Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Ocena pracy dyrektora
strony: [ 1 ][ 2 ]
jaga1102-03-2017 10:20:47   [#01]

Mam aktualną ocenę do maja 2017- stanowisko powierzone do 2020r. Czy muszę występować o dokonanie nowej oceny w czasie trwania kadencji? 

dariuszn702-03-2017 11:28:44   [#02]

Nie ocena nie starsza niż 5 lat musi być w momencie przystąpienia do konkursu, lub w momencie powierzenia funkcji dyrektora.

Ala02-03-2017 13:35:10   [#03]

aktualna powinna być w momencie przystąpienia do konkursu

Printer06-03-2017 18:27:24   [#04]

Bardzo proszę o podpowiedź; ogłoszono konkurs na dyrektora szkoły w dniu 28 lutego 2017 roku,  "ubzdurało mi się" wystartować do konkursu -  dokumentację należy dostarczyć w ciągu 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia. Spojrzałem na datę mojej ostatniej oceny i chyba po konkursie...ale proszę mnie ew. wyprowadzić z błędu - moja data to 21 marzec 2012r. ???

Proszę o wyrozumiałość : )

Jacek06-03-2017 21:36:43   [#05]

to zależy kiedy konkurs, bo jeśli jest po 21 marca to niestety nie spełnisz warunku

Printer06-03-2017 21:42:09   [#06]

Zakładam, że niestety po 21 marca ale jak się ma do tego głos bogny i rzewy ??? http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=53077 ???

 

Jacek06-03-2017 21:48:53   [#07]

§ 1. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i placówki może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

4) uzyskał:
a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej
przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 36a ust. 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jeżeli nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

Printer06-03-2017 21:52:17   [#08]

P.Jacku, proszę mi wytłumaczyć literę a) ?

Czy dobrze rozumiem - ostatnie pięć lat kończy się właśnie 21 marca ?

Jacek06-03-2017 22:20:47   [#09]

tak to rozumiem

AnJa06-03-2017 22:29:02   [#10]

Awaryjnie jest ścieżka nienauczycielska.

Printer06-03-2017 22:37:41   [#11]

Sytuacja jest jeszcze do uratowania, biorąc pod uwagę możliwość wystąpienia o ocenę na mój wniosek - ale - obecna dyrekcja musiałaby przeprowadzić w trybie expressowym obserwacje lekcji jeszcze w tym tygodniu...musiałaby też przymknąć oko na to, że jestem jej kontrkandydatem....

A ścieżka nienauczycielska? Muszę zrezygnować z pracy aby wystartować z wolnej stopy ?

AnJa07-03-2017 08:31:42   [#12]

Nie - po prostu składasz dokumenty przewidziane dla tej ścieżki. Nie trzeba mieć oceny, za to wymagany 2 letni staż na stanowisku kierowniczym.

Printer07-03-2017 10:43:05   [#13]

...czy prezes stowarzyszenia to stanowisko kierownicze?

AnJa07-03-2017 11:09:26   [#14]

Moim zdaniem- nie.

Ale np. partii politycznej- tak, i to jeszcze ho, ho, ho...

robson09-11-2017 22:03:46   [#15]

Podobno nie ma głupich pytań więc ja je zadaję. Chcę wystąpić o własną ocenę pracy potrzebną mi do konkursu (mam w przyszłym roku). Rozumiem, że sam składam wniosek do KO a oni piszą o wystawienie mi oceny cząstkowej do OP. Czy wystarczy taki wniosek

...................................................                                           ................................................... (imię i nazwisko dyrektora szkoły)                                                               (miejscowość i data)

 

...................................................

               (szkoła)

 

...................................................

                 (adres)

                                                                               

 

Pani/Pan

 

.......................................................

 

.......................................................

(nazwa organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą)

 

.......................................................

(adres)

 

 

Wniosek o dokonanie oceny pracy

 

Na podstawie art. 6a ust. 1 w zw. z art. 6a ust. 6 ustawy z 26 stycznia 1982 r. -  Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1379) uprzejmie proszę o dokonanie oceny mojej pracy.

 

Uzasadnienie

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 I co powinno się znaleźć w uzasadnieniu?? Na pewno data ostatniej oceny ale czy jeszcze coś więcej??? Czy zamieszczać informację o tym, że np. będę starał się o kolejną kadencję albo coś jeszcze innego? Proszę fachowców o podpowiedź :)

 

AnJa09-11-2017 22:54:58   [#16]

A po co uzasadnienie?

robson09-11-2017 23:04:54   [#17]

Nie wiem ale szukałem wzorów i znalazłem coś podobnego. W uzasadnieniu mogę wpisać np. datę mojej ostatniej oceny ale najchętniej bym to uzasadnienie pominął. Rozumiem, że i tak arkusz oceny pracy będzie wypełniany przez wizytatora. 

rzewa10-11-2017 06:42:17   [#18]

naprawdę wystarczy jedno zdanie: Wnoszę o ocenę mojej pracy na stanowisku dyrektora ...... (nazwa szkoły)

nawet bez podstawy prawnej

:-)

robson30-11-2017 19:28:38   [#19]

Ok. A jak jest z oceną OP i zz?? Czy taka ocena trafia również do dyrektora? Pytam bo nie mogę nic jakoś na ten temat znaleźć


post został zmieniony: 30-11-2017 19:28:54
Roman Langhammer02-12-2017 06:29:11   [#20]

Proszę o odpowiedź na moje pytania, w związku ze zmieniającymi się przepisami.

Krótko historia:

1. Jestem nauczycielem mianowanym od 18 sierpnia 2014

2. Jestem dyrektorem od 1 września 2015 (do konkursu była ocena dorobku zawodowego).

3. Jeśli wystąpię o ocenę pracy do 31 grudnia 2017 - będzie robiona na podstawie obecnych przepisów (trzy stopnie)?

4. Kiedy mogę złożyć wniosek na dyplomowanie? Dobrze czytam, że nie wcześniej niż 18 sierpnia 2019? (5 lat po mianowaniu i co najmniej 3 lata na stanowisku dyrektora? I ocena wyróżniająca?)

5. Czy ewentualna ocena wyróżniająca otrzymana w związku z pkt 3 będzie ważna (czy musi być zrobiona po nowemu) do awansu?

6. Czy ocena (pkt 3) będzie ważna do ewentualnej kolejnej kadencji - 1 września 2020?

 

Przede wszystkim zastanawiam się dlatego, że chyba łatwiej dostać wyróżniającą teraz niż po zmianie... Co Wy sądzicie?

I jeszcze jedno... pięć lat od daty na akcie mianowania (18 sierpnia 2014) czy pięć lat po zdaniu egzaminu na mianowanie (2 lipca 2017)...?

rzewa02-12-2017 10:43:16   [#21]

3. tak

4. tak

5. będzie ważna

6. będzie ważna

jesteś n-lem mianowanym od 18.08.2014 bo wówczas otrzymałeś papier, który to stwierdza


post został zmieniony: 02-12-2017 10:44:02
olekjurek02-12-2017 11:33:12   [#22]

Czy ocena pracy dyrektora z 2017 r. będzie aktualna przy konkursie w 2019r.?

 

 

 

 

 

Skimir02-12-2017 14:06:19   [#23]

Z tego co wiem, to dalej w przepisach jest, że kandydat musi przedstawić ocenę dokonaną nie wcześniej niż do pięciu lat. Nie ma też mowy o tym aby oceny pracy ustalone przed 1 stycznia 2018 zostaly uchylone.

katarzs02-12-2017 18:31:04   [#24]

Czy ktoś miał doświadczenia - był oceniany według nowych zasad? Jak taka ocena przebiega?

Natka03-12-2017 15:43:13   [#25]

złożyłam wniosek o ocenę w grudniu 2016, więc powinnam być oceniania wg starych zasad, ale ... oceniana byłam wg nowych 

KO oceniało, a OP czekało na uzgodnienie :-)

z koniem się nie kopałam

AnJa03-12-2017 21:10:07   [#26]

to nie Ty powinnaś się kopać a OP

Natka03-12-2017 22:03:26   [#27]

taaa, gdybym nie powiedziała OP, że mam ocenę, pewnie nadal by czekało :))

Roman Langhammer05-12-2017 07:55:36   [#28]

Jeszcze będę drążył.

Powtórnie:

1. Jestem nauczycielem mianowanym od 18 sierpnia 2014

2. Jestem dyrektorem od 1 września 2015 (do konkursu była ocena dorobku zawodowego).

 

Według obecnych przepisów dot. awansu zawodowego - na dyplomowanie (obowiązujących do 31 sierpnia 2018 KN).

1. wniosek mogę złożyć po upływie 4 lat od dnia nadania stopnia n-la mianowanego czyli po 18 sierpnia 2018.

2. wniosek mogę złożyć pracując nieprzerwanie 3 lata na stanowisku dyrektora - 3 lata mi się skończą 31 sierpnia 2018.

Czy jeśliby mi się udało zdobyć odpowiednie zaświadczenie o pracy na stanowisku dyrektora 31 sierpnia 2018 to czy mogę w tym dniu złożyć wniosek czy nie? Jeśli bym mógł, to nie musiałbym czekać kolejnego roku (zmiana przepisów). 

No i chyba najważniejsze... czy w okres "3 lat pracowania nieprzerwanie na stanowisku dyrektora" wchodzi tylko kadencja (od 1 września 2015) czy funkcja: p.o. dyrektora również? Bo wcześniej od 1 stycznia 2015 do 31 sierpnia 2015 byłem właśnie p.o. Jeśli p.o. również, to mógłbym złożyć wniosek po 18 sierpnia 2018 i nie musiałbym czekać kolejnego roku (oczywiście przy wyróżniającej ocenie pracy).

Nie ukrywam, że szukam rozwiązania, aby nie czekać kolejnego roku na awans...

rzewa05-12-2017 10:49:56   [#29]

do awansu (i nie tylko) p.o. dyrektor = dyrektor

wniosek na komisje awansową można złożyć w każdym czasie -> a w zależności od daty złożenia wniosku komisja musi dotrzymać przewidzianych prawem terminów

robson05-12-2017 19:49:51   [#30]

Ja jestem w trakcie. Ocenia z OP idzie do KO, dodatkowo opinia zwiazków i rady. jak to przebrnę (mam nadzieję) to napiszę coś więcej

robson06-12-2017 19:15:11   [#31]

Ale przy tej okazji chcę się dopytać o opinię związków. Jeśli zz wysyła jakąś opinię to z kopią do mnie tak jak to czyni KO? ja jej nie znam a chciałbym wiedzieć :)

Ed06-12-2017 20:06:33   [#32]

31 sierpnia 2018 kończę kadencję, ocenę pracy miałem dokonywaną 31 sierpnia 2015 r. Czy na okoliczność nowego konkursu (luty/marzec 2018) ta ocena jest ważna ? OP twierdzi, że powinienem wnioskować o dokonanie nowej oceny...

robson06-12-2017 20:34:14   [#33]

Moim zdaniem OP się myli. Ale ja ponawiam pytanie o te związki

rzewa07-12-2017 07:14:08   [#34]

związki powinny Ci tę opinię przedstawić, ale... bez względu na to czy  to zrobią czy nie KO ma obowiązek udostępnić Ci tę opinię

MałaG08-01-2018 16:22:41   [#35]

A czy możesz podać podstawę prawną na którą mogę się powołać w celu udostępnienia przez KO opinii ZZ?

zinka08-01-2018 21:12:29   [#36]

w jakiej formie opinia RP i RR, czy ma być szczegółowa, jak bardzo?

izael09-01-2018 09:57:16   [#37]

tego nie wie nikt:)

jak dla mnie to może być np. "pozytywna" i już

ale z szacunku dla człowieka, dla dyrektora, może dobrze by było w kilku zdaniach napisać czemu taka:)

o negatywnej nie piszę, bo wtedy to wiadomo, że się opisuje, że hoho

no i oczywiście z niczego nie wynika, że ma być konkluzja, ze niby pozytywna lub negatywna 

coś bredzę chyba:)))

idę napić się kawy

 


post został zmieniony: 09-01-2018 09:57:43
zinka29-01-2018 15:40:25   [#38]

potrzebuję podstawy prawnej do podjęcia uchwały przez RP  ws wyrażenia opinii o pracy dyrektora,

czy mogę się powołać na art. 70 ust.2 po, czy raczej art. 6a ust. 7 KN ....

bosia29-01-2018 15:43:27   [#39]

rada pedagogiczna nie ma kompetencji do wyrażania opinii o pracy dyrektora

zinka29-01-2018 15:47:24   [#40]

A co jeśli KO wystąpiło z pismem o wyrażeniu opinii?

 

Ala29-01-2018 16:42:47   [#41]

a w tym piśmie KO podało podstawę prawną?


post został zmieniony: 29-01-2018 16:43:11
DYREK29-01-2018 17:06:36   [#42]
  • Art. 6a ust. 7 ustawa KN

Organ, o którym mowa w ust. 6, dokonuje oceny pracy dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii rady szkoły i zakładowych organizacji związkowych działających w tej szkole. Przy ocenie pracy dyrektora przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

  • Art. 82 ust. 2 ustawa - Prawo oświatowe

W szkołach lub placówkach, w których rada nie została powołana, zadania rady wykonuje rada pedagogiczna. 

  • § 9 ust 3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. poz. 2035 oraz z 2017 r. poz. 2043)

Opinie, o których mowa w art. 6a ust. 7 Karty Nauczyciela, powinny być wyrażone na piśmie. 

zinka29-01-2018 17:24:41   [#43]

tak; i dotychczas opinie RP u mnie przedstawiane były uchwałą, a teraz zamotałam się z podstawą prawną,

czyli, powinna być opinia na piśmie - jest ok, kto ma te pismo do KO podpisać, dyrektor jako przewodniczący, pismo KO skierowane do RP, czy zespól, który opracował opinię?

Przecież opinia musi być przegłosowana=ustalona na RP

 

DYREK29-01-2018 17:29:10   [#44]

posiedzenie RP prowadzi dyrektor jako jej przewodniczący

uchwalę RP podpisuje dyrektor jako jej przewodniczący

pismo przewodnie podpisuje dyrektor jako uprawniony do reprezentowania szkoły na zewnątrz 

może się przyda:

http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?menu=4&item=100&page=7507

a tam odpowiednie załączniki

np. " Zasięgnięcie opinii rady szkoły rady pedagogicznej w sprawie oceny pracy dyrektora szkoły/placówki ".


post został zmieniony: 29-01-2018 17:33:28
zinka29-01-2018 17:41:51   [#45]

czyli uchwała, ok, przeczytałam, ale nadal mam wątpliwości z pp uchwały

czy pp do podjęcia uchwały może być art. 6a  ust. 7 KN ? Nie chciałabym wysłać do KO  z błędem pisma, dlatego tak dopytuję

za link dziękuję;)

bosia29-01-2018 18:50:16   [#46]

Dyrek - rozporządzenie, które podałeś już nie obowiązuje,

ale oceny dokonuje sie teraz jeszcze na starych zasadach z przepisów przejściowych

podaj jeszcze, z którego art. KN wynika, że przenosimy do KN zapisy art. 82 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe

oczywiście, w art. 6a ust. 7 KN jest mowa o opinii rady szkoły - dyrektor nie jest przewodniczącym i myślę, ze to nie jest błąd ustawodawcy, że w tym przypadku przy braku rady szkoły jej kompetencji nie ma rada pedagogiczna

a jako ciekawostka są KO, które nie zasięgają opinii rady pedagogicznej przy ocenie dyrektora, jeśli nie ma rady szkoły


post został zmieniony: 29-01-2018 18:55:46
Marla29-01-2018 19:56:05   [#47]

proszę o radę

zespół szkól  którego dyrektorem jest menager, wicedyrektor -nauczyciel ma w obowiązkach nadzór pedagogiczny,

kto bedzie oceniał wicedyrektora - nauczyciela jeśli dyrektor zespołu jest mengerem?

rzewa30-01-2018 01:01:51   [#48]

dyrektor w porozumieniu z ON

obecnie: § 2 ust 2 rozporządzenia MEN z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. poz. 2035 oraz z 2017 r. poz. 2043) (jeszcze obowiązującego!)

od 1.09.2018 r.  tak samo na podstawie art 6a ust. 5c KN

bosiu: rozporządzenie podane przez DYRKA i przytoczone przeze mnie jeszcze obowiązuje - utraci moc dopiero 31.08.2018 r.


post został zmieniony: 30-01-2018 01:02:14
bosia30-01-2018 16:07:04   [#49]

ze strony ISAP

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

Tekst ogłoszony:

D20162035.pdf

Status aktu prawnego:

uznany za uchylony

Data ogłoszenia:

2016-12-15

Data wydania:

2016-12-09

Data wejścia w życie:

2017-01-01

Data obowiązywania:

2017-01-01

Data uchylenia:

2018-01-01

Organ wydający:

MIN. EDUKACJI NARODOWEJ

Leszek30-01-2018 19:25:31   [#50]

i ISAP nie ogarnia...

autorytety sejmowe padają

pozdrawiam

strony: [ 1 ][ 2 ]