Forum OSKKO - wątek

TEMAT: urlop uzupełniający nauczyciela
strony: [ 1 ][ 2 ]
BRenia28-04-2016 15:49:17   [#01]

Bardzo proszę o pomoc w obliczeniu wymiaru urlopu nauczyciela. Nauczycielka po urlopie macierzyńskim oraz rodzicielskim, który kończy się 15.05.2016 r. Zaległy urlop za 2015 rok - 56 dni plus urlop bieżący za 2016 r. Według moich obliczeń wygląda to tak:

od 16.05.2016r. - 24.06.2016r.- urlop uzupełniający (40 dni) potem liczę urlop bieżący:

od 25.06.2016r. - 19.08.2016r. - urlop bieżący (56 dni) i następnie reszta urlopu uzupełniającego:

od 20.08.2016r. - 04.09.2016r.  (16 dni). Czyli powinna wrócić do pracy 05.09.2016 r.

Czy może tak:

od 16.05.2016r.- -24.06.2016r. - urlop uzupełniający (40 dni)

od 25.06.2016r. - 31.08.2016r. - urlop bieżący

od 01.09.2016r. - 16.09.2016r. - urlop uzupełniający. (16 dni).

Jeszcze raz bardzo proszę o pomoc.

 

Ala28-04-2016 16:06:28   [#02]

wersja 2

urlop bieżący wykorzystuje w terminie kiedy on wypada a więc w całości

pytanie tylko czy za 2015 na pewno 56 dni, czy może wykorzystała 2 tygodnie ferii zimowych? wtedy 42 dni

BRenia29-04-2016 08:51:28   [#03]

za 2015 rok ma do wykorzystania 56 dni. A jeżeli chodzi o urlop bieżący to liczę 56 dni czy 68 dni czyli od 25.06.2016 - 31.08.2016?

Ala29-04-2016 09:42:43   [#04]

bieżący od 25.06.2016 - 31.08.2016

i nie ma potrzeby wyliczania ile to dni, urlop należy się w wymiarze ferii i w czasie ich trwania

z tego można nauczycielowi zabrać 7 dni na czynności wymienione w ustawie ale się ich nie odlicza


post został zmieniony: 29-04-2016 09:43:20
Florentyna15-11-2016 13:50:42   [#05]

mam bardzo podobną sytuację.

I mam pytanie:

liczymy 8 tygodni za cały 2015 rok,

a co z feriami 2016 bo wtedy była na macierzyńskim.

dariuszn716-11-2016 08:18:23   [#06]

Nie przysługuje nic za ferie, podczas wakacji wykorzysta ponad 8 tygodni więc wykorzysta urlop za 2016. Urlop uzupełniający udzielany jest tylko w przypadku gdy w roku nauczyciel nie wykorzysta 8 tygodni urlopu.

Florentyna16-11-2016 08:25:13   [#07]

dariuszn7 dziekuję bardzo

Florentyna07-12-2016 10:47:40   [#08]

a co w przypadku kiedy n-lka była na zwolnieniu od 1 sierpnia 2016 do 30.11.2016

urodziła 1 grudnia 2016

po macierzyńskim i rodzicielskim wróci do pracy 30.11.2017 

za 2017 rok nalezy jej się 8 tygodni uzupełniającego a co z sierpniem 2016r. (ferie 2016 i lipiec byla na urlopie)?

DYREK07-12-2016 11:45:41   [#09]

Jeżeli nauczyciel nie wykorzysta przysługującego mu urlopu  wypoczynkowego w całości lub w części w okresie ferii szkolnych z powodu:

  • niezdolności do pracy wywołanej chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną,
  • urlopu macierzyńskiego (urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego),
  • dodatkowego urlopu macierzyńskiego (dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego),
  • urlopu ojcowskiego,
  • urlopu rodzicielskiego,
  • odbywania ćwiczeń wojskowych lub krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego

przysługuje mu urlop uzupełniający w wymiarze do 8 tygodni (art. 66 ust. 1 Karty Nauczyciela).

zatem

kalendarz do ręki i policz: czy w 2016 wykorzystała 8 tygodni (ferie zimowe, kawałek czerwca, lipiec) -> jeżeli nie,  to udzielasz urlopu uzupełniającego do 8 tyg. 

 


post został zmieniony: 07-12-2016 11:46:11
link12319-04-2017 18:30:34   [#10]

podnoszę wątek:

Od 29.10.2015 r. do 01.06.2016 r. nauczycielka przebywała na zwolnieniu lekarskim z kodem B (okres ciąży).
Od 02.06.2016 r. do 19.10.2016 r. była na urlopie macierzyńskim
Od 20.10.2016 r. do 31.05.2017 r. przebywa na urlopie rodzicielskim.
Nauczycielka nie wykorzystała urlopu wypoczynkowego w okresie ferii zimowych i letnich w 2016 r. oraz w okresie ferii zimowych w 2017 r.
Od kiesy ma prawo do urlopu uzupełniającego?

rzewa19-04-2017 19:03:46   [#11]

w czerwcu 2017 - uzupełniający za 2016 r.

potem bieżący za 2017

od 1.09 dalsza część uzupełniającego za 2016 r

zza 2017 nie będzie uzupełniającego, gdyż w czasie wakacji wykorzysta co najmniej 8 tygodni urlopu

link12319-04-2017 19:17:54   [#12]

właśnie chciałem zapytać czy uzupełniający można podzielić - w czerwcu liczyć cały miesiąc? czy tylko do zakończenia zajęć dydaktycznych? Pozostaje problem września - jeżeli będzie chora podczas wakacji co wtedy?

rzewa19-04-2017 22:35:25   [#13]

w czerwcu tylko do zakończenia zajęć

resztę się zobaczy we wrześniu

tardeli09-05-2018 13:38:17   [#14]

Szkoła feryjna. Nauczycielka od 13 kwietnia br. do 30 sierpnia na urlopie macierzyńskim. Chce wrócić do pracy od 1 września. Nie wykorzystałaby wówczas urlopu uzupełniającego. Chyba musi urlop uzupełniający wykorzystać?  

rzewa09-05-2018 15:13:16   [#15]

będzie jej przysługiwało 6 tygodni urlopu uzupełniającego, który musi wykorzystać w naturze, ale niekoniecznie od 1.09 - może mieć ten urlop w innym czasie (uzgodnionym z dyrektorem) byle wykorzystała go do końca września 2019 r.

urlop uzupełniający musi być bezpośrednio po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim jeśli takie jest życzenie pracownika, ale jeśli pracownik takiego żądania nie zgłasza, to od pracodawcy zależy kiedy ten urlop będzie udzielony

z uwagi na charakter oraz organizację pracy w szkole najlepiej jest by n-lka wykorzystała ten urlop bezpośrednio po macierzyńskim tj. od 1.09 br - po prostu zastępujący n-l pracuje trochę dłużej i tyle

co prawda są przypadki, w których ta zasada nie działa - np. jeśli to n-lka nauczania początkowego i ma 1.09 otrzymać klasę I - wtedy lepiej, by urlop ten wykorzystała w terminie późniejszym

tak, że... decyduj dyrektorze :-)

 

graraz17-07-2018 12:00:13   [#16]

Nauczyciel złożył wniosek o urlop uzupełniający w związku z przebywaniem na urlopie dla poratowania zdrowia w okresie 01.09.2015-31.08.2016 oraz 01.09.2017-31.08.2018r. Wydaje decyzje i mam problem. Odwołanie przysługuje do Sądu Pracy ale w jakim terminie? Pomóżcie, gdzie to znajde?

rzewa17-07-2018 12:20:49   [#17]

21 dni - k.p.

jeśli to jednostka feryjna to za okres 1.09.2015 - 1.09.2016 urlop uzupełniający nie przysługuje

natomiast za okres 1.09.2017 - 31.08.2018 przysługuje 8 tygodni

graraz17-07-2018 12:26:21   [#18]

Dziekuje bardzo. Placówka feryjna. Taką właśnie daje decyzje i wiem, że pracownik pójdzie do sądu. :)

ewach27-07-2018 09:00:46   [#19]

Rzewo, dokończmy wątek urlopu uzupełniającego - nauczyciel dyplomowany od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2018 na urlopie dla poratowania zdrowia; przysługuje mu urlop uzupełniający w wymiarze 8 tygodni. Jednak od 1 września 2018 następuje z nim  rozwiązanie stosunku pracy na podstawie art. 225 ustawa Pwu-po. Czy należy wypłacić ekwiwalent za 8 tygodni urlopu, czy też proporcjonalnie? Jeśli tak, to w jakim wymiarze?


post został zmieniony: 27-07-2018 09:02:20
rzewa27-07-2018 12:22:34   [#20]

przysługuje ekwiwalent urlopowy za 8 tygodni

ewach27-07-2018 23:28:50   [#21]

Gdyby nauczyciel pozostawał dalej w zatrudnieniu miałby prawo do 8 tygodni urlopu uzupełniającego. Skoro jednak jego stosunek pracy ulega rozwiązaniu w trakcie roku kalendarzowego - myślę, że wymiar jego urlopu należy ustalić proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w tym roku tj. za 8 miesięcy. W związku z tym nauczycielowi przysługuje ekwiwalent za 38 dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego. Co o tym myślicie?

rzewa28-07-2018 00:01:03   [#22]

jeśli ma prawo do 8 tygodni uzupełniającego urlopu to oznacza również, że należy mu wypłacić ekwiwalent za 8 tygodni - nie może być tak, że wymiar urlopu zależy od tego czy nadal ma być zatrudniony, czy nastąpi rozwiązanie stosunku pracy

zwłaszcza, że 31.08 to jedyny termin jaki KN przewiduje dla normalnego rozwiązania stosunku pracy n-la jednostki feryjnej

Florentyna06-08-2018 09:33:57   [#23]

Mam pytanie.

Nauczyciel poszedł od dziś na L4(na pewno do konca wakacji będzie na L4). Czy nalezy mu sie urlop uzupelniający za ten okres do końca sierpnia?

(w ferie był na urlopie)

dariuszn706-08-2018 09:43:11   [#24]

Nie miał 2 tygodnie na ferie i 6 tygodni na wakacje więc jest 8 tygodni w tym roku.

Florentyna06-08-2018 10:15:44   [#25]

czyli liczymy pełne tygodnie od 25 czerwca?

dariuszn706-08-2018 10:22:04   [#26]

Tak. Zakończenie zajęć 22 czerwca. Wakacje są od 25 czerwca, a to czas urlopu nauczyciela.

MKJ06-08-2018 14:39:32   [#27]

Nauczyciel rozpoczął w tym roku urlop 23 czerwca.

ewwcia08-08-2018 18:36:14   [#28]

Mam jeszcze inny przypadek. Nauczycielka zaczęła staż na dyplomowanie 01.09.2017r. od 02.10.2017 do 07.11.2017 była na zwolnieniu lekarskim, po czym wróciła do pracy, a od 15.01. 2018 do 03.07.2018 na zwolnieniu lekarskim z powodu ciąży zagrożonej, 03.07.2018 urodziła dziecko. Jak policzyć jej urlop uzupełniający? I drugie pytanie czy nie będzie musiała zaczynać stażu od początku? Pomóżcie


post został zmieniony: 08-08-2018 18:36:42
rzewa09-08-2018 08:20:48   [#29]

jak wróci do pracy będzie miała prawo do 8 tygodni urlopu uzupełniającego za 2018 rok

jeśli wróci do pracy (bądź rozpocznie urlop wypoczynkowy) nie później jak 15.07.2019 to nie będzie musiała rozpoczynać stażu od początku

link12310-08-2018 14:55:00   [#30]

podnoszę wątek: nauczyciel w ubiegłe wakacje przebywał w szpitalu - najpierw choroba z pobytem w szpitalu, potem choroba: od 3 sierpnia 2017 do 31 sierpnia 2017.

W 2017 roku przysługiwało nauczycielowi:

ferie zimowe - 14 dni 

- czerwiec 2017 - 7 dni 

- lipiec 2017 - 31 dni

- sierpień 2017 - 31 dni

łącznie: 83 dni - nauczyciel przebywał na zwolnieniu 29 dni.

Czy w związku z tym należy, po zakończeniu tegorocznych wakacji, udzielić nauczycielowi - na jego wniosek - urlopu uzupełniającego w wymiarze 2 dni?

 

 

rzewa10-08-2018 20:17:07   [#31]

nauczyciel wykorzystał urlop w wymiarze 14+7+31+2=54 dni wobec tego należy mu udzielić urlopu uzupełniającego do 8 tygodni, czyli 2 dni, np 1-2.09

ten urlop. jeśli nie był do tej pory wykorzystany musi być udzielony we wrześniu

link12312-08-2018 07:30:06   [#32]

bardzo dziękuję rzewo. Mam jeszcze pytanie, czy ma znaczenie to, że np. 2 września nie będzie dniem pracy ww. nauczyciela? Urlop taki musi być udzielony do końca września?

rzewa12-08-2018 11:26:18   [#33]

nauczyciel jednostki feryjnej ma urlop w dniach kalendarzowych -> zatem nie ma znaczenia jakie to są dni tygodnia, ale... nie można tego urlopu tak udzielić, gdyż te brakujące dni to czwartek i piątek -> zatem urlop ten powinien być udzielony w tym wypadku w dni robocze (nietrafny był zatem mój poprzedni przykład, przepraszam)

nauczyciel wykorzystał 7 tygodni urlopu a z ósmego tygodnia wykorzystał sobotę i niedzielę -> wobec tego udzieliłabym tego urlopu 3 i 4.09

tak, zgodnie z art 168 k.p. urlop zaległy powinien zostać wykorzystany do 30 września następnego roku

renka12-08-2018 12:26:03   [#34]

nauczyciel od 1 czerwca 2017 do 31 maja 2018 przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia, od 25 lipca do 19 sierpnia ma zwolnienie lekarskie. Ile w takiej sytuacji należy się urlopu uzupełniającego?

rzewa12-08-2018 22:43:27   [#35]

1 tydzień i 5 dni, które można udzielić tylko łącznie (ciurkiem)

link12313-08-2018 18:37:24   [#36]

rzewo bardzo dziękuję Ci za odpowiedzi do moich postów.

elgon17-08-2018 16:56:50   [#37]

dzień dobry, jak liczyć urlop uzupełniający do wykorzystania  po zwolnieniu lekarskim - 35 dni razem z sobotami i niedzielami czy 35 dni licząc tylko dni robocze a odliczając soboty i niedziel, dziękuję

rzewa17-08-2018 20:21:20   [#38]

a o jakiego typu jednostkę oświatową chodzi?

bo że o n-la to się domyśliłam...

:-)

elgon19-08-2018 19:21:49   [#39]

chodzi o urlop dyrektora szkoły podstawowej

 

elrym19-08-2018 20:26:49   [#40]

kodeks pracy:

Art. 1542. § 1. Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy

jeżeli pracujesz od poniedziałku do piątku, to do 35 dni nie wliczasz sobót, niedziel ani nieprzydających świąt (np.15.08) 

elgon21-08-2018 21:55:21   [#41]

Dziękuję, a czy urlop uzupełniający trzeba wykorzystać zaraz po zwolnieniu czy można w innym czasie

rzewa22-08-2018 09:09:52   [#42]

w tym przypadku nie ma zastosowania k.p. -> to będą jak najbardziej dni robocze ale dlatego, że tak stanowi art 64 ust 2a KN

urlop uzupełniający może być wykorzystany w dowolnym czasie ale nie później jak do końca września następnego roku kalendarzowego

elgon24-08-2018 13:48:04   [#43]

Dziękuję, czy w takim przypadku trzeba pisać pismo do OP o udzielenie urlopu uzupełniającego czy to załatwia sam dyrektor, pytam bo to szkoła jest miejscem pracy

rzewa24-08-2018 19:21:16   [#44]

Załatwia sam dyrektor, który obowiązkowo powiadamia OP

jurkoz25-09-2018 15:29:16   [#45]

Panie nauczycielki, emerytki od 1 września 2016 r., złożyły dzisiaj wnioski o wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy po urlopie dla poratowania zdrowia na, którym przebywały od 01.09.2015 do 31.08.2016. (Obie zaraz po po urlopie przeszły na emeryturę).

Czy panie powinny otrzymać taki ekwiwalent w 2016 i na jakiej podstawie.?

rzewa25-09-2018 20:41:36   [#46]

nie

nie ma przepisu, który pozwalałby na wypłacenie takiego ekwiwalentu, zatem nie możesz nic wypłacić

ale panie oczywiście mogą oddać sprawę do sądu...

elrym25-09-2018 20:47:08   [#47]

Zwątpiłam...naliczyłam urlop uzupełniający tylko w dni robocze, OP mówi, ze powinnam liczyć "ciurkiem"

Jak jest poprawnie?

 Chodzi o nauczyciela, szkoła feryjna


post został zmieniony: 25-09-2018 20:47:54
rzewa25-09-2018 21:18:01   [#48]

urlop uzupełniający n-la jednostki feryjnej należy udzielać w tygodniach kalendarzowych

urlopu uzupełniającego można udzielać w częściach ale te części muszą być wielokrotnością tygodnia za wyjątkiem sytuacji gdy urlop nie jest naturalną wielokrotnością tygodnia -> wtedy jedna z tych części może zawierać niepełny tydzień oprócz co najmniej jednego pełnego tygodnia, bo żadna z tych części nie może być krótsza niż tydzień

w przypadku, gdy cały należny urlop uzupełniający ma wymiar mniejszy niż tydzień powinien on być udzielony bezpośrednio po zakończeniu urlopu bieżącego lub nieobecności uniemożliwiającej udzielenie urlopu wcześniej

dariuszn728-09-2018 07:35:01   [#49]

Pytanie do 45 i 46, Pani przebywała na udpz do 31 sierpnia 2018 i po przeszła na emeryturę, również zwróciła się o wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Czy należy wypłacić jeżeli tak to na jakiej podstawie. Od 1 stycznia wszedł zapis że po updz udziela się urlopu, ale u nas odnosi się to do udpz otrzymanych na nowych zasadach.

rzewa28-09-2018 07:52:40   [#50]

należy się ekwiwalent za 8 tygodni - nabyła prawo do całego urlopu wypoczynkowego za rok 2018 a go nie wykorzystała, zatem należy się ekwiwalent

pp - art 66 ust 1 i 2 KN

strony: [ 1 ][ 2 ]