Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Ocena pracy dyrektora
strony: [ 1 ][ 2 ]
MKJ30-01-2018 21:49:39   [#51]

No właśnie... Na jakiej podstawie w ISAP-ie uznano to rozporządzenie za uchylone skoro nie pojawił się żaden przepis uchylający, a delegacja do wydania rozporządzenia (art. 6a ust. 12 KN) obowiązuje do 31.08.2018 r.? Dopiero 1.09.2018 r., jeśli nie pojawi się nowe rozporządzenie, będzie można uznać stare za uchylone.

DYREK31-01-2018 11:29:28   [#52]

To rozporządzenie obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r.

Od 1.09.2018 roku będzie  nowe rozporządzenie MEN, które określi  szczegółowe kryteria i tryb dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowy zakres informacji zawartych w karcie oceny pracy, skład i sposób powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowy tryb postępowania odwoławczego, mając na uwadze konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu wykonywania pracy przez nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, a w przypadku nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze także wykonywania obowiązków związanych z zajmowanym stanowiskiem, zróżnicowania szczegółowych kryteriów oceny pracy dla poszczególnych stopni awansu zawodowego oraz uwzględnienia w szczegółowych kryteriach oceny pracy dokonywanej po zakończeniu stażu stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela.


post został zmieniony: 31-01-2018 11:31:02

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ]