Forum OSKKO - wątek

TEMAT: wycieczki szkolne
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
Jot03-09-2018 18:29:49   [#51]

Może nieprecyzyjnie sformułowany ten zapis? Gdyby było ".....może być także osoba niebędąca pracownikiem  szkoły," było by jasne, że może to być także rodzic...? 

annamaria10-09-2018 12:12:39   [#52]

czy macie już regulamin wycieczek? czy do wymiany plików można wrzucić?

flisegi12-09-2018 07:04:30   [#53]

# 50 nam też przedstawiono taką samą interpretację tego zapisu, rodzic nie może być opiekunem wycieczki.

Leszek12-09-2018 12:02:15   [#54]

ja to sobie myślę tak:

dyrektor nie może wyznaczyć rodzica opiekunem bo to nie jego pracownik niepedagogiczny,

może wyznaczyć pracownika niepedagogicznego-rodzica zatrudnionego w swojej szkole...

pozdrawiam

JarTul12-09-2018 21:11:24   [#55]

między innymi do #53

Moim zdaniem to nadinterpretacja zapisu rozporządzenia.

Kim jest "osoba niebędąca pracownikiem pedagogicznym szkoły"?
To każda osoba nie będąca nauczycielem, wychowawcą świetlicy, logopedą, pedagogiem itp, itd.,
zatem jest to oczywiście każdy pracownik niepedagogiczny szkoły, ale także każda osoba nie będąca pracownikiem szkoły.


post został zmieniony: 12-09-2018 21:22:40
AnJa12-09-2018 21:29:15   [#56]

Jak JarTul

Jot12-09-2018 21:32:27   [#57]

Mi przedstawiono taką interpretację, że  dyrektor wobec rodzica nie może wyciągnąć żadnych konsekwencji służbowych w razie zaniedbania popełnionego przez opiekuna, a wobec pracownika niepedagogicznego może nałożyć np karę porządkową. Taki był zamysł zmiany przepisu.

 

flisegi13-09-2018 13:04:11   [#58]

#57 głupi ten zapis jak but ;-)

bardu13-09-2018 17:48:45   [#59]

a nie obrażasz Ty buta, może ładny na szpileczce , czerwony dlaczego ma być głupi?

JarTul13-09-2018 18:11:01   [#60]

Sądzę, że intencją zmian zapisów rozporządzenia było co innego.

Poprzednie brzmienie rozporządzenia:
Opiekunem  wycieczki lub imprezy może być nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły, inna pełnoletnia osoba.

... no i były pewnie problemy, bo nie każdy pracownil pedagogiczny szkoły to nauczyciel, zatem w nowym rozporządzeniu oraz w zmianie starego rzoporządzenia (które dotyczy gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych)  rozszerzono ten zapis i każdy pracownik pedagogiczny szkoły może być opiekunem wycieczki (pedagog szkolny, logopeda, psycholog szkolny etc.), a nie jak wcześniej tylko nauczyciel.

Zatem jak pisłaem ktoś nadinterpretuje obecne zapisy rozporządzenia.

Konkluzja: Obecnie bez specjalnej zgody dyrektora szkoły opiekunem wycieczki może być każdy pracownik peadgogiczny szkoły, a za jego zgodą każda inna pełnoletnia osoba.

Choć generalnie to "durnawe" bo za każdym razem dyrektor akceptując kartę wycieczki, akceptuje jednocześnie kierownika wycieczki i jej opiekunów.
Zatem w ramach "du..chronu" w epoce papieromanii dyrektor powinien podpisać bez problemu kartę wycieczki, gdy opieunami są pracownicy pedagogiczni szkoły, a dodatkowo wypisać "jakowyś glejt" w sytuacji, gdy opiekunem jest inna pełnoletnia osoba (która nie jest pracownikiem pedagogicznym szkoły).


post został zmieniony: 13-09-2018 18:24:28
Jot15-09-2018 23:25:56   [#61]

Jak  rozumieć wyjaśnienia dotyczące  rozporządzenia?

"uchylono w dotychczasowym rozporządzeniu, a nowym nie uwzględniono, zapisy dopuszczające finansowania wycieczek ze środków pozabudżetowych, w tym między innymi środki pochodzące z: odpłatności uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie, środków wypracowanych przez uczniów"

 

 

 

 

JarTul16-09-2018 11:42:46   [#62]

Po prostu brak aktualnie regulacji w tym zakresie.

Jot25-09-2018 23:34:09   [#63]

Jak rozwiązujecie w waszych szkołach kwestię korzystania z telefonów w czasie wycieczek szkolnych w przypadku, gdy w szkole obowiązuje zakaz korzystania tj mają wyłączone?

KaPi26-09-2018 12:07:13   [#64]

W regulaminie wycieczki umieszczamy zapis, że korzystanie z telefonów na wycieczce jest ograniczone, tzn. mogą z nich korzystac, ale nie w każdej chwili, na pewno nie podczas zwiedzania, nie moga sobie robić zdjęć bez wzajemnej zgody, mają czas, kiedy mogą zadzwonić do rodziców i trochę poopowiadać, na czas ciszy nocnej telefony są wyłączane i deponowane u wychowawców, a dostję je z powrotem po śniadaniu.

Rodzic i uczeń podpisują taki regulamin i to się sprawdza... zamiast szperać w telefonach po nocy, dzieci są wyspane, a rodzice zadowoleni...


post został zmieniony: 26-09-2018 12:07:36
Jot28-09-2018 23:26:29   [#65]

Dzięki Kapi:-)

Inne pytanie odnośnie dokumentacji. rozumiem, że 5 lat karta wycieczki z programem i regulaminem, a pozostałe dokumenty typu   rozliczenie finansowe, zgody od rodziców  też 5 lat?  Ktoś tu na forum pisał o kontroli NIK-u z 5 lat wszystkich dokumentów łącznie ze zgodami...Nie mogę tego znaleźć, a wertuję regulamin wycieczek

Jot10-10-2018 21:35:36   [#66]

Ponawiam. Czy w dokumentacji wycieczek u dyrektora na 5 lat  może zostać karta wycieczki, lista i  regulamin , a reszta w teczce wychowawcy do końca roku szkolnego? Czy to będzie niezgodne z prawem?

rzewa10-10-2018 21:44:07   [#67]

tak

dokumentacja finansowa musi być przechowywana min 5 lat

a co mówi Twój JRWA?

Jot10-10-2018 21:51:03   [#68]

No właśnie taką zmianę chciałam wprowadzić, bo za dużo papierów. Nie wiem czy dobrze rozumiem rzewo: Czy rozliczenie wycieczki musi pozostać w takim razie u dyrektora jednak? Mam na myśli te, które są finansowane ze składek rodziców...

Jot22-11-2018 15:17:51   [#69]

Czy w Waszych regulaminach jest ujęty zapis dotyczący rezygnacji z wycieczki, mimo wcześniejszej deklaracji udziału? Chodzi mi o poniesienie jej kosztów? Jeśli nie, to jak to u Was rozwiązujecie? Szczególnie, gdyż jest to droga, kilkudniowa wycieczka i koszt był ustalony na konkretną liczbę uczestników.

Dante26-01-2020 15:34:48   [#70]

1. Jak zapatrujecie się sprawę udziału w wycieczce szkolnej szkoły podstawowej ) uczniów z innych szkół średnich  i innych osób pełnoletnich np. rodziców ?

2. Czy jeśli wycieczkę szkolną podczas roku szkolnego ( nie w czasie ferii ani wakacji ) organizuje stowarzyszenie, to czy wymagane jest zgłoszenie przez nie wyjazdu zagranicznego do Kuratorium ?

DYREK27-01-2020 13:21:13   [#71]

1. wycieczki szkolne organizowane są dla uczniów 

2. organizatorem wycieczki szkolnej jest szkoła

istotna jest odpowiedź na pytanie:

czy to jest wycieczka szkolna w rozumieniu przepisów rozporządzenia ?

wg mnie, w 1 i 2 przypadku nie mamy do czynienia z wycieczką szkolną

zobacz brzmienie przepisów odpowiedniego rozporządzenia MEN sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (np. Dz. U. z 2018 r. poz. 1055)

Dan6713-02-2020 17:47:19   [#72]

Witam!

Czy rzeczywiście zgody rodziców na wycieczkę szkolną przechowujemy 5 lat? jaka podstawa prawna?

DYREK14-02-2020 09:36:39   [#73]

sprawdź w obowiązującym w Twojej szkole jednolitym rzeczowym wykazie akt

wycieczki szkolne -> kategoria archiwalna B5 (czyli po 5 latach na makulaturę - liczy się w pełnych latach kalendarzowych)

rzewa14-02-2020 10:13:28   [#74]

ale okres archiwizacji liczy się dopiero od momentu opuszczenia szkoły przez uczniów

DYREK14-02-2020 11:06:00   [#75]

wg mnie, w tym przypadku liczymy tak:

  • dokumentacja wytworzona - 14.02.2020 r.
  • okres archiwizowania - 5 lat kalendarzowych liczonych od 1.01.2021 r.
  • jeżeli dokumentacja nie jest już potrzebna do bieżącej działalności szkoły lub w celach kontrolnych, to idzie na makulaturę po 31.12.2025 r. 
muza29-09-2020 11:24:35   [#76]

Co z wyjścia poza teren szkoły? Każde musi być zgłoszone i zaakceptowane przez dyrektora, to oczywiste. Ilu opiekunów na jaką grupę  uczniów reguluje szkolny regulamin wyjść oparty na Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516), tak?

Co z wyjściami  w celu realizacji lekcji, np. plastyki, wychowania fizycznego? Ilu opiekunów? Jakoś nabrałam wątpliwości...

muza29-09-2020 11:24:35   [#77]

Co z wyjścia poza teren szkoły? Każde musi być zgłoszone i zaakceptowane przez dyrektora, to oczywiste. Ilu opiekunów na jaką grupę  uczniów reguluje szkolny regulamin wyjść oparty na Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516), tak?

Co z wyjściami  w celu realizacji lekcji, np. plastyki, wychowania fizycznego? Ilu opiekunów? Jakoś nabrałam wątpliwości...

Jot13-09-2021 23:43:53   [#78]

Czy na wyjście w teren tj lekcję w terenie lub np pod pomnik poległych wypełnia się u Was jakąś kartę, czy wystarczy tylko wpis w rejestr wyjśc? Rozumiem, że tylko to drugie?

Jot11-10-2021 14:18:20   [#79]

Czy ten zapis  w regulaminie wycieczki jest właściwy?

"Za powstałe szkody wynikające z nieprzestrzegania przez ucznia regulaminu wycieczki odpowiada bezpośrednoi sprawca szkody,a jeżeli sprawca nie jest znany odpowiada solidarnie cała grupa."

olaszyma11-10-2021 14:33:47   [#80]

Odpowiedzialność zbiorowa? Nie idźcie tą drogą bo to kłopoty wróży...

Skimir11-10-2021 16:05:00   [#81]

#78, też się nad tym zastanawiałem i ostatecznie uznałem, że:

- wyjazd, wyjście poza teren miejscowości - karta wycieczki;

- wyjście na terenie miejscowości z organizacją angażującą osoby trzecie lub wymagającą odrębnego finansowania - np. uczniowie jadą autobusem, biorą udział w organizowanych zajęciach przez podmiot spoza szkoły (np. wyjście do „kulkolandu”), kino plenerowe, itp… (czyli sytuacje wymagające zgody rodziców bo wykraczające poza standardowo zaplanowane zajęcia) - karta wycieczki;

- wyjście na terenie miejscowości w celu realizowania programu bezpośrednio przez nauczyciela bez osób trzecich - wpis do rejestru wyjść.

Więc wyjście pod pomnik poległych, który znajduje się w zasięgu pieszym i pod tym pomnikiem nauczyciel przeprowadzi lekcję historii, zakwalifikowałbym jako wyjście z obowiązkiem wpisu do rejestru wyjść.

eny11-10-2021 18:22:30   [#82]

#79

https://thefad.pl/aktualnosci/odpowiedzialnosc-zbiorowa/

 

Jot11-10-2021 20:25:43   [#83]

Dzięki Skimir.Trudne dla mnie to rozgraniczenie, co tak naprawdę do rejestru wyjść

eny, dzięki. Właśnie miałam wątpliwości, dlatego Was zapytałam.

 

Jot21-10-2021 11:17:06   [#84]

Wycieczka dwudniowa wyjątkowo z powodu problemów z terminem musi odbyć się w 1 dzień roboczy i 1 dzień wolny od zajęć . wyjazd rano, powrót wieczorem w drugi dzień. Wiem, że w takim przypadku należy się dzień wolny. Można zamiast tego wypłacić za to w razie czego nadgodziny? Mieliście taki przypadek?

JarTul21-10-2021 11:45:44   [#85]

§ 10. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizują zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, a nie otrzymują za ten dzień innego dnia wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy obliczane jak za godzinę ponadwymiarową.

(Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 416z późn. zmianami).

rzewa21-10-2021 11:54:45   [#86]

a nie lepiej dać tym n-lom dzień wolny np 12 listopada (jeśli ustalono ten dzień bez zajęć lekcyjnych)?

- po prostu ci n-le nie będą tego dnia prowadzili zajęć opiekuńczych tak jak pozostali n-le

(powrót wieczorem, to konieczność zapłacenia za trudną do obliczenia liczbę godzin ale min za jakieś 14 godzin - ciekawe co na to OP)


post został zmieniony: 21-10-2021 11:55:10
Jot21-10-2021 17:03:30   [#87]

Dziękuje:-) Jakoś nie ogarniam, jakby to trzeba było obliczyć gdyby wypłacić. Będę jednak proponowała  wolny dzień któryś

Jot03-11-2021 13:21:15   [#88]

To znowu ja....:-)

Czy uczeń chory na padaczkę uczestniczy u Was w szkolnych wycieczkach? Rozumiem, ze nie wolno wykluczać, ale pytam, w jaki sposób zapewniacie mu bezpieczeństwo, czy zawsze jedzie z nim jego rodzic? Nie miałam jeszcze takiej sytuacji. Tym razem chodzi o wycieczkę dwudniową.

Ala03-11-2021 15:06:46   [#89]

moim zdaniem może być rodzic

albo dodatkowa osoba jako opiekun tak, aby w razie konieczności ta wskazana osoba mogła zająć się wyłącznie potrzebującym pomocy dzieckiem

Macia05-11-2021 19:57:15   [#90]

Czy jest jakiś przepis zakazujący organizacji wycieczek bo takie głosy krążą wśród rodziców po zebraniu w jednej ze szkół

Jacek05-11-2021 21:26:56   [#91]

nie ma

Dan6719-05-2022 09:14:44   [#92]
Witam!
Czy na wycieczkę w góry /wys 1050 m n.p.m./ może być kierownikiem wycieczki nauczyciel czy też musi osoba posiadająca  uprawnienia przewodnika turystycznego?
 
trasa wycieczki nie skomplikowana, droga raczej łatwa
 
Bardzo proszę o pomoc
tarek19-05-2022 13:28:37   [#93]

Myślę, że w trosce o bezpieczeństwo i analogię do historycznych przepisów, taka wycieczka może być zakwalifikowana jako wycieczka specjalistyczna w rozumieniu aktualnego rozporządzenia. Zapewne wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego i sprawnościowego, a program wycieczki przewiduje intensywną aktywność turystyczną, fizyczną a także długodystansowość na szlakach. Wówczas ierownik i opiekunowie wycieczki są obowiązani posiadać udokumentowane przygotowanie zapewniające bezpieczną realizację programu wycieczki - aczkolwiek nie ma szczegółów, jakie to przygotowanie. Trzeba sprawdzić, czy teren wycieczki nie jest objęty regulaminem np. parku narodowego, który może wymagac również udział przewodnika dla grup zorganizowanych.

Uważam, że 1050 m to już wysokie góry (jak na Polskę) i dla bezpieczeństwa, zwłaszcza dyrektora, trzeba z rozwagą podejść zarówno do kadry jak i do programu wycieczki.


post został zmieniony: 19-05-2022 13:29:10
Skimir19-05-2022 21:29:15   [#94]

1050m to wysokie góry? Chyba z punktu widzenia kogoś z wybrzeża :-)

Wszystko zależy które to góry. W jednych te 1050m to szlak spacerowy w innych może być już trudniej. Jakby nie patrzeć to spacer w Zakopanem to już prawie 1000m :-) Turbacz na który czasem się wybieramy na dłuższy spacer to już 1310m npm.

Ważne aby organizatorzy nie przeszacowali kondycji uczniów bo w dzisiejszych czasach to 10km może być już nie lada wyzwaniem.


post został zmieniony: 19-05-2022 21:33:14
tarek20-05-2022 08:07:12   [#95]

Jak się w takich "niewysokich" górach zdarzy wypadek, to życzę powodzenia w postępowaniach... Zapewne oskarżający będą sięgać do historycznych przepisów (nie tak dawnych zresztą), gdzie granicą dla wycieczek górskich było 600 m, a pow. 1000 m nakazywano w każdym przypadku udział przewodnika. A do pomorza mam kilkaset km i radzę więcej pokory  nawet wobec niższych partii gór, sam zorganizowałem dziesiątki wycieczek i obozów wędrownych górskich i w trosce o własne bezpieczenstwo (nie fizyczne) w obecnych czasach nie zorganizowałbym i nie zgodził się na udział bez wykwalifikowanej kadry w takiej wycieczce. Oczywiście decyzja i odpowiedzialność dyrektora :) 

Skimir20-05-2022 15:41:36   [#96]

Ha! Przy obecnej kondycji i zdyscyplinowaniu uczniów to ryzykiem jest wyjście poza park miejski. Niestety :-( zostają wycieczki do kina i może po jakiś muzeach. Z resztą jak mówimy o „postępowaniach” to tendencja raczej taka aby w ogóle wycieczek i innych okazji do nadwyrężenia nie było.

A swoją drogą, masz może gdzieś link lub wersję elektroniczną tego przepisu gdzie określono te 600 i 1000m. Kiedyś toczyłem z kimś dyskusję w tym temacie i szukałem „starych” przepisów.


post został zmieniony: 20-05-2022 15:43:22
tarek20-05-2022 18:52:01   [#97]

W pełni podzielam stanowisko przedmówcy :) aczkolwiek szkoda dzieciaków, te rajdy, obozy wędrowne, to była szkoła życia i współdziałania w zespole.

Co do historycznych przepisów to proszę (ważne są też załączniki ze szczegółami) :

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970570358

 


post został zmieniony: 20-05-2022 18:53:13
matyldaa23-01-2024 15:46:32   [#98]

Czy wycieczki szkolne krajowe kilkudniowe należy zgłaszać do Ko?

Ala23-01-2024 16:08:04   [#99]

nie

Edit12-02-2024 20:56:58   [#100]

Planujemy pierwszą wycieczkę zagraniczną dla uczniów i mam kilka pytań:

1. czy jest gdzieś dostępny druk zgłoszenia wycieczki zagranicznej do KO?

2. umowę organizacji wycieczki z biurem podróży podpisuje dyrektor, natomiast jeśli wycieczka jest finansowana w całości ze środków rodziców to powinny być one wpłacone na konto szkoły i faktura wystawiona na szkołę, czy też można wpłacić je na konto rady rodziców?

3. czy dyrektor może / powinien być kierownikiem wycieczki jeśli będzie musiał pojechać (czy może być opiekunem, a kierownikiem nauczyciel znający język?)

Z góry dziękuję za pomoc.

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]