Forum OSKKO - wątek

TEMAT: wycieczki szkolne
strony: [ 1 ][ 2 ]
Jot03-09-2018 18:29:49   [#51]

Może nieprecyzyjnie sformułowany ten zapis? Gdyby było ".....może być także osoba niebędąca pracownikiem  szkoły," było by jasne, że może to być także rodzic...? 

annamaria10-09-2018 12:12:39   [#52]

czy macie już regulamin wycieczek? czy do wymiany plików można wrzucić?

flisegi12-09-2018 07:04:30   [#53]

# 50 nam też przedstawiono taką samą interpretację tego zapisu, rodzic nie może być opiekunem wycieczki.

Leszek12-09-2018 12:02:15   [#54]

ja to sobie myślę tak:

dyrektor nie może wyznaczyć rodzica opiekunem bo to nie jego pracownik niepedagogiczny,

może wyznaczyć pracownika niepedagogicznego-rodzica zatrudnionego w swojej szkole...

pozdrawiam

JarTul12-09-2018 21:11:24   [#55]

między innymi do #53

Moim zdaniem to nadinterpretacja zapisu rozporządzenia.

Kim jest "osoba niebędąca pracownikiem pedagogicznym szkoły"?
To każda osoba nie będąca nauczycielem, wychowawcą świetlicy, logopedą, pedagogiem itp, itd.,
zatem jest to oczywiście każdy pracownik niepedagogiczny szkoły, ale także każda osoba nie będąca pracownikiem szkoły.


post został zmieniony: 12-09-2018 21:22:40
AnJa12-09-2018 21:29:15   [#56]

Jak JarTul

Jot12-09-2018 21:32:27   [#57]

Mi przedstawiono taką interpretację, że  dyrektor wobec rodzica nie może wyciągnąć żadnych konsekwencji służbowych w razie zaniedbania popełnionego przez opiekuna, a wobec pracownika niepedagogicznego może nałożyć np karę porządkową. Taki był zamysł zmiany przepisu.

 

flisegi13-09-2018 13:04:11   [#58]

#57 głupi ten zapis jak but ;-)

bardu13-09-2018 17:48:45   [#59]

a nie obrażasz Ty buta, może ładny na szpileczce , czerwony dlaczego ma być głupi?

JarTul13-09-2018 18:11:01   [#60]

Sądzę, że intencją zmian zapisów rozporządzenia było co innego.

Poprzednie brzmienie rozporządzenia:
Opiekunem  wycieczki lub imprezy może być nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły, inna pełnoletnia osoba.

... no i były pewnie problemy, bo nie każdy pracownil pedagogiczny szkoły to nauczyciel, zatem w nowym rozporządzeniu oraz w zmianie starego rzoporządzenia (które dotyczy gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych)  rozszerzono ten zapis i każdy pracownik pedagogiczny szkoły może być opiekunem wycieczki (pedagog szkolny, logopeda, psycholog szkolny etc.), a nie jak wcześniej tylko nauczyciel.

Zatem jak pisłaem ktoś nadinterpretuje obecne zapisy rozporządzenia.

Konkluzja: Obecnie bez specjalnej zgody dyrektora szkoły opiekunem wycieczki może być każdy pracownik peadgogiczny szkoły, a za jego zgodą każda inna pełnoletnia osoba.

Choć generalnie to "durnawe" bo za każdym razem dyrektor akceptując kartę wycieczki, akceptuje jednocześnie kierownika wycieczki i jej opiekunów.
Zatem w ramach "du..chronu" w epoce papieromanii dyrektor powinien podpisać bez problemu kartę wycieczki, gdy opieunami są pracownicy pedagogiczni szkoły, a dodatkowo wypisać "jakowyś glejt" w sytuacji, gdy opiekunem jest inna pełnoletnia osoba (która nie jest pracownikiem pedagogicznym szkoły).


post został zmieniony: 13-09-2018 18:24:28
Jot15-09-2018 23:25:56   [#61]

Jak  rozumieć wyjaśnienia dotyczące  rozporządzenia?

"uchylono w dotychczasowym rozporządzeniu, a nowym nie uwzględniono, zapisy dopuszczające finansowania wycieczek ze środków pozabudżetowych, w tym między innymi środki pochodzące z: odpłatności uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie, środków wypracowanych przez uczniów"

 

 

 

 

JarTul16-09-2018 11:42:46   [#62]

Po prostu brak aktualnie regulacji w tym zakresie.

Jot25-09-2018 23:34:09   [#63]

Jak rozwiązujecie w waszych szkołach kwestię korzystania z telefonów w czasie wycieczek szkolnych w przypadku, gdy w szkole obowiązuje zakaz korzystania tj mają wyłączone?

KaPi26-09-2018 12:07:13   [#64]

W regulaminie wycieczki umieszczamy zapis, że korzystanie z telefonów na wycieczce jest ograniczone, tzn. mogą z nich korzystac, ale nie w każdej chwili, na pewno nie podczas zwiedzania, nie moga sobie robić zdjęć bez wzajemnej zgody, mają czas, kiedy mogą zadzwonić do rodziców i trochę poopowiadać, na czas ciszy nocnej telefony są wyłączane i deponowane u wychowawców, a dostję je z powrotem po śniadaniu.

Rodzic i uczeń podpisują taki regulamin i to się sprawdza... zamiast szperać w telefonach po nocy, dzieci są wyspane, a rodzice zadowoleni...


post został zmieniony: 26-09-2018 12:07:36
Jot28-09-2018 23:26:29   [#65]

Dzięki Kapi:-)

Inne pytanie odnośnie dokumentacji. rozumiem, że 5 lat karta wycieczki z programem i regulaminem, a pozostałe dokumenty typu   rozliczenie finansowe, zgody od rodziców  też 5 lat?  Ktoś tu na forum pisał o kontroli NIK-u z 5 lat wszystkich dokumentów łącznie ze zgodami...Nie mogę tego znaleźć, a wertuję regulamin wycieczek

Jot10-10-2018 21:35:36   [#66]

Ponawiam. Czy w dokumentacji wycieczek u dyrektora na 5 lat  może zostać karta wycieczki, lista i  regulamin , a reszta w teczce wychowawcy do końca roku szkolnego? Czy to będzie niezgodne z prawem?

rzewa10-10-2018 21:44:07   [#67]

tak

dokumentacja finansowa musi być przechowywana min 5 lat

a co mówi Twój JRWA?

Jot10-10-2018 21:51:03   [#68]

No właśnie taką zmianę chciałam wprowadzić, bo za dużo papierów. Nie wiem czy dobrze rozumiem rzewo: Czy rozliczenie wycieczki musi pozostać w takim razie u dyrektora jednak? Mam na myśli te, które są finansowane ze składek rodziców...

Jot22-11-2018 15:17:51   [#69]

Czy w Waszych regulaminach jest ujęty zapis dotyczący rezygnacji z wycieczki, mimo wcześniejszej deklaracji udziału? Chodzi mi o poniesienie jej kosztów? Jeśli nie, to jak to u Was rozwiązujecie? Szczególnie, gdyż jest to droga, kilkudniowa wycieczka i koszt był ustalony na konkretną liczbę uczestników.

Dante26-01-2020 15:34:48   [#70]

1. Jak zapatrujecie się sprawę udziału w wycieczce szkolnej szkoły podstawowej ) uczniów z innych szkół średnich  i innych osób pełnoletnich np. rodziców ?

2. Czy jeśli wycieczkę szkolną podczas roku szkolnego ( nie w czasie ferii ani wakacji ) organizuje stowarzyszenie, to czy wymagane jest zgłoszenie przez nie wyjazdu zagranicznego do Kuratorium ?

DYREK27-01-2020 13:21:13   [#71]

1. wycieczki szkolne organizowane są dla uczniów 

2. organizatorem wycieczki szkolnej jest szkoła

istotna jest odpowiedź na pytanie:

czy to jest wycieczka szkolna w rozumieniu przepisów rozporządzenia ?

wg mnie, w 1 i 2 przypadku nie mamy do czynienia z wycieczką szkolną

zobacz brzmienie przepisów odpowiedniego rozporządzenia MEN sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (np. Dz. U. z 2018 r. poz. 1055)

Dan6713-02-2020 17:47:19   [#72]

Witam!

Czy rzeczywiście zgody rodziców na wycieczkę szkolną przechowujemy 5 lat? jaka podstawa prawna?

DYREK14-02-2020 09:36:39   [#73]

sprawdź w obowiązującym w Twojej szkole jednolitym rzeczowym wykazie akt

wycieczki szkolne -> kategoria archiwalna B5 (czyli po 5 latach na makulaturę - liczy się w pełnych latach kalendarzowych)

rzewa14-02-2020 10:13:28   [#74]

ale okres archiwizacji liczy się dopiero od momentu opuszczenia szkoły przez uczniów

DYREK14-02-2020 11:06:00   [#75]

wg mnie, w tym przypadku liczymy tak:

  • dokumentacja wytworzona - 14.02.2020 r.
  • okres archiwizowania - 5 lat kalendarzowych liczonych od 1.01.2021 r.
  • jeżeli dokumentacja nie jest już potrzebna do bieżącej działalności szkoły lub w celach kontrolnych, to idzie na makulaturę po 31.12.2025 r. 
muza29-09-2020 11:24:35   [#76]

Co z wyjścia poza teren szkoły? Każde musi być zgłoszone i zaakceptowane przez dyrektora, to oczywiste. Ilu opiekunów na jaką grupę  uczniów reguluje szkolny regulamin wyjść oparty na Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516), tak?

Co z wyjściami  w celu realizacji lekcji, np. plastyki, wychowania fizycznego? Ilu opiekunów? Jakoś nabrałam wątpliwości...

muza29-09-2020 11:24:35   [#77]

Co z wyjścia poza teren szkoły? Każde musi być zgłoszone i zaakceptowane przez dyrektora, to oczywiste. Ilu opiekunów na jaką grupę  uczniów reguluje szkolny regulamin wyjść oparty na Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516), tak?

Co z wyjściami  w celu realizacji lekcji, np. plastyki, wychowania fizycznego? Ilu opiekunów? Jakoś nabrałam wątpliwości...

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ]