Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Nadgodziny w nowym arkuszu organizacyjnym
strony: [ 1 ][ 2 ]
Dante24-02-2017 18:07:56   [#51]

Ustawa wprowadzająca:

Art. 224. 1. W okresie do dnia 31 sierpnia 2023 r. dyrektor szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego informuje kuratora oświaty sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, kurator oświaty udostępnia na stronie podmiotowej kuratorium oświaty.

 

Innego organu nie dotyczy.

KaPi24-02-2017 18:10:20   [#52]

alleluja...

AnJa24-02-2017 18:28:55   [#53]

Ewa- pewnie zwyczajowy też  ale sytuacja jest nadzwyczajna a ludzie lekko spanikowani. I do nich wychodzą  szkolarzy ktorżycia jako pewniki coś podaja. A tymczasem  nie wszystko  od razu  jest jasne co nawet na tym forum  fachowców  widac że  pewne rzeczy  się przekazuje dopiero.


post został zmieniony: 24-02-2017 18:29:39
ewa24-02-2017 18:37:15   [#54]

fakt

AnJa24-02-2017 21:09:45   [#55]

Dziękuję za zrozumienie. Tym niemniej przetłumaczę tekst ze smartfonowego autouzupełniania na mniej więcej polski:

Ewa- pewnie zwyczajowy też  ale sytuacja jest nadzwyczajna a ludzie lekko spanikowani. I do nich wychodzą  szkolarze ktorzy jako pewniki coś podają. A tymczasem  nie wszystko  od razu  jest jasne co nawet na tym forum  fachowców  widac że  pewne rzeczy  się przegaduje dopiero.

kulka24-02-2017 22:17:17   [#56]

Do Dante z #49 i innych,  jeśli zechcą odpowiedzieć.

Ja pytam właśnie o to, co piszesz ( że każde ponadwymiarowe na vacat).  Skąd ty o tym wiesz?  Nie twierdzę,  że tak nie jest.  Pewnie jest.  Ale -źródło? 

Dante24-02-2017 22:50:21   [#57]

do kulka

1. Bo żadnych zwolnień nie będzie (AZ),

2. Podczas spotkania z kurator padło stwierdzenie, że nie ma opcji na nadgodziny, jeśli ktoś zostałby bez pracy.

Tylko ponadwymiarowe z wielokrotności (4x5=20, 2 ponadwymiarowe) mogą przejść w projekcie. Ewentualne większe we września, ale do 30 września i tak opiniuje kurator.

kulka24-02-2017 23:04:03   [#58]

A to ja nic takiego nie słyszałam.  Jesteś,  Dante pierwszy/ a, który /a mi to komunikuje :-) 

bazyl24-02-2017 23:30:47   [#59]

Proszę - mam kociokwik  umysłowy -   pomóżcie .

" Gimnazjum włączane do Sp. Organ znajduje godziny dla nauczyciela w innej szkole  -  ponad 1/2 etatu i chce go do tej szkoły przenieść na stałe - a uzupełnienie miałby  w  Sp z włączonymi oddziałami gimnazjalnym - jak to można zrobić ?

Dante24-02-2017 23:38:15   [#60]

Prawo oświatowe

Art. 110. 1. Arkusz organizacji szkoły i przedszkola określa szczegółową organizację nauczania, wychowania
i opieki w danym roku szkolnym.
2. Arkusz organizacji szkoły i przedszkola opracowuje dyrektor szkoły i przedszkola, uwzględniając przepisy wydane
na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3, po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo
jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających nauczycieli.
3. Arkusz organizacji szkoły i przedszkola zatwierdza organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego
nadzór pedagogiczny.
4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia
i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.
5. W przypadku wprowadzenia do dnia 30 września zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły
i przedszkola, ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

bazyl25-02-2017 00:04:25   [#61]

Wpisać w arkusz ?  to wiem  Nie ma art.  18. ???

bazyl25-02-2017 08:01:08   [#62]

Zakładam, że organ chce przenieść i nauczyciel chce się przenieść -   (nauczyciel gimnazjum włączanego do podstawówki ) do innej SP na stałe.  Tam miałby   w tym roku np. 12/18  i uzupełnianie  w innej sp, w przyszłym pewnie etat. Jak to zrobić kiedy nie ma Art. 19 i 18. ??


post został zmieniony: 25-02-2017 08:09:49
Ala25-02-2017 09:13:59   [#63]

jest art. 18 KN

rzepek25-02-2017 09:14:04   [#64]

Art110 p.4 :"z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia". Czy to oznacza, że takiemu "narzuconemu" nauczycielowi z innej szkoły (gminy) mogę tez narzucić przydział godzin zgodny z BHP, czyli polski, matematyka, itp -na pierwszych lekcjach? Zakladam, że nie ma szans na to, aby taki dojeżdżający nauczyciel wyrobił się z godzinami w swojej szkole , z dojazdem i z godzinami w mojej. A podział godzin ułożę odpowiednio:)) No i pozostaną nadliczbowe dla własnych nauczycieli. Kto zastanawiał sie nad tymi, którzy  będą uzupełniać u nas etety -KIEDY oni mają to robić? Ile okienek wypadnie nauczycielom, a ile...uczniom??

Mam już teraz taką sytuację: na 11 nauczycieli tylko 4 (ze mną) uczy na miejscu, reszta wędruje. Ułożenie podziału godzin "pod" tych przelotnych graniczy z cudem. Żaden program  tego nie ogarnia;) A teraz jeszcze dojdzie  fizyka, chemia, biologia, geografia... 4 dodatkowych nauczycieli.  Zakładam, że KO nie dośle mi takich  dojeżdżających po kilkadziesiąt km.


post został zmieniony: 25-02-2017 09:18:49
AnJa25-02-2017 09:45:45   [#65]

Nie twórzymy legend.

 W wielu miejscach nauczyciele dojeżdżali od lat do kilku miejsc pracy i będą dojeżdżać nadal- na większa skalę.

O zatrudnieniu decyduje dyrektor, może mieć na to wpływ OP jeśli będzie chciał zapewnić zatrudnienie nauczycieli pogimnazjalnych - na dłuższa mete to i tak nie wyjdzie, bo za 2 lata w gminach odpadnie 1 klasa a niż też swoje robi.

Nauczyciel, może nie każdy a może nawet nie wiekszośc- swój rozum też ma i więcej niż 15-20 km dojeżdżać nie będzie- a zasadą zatrudniania jest dobrowolność- albowiem przymus pracy póki co nie obowiązuje.

Joasia Berdzik25-02-2017 10:55:18   [#66]

zwracam Ci uwagę, ze przepis brzmi tak, jak został wyzej wklejony:

organ prowadzący przedszkole, szkołę, placówkę i ich zespoły może nałożyć na nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony obowiązek podjęcia pracy w innej szkole lub szkołach,a także na tym samym lub – za jego zgodą – na innym stanowisku, w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych także w wymiarze większym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, jeżeli w dotychczasowym miejscu pracy nie jest możliwe zapewnienie nauczycielowi prowadzenia zajęć w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć. Art. 22 ust. 1 zdanie drugie ustawy – Karta

Nie jest wymagana zgoda nauczyciela na zatrudnienie go w innej szkole na tym samym stanowisku. Nie wiem, czy dojazdy 15-20 km są możliwe w obrębie jednego OP - wydaje mi się, że tak.
Oczywiście w Polsce nie ma przymusu pracy i n-l może po prostu nie przyjąc takiej zmiany stosunku pracy, ale są tacy, dla których praca jest źródłem utrzymania - wyobraź sobie, więc nie bagatelizowałabym tego problemu.


Nauczyciel, który się nie zgodzi na przyjęcie takich warunków, czyli odmówi podpisania  zmienionych warunków pracy - jaki będzie jego los zawodowy i perspektywa zatrudnienia w przyszłości?

Na jaką on skalę problemy wystąpią? W tym roku pewnie nie na największą, w kolejnych będzie tylko gorzej, choć ratunkiem sa zwiekszone roczniki dzieci  (te 2X półtora rocznika), które wejdą do klas IV-VIII

Natomiast problem dotknie  n-li klas I-III, gdzie będzie duże tąpnięcie w liczebnosci dzieci (wyjdzie półtora rocznika z tego etapu)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ]