Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Awans - pytania
strony: [ 1 ][ 2 ]
aga19625-10-2018 21:12:41   [#51]

Proszę o pomoc:

Nauczyciel w awansie na mianowanego od 1 września 2016 r. Z końcem listopada 2018 zmienia miejsce zatrudnienia. 

Rozumiem, że teraz dokonuję już po nowemu oceny pracy w ciągu 21 dni od złożenia sprawozdania (choć wtedy już nie będzie moim pracownikiem)?

I druga kwestia, czy po zakończeniu całego stażu w kolejnej placówce, po 31 maja 2019 dyrektor w nowym miejscu zatrudnienia dokonuje kolejnej oceny pracy?

rzewa25-10-2018 23:03:05   [#52]

tak, dokonujesz oceny pracy za okres stażu odbytego u Ciebie, ale...

w nowym miejscu pracy n-l nie rozpocznie stażu - może go rozpocząć dopiero 1.09.2019 i staż ten może zostać skrócony o okres stażu odbytego u Ciebie zatem zakończy się on z końcem lutego 2020 r.

aga19625-10-2018 23:59:46   [#53]

Dziękuję rzewo za szybką odpowiedź, ale dlaczego nauczycielka nie może kontynuować stażu  w drugiej placówce?

Do 31.08.2018 pracowała u mnie na cały etat. Od 1.09.2018 rozpoczęła pracę na cały w innym przedszkolu a u mnie pozostała na zastępstwo do 31 listopada 2018 w wymiarze 15/25

W KO powiedziano mi, że mimo rozpoczęcia pracy w innej placówce nie może przenieść stażu z dniem 1 września 2018 bo nadal pracuje u mnie. Może przenieść staż dopiero z dniem rozwiązania umowy czyli z 31 listopada...

rzewa26-10-2018 00:20:50   [#54]

źle Ci powiedziano w KO, ale... mam nadzieję, że 1.09 br złożyła w tym nowym przedszkolu wniosek o rozpoczęcie stażu wraz z PRZ i teraz jak dokonasz oceny jej pracy za okres stażu u Ciebie i przedstawi ją w tym nowym przedszkolu, to dyrektor skróci jej staż o 2 lata na podstawie art 9f ust 2 KN, co spowoduje, że zakończy ten staż 31.05.2019 r.

KN nie dopuszcza kontynuacji stażu po zakończeniu stosunku pracy - kontynuacja jest możliwa tylko w przypadku przeniesienia, bo wówczas NIE dochodzi do rozwiązania stosunku pracy

ale w przypadku kontynuacji nie zachodzi konieczność dokonywania oceny za część stażu


post został zmieniony: 26-10-2018 00:23:25
aga19626-10-2018 07:20:36   [#55]

Tak, właśnie zrobiła. Złożyła  wniosek o kontynuację stażu w drugiej placówce, nawepowołano opiekuna stażu i praktycznie realizuje tam staż dalej, ale...

Otrzymałam info, że nie może przenieść stażu z dniem 31 sierpnia ponieważ dalej u mnie pracuje...

Umowa u mnie od początku jest umową na zastępstwo, z dniem 1 września 2018 podpisałam z tą nauczycielką porozumienie zmieniające (zmiana wymiaru zatrudnienia i  osoby, za którą pracuje, tym samym było wiadomo, że tylko na 3 miesiące - powrót nauczyciela z zaległego urlopu wypoczynkowego.

Reasumując, mimo że pozostaje u mnie w zatrudnieniu przeniesienie stażu z dniem 1 września 2018?

rzewa26-10-2018 08:59:08   [#56]

to nie jest przeniesienie stażu

jej nowy staż w tej drugiej jednostce trwa od złożenia wniosku -> dyrektor ma obowiązek powołać dla niej opiekuna

a z chwilą dostarczenia oceny dorobku zawodowego za okres stażu realizowany u Ciebie, dyrektor tamtej jednostki skraca jej staż o ten okres, z tym, że okresy realizowane jednocześnie nie sumują się (te 3 m-ce) zatem skrócenie będzie tylko o 2 lata)

przeczytajcie dokładnie i ze zrozumieniem art 9f ust 2 KN

aga19626-10-2018 09:17:11   [#57]

rzewo bardzo, bardzo dziękuję:)

Jesteś jak zwykle niezawodna

peter26-10-2018 11:10:10   [#58]

Nauczyciel rozpoczął staż na stopień nauczyciela mianowanego w 2015 r. Staż zakończył w sierpniu 2018 r (przedłożony staż) i dyrektor również w sierpniu br. dokonał oceny dorobku zawodowego. Nauczyciel złożył wniosek do organu prowadzącego o rozpoczęcie postępowania egzaminacyjnego w październiku tego roku. Na podstawie jakich przepisów powinno odbyć się postępowanie egzaminacyjne ( z 2013 r czy z 2018 r.? ) i ewentualne nadanie stopnia nauczyciela mianowanego (po zdanym egzaminie)?

rzewa26-10-2018 11:56:37   [#59]

zarówno postępowanie jak i nadanie stopnia będzie się odbywało na podstawie nowych przepisów (obowiązujących w dniu 1.09.2018)

tylko zamiast oceny pracy n-l dołącza do wniosku ocenę dorobku zawodowego


post został zmieniony: 26-10-2018 11:57:14
peter26-10-2018 12:44:52   [#60]

Dziękuje za pomoc. Dopytam - który art. usatwy o fin. zadań ośw. o tym mówi? Czyli podstawa prawna jaka?

rzewa26-10-2018 15:00:29   [#61]

źle napisałam poprzednio - ten n-l będzie miał postępowanie egzaminacyjne wg "starych" przepisów - mówi o tym art 127 u.f.z.o.


post został zmieniony: 26-10-2018 15:04:22
chmurka29-10-2018 09:59:19   [#62]

 

Proszę o pomoc. Czy nauczyciel, który uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego 30.08.2016r. może rozpocząć staż na nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2018/2019 zgodnie z nowym brzmieniem art. 9d ust.4 Karty Nauczyciela oraz art.130 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Nauczyciel posiada dwuletni okres pracy w szkole, jednakże w tym okresie przebywał na urlopie bezpłatnym w ilości 17 dni. Czy urlop bezpłatny zalicza się do okresu zatrudnienia? Pozdrawiam.

rzewa30-10-2018 18:56:39   [#63]

moim zdaniem niestety nie zalicza się z uwagi na art 174 §2 k.p.

chmurka30-10-2018 20:41:40   [#64]

Tak czułam. Dziękuję.

ewaannak08-11-2018 13:58:38   [#65]

Nauczyciel stażysta rozpoczął 1 września 2018 r. pracę i staż  w niepublicznym przedszkolu. Zrezygnował z tej pracy i bez przerw w zatrudnieniu rozpoczyna od przyszłego tygodnia w mojej szkole pracę na stanowisku nauczyciela wspomagającego w klasie 8. Umowa na czas określony. Co z jego stażem? Czy zostaje przerwany czy kontynuuje u nas? Jeśli kontynuuje to jakie formalności muszą zostać dopełnione? Proszę o pomoc :)

MKJ08-11-2018 15:27:22   [#66]

Nie kontynuuje - staż w tym roku przepada.

Jolanta 7708-11-2018 18:24:18   [#67]

Proszę  także  o podpowiedź: 

Nauczyciel kończy  wydłużony staż na nauczyciela dyplomowanego 15 listopada. Ile czasu ma na złożenie sprawozdania ?

Do kiedy ostatecznie to musi uczynić?

MKJ08-11-2018 19:54:12   [#68]

30 dni, czyli do 15 grudnia, a że to sobota i po uwzględnieniu uchwały 7 sędziów NSA z dn. 15.06.2011 r., sygn. akt I OPS 1/11, do 17 grudnia.

* autopoprawka: już nie trzeba uwzględniać tej uchwały, bo rozstrzyga to art. 57 § 4 KPA.


post został zmieniony: 08-11-2018 20:07:32
bosia08-11-2018 20:34:32   [#69]

wydaje mi się, że 7 dni

staż kończy na dotychczasowych zasadach, a po zakończeniu stażu nauczyciela obowiązują nowe przepisy

MKJ08-11-2018 22:04:50   [#70]

Hm, czytając literalnie art. 125 UFZO w zasadzie masz Bosiu rację - 7 dni.

A ponieważ nie ma konsekwencji za niezłożenie sprawozdania w terminie, to kwestia i tak jest akademicka. :)

AnJa09-11-2018 08:25:07   [#71]

Konsekwencji nie ma.
Ale niebezpieczeństwo, że dyrektor nauczy się w okresie po 7 dniach uważniej czytać sprawozdanie- jest.

MKJ09-11-2018 12:58:56   [#72]

Myślę, że żadne. Czy dyrektor zajrzy do sprawozdania 6 czy 29 dnia pozostaje bez znaczenia dla zrozumienia tego, co napisał nauczyciel.

AnJa09-11-2018 13:21:52   [#73]

Pozostaję przy swojej opinii sformułowanej na podstawie doświadczenia z udzielania odpowiedzi na różne pisma - to kiedy i z jaką intencją czytam ma, oczywiście- w sprawach nieoczywistych, duże znaczenie zarówno dla sentencji odpowiedzi jak i ( a może nawet zwłaszcza) jej uzasadnienia.

MKJ09-11-2018 15:22:08   [#74]

No tak, w przypadku uzależnienia sentencji od intencji, będzie to miało znaczenie.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ]