Forum OSKKO - wątek

TEMAT: ZFŚS
strony: [ 1 ][ 2 ]
Fresco28-05-2019 22:01:30   [#51]

Czy jest jakaś podstawa prawna, by dyrektor prosił pracowników o podanie dokładnych dochodów na głowę w rodzinie zamiast określenia przynależności do przedziału? Niektórzy pracownicy mają zastrzeżenia i wolą nie otrzymywać świadczenia, niż podawać te dane.

AnJa28-05-2019 22:14:34   [#52]

Podstawą jest regulamin.

A wnioskowanie o socjal jest prawem pracownika.

flisegi29-05-2019 07:23:06   [#53]

Fresco, podstawą jest regulamin. Moim zdaniem podawanie dochodów na głowę, ma tę zaletę, że nauczyciel pochyli się i chociaż zweryfikuje swoje dochody z pitem i tak podane dochody będą najbliższe prawdy. Nauczyciele mają problem z rozróżnieniem dochodów "na rękę" z dochodami w picie i w sytuacji gdy zaznaczali tylko przedział to zwykle utożsamiali ten przedział z tym co mają "na rękę". A odpowiedzialność za fundusz ponosi dyrek. U nas jeżeli ktoś nie chce podawać zarobków to wpisuje informację nie podaję, albo powyżej kwoty, która uprawnia do najniższego świadczenia. Fundusz to zawsze niesnaski i nie da się tego uniknąć.


post został zmieniony: 29-05-2019 07:24:49
Fresco30-05-2019 18:04:44   [#54]

Super, bardzo dziękuję za pomoc.

halinah31-05-2019 07:59:35   [#55]

Brałam udział w szkoleniu nt. ZFŚS, uwzględniającym najnowsze zmiany w prawie pracy, prowadzonym przez Centrum AiB. Uświadomiono nam tam, że:

Na kryterium socjalne składają się oprócz dochodu na członka rodziny również: sytuacja rodzinna, materialna i życiowa. Dochód najłatwiej ustalić i zweryfikować, jednak te pozostałe kryteria powinny być brane pod uwagę. Sytuacja życiowa, to to, co wpływa na nasze życie - pozytywnie i negatywnie (choroba, wypadek, pożar - ale też wygrana, spadek).

Na wysokość dochodu na członka rodziny wpływają też składniki nieopodatkowane, niewykazywane w zeznaniu PIT, takie jak alimenty, stypendia, świadczenia rodzinne, 500+, 300+, świadczenia opiekuńcze, korepetycje, wynajem, praca członka rodziny za granicą itd, itp.

To ma sens, jednak nie wiem, w jaki sposób można wyegzekwować podanie takich danych (sam zapis w regulaminie może nie wystarczyć)

laostic31-05-2019 10:04:48   [#56]

Zmiana od 4 maja:

Art. 8. 1. Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.

1a. Udostępnienie pracodawcy danych osobowych osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu, w celu przyznania ulgowej usługi i świadczenia oraz dopłaty z Funduszu i ustalenia ich wysokości, następuje w formie oświadczenia. Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia. Potwierdzenie może odbywać się w szczególności na podstawie oświadczeń i zaświadczeń o sytuacji życiowej (w tym zdrowotnej), rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.

malmar1531-08-2019 22:52:52   [#57]

https://www.prawo.pl/podatki/doplaty-do-wczasow-od-pracodawcy-zwolnienie-i-podatek-pit,453610.html?utm_medium=email&utm_source=WKPL_MSG_NSL_NHR-07-08-19-WKC0117018_EML&utm_campaign=WKPL_MSG_NSL_NHR-07-08-19-WKC0117018_OTH

 

 

https://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szczegoly-interpretacji-indywidualnej.xhtml?dokumentId=496016&poziomDostepu=PUB&indexAccordionPanel=-1#tresc


post został zmieniony: 31-08-2019 22:57:03
Jot06-03-2023 22:15:31   [#58]

Mogę Was prosić o krytyczne spojrzenie na to, czy jest  ok? Czy jeśli takie są potrzeby pracowników szkoły i  możliwości finansowe taki zapis będzie  prawidłowy?

Czy w preliminarzu na dany rok muszą wystąpić wszystkie te formy pomocy, czy może ich być tylko kilka z wymienionych w zależności od posiadanych środków i potrzeb w szkole?

       Środki Funduszu przeznacza się na:

 

1.Coroczne świadczenia urlopowe dla nauczycieli w wysokości odpisu podstawowego,                        o którym mowa jest w ustawie. Świadczenie to jest wypłacane proporcjonalnie do czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym, do końca sierpnia każdego roku.

2.Bezzwrotne zapomogi losowe przyznawane w związku z różnymi przypadkami losowymi (śmierć pracownika, współmałżonka lub dziecka, długotrwała/ciężka choroba, pilna operacja, wypadek, strata w wyniku kradzieży, pożaru, zalania mieszkania, inna bardzo trudna sytuację życiową) /zał. nr 3 tab. nr 1/

3.Pomoc socjalna w formie pieniężnej lub rzeczowej dla osób w trudnej sytuacji materialnej, życiowej lub zdrowotnej /zał. nr 3 tab. nr 2/

2. Dofinansowanie wypoczynku pracowników we własnym zakresie /zał. nr 3 tab. nr 4/

3.Środki funduszu mogą być przeznaczone na dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego przez zakład pracy lub przez biuro podróży m.in. wycieczki i wczasy, jak również pobyt w sanatorium.

4.Dofinansowanie do wycieczek turystyczno – krajoznawczych organizowanych przez szkołę macierzystą, bądź inną z terenu gminy w miarę wolnych miejsc w pierwszej kolejności dla pracowników, w przypadku wolnych miejsc dla uprawnionych członków rodzin w zależności od posiadanych środków Funduszu. Przez wycieczki rozumie się: transport, bilety, wyżywienie.

5.Dofinansowanie lub finansowanie imprez integracyjnych o charakterze kulturalno – oświatowym, dofinansowanie lub finansowanie do biletów na imprezy artystyczne, kulturalne i rozrywkowe.

6.Pomoc socjalna w formie pieniężnej lub rzeczowej dla osób w trudnej sytuacji materialnej, życiowej lub zdrowotnej /zał. nr 3 tab. nr 2/

8.Zwrotne pożyczki mieszkaniowe opisane w odrębnym scentralizowanym Regulaminie Funduszu Mieszkaniowego.

9.Wysokość poszczególnych świadczeń przyznawanych z ZFŚS określono w załączniku nr 3

joljol07-03-2023 18:32:27   [#59]

a który zakład pracy lub biuro podróży organizuje wyjazdy do sanatorium?

Jot07-03-2023 19:00:50   [#60]

dzięki joljol, tak to jest jak z jednego punktu chce się zrobić dwa:-)

Uściślając, bo reszta w sumie przedyskutowana: czy bez względu na ilość środków, jakimi dysponuje Fundusz socjalny w danej szkole w regulaminie muszą znaleźć się wszystkie te formy pomocy tj na zasadzie do wyboru?. "Uciekły" tam jeszcze dopłaty do żłobka, przedszkola.

Jot09-03-2023 18:54:34   [#61]

A tak w ogóle to jakie zmiany w przepisach weszły ostatnio jeśli chodzi o regulaminy , trzeba coś zmienić? Wiem że odpis ten sam a reszta? Coś wymaga zmiany teraz?

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ]