Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Awans - pytania
strony: [ 1 ][ 2 ]
Jaga06-09-2018 08:58:05   [#01]

Witam, trzy pytania:

1) nauczycielka stażystka zatrudniona na zastępstwo na rok szkolny do 31.08.2019 rozpoczyna staż, a po roku będzie mogła kontynuować w innej szkole?

2) nauczycielka uzyskała w roku 2012 stopień nauczyciela kontraktowego, 1 września wróciła do pracy po długiej nieobecności (od grudnia 2014 roku) po dwóch urlopach macierzyńskich i wychowawczym; cały czas była zatrudniona w szkole; rozpoczyna staż na stopień nauczyciela mianowanego 1 września?

3) nauczycielka uzyskała stopień nauczyciela mianowanego 30.11.2012 roku; zatrudnienie w różnych szkołach od 01.09.2009 do 31.08.2015, potem od 01.09.2016 do 31.08.2017, a następnie od 11.09.2017 do nadal już u mnie; może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego?

rzewa06-09-2018 11:09:14   [#02]

1) wg stanu prawnego na dzisiaj - nie, ale będzie mogła go kontynuować jeśli pojawi się u Ciebie możliwość przedłużenia zatrudnienia. Ta n-lka może odstąpić od awansu jeśli złoży wniosek o jakim mowa w art 10 ust 11 KN

2) tak, może

3) tak, może

graga06-09-2018 12:47:43   [#03]

ad. 3) czy dlatego, że minęło 4 lata od nadania poprzedniego stopnia awansu?

A co w przypadku 2 lat od nadania poprzedniego stopnia awansu - czy jeśli ma ocenę wyróżniającą wydaną wg starych zasad to może rozpocząć staż teraz tj. do 17.09.2018?

rzewa06-09-2018 12:50:07   [#04]

ad 3) tak, bo minęło 4 lata

nie, ocena wyróżniająca otrzymana przed 1.09.2018 nie daje możliwości skrócenia czasu oczekiwania na rozpoczęcie kolejnego stażu

ewa06-09-2018 12:56:57   [#05]

nie daje, bo ...

doprecyzuj rzewo ;-)

rzewa06-09-2018 12:59:54   [#06]

taką możliwość daje jedynie wyróżniająca ocena pracy otrzymana po 1.09.2018 czyli po wejściu w życie przepisu umożliwiającego skrócenie tego okresu -> "stara" wyróżniająca nie jest tym samym co "nowa" wyróżniająca z uwagi na zmianę skali ocen wprowadzoną z dniem 1.09.2018

ewa06-09-2018 13:07:26   [#07]

nie widzę w zapisie takiego zastrzeżenia ;-)

dla mnie wyróżniająca była w skali i starej i obecnej jako najwyższa ocena, która teraz daje "profit", ot tyle

a jeżeli ustawodawca chciał tak jak piszesz, powinien to, moim zdaniem, jasno zapisać w prawie


post został zmieniony: 06-09-2018 13:11:03
rzewa06-09-2018 13:08:15   [#08]

nie musi być - wynika to, jak napisałam, ze zmiany skali ocen

graga06-09-2018 13:10:55   [#09]

dziękuję rzewo za szybką odpowiedź.

zaniepokoiło mnie, że Stara ocena nie skraca oczekiwania na kolejny staż. Nie bardzo rozumiem dlaczego?. Przecież stare oceny są ważne do czasu wydania kolejnej oceny, nie dłużej niż do 2021r. w przypadku n-li niżej niż dyplomowani. Czy się mylę? Czy stare oceny straciły moc z dniem 1.09.18?

co w tym układzie z ocenami, o które wnioski wpłynęły przed 1.09.2018 i wg przepisów mają być wydane wg dotychczasowych zasad nawet do końca listopada 2018r.? Po co w takim razie je robić?

rzewa06-09-2018 13:13:57   [#10]

nie wiem po co - ja bym nie robiła... tzn nie składałabym wniosku

:-)

napisałam wyżej dlaczego tak uważam, ale i tak będzie obowiązywało, to co w tym temacie zdecyduje MEN - może zapytaj u źródła i podziel się z nami odpowiedzią?

rzewa06-09-2018 13:21:40   [#11]

hm... poczytałam sobie ustawę i... widzę, że można przyjąć, iż ocena skracającą czas oczekiwania na staż na kolejny stopień awansu może być także "stara" ocena wyróżniająca

W ust 3 art 133 u.f.z.o. wyraźnie zaznaczono, że ocena wyróżniająca o jakiej tam jest mowa to ocena "nowa" - ponieważ ustawodawca tego przy skracaniu okresu oczekiwania nie orzekł (jak pisała wyżej ewa), to oznacza, że nie powinno się w tym wypadku tych ocen rozróżniać -> zatem czas oczekiwania skraca każda ocena wyróżniająca otrzymana po uzyskaniu ostatniego stopnia awansu

graga06-09-2018 13:22:41   [#12]

OK- czytałam Twoje wyjaśnienie- pojawiło się wcześniej zanim ja napisałam :)

w kwestii zasadności dokonywania ocen po staremu pytam dlatego, że mam informację, że np. niektórzy dyrektorzy złożyli wnioski do KO w sierpniu 2018 i będą mieć dokonywaną wg dotychczasowych zasad. Wolą teraz mieć po staremu bo potrzebują do wiosennych konkursów i nie chcą po nowemu

rzewa06-09-2018 13:57:52   [#13]

do konkursu to nie ma znaczenia czy "stara" czy "nowa"

Jot06-09-2018 15:41:47   [#14]

Czy nadal obowiązuje zapis dotyczący nauczyciela, który otrzymał ocenę dorobku zawodowego /skończył staż na nauczyciela dyplomowanego/,że ma 3 lata na złożenie wniosku do KO od czasu otrzymania tej oceny?

rzewa06-09-2018 18:22:28   [#15]

tak, nadal obowiązuje - art 9d ust 7 KN

Jot06-09-2018 20:30:32   [#16]

Dziękuję

graga07-09-2018 09:18:09   [#17]

do #11

rzewo- dziękuję za odpowiedź :)

 

do #15

i będzie miał postępowanie na podstawie  dotychczasowych przepisów? - nawet jeśli to będzie za 3 lata?

(jak skończył staż  w maju 2018, ocenę otrzymał w czerwcu 2018, to 3 lata minie w czerwcu 2021r.)

No i nie musi mieć nowej oceny?

Róża5607-09-2018 11:25:16   [#18]

Kochani pomóżcie

czy nauczyciel kontraktowy może rozpocząć awans na mianowanie 1 września b.r. po dwu czy trzyletniej- przerwie według najnowszych przepisów?

dziękuję

bosia07-09-2018 11:36:13   [#19]

tylko w tym roku szkolnym (2018/19) kontraktowy może po 2 latach - art. 130 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

rzewa07-09-2018 17:27:59   [#20]

do #17: nie musi mieć nowej oceny -> składa wniosek na komisję i ma postępowanie awansowe wg nowych zasad

graga07-09-2018 22:14:19   [#21]

dziękuję rzewo za odpowiedź:)  i że potwierdziłaś mój tok myślenia

Malgos10107-09-2018 23:45:41   [#22]

czy rozpoczyna staż na mianowanie nauczycielka, która:

- 28. 06. 2013 Akt nadania stopnia awansu na nauczyciela kontraktowego, ocena dorobku pracy

umowa  01. 09. 2013 - 31. 08. 2015

(3 X 2013 - 18 XII 2013 L4

19. 12. 2013 - 31. 08. 2014 urlop macierzyński

5 - 17 X 2014 opieka

9 - 13 II 2015 opieka

25 - 27 II 2015 L4

12 - 15 V 2015 opieka)

- umowa 01. 09. 2015 - 31. 08. 2016

22 - 28 X 2015 zasiłek opiekuńczy 

2 XI 2015 - 05 IV 2016 zasiłek chorobowy 

06. 04. 2016 - 31.08.2016 urlop macierzyński        

-umowa 1.09. 2017 - 31. 08. 2018

Czy zaczyna staż w tym roku?

elrym08-09-2018 06:30:52   [#23]

Cały czas była zatrudniona, więc tak może się awansować

rzewa08-09-2018 16:04:40   [#24]

oczywiście o ile złoże wniosek wraz z PRZ

Malgos10108-09-2018 22:01:59   [#25]

tak właśnie; ktoś jej powiedział, że nie może, bo .... i potrzebuje mocnego potwierdzenia, dlatego wolałam dopytać :) dziękuję bardzo

 

Malgos10108-09-2018 22:08:45   [#26]

a przy okazji - jak to jest z oceną dorobku czy już nową oceną pracy nauczycieli, którzy przed 1 września 2018 byli w trakcie stażu i np. w tym roku kończą. Tu mam naprawdę duże wątpliwości, podobnie jak moje koleżanki - zdania są podzielone. Jedni mówią - staż po staremu, to powinna być ocena dorobku. Drudzy - nowe przepisy ...itd. Chyba jednoznacznie nie jest to nigdzie powiedziane?

laostic08-09-2018 22:33:28   [#27]

Chyba nie ma wątpliwości. Od 1 września ocena pracy, chyba że:

Art. 127. W przypadku nauczycieli, którzy zakończyli staż na kolejny stopień awansu zawodowego przed dniem 1 września 2018 r., lecz do tego dnia nie otrzymali oceny dorobku zawodowego za okres stażu lub nie złożyli wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu jest dokonywana oraz postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne jest prowadzone według dotychczasowych przepisów.

Art. 128. W przypadku nauczyciela stażysty, który w dniu 1 września 2018 r. odbywa staż na kolejny stopień awansu zawodowego, rozpoczęty z początkiem roku szkolnego 2017/2018, ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu jest dokonywana oraz postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela kontraktowego jest prowadzone według dotychczasowych przepisów.

link12322-09-2018 12:40:49   [#28]
  1. też mam wątpliwości, ale  laostic w poście [#27] podaje zapisy z ustawy. Tylko te są wymienione. Wygląda to tak, że np n-l odbywający staż na dyplomowanego, który zakończy w maju 2019 realizuje działania zgodnie z PRZ wg starego rozp. Taki nauczyciel w sprawozdaniu opiera się na PRZ i wymaganiach zawartych w starym rozporządzeniu, natomiast postępowanie i ocena pracy wg nowych przepisów? 
  2. Stażysta rozpoczyna 3 września 2018 - kiedy zakończenie? 31 maja 2020, czy 3 czerwca?

post został zmieniony: 22-09-2018 12:41:51
rzewa22-09-2018 13:41:11   [#29]

1. tak

2. 31 maja -> rozpoczyna zajęcia 3.09, ale pracę 1.09

Ewi23-09-2018 13:27:09   [#30]

Moje pytanie :

Nauczycielka (kontraktowy) pracowała w roku 2016/17 na zastępstwie za nauczycielkę przebywająca na urlopie dla poratowania zdrowia, 1 września 2016 r. złożyła dokumenty i rozpoczęła staż na nauczyciela mianowanego. W trakcie pracy zaszła w ciążę i do porodu wydłużyłam jej umowę. Nauczycielka wróciła z udpz i zastępująca ją nauczycielka nie miała  możliwości pracy dalej,  więc stosunek pracy zakończył się. Obecnie nauczycielka od 1 września pracuje i chce kontynuować staż twierdząc, że miała przerwę z uwagi na zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy. Dla mnie to są dwie różne sprawy. Ona twierdzi, że przerwa dotyczy tego samego zakładu pracy więc może dalej kontynuować staż. Nie miałam jeszcze takiego przypadku więc proszę o pomoc.

Czy opisany problem podlega przedłużeniu stażu?

MKJ23-09-2018 13:57:50   [#31]

A kiedy nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy?

Ewi23-09-2018 14:36:41   [#32]

Rozwiązano 6 listopada 2017 r.

MKJ23-09-2018 14:50:42   [#33]

Czyli 6.11.2017 r. nauczycielka zakończyła staż. Mogła złożyć sprawozdanie z realizacji planu rozwoju i dyrektor wystawiłby jej ocenę dorobku zawodowego. Ale i tak na niewiele by się to zdało, bo musiałaby podjąć zatrudnienie w ciągu 3 miesięcy i rozpocząć staż, żeby można było jej ten okres zaliczyć. A ponieważ staż można zacząć tylko z początkiem roku szkolnego, więc tak czy inaczej ta nauczycielka mogła w tym roku rozpocząć staż od nowa (w pełnym wymiarze), jeśli złożyła do 17.09.2018 r. wniosek wraz z planem rozwoju.

dyros24-09-2018 13:01:29   [#34]

Witam,

czy nauczyciel mianowany mający ocenę pracy  wyróżniającą dokonaną przed 31.08.2018 r. np. w maju 2018 r. może rozpocząć staż na stopień dyplomowanego po 2 latach karencji, czy ocena wyróżniająca musi być tylko po nowemu?

elrym24-09-2018 21:31:02   [#35]

zmiany weszły d 1.09, czyli po nowemu liczy się staż i 'nowa" ocena

gosiaj24-09-2018 23:19:08   [#36]

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie opublikowało Wyjaśnienia dotyczące awansu zawodowego nauczycieli w 2018 r. (http://www.ko.rzeszow.pl/category/dla-dyrektora-i-nauczyciela/awans-zawodowy/) - tu w punkcie 2. interpretacja warunków do skrócenia stażu nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanego na podstawie oceny pracy ("starej" i "nowej"). 

Zgodnie z treścią art. 9d ust. 4 Karty Nauczyciela nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej 3 lat, a nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej 4 lat od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego.

Powyższe okresy mogą być skrócone, jeżeli nauczyciel spełni wymóg określony w treści art. 9d ust. 4a Karty Nauczyciela. Przepis ten stanowi, że nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany, legitymujący się wyróżniającą oceną pracy, może rozpocząć staż na kolejny stopień awansu zawodowego po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego.

Należy w tym miejscu zauważyć, że żaden przepis nie określa daty dokonania tej oceny. Zatem należy w tym przypadku uwzględnić również oceny dokonane na wniosek złożony przed dniem 1 września 2018 r., niezależnie od tego jaki czas upłynął od dnia dokonania tej oceny. Ważne jest jedynie aby wyróżniająca ocena pracy była ostatnią oceną, jaką otrzymał nauczyciel, nawet jeżeli od jej dokonania minęło np. 6 lat.

Czy ta wykładnia jest "powszechnie obowiązującą" (czy w Waszych województwach także pojawiły się takie interpretacje?

link12326-09-2018 19:54:33   [#37]

pisałem o tym w  [#28. ale chciałem się jeszcze upewnić w jednej kwestii: nauczyciel mianowany, który realizuje staż wg "starego" rozporządzenia przedstawia sprawozdanie z realizacji "starego"rozporządzenia? W "nowym" rozp pojawia się kilka nowych działań do realizacji dla mianowanego, a wszystko wskazuje na to, że cała procedura dla mianowanego, który już odbywa staż ma być realizowana po nowemu. Czy dobrze myślę?

rzewa27-09-2018 08:26:41   [#38]

dobrze

link12309-10-2018 13:35:23   [#39]

znalazłem coś takiego:

PYTANIE

 Czy nauczyciela, który jest w trakcie awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego, będą obowiązywać nowe przepisy dotyczące awansu, które wejdą w dniu 01.09.2018 r.?

ODPOWIEDŹ

 Nauczyciel, który w dniu 1 września 2018 r. będzie w trakcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego będzie odbywał staż na podstawie dotychczasowych przepisów, ponieważ do staży wszczętych i niezakończonych przed nowelizacją ustawy – Karta Nauczyciela, która nastąpi z dniem 1 września 2018 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.

Czy to znaczy, że wszystko po staremu? Ocena dorobku zawodowego itd?

AnJa09-10-2018 14:47:22   [#40]

tylko staż

Leszek11-10-2018 10:24:22   [#41]

A autorzy komentarza do KN (najnowszy 2018) piszą, że staż po staremu kończy się oceną dorobku zawodowego (autorzy pracują w MEN)

pozdrawiam

rzewa11-10-2018 11:57:19   [#42]

hm... taki komentarz nie jest niestety źródłem prawa... -> z u.f.z.o. wynika, że ocena pracy

Leszek11-10-2018 13:26:58   [#43]

MEN ostatecznie rozwiewa niektóre wątpliwości w sprawie staży kończonych po 1.09.2018

https://men.gov.pl/finansowanie-edukacji/pragmatyka-zawodowa-nauczycieli/wdrazanie-znowelizowanych-przepisow-ustawy-karta-nauczyciela-w-zakresie-awansu-zawodowego.html

 

pozdrawiam

dorotagm18-10-2018 19:23:55   [#44]

Nauczyciel zmienił pracę w trakcie stażu na mianowanego. Otrzymał ocenę dorobku zawodowego za okres dwóch lat.  Zatrudnił się u mnie od 1 września 2018. Złożył wniosek, plan i kontynuuje (rozpoczął?) staż. Skończy 31 maja 2019. Kiedy mam dokonać oceny jego pracy? W czerwcu czy we wrześniu?

Art. 6a. karta naucz.

Ocena pracy nauczyciela

1.
Praca nauczyciela podlega ocenie. Oceny pracy nauczyciela dokonuje się:
1)
po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego;
...
1c.
W przypadku zmiany miejsca zatrudnienia nauczyciela ocena pracy jest dokonywana nie wcześniej niż po upływie roku od dnia podjęcia pracy w danej szkole
AnJa18-10-2018 22:03:34   [#45]

To jest zdaje się kolejna niekonsekwencja przepisów.

W tej sytuacji powinno się raczej stosować zapis umieszczony w ustawie wyżej- ale... 

rzewa18-10-2018 22:51:21   [#46]

zapis KN brzmi:

Art. 6a ust. 1c. W przypadku zmiany miejsca zatrudnienia nauczyciela ocena pracy jest dokonywana nie wcześniej niż po upływie roku od dnia podjęcia pracy w danej szkole, a termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, ulega odpowiednio przedłużeniu.

a ust 1 brzmi:

Praca nauczyciela podlega ocenie. Oceny pracy nauczyciela dokonuje się:
1) po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego;
2) po zakończeniu dodatkowego stażu, o którym mowa w art. 9g ust. 8;
3) co 3 lata pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego.

zatem ocena po zakończeniu stażu jest dokonywana w ciągu 21 dni od złożenia sprawozdania niezależnie od tego ile czasu n-l pracuje w danej szkole

jest trochę nieszczęśliwie sformułowany ten przepis, gdyż odesłanie do ust 1 pkt 3 powinno być bezpośrednio umieszczone po wyrazie ocena w odniesieniu do oceny a nie terminu

dorotagm24-10-2018 22:04:44   [#47]

Nie rozumiem, Rzewo.

Który termin ulega odpowiednio przedłużeniu? Czytam i czytam i nie wiem, do czego się ten termin odnosi.

Zrozumiałam, że ocenię go 21 dni od sprawozdania, czyli prawdopodobnie w czerwcu 2019, jeśli szybko złoży sprawozdanie.

Ale jeszcze jedno: ocena dorobku czy ocena pracy z poprzedniej szkoły - tam nauczyciel miał ocenę z końca 2017, a więc nie upłynął jeszcze rok od ostatniej oceny i dyrek poprzedni na tej podstawie powiedział, że nie zrobi temu zmieniającemu pracę oceny pracy.

rzewa25-10-2018 08:38:06   [#48]

Dorota, oceniasz go w ciągu 21 dni od złożenia sprawozdania z realizacji stażu niezależnie od tego kiedy miał poprzednią ocenę pracy oraz niezależnie od tego ile czasu pracuje w Twojej szkole - są tacy, którzy już oceniają n-la po zakończeniu stażu rozpoczętego 1.09.2018 czyli dokonują oceny pracy n-la na zakończenie stażu


post został zmieniony: 25-10-2018 08:38:40
bosia25-10-2018 08:45:54   [#49]

robisz mu ocenę pracy 21 dni od złożenia sprawozdania

bierzesz pod uwagę ocenę cząstkową zrobioną przez poprzedniego dyrektora, ale to nie była ocena pracy tylko ocena za okres tam odbytego stażu, bo dyrektor tamtej szkoły nie mógł dokonać oceny pracy przy stażu - przepis obowiązuje od 1.09.2018.

tu jest przepis przejściowy do tego

W przypadku nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanego, który do dnia 1 września 2018 r. w trakcie odbywania stażu na kolejny stopień awansu zawodowego zmienił miejsce zatrudnienia i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymał pozytywną ocenę dorobku zawodowego, ocena ta jest uwzględniana do oceny pracy dokonywanej po zakończeniu całego stażu – art. 129 ustawa o finansowaniu
i tak jak Rzewa napisała, dokonywanie oceny po upływie roku pracy w nowe szkole dotyczy tylko oceny obligatoryjnej co 3 lata, nie zaś oceny po zakończeniu stażu

 

dorotagm25-10-2018 16:25:19   [#50]

Dzięki, przyjęłam do wiadomości i będę stosować.

Od nadinterpretacji to w głowie się kręci.

strony: [ 1 ][ 2 ]