Forum OSKKO - wątek

TEMAT: ZFŚS
strony: [ 1 ][ 2 ]
AleJ14-02-2019 11:52:05   [#01]

Witam

 

Czy na rok 2019 zmieniło się coś w odpisach dla nauczycieli na ZFŚS?

Jakie kwoty obowiązują w 2019

DYREK14-02-2019 14:15:41   [#02]

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć w 2019 r. wynosi 2.989,35 zł (110% kwoty bazowej).

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w warunkach normalnych wynosi 1.229,30 zł (37,5% ww. wynagrodzenia).

Nauczyciel zatrudniony przez cały rok szkolny 2018/2019 w pełnym wymiarze zajęć otrzyma świadczenie urlopowe w wysokości 1.229,30 zł.

Na każdego emeryta i rencistę niepedagogicznego nad którym pracodawca sprawuje opiekę socjalną wysokość odpisu 204,88 zł.

https://kadry.infor.pl/kadry/wynagrodzenia/dzialalnosc_socjalna/2865485,Odpis-na-ZFSS-w-2019-r.html 

 


post został zmieniony: 14-02-2019 14:18:10
DYREK14-02-2019 14:23:42   [#03]

 Art. 53 ust.2 KN 

Dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.   

Emeryt dostarcza PIT-40A -> roczne obliczenie podatku przez organ rentowy/ informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego -> konieczne do naliczenia odpisu na zfśs. 

ZUS już wysyła do emerytów nauczycieli:-)

 

AleJ14-02-2019 14:28:58   [#04]

Dziękuję

Jot14-02-2019 18:49:52   [#05]

Czy można wypłacić z  ZFŚS  pracownikom niepedagogicznym większą kwotę  pieniędzy niż wynika to dla nich z odpisu- kosztem pieniędzy z odpisu na pedagogicznych, jeśli jest taka potrzeba?

AnJa14-02-2019 19:02:32   [#06]

Tak- odpis jest workiem.

DYREK15-02-2019 10:21:22   [#07]

wielkość wypłaty (dofinansowania z zfśs) zależy tylko od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z zfśs 

nie zależy od wysokości odpisu przewidzianego dla tej konkretnej osoby

Art. 53 ust. 3 KN

Odpisy  (...) stanowią jeden fundusz w szkole.


post został zmieniony: 15-02-2019 10:23:03
Jot15-02-2019 23:57:32   [#08]

Dzięki za odpowiedź. Jeszcze jedno. Czy to samo dotyczy pieniędzy z ZFŚS dla emerytów pedagogicznych i niepedagogicznych?

rzewa16-02-2019 00:41:30   [#09]

tak

Jot16-02-2019 00:43:55   [#10]

Bardzo  dziękuję:-)

link12301-05-2019 23:40:14   [#11]

Mam pytanie dotyczące świadczenia urlopowego dla nauczyciela, który od 1.10.2018 do 31.08.2019 przebywa na urlopu bezpłatnym  Ww  zatrudniony w niepełnym wymiarze  czy należy mu wypłacić świadczenie w wysokości proporcjonalnej za jeden miesiąc pracy?

 

 

 

rzewa01-05-2019 23:55:28   [#12]

tak, ale dopiero jak wróci z urlopu


post został zmieniony: 01-05-2019 23:55:56
joka02-05-2019 10:43:39   [#13]

Witam majowo i proszę doświadczonych Forumowiczów o komentarz. W naszym powiecie ścierają się dwa poglądy na temat pomocy nauczycielom w sytuacji potrąceń z majowego wynagrodzenia. Jeden jest optymistyczny- nauczyciele piszą podania o zapomogę Z ZFŚS uzasadniając kredytem, dziećmi na utrzymaniu itd, a dyrektor wnioskuje do wójta o wcześniejsze uruchomienie pierwszej transzy funduszu. Drugi - straszy dyrektorów naruszeniem dyscypliny budżetowej z powodu nieuprawnionego przyznawania zapomóg ( wszak strajk i w konsekwencji potrącenie wynagrodzenia nie było wydarzeniem losowym). Kto ma rację?

AsiaJ02-05-2019 11:07:44   [#14]

W pewnym sensie strajk jest wydarzeniem losowym, bo udział w nim pogorszył sytuację bytową pracownika,

i o ten sens właśnie chodzi...

joka02-05-2019 11:40:35   [#15]

Ja też tak uważam, ale druga strona sporu uważa, że losowe to takie wydarzenie, na które nie mamy wpływu, a przystępując do strajku n-le powinni się liczyć z utratą wynagrodzenia.....

AsiaJ02-05-2019 12:57:08   [#16]

Tak, naprawdę wszystko zależy od zapisów regulaminu ZFŚS.

link12302-05-2019 16:20:35   [#17]

Mam pytanie: Jaką kwotę otrzyma pracownik administracji i obsługi zatrudniony w pełnym wymiarze jako dofinansowanie do wypoczynku?

ReniaB02-05-2019 16:30:48   [#18]

a kogo pytasz; to zależy do ilości kasy; ilości podań i rodzaju podziału

link12302-05-2019 16:36:12   [#19]

 myslalem, ze analogicznie jAK w przypadku świadczenia urlopowego dla naucziela jest wysokość dofinansowania do wypoczynku dla pracownika aio

 

 

Ed02-05-2019 20:39:13   [#20]

Czy w przypadku przeniesienia do innego zakładu pracy pracownik jest zobowiązany zwrócić pozyskaną wcześniej pożyczkę na remont domu ? Nie mamy tej kwestii uregulowanej w regulaminie. Zastanawiam się, czy możliwe jest pisemne zobowiązanie się tego pracownika do regularnej spłaty kolejnych rat.

Czy lepiej jednak zobowiązać go do natychmiastowego, całkowitego zwrotu pożyczonej kwoty ?

 

dariuszn702-05-2019 20:42:43   [#21]

U nas cały ZFŚS przyznawany zgodnie z regulaminem dla wszystkich w zależności od dochodu (3 progi dochodowe), za wyjątkiem właśnie świadczenia urlopowego dla nauczycieli, który dostają tylko nauczyciele (zgodnie z KN)

 

PS

Jeszcze zapomogi nie wszyscy tu według podań w zależności od sytuacji materialnej (około 10 rocznie przy 100 osobach należących do ZFŚS)


post został zmieniony: 02-05-2019 20:44:36
link12306-05-2019 11:35:54   [#22]

witajcie, a czy będzie to nadużycie jeżeli poproszę Was o podanie jakiej wysokości macie progi dochodowe w Waszych Regulaminach? Jestem przed zebraniem z Komisją. Z góry dziękuję za pomoc

rengol06-05-2019 14:47:04   [#23]

Tabele świadczeń i dopłat z ZFŚS

dla pracowników

obowiązujące od  01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Na podstawie:

  1. Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznegoz dnia 12  lutego 2019 r.w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2018 r. Na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 39) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2018 r. wyniosło 4 585,03 zł.
  2. R O ZP O R ZĄ D ZE N I A  R A D Y  M I N I S T R Ó W  z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. (Dz. U.  z 2018 r. poz. 1794)

Dochód Brutto na członka rodziny

Dofinansowanie wypoczynku dla pracownika

tzw. „wczasy pod gruszą”

Dofinansowanie wypoczynku  dzieci

50% dofinansowania przysługującego rodzicowi

Dofinansowanie wypoczynku emerytów, rencistów, byłych pracowników

Dofinansowanie imprez grupowych turystyczno rekreacyjnych

Dofinansowanie do biletów na imprezy kulturalno oświatowe

Grupa I

do wys. 50%  minim. wynagr.

 do 1125,00 zł

 900,00

450,00

600,00

90 % kosztów

95 % kosztów

Grupa II

do wys. 89%  minim. wynagr.

1125,10 – 2002,50

800,00

400,00

550,00

85 % kosztów

85 % kosztów

Grupa III

do wys. 128%  minim. wynagr.

2002,60 – 2880,00

700,00

350,00

500,00

80 % kosztów

75 % kosztów

Grupa IV

do wys. 167%  minim. wynagr.

2880,10 – 3757,50

600,00

300,00

450,00

75 % kosztów

65 % kosztów

Grupa V

do wys. 203,8%  minim. wynagr.

3757,60 – 4585,50

500,00

250,00

400,00

70 % kosztów

55 % kosztów

Grupa VI

Powyżej

4585,60

400,00

200,00

350,00

65 % kosztów

45 % kosztów

link12306-05-2019 16:56:52   [#24]

Bardzo dziękuje. 

Dan6706-05-2019 21:45:32   [#25]

Witam

Czy do tego co w [#23],  wymagany jest zapis dotyczący bezzwrotnych  zapomóg ??

Jot07-05-2019 00:29:47   [#26]

rengol- Czy "wczasy pod gruszą" są  u Was dofinansowane tylko dla pracowników niepedagogicznych, czy niezależnie od świadczenia urlopowego dajecie tę formę wsparcia też  nauczycielom?

elrym07-05-2019 05:13:10   [#27]

Rengol, dlaczego masz inne kwoty dofinansowania pracowników i byłych pracowników?

Jest niezgodne z ustawą. 

Kwoty zależne są od sytuacji materialnej a nie statusu zatrudnienia. Wysokość odpisu nie jest kryterium przydziału świadczenia 

Dan6707-05-2019 13:17:29   [#28]

a czy musi być w regulaminie przewidziana zapomoga /pomoc finansowa bezzwrotna/, czy wystarczy to co [#23]

lucyna4807-05-2019 13:26:40   [#29]

Zgadzam się z #27 elrym. Nie wolno różnicować dopłaty jakiejkolwiek uzależniając jej od tego czy  wnioskujący o świadczenie z zfśs  jest czynnym pracownikiem (nauczyciel lub pracownik administracji czy pracownik obsługi), czy też były pracownik. Przyznane świadczenie uzależnione winno być od sytuacji materialnej, życiowej lub rodzinnej. Emerytowany pracownik ma również prawo do wczasów pod gruszą.


post został zmieniony: 07-05-2019 13:28:03
DYREK07-05-2019 13:49:09   [#30]

"Wczasy pod gruszą" czyli dofinansowanie do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie powinien określać  opracowany regulamin zfśs. Prawo do tak określonego świadczenia mają wszyscy uprawnieni (pracownicy niepedagogiczni, nauczyciele, emeryci itd.).

Świadczenie to nie może być powiązane jedynie z urlopem, powinno być powiązane z wypoczynkiem. Zapisy ustawy o zfśs odnoszące się do szkół rządowych i samorządowych mówią o rożnych formach wypoczynku -> nie należy wiązać wypoczynku z urlopem (może to być np. wypoczynek świąteczny, wczasy emeryta, obóz zimowy dziecka, wycieczka do Wiednia w dniach 1-3 maja itp.)
 Emeryt, rencista, osoba na zasiłku przedemerytalnym, dziecko lub małżonek osoby uprawnionej nie zawsze ma  formalne prawo do urlopu. Ma natomiast prawo do ubiegania się o dofinansowanie wypoczynku np. organizowanego we własnym zakresie ("grusza").

Przyznanie oraz wysokość dofinansowania uzależniona jest od spełniania przez osoby uprawnione kryteriów wyłącznie o charakterze socjalnym, tzn. od ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.

Nie ma znaczenia wymiar lub długość trwania zatrudnienia lub urlopu. 

Zapis z ustawy o zfśs dotyczący świadczenia urlopowego i powiązania go z urlopem wypoczynkowym nie dotyczy szkół i placówek  prowadzących gospodarkę finansową na podstawie przepisów o finansach publicznych (OP - samorząd albo rząd) -> mają one obowiązek tworzenia zfśs i określenie jego wydatkowania na podstawie regulaminu uzgodnionego ze zz.

malmar1507-05-2019 13:53:30   [#31]

Przyznawanie świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnione są od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do tych świadczeń.

Zastanawia mnie w [#23] dlaczego różnice między poszczególnymi progami są tak małe oraz to, co napisała elrym (podział pracowników)

np. różnica przy dochodzie do 1125 i 4585 wynosi kolejno 500 zł, 250 zł, 250 zł, 25%, 50%

 

 ___

o, Dyrek ;)


post został zmieniony: 07-05-2019 13:54:41
DYREK07-05-2019 14:07:26   [#32]

I tak dla przypomnienia:-)

  • Nauczyciel może otrzymać w danym roku szkolnym dwa świadczenia - świadczenie urlopowe na podstawie przepisów KN oraz dopłatę do wypoczynku zgodnie z przepisami ustawy o zfśs. Przyznanie świadczenia urlopowego (z KN) nie odbiera nauczycielowi możliwości ubiegania się o przyznanie dofinansowania wypoczynku z zfśs. Obydwa świadczenia są od siebie niezależne.
  • "Jeśli w praktyce występują przypadki odmiennego traktowania w  sferze socjalnej pracowników i emerytów, to należy uznać, że stanowią one  naruszenie przepisów. W takich przypadkach zasadne jest zwrócenie się  zainteresowanych z wnioskiem o interwencję do właściwych organów Państwowej  Inspekcji  Pracy, ustawowo uprawnionej do nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w tym  przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych." -> Pismo Ministerstwa  Pracy i Polityki Społecznej z 23 września 2010 r., sygn.  SPS-023-6975/10. ->

    http://kadry.infor.pl/kadry/wynagrodzenia/dzialalnosc_socjalna/artykuly/477376,
    zfss_jednakowa_opieka_socjalna_nad_pracownikami_i_emerytami.html

     

Slaw08-05-2019 08:24:41   [#33]

Jaki zapis w regulaminie da mi możliwość wypłaty zapomóg pracownikom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej w związku z otrzymaniem mniejszego wynagrodzenia (domyślnie potracenia za okres strajku).?

AnJa08-05-2019 08:53:17   [#34]

O zapomogach dla osób w trudnej sytuacji materialnej lub w związku z okresowym pogorszeniem sytuacji materialnej- i najprawdopodobniej taki zapis już masz w regulaminie.

Ed09-05-2019 19:27:35   [#35]

Podnoszę jeszcze raz:

Czy w przypadku przeniesienia do innego zakładu pracy pracownik jest zobowiązany zwrócić pozyskaną wcześniej pożyczkę na remont domu ? Nie mamy tej kwestii uregulowanej w regulaminie. Zastanawiam się, czy możliwe jest pisemne zobowiązanie się tego pracownika do regularnej spłaty kolejnych rat.

Czy lepiej jednak zobowiązać go do natychmiastowego, całkowitego zwrotu pożyczonej kwoty ?

 

elrym09-05-2019 22:29:44   [#36]

Jeżeli nie masz do tego regulacji, jak nie zrobisz - będzie dobrze.

Dwa razy miałam taką sytuację, wyraziłam zgodę na pisemną prośbę o samodzielne spłaty.

Ed11-05-2019 14:33:54   [#37]

OK, dzięki !

Macia20-05-2019 10:44:13   [#38]

czy zz muszą opiniować każdą decyzję dyrka dotyczącą przyznawania świadczeń? Czy muszą znać kwoty czy wystarczy wykaz osób

DYREK20-05-2019 13:01:29   [#39]

Art. 27 ust. 2 ustawy o zz -> przyznawanie świadczeń z zfśs jest dokonywane w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową

tyle przepisy:-)


post został zmieniony: 20-05-2019 13:01:52
Jot27-05-2019 15:13:55   [#40]

Czy nauczyciele mogą w ramach ZFŚS otrzymać dofinansowanie do wypoczynku? Nie myślę o świadczeniu urlopowym, tylko dofinansowaniu na wakacje. Czy w Regulaminie taki zapis będzie zgodny z prawem? Jeśli chodzi o pracowników niepedagogicznych taki zapis  jest.

 

AnJa27-05-2019 15:28:30   [#41]

Zapis ograniczający prawo do świadczenia dla pewnej grupy pracowników (tu nauczycieli) jest niezgodny z prawem.

DYREK27-05-2019 15:32:52   [#42]

#30 i #32 :-)

Jot27-05-2019 16:04:21   [#43]

Dziękuję:-)

Jot27-05-2019 16:20:46   [#44]

Czy w regulamin musi przewidywać dofinansowanie wypoczynku dzieci pracowników, jeśli nie ma większego zainteresowania tą formą pomocy, bo pracownicy otrzymują dofinansowanie wypoczynku we własnym zakresie?

rzewa27-05-2019 20:10:03   [#45]

nie musi

Ed27-05-2019 20:24:48   [#46]

A czy może być wpisane w regulaminie ograniczenie czasowe dotyczące dofinansowania wypoczynku dzieci (np. "dofinansowanie do wypoczynku dzieci przysługuje nie częściej jak raz na 2 lata") ?


post został zmieniony: 27-05-2019 20:25:43
Jot27-05-2019 20:34:45   [#47]

Dziękuję Rzewo

mou27-05-2019 22:22:04   [#48]

Znacie jakieś dobre szkolenie z ZFŚS w rejonie Katowic/Opola/Krakowa? Możecie polecić jakąś firmę, szkolenie?

Muszę się doszkolić w tym temacie :)

rzewa27-05-2019 23:20:43   [#49]

Ed: może

Ed28-05-2019 05:57:14   [#50]

Dzięki rzewo :)

strony: [ 1 ][ 2 ]