Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Ocena pracy nauczycieli po nowemu ....
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]
Dante23-07-2018 10:12:34   [#101]

Ciekawe jak można zwolnić nauczyciela, który np. wyzywa dzieci czy spóźnia się na każdą lekcję, ale poza tym jest co najmniej dobry wg kryteriów?
Przez komisję dyscyplinarną?

AnJa23-07-2018 10:16:53   [#102]

Tak.

PaulinaS23-07-2018 10:28:25   [#103]

Ja uważam, że ustalanie takiej samej liczby wskaźników dla każdego kryterium po to by ujednolicić punktację prowadzi do sytuacji, gdy alb pomijamy ważne kwestie przy jednym wskaźniku albo na siłę wymyślamy wskaźniki do innego kryterium. Próbowałam tak robić i właśnie z powyższym problemem się zetknęłam. Ostatecznie postanowiłam się tym nie kierować i ustalić punktację 0-1 tam gdzie uznałam, że ktoś coś robi albo nie i rozszerzyć ją, jeśli np. zrobił coś raz przez 3 lata (1 pkt.), albo systematycznie to wykonuje (3 pkt.) itede, itepe...

KaPi23-07-2018 10:44:12   [#104]

PaulinoS, może jednak podzielisz się swoim regulaminem??? :)

PaulinaS23-07-2018 11:14:40   [#105]

Haha, no ok. Wrzucę, ale naprawdę nie uważam, że jest to dopracowane...Przegaduję chyba z nerwów,bo jutro kładę się do szpitala i nie wiem, kiedy znów będę mogla się nad tym pochylić...

KaPi23-07-2018 11:16:48   [#106]

Bierz papiery ze sobą :) zdrówka

PaulinaS23-07-2018 11:20:20   [#107]

Wrzuciłam. Traktujcie to jako materiał poglądowy, bo ja sama mam na razie do tego takie podejście.

KaPi23-07-2018 11:25:32   [#108]

U nas jeszcze do zrobienia szkoła...

A chyba pójdę śladem przedszkola Pauliny :)

bobi36730-07-2018 09:44:13   [#109]

ZZ same przysłały pismo w którym informują, że nie będą opiniować regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczycieli.

Czy mimo to muszę występować do nich pisemnie o opinię tego regulaminu?

MKJ30-07-2018 13:58:09   [#110]

Jeśli działa u Ciebie zakładowa organizacja związkowa reprezentatywna w rozumieniu ustawy o RDS, tzn. otrzymujesz co kwartał informację o liczbie członków, to musisz im dać regulamin do zaopiniowania, a co oni z nim zrobią, to już ich sprawa.

Informacja od ZZ-tów, że ich to nie interesuje, nie zwalnia dyrektora z obowiązku zasięgnięcia opinii.

gimjh01-08-2018 12:31:12   [#111]

Czy wygaszane gimnazjum też ma obowiązek opracowania nowego regulaminu? Czytam i czytam te wskaźniki i.....bez komentarza :-(

AnJa01-08-2018 12:41:40   [#112]

Tak.

gimjh01-08-2018 12:52:51   [#113]

Dziękuję za odpowiedź.

Trudno :-(

DYREK01-08-2018 15:54:02   [#114]

wątek: Ocena pracy nauczycieli - bardzo ciekawa propozycja!

Dante23-08-2018 19:57:20   [#115]

Aspekt chyba pominięty w wątku

Za jaki okres wstecz należy dokonać oceny pracy po nowemu pierwszy raz mając na uwadze :

- termin od  ostatniej oceny np. 4 lata czy 12 lat?

- okres faktycznej pracy od ostatniej oceny (w tym czasie udpz, urlop macierzyński).

Może być tak, że ktoś miał ocenę 4 lata temu, a potem przez dwa lata był ,,nieobecny" więc realnie  za dwa lata  pracy.  Mam też na uwadze fakt, że np. rada rodziców może wnioskować po roku od poprzedniej oceny o kolejną ocenę, co w przypadku nauczyciela dyplomowanego raczej uniemożliwi uzyskanie wysokiej noty (szeroki zakres działań,  a więc i zbyt krótki czas na ich podjęcie).

Czy stoi coś na przeszkodzie, aby pierwszej oceny po nowemu dokonać za ostatnie 3 lata realnej pracy, bo później zawsze będzie co 3 lata?

 

AnJa23-08-2018 20:44:01   [#116]

Sam piszesz ze nie zawsze bo na wniosek może być po roku.

Dante23-08-2018 20:57:54   [#117]

Niby tak, ale ocieramy się niekonsekwencję. Wielu nauczycieli ostatnią ocenę pracy miało bardzo dawno, więc mieliby fory na starcie, gdyby działania zaliczyć od ostatniej oceny. Natomiast ocenieni tuż przed reformą (włączane gimnazja) postarali się o ocenę w trosce o niepewny byt. Gdyby poszli teraz na pierwszy ogień, to mając ocenę z czerwca 2017r. mieliby ok. 1,5 roku pracy na nową ocenę. I ich dokonania w tak krótkim okresie (zwłaszcza dyplomowanych) mogłyby nie pozwolić na uzyskanie nawet oceny bardzo dobrej.


post został zmieniony: 23-08-2018 20:58:13
flisegi24-08-2018 12:35:13   [#118]

Mnie się też nauczyciele pytają od kiedy będzie "wyzerowanie" czyli od jakiego momentu zbiera się informacje o pracy n-la. Uważam, że zbiera się informacje od ostatniej oceny pracy i tyle. I tak dyplomowanych, którzy w dniu 1.09. 2018 przepracowali w szkole trzy lata w stopniu dyplomowanego, trzeba będzie ocenić najpóźniej do 30.06.2020. A przecież wśród dyplomowanych są Ci co byli oceniani dopiero co, i Ci co byli oceniani kilka lat temu i co? Po prostu żeby nie zwariować należy się tym nie przejmować. Zastanawiam się czy wymóg ocenienia dyrektorów też jest do 2020 roku.?

Ten sam problem będą mieli dyrektorzy, którzy mają zajęcia dydaktyczne. Oni też muszą spełnić wymagania, które spełnia nauczyciel i co ma ten dyrektor powiedzieć, jak nie ma na przykład programu innowacyjnego. W tym roku już nie zdąży go wprowadzić, bo niby kiedy go napisze. Takich trudności i absurdów jest bardzo dużo, po prostu należy liczyć na rozsądek dyrektorów i pracowników kuratorium.

AnJa24-08-2018 12:50:44   [#119]

Terminy dyrektorów są jak dla nauczycieli- stosownie do stopnia awansu.

Pojęcie - program innowacyjny jest bardzo szerokie - i jeśli któryś dyrektor faktycznie pracował innowacyjnie jako nauczyciel to nie będzie miał problemu z tym wskaźnikiem.

 

dyros25-08-2018 23:47:23   [#120]

#115 - pierwsi ocenę po nowemu otrzymają nauczyciele, którzy uzyskali stopień nauczyciela dyplomowanego do 31.12.2015 r.

Czyli jeśli nauczyciel dyplomowany uzyskał awans 17 grudnia, to do 17.12.2018 r. powinniśmy dokonać oceny pracy po nowemu.

Pozdrawiam

rzewa26-08-2018 00:40:41   [#121]

nie

takiemu n-lowi należy dokonać oceny pracy "po nowemu" do 30 czerwca 2020 - art 123 ust 3 u.f.z.o.

dyros26-08-2018 09:16:37   [#122]

Jeszcze raz, bo może źle się wyraziłem.

Właśnie do 30 czerwca 2020 r. i to do jest bardzo ważne, ponieważ do 30 czerwca musimy ocenić nauczycieli dyplomowanych, którym 3-letni okres upływa do 30 czerwca 2020 r. (to jest ostateczny termin - ale ocena musi być co 3 lata, ale jeśli nauczyciel dyplomowany w dniu 1.09.2018 ma 3 lata od dyplomowanego - to dostanie ocenę właśnie najpóźniej do 30 czerwca 2020 r.)

Ocena między 1.07-31.12 2020 r. - kiedy 3-letni okres upływa od 1 lipca do 31 grudnia 2020.

Jeśli staż pracy jest krótszy ale 3-letni okres upływa w okresie 2.09.2018 - 31.12.2018 to musimy tej oceny dokonać do 31.12.2018 (o ile upłynął rok od poprzedniej oceny pracy)

Co więcej, to po nowemu oceniamy nauczycieli kontraktowych i mianowanych którzy zakończą staż po 31 sierpnia 2018 r., czyli może się okazać, że 4 września należy już ocenić po nowemu.

 


post został zmieniony: 26-08-2018 09:21:00
rzewa26-08-2018 10:22:58   [#123]

no to raz jeszcze:

nauczycielom dyplomowanym, którzy na dzień 1.09.2018 mają co najmniej 3 letnim okresem pracy w charakterze n-la dyplomowanego, czyli tym, którzy uzyskali ten stopień do 31.08.2015 oceny pracy dokonuje się "po nowemu" do 30.06.2020 - oznacza to, że takiemu n-lowi dyrektor nie musi robić oceny wcześniej - oczywiście, na wniosek n-la (czy innego uprawnionego organu) będzie musiał jej dokonać wcześniej

nauczycielowi dyplomowanemu, który uzyskał awans 1.09.2015 lub później dyrektor musi tak przeprowadzić ocenę "po nowemu" by n-l ją miał po 3 latach pracy w charakterze n-la dyplomowanego

zatem "na pierwszy ogień" powinni iść n-le, którzy uzyskali awans w okresie 1.09.2015 - 1.01.2016 r a potem sukcesywnie następni z tej grupy

oczywiście oprócz tego trzeba oceniać tych z pierwszej grupy oraz tych, w stosunku do których zostanie złożony wniosek

natomiast kontraktowi i mianowani muszą otrzymać pierwszą ocenę "po nowemu" nie później jak 30.06.2021 niezależnie od tego kiedy upłynie im 3 lata pracy w charakterze n-la odpowiednio kontraktowego czy mianowanego. Chyba, że rozpoczną kolejny staż, to wtedy są oceniani dopiero po zakończeniu tego stażu

AnJa26-08-2018 10:23:24   [#124]

W dniu 1 września 2018 żaden nauczyciel nie ma jeszcze oceny po nowemu. Do 30 czerwca 2020 r każdy nauczyciel dyplomowany powinien być oceniony po nowemu. Termin 3 lat dotyczy maksymalnego odstępu między ocenami po nowemu.

rzewa26-08-2018 10:24:15   [#125]

nie -> patrz post #123

dyros26-08-2018 10:48:35   [#126]

I nauczycielowi kontraktowemu i mianowanemu który skończy staż po 1 września wystawiamy ocenę pracy po nowemu?

AnJa26-08-2018 11:32:03   [#127]

"nauczycielowi dyplomowanemu, który uzyskał awans 1.09.2015lub później dyrektor musi tak przeprowadzić ocenę "po nowemu" by n-l ją miał po 3 latach pracy w charakterze n-la dyplomowanego"

a możesz powiedzieć skad ten wniosek? 

dyros26-08-2018 13:09:59   [#128]

Moi drodzy i tak ocena pracy ma być dokonywana co 5 lat - w przyszłym tygodniu o tym ma poinformować MEN. Zatem ocena pracy w pierwszej kolejności gdy będziemy planować w harmonogramie będzie dla nauczycieli dyplomowanych od listopada do grudnia 2013 r.

rzewa26-08-2018 13:24:18   [#129]

jak na razie w KN jest 3 lata - art 6a ust 1 pkt 3 KN

AnJa: to wynika z treści art 123 ust 3 u.f.z.o., gdyż jest tam napisane, że dotyczy on tylko tych n-li, którzy w dniu 1.09.2018 będą mieli 3 lata pracy w charakterze n-la dyplomowanego, zatem wszyscy pozostali podlegają zasadzie wpisanej w art 6a ust 1 pkt 3 KN

AnJa26-08-2018 13:46:40   [#130]

Ano! Prawdopodobnie niedoróbka legislacyjna- ale dura lex...

dyros26-08-2018 14:49:41   [#131]

rzewa a #126?

 

w art. 129 jest mowa o ocenie pracy dokonywanej po zakończeniu stażu, nie ma mowy o ocenie dorobku zawodowego ...


post został zmieniony: 26-08-2018 14:52:21
rzewa26-08-2018 16:27:17   [#132]

tak, po nowemu

Adaa26-08-2018 20:49:23   [#133]

Próby opracowania harmonogramu oceny dały takie coś/grupy:

  • do 30 czerwca 2020 roku dla nauczycieli dyplomowanych, którzy w dniu 1 września 2018 r. legitymują się co najmniej 3-letnim okresem pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.

  • do 31 sierpnia 2021 r. dla nauczycieli kontraktowych i mianowanych, którzy nie realizują stażu

  • 2 września 2018 r. – 31 sierpnia 2021 r. dla nauczycieli dyplomowanych, którzy w dniu 1 września 2018 r. nie legitymują się jeszcze 3-letnim okresem zatrudnienia od dnia nadania tego stopnia awansu zawodowego

  • nauczyciele realizujacy staż (poza stażystami, którzy rozpoczęli staż 1 września 2017 r. – oni otrzymają ocenę dorobku zawodowego na starych zasadach po zakończeniu stażu). Jeśli do 31 sierpnia 2021 r. któryś z nauczycieli kontraktowych lub mianowanych rozpocznie staż na wyższy stopień awansu zawodowego trzeba to zaktualizować pod katem powyższych. Ostateczny termin na dokonanie oceny na nowych zasadach upłynie w tym przypadku po zakończeniu stażu ( w ciągu 21 dni od dnia przedłożenia sprawozdania z realizacji stażu)

 

Adaa26-08-2018 22:01:49   [#134]

zwrócono mi uwage na niescisłość i błąd w rozumowaniu w (poza stażystami, którzy rozpoczęli staż 1 września 2017 r. – oni otrzymają ocenę dorobku zawodowego na starych zasadach po zakończeniu stażu)

stazysta na kontraktowego - ok , ale stazysta w rozumieniu "realizujacy staż"- to może wprowadzać w błąd, dlatego reasumując - wszyscy, którzy nie zakończyli stazu przed 1 września 2018 r. mają ocene i postepowanie "po nowemu", tylko staż "po staremu"


post został zmieniony: 26-08-2018 22:12:41
Roman Langhammer27-08-2018 10:49:31   [#135]

Nie rozumiem... Ci, którzy np. robią staż na dyplomowanie i kończą 31 maja 2019 również mają "ocenę pracy"? Mi się wydaje, że ocenę dorobku zawodowego.

AnJa27-08-2018 10:53:18   [#136]

Ocenę pracy.

Roman Langhammer27-08-2018 17:21:08   [#137]

Dalej nie rozumiem... a art. 125 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych?

"Art. 125. Staż na kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela rozpoczęty i niezakończony przed dniem 1 września 2018 r. jest odbywany według dotychczasowych przepisów."

Wg dotychczasowych przepisów, to mi się wydaje jednak ocena dorobku zawodowego...?

A jeśli jednak ocena pracy, to z jakiego przepisu to będzie wynikało?

AnJa27-08-2018 19:25:32   [#138]

Awans ma 3 elementy:
1. staż
2. ocena
3. postępowanie awansowe
Awansu i oceny nie trzeba rozumieć. Trzeba stosować. I wierzyć, że MEN rozumiał.


post został zmieniony: 27-08-2018 19:26:42
Roman Langhammer27-08-2018 19:51:35   [#139]

No... tak...

Ale to trochę głupie jest... 

Czyli jeśli kończy za rok mianowanie/dyplomowanie to:

1. na mianowane opiekun stażu pisze opinię o stażu, a nie projekt oceny dorobku?

2. dostaje ocenę pracy

3. zdaje egzamin / ma rozmowę kwalifikacyjną na podstawie nowego rozporządzenia? Czyli egzamin / rozmowa wygląda po nowemu? M.in. wykonanie zadania z użyciem narzędzi multimedialnych (mianowanie)?

Leszek28-08-2018 19:25:01   [#140]

Wg mnie ocena jest elementem stażu, jego finałem

KN

Art. 9b. 1. /do 31.08.2018/ Warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i 3, odbycie stażu, z zastrzeżeniem art. 9e ust. 1–3, zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela, o której mowa w art. 9c ust. 6, oraz:

1) w przypadku nauczyciela stażysty - uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej rozmowie;

2) w przypadku nauczyciela kontraktowego - zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną;

3) w przypadku nauczyciela mianowanego - uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po dokonaniu analizy dorobku zawodowego nauczyciela i przeprowadzonej rozmowie.

l. /od 1.09.2018/ Warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. l pkt l oraz ust. 2 i 3, odbycie stażu, z zastrzeżeniem art. 9e ust. 1-3, zakończonego co najmniej dobrą oceną pracy, oraz:

l) w przypadku nauczyciela stażysty - zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną;

2) w przypadku nauczyciela kontraktowego - zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną;

3) w przypadku nauczyciela mianowanego - uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po dokonaniu analizy dorobku zawodowego nauczyciela i przeprowadzonej rozmowie.

pozdrawiam

sylwia29-08-2018 11:33:57   [#141]

25.09.2018 nauczyciel złożył wniosek o dokonanie oceny pracy.

rozumiem, że dyrektor dokonuje jej  "po staremu?"


post został zmieniony: 29-08-2018 11:34:23
AnJa29-08-2018 12:57:14   [#142]

jeśli 25.08.2018- tak
jesli 25.09.2018 to dopiero złoży:-)

sylwia29-08-2018 13:18:11   [#143]

myślami jestem już we wrześniu

sorki :-)

elkap29-08-2018 14:47:24   [#144]

Na dzisiejszej konferencji prasowej minister Zalewska zapowiedziała obligatoryjną ocenę pracy nauczycieli co 5 lat, czyli czekamy na zmianę przepisów.

Ala29-08-2018 16:45:11   [#145]

zmiany mają nastąpić podobno około grudnia ;)

bosia29-08-2018 17:06:53   [#146]

jest też projekt zmian w KN uchylający regulamin oceny

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2592

JarTul29-08-2018 18:28:12   [#147]

Pod tym linkiem tylko zmiany doytczące urlopu zdrowotnego.


post został zmieniony: 29-08-2018 18:28:23
JarTul29-08-2018 18:30:00   [#148]

Prośba - zapewne w imieniu wielu.
Umieszczajcie sowje regulaminy oceniania w wymianie plików. :-) :-) :-)

Z góry dziękuję

bosia29-08-2018 18:33:20   [#149]

Art. 2. W ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) w art. 76 w pkt 3 uchyla się lit. n.

art. 76 pkt 3 lit. n dotyczy wprowadzenia w KN art. 6a ust. 14-18, czyli regulaminu

ale to na razie tylko projekt

AnJa29-08-2018 19:31:42   [#150]

To stary projekt poselski z mają autorstwa bodajze P O.

Wówczas rząd miał o nim negatywna opinie. I to nie zmieni sie.

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]