Forum OSKKO - wątek

TEMAT: nauczyciel wspomagający
strony: [ 1 ][ 2 ]
Zwojka24-10-2018 08:25:28   [#51]

Dziecko z aspergerem w IV klasie. W orzeczeniu wskazane zatrudnienie asystenta nauczyciela (orzeczenie z 2017r.) czy zatrudnić nauczyciela wspomagającego, czy pomoc nauczyciela? Mam zatrudnionego nauczyciela wspomagającego dla dziecka autystycznego, który dwa dni w tygodniu (podczas nieobecności "swojego" ucznia), wspomaga nauczycieli i tego ucznia z IV klasy. Pytania mam w sumie dwa:

1. czy mogę zastosować takie rozwiązanie z nauczycielem wspomagającym?

2. czy mogę zatrudnić dodatkowo pomoc nauczyciela?

rzewa25-10-2018 08:41:10   [#52]

1. tak, możesz i to wyczerpuje zalecenia ppp

2. oczywiście, że możesz o ile zgodzi się OP - z uwagi na p. 1. nie musi się zgodzić

Zwojka25-10-2018 20:47:58   [#53]

sytuacja z dnia na dzień trudniejsza.pisma rodzica do OP, do dyrektora - nauczyciel wspomagający ma być na wszystkich lekcjach i koniec, nie pomagają rozmowy. Przyjdzie mi w końcu zatrudnić wspomagającego dla kolejnego ucznia? A szykują się kolejne "przypadki" , w każdej klasie n.wspomagający? jakich argumentów mogę jeszcze użyć, żeby dotrzeć do rodzica?

Bas25-10-2018 22:38:48   [#54]

Witaj w klubie :-) Od września musiałam zatrudnić dwoje wspomagających do dwójki uczniów (a jednego już miałam). Na opinii było takie zalecenie- indywidualne wsparcie n-la wspomagającego. Jeden - ZA, drugi sprzężony, oczywiście uczniowie :-). Nic nie zrobisz. Wszystko zależy od zdiagnozowanych potrzeb ucznia. Tyle tylko utargowałam, że jednemu z n-l urwałam 2 godz. z obecności na lekcjach i dałam rewalidację (ma uprawnienia). Takie życie!

Zwojka26-10-2018 09:38:43   [#55]

w orzeczeniu (aktualnym) zapis "proponuje się rozważenie zatrudnienia nauczyciela asystenta" . Jak byś to ugryzła? ;-) bo ja chyba źle gryzę temat (przynajmniej wg mamy).

Marla04-11-2018 15:44:13   [#56]

uczeń klasy VI  - orzczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze wzdlędu na autyzm, ma zajęcia rewalidacyjne (terapia pedagogiczne), zatrudniono psychologa do indywidualnej pracy z uczniem (2 godz. w tygodniu), pedagog na bieżąco jak jest potrzeba. 

W orzeczeniu nie ma mowy o nauczycielu wpomagającym w związku z powyższym nie jest on zatrudniony, tylko specjaliści.

I moje pytanie: czy muszę zatrudnić nauczyciela wspomagającego mimo wszystko?

izael04-11-2018 17:31:31   [#57]

nie musisz

najważniejsze są potrzeby ucznia i orzeczenie

i chyba w takiej kolejności:)

Bas05-11-2018 09:02:17   [#58]

A jak interpretować ten zapis:

§  7.  1.  W przedszkolach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, przedszkolach integracyjnych, szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi i szkołach integracyjnych zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego, z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

2.  W przedszkolach ogólnodostępnych, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, zatrudnia się dodatkowo:

1) nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub specjalistów lub

2) /uchyla się/ asystenta nauczyciela lub osoby, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy, prowadzących zajęcia w klasach I-III szkoły podstawowej, lub asystenta wychowawcy świetlicy, o których mowa w art. 15 ust. 7 ustawy, lub

3) pomoc nauczyciela

- z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

To "zatrudnia się" brzmi jak nakaz, ale jednocześnie mamy "z uwzględnieniem zaleceń..."

rzewa05-11-2018 14:52:00   [#59]

aby wypełnić ten nakaz wystarczy 1 godzina tygodniowo więcej, dla n-la mającego kwalifikacje do pracy z uczniem z taką właśnie niepełnosprawnością, w AO z powodu tego dziecka właśnie, ponad to co wynika obowiązkowo z ramówki

bardu05-11-2018 16:26:21   [#60]

otrzymałam orzeczenie ucznia kl 8 Zespół Aspergera- również wpis o zatrudnieniu  nauczyciela specjalisty z kwalifikacjami jako wspierającego. Ile może mieć godzin przydzielonych (tak realnie- czy mogę na te przedmioty np j. polski, matematyka, chemia , fizyka ) a na inne nie?

AnJa05-11-2018 16:41:06   [#61]

Moim zdaniem nauczyciel wspomagający (nie ma takiego stanowiska- ale że się utrwaliło, to pewnie będziemy go używać, choć to strasznie zaciemnia temat), jeśli ma towarzyszyć uczniowi to wówczas, gdy jest potrzebny.
W jednej z naszych szkól na lekcjach, zwłaszcza tych trudniejszych - nie jest. Ale przydaje się na przerwach i w świetlicy.

bardu05-11-2018 22:02:22   [#62]

AnJa  ALE Z TYM DZIECKIEM NIE MA PROBLEMU Z ZACHOWANIEM,  spokojny, grzeczny, nie wdaje się w konflikty ani na przerwach  tym bardziej na zajęciach.

AnJa05-11-2018 22:24:16   [#63]

No to świetnie - sporo problemów z głowy.
Ustalcie więc do czego mu potrzebny nauczyciel wspomagający i ustalcie jego rolę we współorganizowaniu kształcenia.

 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ]