

2) jeśli obecna klasa VI miała w poprzednich latach 3h dyrektorskie ze starej ramówki, to czy dla nich mam do dyspozycji 4h klasach VII i VIII?

3) i w końcu VII klasa- podobnie jak VI- 3 godz. ze starej ramówki , czy w przyszłym roku ma dostać 4 godziny?

KaPi10-04-2019 11:57:16   [#47]

ja bym obstawiała, że VI i VII ma już tylko po 1 godzinie w puli do rozdania...

ale ręki sobie nie dam uciąć...

malmar1510-04-2019 12:08:51   [#48]

pracujemy w programie WK

tam wprowadzono nowe godziny do kl. 1, 4 i 7 (po 4 godz.)

zastanawiające


post został zmieniony: 10-04-2019 12:09:07
olekjurek10-04-2019 17:17:28   [#49]

podnoszę z prośbą o pomoc:)

malmar1510-04-2019 22:41:56   [#50]

olekjurek,

chyba nikt Ci na chwilę obecną nie pomoże, bo nikt nie zna interpretacji MEN (zasada: co autor miał na myśli ;)

każdy interpretuje inaczej

w KO też jeszcze nie wiedzą (jesteśmy po kilku telefonach)

zadałam pytanie o ramówki WK, z którego mamy program i... cisza

na forum różne interpretacje

najbliżej mi do interpretacji rzewy

ale kto to wie...

 

czas na robienie arkusza niezbyt odpowiedni, bo myśli zajęte strajkiem i egzaminami

smutne to wszystko...

 


post został zmieniony: 10-04-2019 22:42:26
strony: [ 1 ][ 2 ]