Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Ocena pracy nauczycieli po nowemu ....
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]
eny22-03-2019 19:06:50   [#201]

Nauczyciel dyplomowany ocena pracy. W 2006 r. miał publikację w poważnym piśmie branżowym, dostał za nią wynagrodzenie czyli wszystko jak należy. Czy obecnie można mu zaliczyć tą publikację jako spełnienie jednego z kryteriów oceny pracy. Publikacje ma się chyba już"na zawsze" ;)

Małgorzata Flis23-03-2019 10:53:11   [#202]

W dniu konkursu miałam ważna ocenę pracy, wygrałam konkurs i powierzone zostaną mi obowiązki dyrektora od 1.09.2019 r czy na ten dzień muszę mieć ważna ocenę, która kończy się w czerwcu, a konkurs rozstrzygnięty był w marcu?? 

MKJ23-03-2019 12:22:54   [#203]

Tak - § 1 pkt 4 lit. a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce:

"Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej i publicznej szkoły ponadpodstawowej, zwanych dalej „szkołami”, oraz publicznej placówki może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który (...) uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy (...)".

 

rzewa23-03-2019 14:16:06   [#204]

Nie

wystarczy, że ocena była ważna w dniu konkursu:

§ 1 pkt 4 lit. a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (dz. U. poz. 1597):

"Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej i publicznej szkoły ponadpodstawowej, zwanych dalej „szkołami”, oraz publicznej placówki może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który (...) uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy (...) - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

gdyby powierzano stanowisko bez przeprowadzenia konkursu, gdyż ten był nierozstrzygnięty, to wówczas ocena musi byc nie starsza jak 5 lat w dniu powierzenia


post został zmieniony: 23-03-2019 14:19:06
MKJ23-03-2019 16:25:58   [#205]

No pewnie, że tak!!!

Dzięki, Rzewo, za sprostowanie. :-)

Małgorzata Flis23-03-2019 23:51:59   [#206]

Dziękuję za pomoc!! 

mstola01-04-2019 14:17:35   [#207]

od ostatniej oceny pracy ale...

najważniejsze jest to jak n-l pracuje teraz

    [#200]

Ja wzięłam 3 ostatnie lata

Jaki okres bierzecie, czy to jest gdzieś zapisane?

izael01-04-2019 14:39:30   [#208]

nigdzie nie jest zapisane

decyduje dyrektor w dialogu z nauczycielem, doświadczenie i zdrowy rozsądek

:)

eny02-04-2019 17:56:50   [#209]

"Rząd wycofał się z nowego systemu oceny nauczycieli" Oczywiście nie ma konkretów i na piśmie czyli procedury oceniania w toku muszą być ukończone wg. aktualnych przepisów. Parodia nie teatr...


post został zmieniony: 02-04-2019 17:57:13
Macia26-04-2019 14:33:48   [#210]

jak to jest z powiadamianiem nauczyciela.Przepis mówi "Dyrektor szkoły jest obowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela ..... w przypadku oceny pracy dokonywanej z własnej inicjatywy ... w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia powiadomienia nauczyciela na piśmie o rozpoczęciu dokonywania oceny jego pracy.Czy nie było kiedyś  w powiadomieniu "w okresie nie krótszym niż miesiąc a nie dłuższym niż 3 miesiące" a teraz nie ma tego miesiąca, czy może mnie się coś przywidziało?

link12329-04-2019 21:04:46   [#211]

W zakresie oceny pracy mianowanego - skąd macie 19 kryteriów +1 dot oceny mianowanego? Licze i liczę i wychodzi mi wiecej...11 - stażysta + 5 kontraktowy+ 5 mianowany +1 jeżeili awans....

ewa29-04-2019 21:57:20   [#212]

a skąd Ci się wzięło 11 - stażysta?

 

an29-04-2019 22:00:39   [#213]

Stażysta ma 9

link12329-04-2019 23:05:31   [#214]

 

No ja mam 11 - stażysta bo mnie prowadzi inny minister...:)


post został zmieniony: 29-04-2019 23:13:17
ewa30-04-2019 08:51:16   [#215]

aaa i wszystko jasne :-)

Bas07-05-2019 08:14:29   [#216]

Wybaczcie moje poniższe pytania i wątpliwości. Zmagam się z pierwszą oceną wg nowych przepisów :-((

Ocena pracy wicedyrektora na jego wniosek - wg jakich kryteriów "nauczycielskich'"? mieszanych (dyrektorsko-nauczycielskich) ?

"Ocena ma charakter opisowy, ocenę pracy nauczyciela ustala się po ustaleniu poziomu spełniania wszystkich kryteriów oceny pracy ...poziom spełniania każdego kryterium jest oceniany w skali od 0 do 3 punktów..."

  Jak ma to wyglądać w praktyce?  Opisuję - wymieniam dokonania wnioskującego wg kryteriów i przydzielam im punkty? A jeżeli nie spełnia jakiegoś, to piszę o tym (np. daję 0) czy pomijam? Pomóżcie proszę, bo oszaleję! Ze starą oceną nie miałam żadnych problemów!

fuks07-05-2019 09:21:18   [#217]

Zastanawiam się nad tym samym. W karcie oceny przy każdym kryterium wstawiam ilość punktów? Zupełnie inną sprawą jest sposób punktowania. Jeszcze nie wiem, czy będę wróżyć z fusów czy z kuli. Wrrr...

 

 

 

 

 

 

 

 

Bas07-05-2019 13:24:24   [#218]

Nikt nam nie pomoże :-((

noe1907-05-2019 15:21:57   [#219]

według mnie ...

każde przynależne (do danego stopnia awansu) kryterium musi być uwzględnione - nie możesz omijać. Jak nie spełnia całkowicie to dajesz zero.

elrym07-05-2019 19:08:31   [#220]

Muszą być punkty przy każdym kryterium od 0-3

Bas08-05-2019 07:51:54   [#221]

Tak myślałam, dziękuję. A co z tym wicedyrektorem? Oceniać jak nauczyciela?

I jeszcze sprawa techniczna - w uzasadnieniu oceny wystarczą punkty przy każdym kryterium czy należy je opisać (spełnienie, dowody) ?

AnJa08-05-2019 08:20:03   [#222]

Wice- jak nauczyciel.
Uzasadnienie opisowe.

DICK08-05-2019 11:53:52   [#223]

Czy dla nauczyciela wystarczy wpisać punkty przy kryteriach czy należy opisać spełnianie danego kryterium i ustalić punkty.

Ala08-05-2019 11:57:25   [#224]

uzasadnienie zawsze opisowe

fuks09-05-2019 11:19:49   [#225]

Dzięki za wcześniejsze odpowiedzi. Ja jednak będę drążyć, sorry. Uzasadnienie piszecie w tabeli?  W odniesieniu do każdego kryterium opisujecie działania i przy każdym kryterium piszecie liczbę punktów? W nawiasie? W kolejnej kolumnie ew. tabeli?

Mam do zrobienia 8 ocen nauczycieli kończących staż na dyplomowanego. Nie dziwcie się mojej przesadnej wnikliwości ;)

AnJa09-05-2019 12:00:21   [#226]

Forma dowolna.
Ja lubie tabele.

DICK09-05-2019 12:29:57   [#227]

Ja mam pytanie jak ująć przy ocenie ocenę stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego, opisowo , punkty czy inaczej.

Ala09-05-2019 14:19:34   [#228]

tak samo jak każde inne kryterium

tak ja myślę :)

JarTul15-05-2019 10:03:36   [#229]

Prośba o uporządkowanie,
Gdy ocena była co trzy lata to harmonogram oceny wyglądał tak:

  • do 30 czerwca 2020 roku dla nauczycieli dyplomowanych, którzy w dniu 1 września 2018 r. legitymują się co najmniej 3-letnim okresem pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.

  • do 31 sierpnia 2021 r. dla nauczycieli kontraktowych i mianowanych, którzy nie realizują stażu

  • 2 września 2018 r. – 31 sierpnia 2021 r. dla nauczycieli dyplomowanych, którzy w dniu 1 września 2018 r. nie legitymują się jeszcze 3-letnim okresem zatrudnienia od dnia nadania tego stopnia awansu zawodowego

  • nauczyciele realizujacy staż (poza stażystami, którzy rozpoczęli staż 1 września 2017 r. – oni otrzymają ocenę dorobku zawodowego na starych zasadach po zakończeniu stażu). Jeśli do 31 sierpnia 2021 r. któryś z nauczycieli kontraktowych lub mianowanych rozpocznie staż na wyższy stopień awansu zawodowego trzeba to zaktualizować pod katem powyższych. Ostateczny termin na dokonanie oceny na nowych zasadach upłynie w tym przypadku po zakończeniu stażu ( w ciągu 21 dni od dnia przedłożenia sprawozdania z realizacji stażu

A po zmianie?  Gdy ocena co pięć lat?

rzewa15-05-2019 10:27:34   [#230]

tylko:

  • 1 września 2018 r. – 31 sierpnia 2023 r. dla nauczycieli, którzy mają (w danym momencie) starszą ocenę pracy niż 5 lat lub nie mają jej wcale obowiązkowo, wszyscy pozostali w razie potrzeby (czyli "na pierwszy ogień" ci n-le, którzy są zatrudnieni w danej szkole dłużej jak 5 lat i nie mają wcale oceny pracy ani oceny dorobku, potem ci, którzy w tym okresie mieli ocenę dorobku, a potem pozostali sukcesywnie jak im 5 lat będzie stukało)
  • nauczyciele realizujący staż (poza stażystami, którzy rozpoczęli staż 1 września 2017 r. – oni otrzymają ocenę dorobku zawodowego na starych zasadach po zakończeniu stażu). Jeśli po 1.09.2018 r. któryś z nauczycieli kontraktowych lub mianowanych rozpocznie staż na wyższy stopień awansu zawodowego nim zostanie oceniony po nowemu będzie oceniony dopiero po zakończeniu stażu (w ciągu 21 dni od dnia przedłożenia sprawozdania z realizacji stażu
JarTul15-05-2019 16:31:53   [#231]

1. Osoba zatrudniona ponad 5 lat (np.: jako nauczyciel dyplomowany i nie ma oceny pracy, to ocenę pracy obowiązkowo należy dokonać nie później niż ___

2. Osoba zatrudniona ponad 5 lat (np.: jako nauczyciel dyplomowany i ma ocenę pracy z 5 maja 2014 roku, to ocenę pracy obowiązkowo należy dokonać nie później niż ___

 

rzewa15-05-2019 16:59:14   [#232]

1. Osoba zatrudniona ponad 5 lat (np.: jako nauczyciel dyplomowany i nie ma oceny pracy, to ocenę pracy obowiązkowo należy dokonać nie później niż  -- już ta ocena powinna być dokonana - należało wszcząć postępowanie w styczniu

2. Osoba zatrudniona ponad 5 lat (np.: jako nauczyciel dyplomowany i ma ocenę pracy z 5 maja 2014 roku, to ocenę pracy obowiązkowo należy dokonać nie później niż -- 5 maja 2019, czyli teraz

JarTul15-05-2019 19:40:29   [#233]

Dziękuję

Paweł3216-05-2019 12:25:16   [#234]

do #232

rzewa upewniam się, to że dla osoby zatrudnionej powyżej 5 lat już w styczniu powinno być wszczęte postępowanie to wynika ze zmiany art. 123 u.f.z.o (skreślenie ust.2 i 3)?

rzewa16-05-2019 18:55:08   [#235]

tak

DICK17-05-2019 15:04:42   [#236]

Jeszcze raz proszę o podanie kogo muszę ocenić obowiązkowo w 2019 roku , bo mama wątpliwości. Proszę o podanie podstawy prawnej bo czytam opracowania i w każdym jest inaczej.

rzewa17-05-2019 15:38:07   [#237]

#232

sońka20-05-2019 22:14:20   [#238]

W karcie oceny pracy jest miejsce na wpisanie daty ostatniej oceny - czy może być data dokonania oceny dorobku zawodowego (awans)?

rzewa20-05-2019 23:07:30   [#239]

nie

Dan6724-05-2019 09:19:22   [#240]

Witam!

Mam n-la dyplomowanego, który ostatnią ocenę pracy miał w 2013r. czy postępowanie wszczynające ocenę rozpocząć od 01.06.19 czy dopiero po wakacjach? /mam świadomość że powinna być już zrobiona, ale nałożyło się wiele spraw i jej nie ma/

proszę o radę

dariuszn724-05-2019 09:55:54   [#241]

Ja bym już czekał do po wakacjach powinno się zmienić rozporządzenie, przynajmniej zgodnie z podpisanym przez solidarność porozumieniem

 

Jolanta 7704-06-2019 15:42:08   [#242]

Dzień dobry

Proszę o wskazówkę jak powinna wyglądać pisemna opinia Rady Rodziców o pracy  nauczyciela w związku z jego oceną     ( jeżeli oczywiście rodzice zechcą ją dostarczyć ).

Czy wystarczy ogólne stwierdzenie, że opinia jest pozytywna czy powinno być jeszcze uzasadnienie?

 

MKJ04-06-2019 16:01:15   [#243]

Żaden przepis tego nie określa, więc jest to wewnętrzna sprawa RR.

Oskisu10-06-2019 10:47:10   [#244]

czy istnieje  tak możliwość aby ktoś pokazał np. graficznie (wymianie plików) przykładową ocenę pracy na nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego :).

Jacek10-06-2019 11:01:49   [#245]

silwuple :-)

Jacek Przykładowa karta oceny pracy nauczyciela mianowanego po zakończeniu stażu na dyplomowanego.
Pobierz: Karta oceny pracy - J.Kowalska.zip* (29 KB)
mkk160910-06-2019 18:42:36   [#246]

Witam wszystkich, powiedzcie mi jak podejść do oceny technicznie. NAuczyciel powpisywał wszystkie swoje działania  te samew praktycznie każdym kryterium, bo stwierdził ze się zazembiają.

Ja uważam że jesli raz wpisał to nie może w każdym to samo?? i spiera się ze mną (Chce wyróżniająca oczywiście), Ja oceniłabym to samo jako 1 punkt, wydaje mi się ze powinny być różne rzeczy.  i wymagam też potwierdzeń, dokumentów do wglądu bo o jednych rzeczach wiem o innych np nie. 

pomóżcie  jak wy radzicie sobie z oceną 

Jacek10-06-2019 20:28:33   [#247]

technicznie podszedłem jak w tym co w wymianie umieściłem

BeataGie11-06-2019 09:09:18   [#248]

Czy ocena po awansie czymś się różni od oceny pracy?

noe1911-06-2019 09:16:46   [#249]

tak, dochodzi jeszcze punkt dot. zrealizowania stażu

BeataGie11-06-2019 12:00:37   [#250]

Czy ten punkt ma również punktację 0-3?

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]