Forum OSKKO - wątek

TEMAT: nauczyciel wspomagający
strony: [ 1 ][ 2 ]
Mariola Tymczyszyn27-05-2015 17:37:21   [#01]

Mam pytanie. Ile godzin przydziału na oddział integracyjny może mieć nauczyciel wspomagający. Rozp. 

w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych

jednoznacznie tego wg mnie nie podaje. OP twierdzi, że 18 godzin na oddział niezależnie od etapu kształcenia. Jak to jest w Polsce. Bardzo proszę o szybką odpowiedź, bo do jutra muszę, albo nie, zmienić organizację na przyszły rok. Podzielcie się ze mną wiadomościami na ten temat.

bik27-05-2015 18:11:44   [#02]

w klasach 1-3 - godzin ma 12 wspomagania , w klasach 4-6 -18 godz. Są to godziny jednostki samorządu terytorialnego

ola 1327-05-2015 18:12:17   [#03]

Dziś usłyszałam, że ma 18 godzinne pensum.

W mojej szkole nie ma nauczycieli wspomagających, dlatego piszę, że usłyszałam. :)

bik27-05-2015 18:23:25   [#04]

u nas pensum nauczyciela wspomagającego oczywiście wynosi 18 godz.

Mariola Tymczyszyn27-05-2015 18:32:44   [#05]

Pensum nauczyciela jest 18. Ale moje pytanie dotyczy przydziału godzin wspomagania dla oddziału integracyjnego. Np.klasa 1gimnazjum ma 32 godziny tygodniowo, na ilu godzinach mogą mieć nauczyciela wspomagającego.

cynamonowa27-05-2015 18:46:50   [#06]

Pensum ustala OP....( u nas też 18)

U mnie, gdzie są klasy integracyjne, nauczyciele wspiearajacy mają tyle godzin ile dana klasa integracyjna. W I-III 22, w IV-VI-26-28, w gimnazjum 30...Nauczyciele wspiearjacy nie "wchodzą" z dziećmi na wf, języki, zaj. komputerowe....bo klasy są dzielone więc są tam dwaj przedmiotowcy.

dbpalka27-05-2015 19:11:05   [#07]

Mój OP podjął uchwałę, że nauczyciel wspomagający ma pensum 25 godzin tygodniowo.

Mariola Tymczyszyn27-05-2015 21:14:33   [#08]

Bardzo dziękuję Wszystkim. Teraz przynajmniej wiem, że bywa i lepiej i gorzej niż u mnie.

terdab28-06-2015 22:23:08   [#09]

Witajcie,

mamy klasę integracyjną - pierwszą (dzieci 6-7 letnie) - dzieci niedowidzące, dziecko z cechami autystycznymi, autystyk z upośledzeniem umiarkowanym

czy mogę zatrudnić nauczyciela wspomagającego w tej klasie, który ma ukończone studia - pedagogika specjalna z rewalidacją dzieci niepełnosprawnych, czy musi być ktoś konkretnie do autystyków, czy po oligo. Otrzymałam różne odpowiedzi, a jak powinnam zrobić?

I czy ten nauczyciel może być zatrudniony już do końca szkoły podstawowej (od klasy 1-6)

rzewa28-06-2015 22:46:23   [#10]

2xtak

basias30-05-2016 16:24:08   [#11]

Mam w 4 klasie dziecko z autyzmem nauczane indywidualnie.

Od września będzie chodził na lekcje (28 godzin tygodniowo) z klasą.

1) Jakie pensum ma mieć nauczyciel wspomagający?

2) Ile godzin w tygodniu powinien być z uczniem? Moim zdaniem potrzebny będzie na wszystkich.

3) Na jaki czas powinnam go zatrudnić?

4) Jakie dodatki powinien otrzymać?

rzewa31-05-2016 09:33:43   [#12]

1. wg uchwały OP

2. zgadzam się z tym że powinien być z nim na wszystkich godzinach ale może OP na to się nie zgodzić -> wydaje mi się, że ważniejsze jest to by stale miał tego samego "cienia" niż to by był to n-l wspomagający - czyli albo będzie ten uczeń w szkole tylko tyle godzin ile wynosi u was pensum n-la wspomagającego, albo zatrudnisz pomoc nauczyciela (oczywiście z kwalifikacjami) na tyle godzin ile uczeń będzie w szkole

3. na okres na jaki uczeń ma orzeczenie

4. żadnych dodatków

basias31-05-2016 11:02:51   [#13]

1. OP do tej pory nie podjął uchwały w sprawie pensum nauczyciela wspomagającego. Czy może to być np. 28 godzin?

2. W orzeczeniu napisano dokładnie tak: "zapewnienie uczniowi nauczyciela posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej lub specjalisty lub pomocy nauczyciela w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych".

Dziecku jest potrzebny ktoś, kto będzie cały czas mu towarzyszył, pomagał, zachęcał, kontrolował, wspierał a przede wszystkim wpływał na bardzo emocjonalne zachowania.

Zatrudnić z KN (nauczyciel wspomagający)? z KP (pomoc nauczyciela - może być w klasie V???)?

rzewa31-05-2016 13:14:54   [#14]

jedno i drugie może być w każdej klasie

pensum n-la wspomagającego może być dowolne, ale raczej nie większe jak 30 godz/tydz, z tym że kompetencja w ustaleniu tegoż należy do OP (organu stanowiącego)

jeśli nie zostało ustalone przez OP to wynosi 18 godz/tydz - przy takim pensum nie będzie mógł ten nauczyciel towarzyszyć temu uczniowi w czasie wszystkich godzin spędzanych w szkole

basias31-05-2016 13:43:55   [#15]

dziękuję

AnJa31-05-2016 21:51:47   [#16]

albo będzie miał ponadwymiarówki

rzewa01-06-2016 00:55:14   [#17]

n-l wspomagający nie może mieć takich ponadwymiarówek - to na pewno jest sprzeczne z art 35 ust 1 KN

kulka01-06-2016 07:01:35   [#18]

Do #12

Pomoc nauczyciela nie ma określonych kwalifikacji.  Ja mam zatrudnić panią, która ma tylko średnie wykształcenie, żadnego pedagogicznego.  Pomoc nauczyciela,  tak na ostatnim szkoleniu podano (byłam z przedstawicielem OP,  który się ucieszyl) może mieć nawet wykształcenie podstawowe.  Jest tylko pomocą,  w sprawach praktycznych, obsługiwać, nie pedagogicznych.  Oczywiście zatrudniona z kodeksu pracy 40 godzin

 

rzewa01-06-2016 07:37:42   [#19]

oczywiście, że nie musi mieć żadnych kwalifikacji, ale... kto zabroni by takich kwalifikacji wymagać?

niekoniecznie kwalifikacji specjalistycznych i niekoniecznie formalnych ale takich, które gwarantują, że będzie to odpowiednia osoba do zadań jakie otrzyma

olaszyma01-06-2016 08:46:40   [#20]

Pomóżcie mi zinterpretować przepisy rozporządzenia, bo mój OP twierdzi, że jeżeli mam w klasie dziecko z Aspergerem i drugie z niepełnosprawnościa sprzężoną to wystarczą 2 h wspomagania (tyle dali tym dzieciom w kl. 6. i tyle chcą dać kiedy ci uczniowie przyjdą do gimnazjum. Pani z OP twierdzi że konsultowała to z kimś z KO i rolą tego wspomagającego ma być tylko pomoc w napisaniu IPETÓW.


post został zmieniony: 01-06-2016 08:47:05
olaszyma01-06-2016 11:17:14   [#21]

Podnoszę.

rzewa01-06-2016 11:42:02   [#22]

cóż...

zgodnie z przepisami to OP decyduje ile godzin n-la wspomagającego przydzieli i ew. ile godzin pomocy itd. -> przepis mówi tylko tyle, że z powodu przybycia dziecka z ZA OP ma obowiązek zwiększyć zatrudnienie n-la wspomagającego i/lub pomocy n-la

olaszyma01-06-2016 12:33:46   [#23]

No właśnie Rzewo ! Będę musiała użyć moich zdolności perswazyjnych żeby przekonać OP że subwencja na te dzieci spokojnie wystarcza na zatrudnienie NW w pełnym wymiarze.

rzewa01-06-2016 17:20:40   [#24]

z tym, że wystarczy Ci jeden dla tych 2 uczniów...

olaszyma02-06-2016 08:47:41   [#25]

Jasne.

KaPi03-04-2018 15:30:58   [#26]

potrzebuję przypomnienia, pomóżcie...

druga klasa ogólnodostępna, dziecko z niepełnosprawnością ruchową, potrzebna pomoc przy przemieszczaniu się - możemy zatrudnić asystenta?

i jeszcze jedno pytanie - nauczyciel zatrudniony tylko do prowadzenia zajęć korekcyjno - kompensacyjnych - zgodnie z rozporządzeniem pensum 22?


post został zmieniony: 03-04-2018 15:40:23
rzepek03-04-2018 15:40:01   [#27]

Z tego, co nam powiedziano na szkoleniu -nie można zatrudniać  już nowych nauczycieli wspomagających, są zatrudnieni tylko ci, którzy byli dotychczas zatrudnieni, aż do 'wygaśnięcia".

KaPi03-04-2018 15:41:24   [#28]

a asystent nauczyciela?

ta osoba nie może być wspomagającym, ponieważ nie ma kwalifikacji do specjalnych

Ala03-04-2018 17:13:26   [#29]

asystentów zatrudnialiśmy na podstawie ustawy Prawo oświatowe

niestety od 1 września 2018 takiej możliwości już nie będzie:

Art.  15.

7. /uchylono od 1.09.2018/ W szkole podstawowej, w tym specjalnej i integracyjnej, może być zatrudniony asystent nauczyciela lub osoby, o której mowa w ust. 2, prowadzących zajęcia w klasach I-III, lub asystent wychowawcy świetlicy. Do zadań asystenta należy wspieranie nauczyciela lub osoby, o której mowa w ust. 2, prowadzących zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, lub wspieranie wychowawcy świetlicy. Asystent wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela, osoby, o której mowa w ust. 2, lub wychowawcy świetlicy.

8. /uchylono od 1.09.2018/ Asystent, o którym mowa w ust. 7, posiada wykształcenie co najmniej na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej oraz przygotowanie pedagogiczne. Asystenta zatrudnia się na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, z tym że wynagrodzenie ustala się nie wyższe niż przewidziane dla nauczyciela dyplomowanego. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.

9. /uchylono od 1.09.2018/ Asystentowi, o którym mowa w ust. 7, nie powierza się zadań określonych dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnianych dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2.

Ala03-04-2018 17:14:23   [#30]

rzepek,

wspomagających można 

asystentów - nie

Macia05-04-2018 08:40:15   [#31]

Przedszkole, dziecko sześcioletnie ma orzeczenie  z niepełnospr.  sprzężoną. Potrzebuje nauczyciela wspomagającego właściwie na czas zajęć dydaktycznych żeby mu pomagał przy wykonywaniu zadań, wspierał, motywował. Czy może to być 5/22 jeśli op nie ustalił pensum wspomagającego?

aza05-04-2018 16:27:25   [#32]

Macia - a czemu nie cały etat? - 22/22?

kulka05-04-2018 16:48:15   [#33]

Czy od 1.09.2018 to będzie nadal 22 godz. , czy 20 godz.etat nauczyciela specjalisty czyli wspomagającego ? 

jaga1105-04-2018 17:49:55   [#34]

Mam w klasie szóstej 2 uczniów z lekkim i jednego z umiarkowanym. Czy moge zatrudnić nauczyciela wspomagajacego? Czy jezeli utworzyłabym klase integracyjną to bedę mogła zatrudunić nauczyciela wspomagajacego?

Jot06-04-2018 20:47:51   [#35]

Czy zatrudnienie nauczyciela po pedagogice leczniczej jako wspomagającego na wych fiz. w klasie I-III SP będzie zgodne    z prawem? Chodzi o dziecko z orzeczeniem kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność ruchową, ale w normie intelektualnej. Dziecko potrzebuje pomocy w przemieszczaniu się i wykonywaniu większości ćwiczeń, do których może się włączyć w celu integrowania z grupą. W przypadku aktywności, w których nie może wziąć udziału będzie ćwiczyć wspólnie z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej z kwalifikacjami do pedagogiki specjalnej. pedagogice specjalnej /prowadzący zajmie się pozostałą grupą/

Jot06-04-2018 21:24:15   [#36]

Może nie do końca w temacie, ale przy okazji chcę się upewnić, proszę odpowiedzcie: Czy ten nauczyciel po pedagogice leczniczej/dział pedagogiki specjalnej/  i edukacji wczesnoszkolnej może poprowadzić też zajęcia rewalidacyjne z tym uczniem?

djb13-04-2018 12:34:34   [#37]

Proszę o info, czy dobrze rozumiem:

1/asystent w klasach I-III jeżeli jest zatrudniony, może być kontynuacja, nie dłużej niż do 31.08.2020.

2/od września 2018 do klas I bądź II i III (gdy nie ma w tym roku szkolnym) asystenta już zatrudnić nie możemy

3/pomoc nauczyciela w klasach IV-VIII zatrudniamy na dotychczasowych zasadach

 

jeżeli pkt 2 określiłam prawidłowo, to co w zamian?

djb13-04-2018 14:49:15   [#38]

Proszę, może ktoś, coś?

Ala13-04-2018 17:12:27   [#39]

1. tak

2. tak, w zamian nic :(

3. tak

bb1713-04-2018 18:16:58   [#40]

a co w przypadku nieobecności ucznia w szkole? jakie zadania dla WSPOMAGAJĄCEGO?

Jot13-04-2018 21:09:51   [#41]

Ponawiam pyt #35. Proszę, odpowiedzcie, jeśli ktoś jest  pewien... Nie ma tu niepełnosprawności sprzężonych, jest niepełnosprawność ruchowa.

rzewa14-04-2018 10:44:16   [#42]

możesz, o ile OP wyrazi zgodę tj. o ile da godziny dla tego n-la

Chaja14-08-2018 19:18:55   [#43]

Uczennica w klasie pierwszej sp z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność sprzężoną (ruchowa i w stopniu lekkim) - czy można zatrudnić dla niej nauczyciela wspomagającego i jakie powinien mieć ten nauczyciel kwalifikacje?

rzewa14-08-2018 19:29:20   [#44]

można zatrudnić, o ile OP się zgodzi ale... o wiele bardziej przydałaby się pomoc nauczyciela

co do kwalifikacji, to oczywiście oligo

ergo14-08-2018 20:02:23   [#45]

W przypadku niepełnosprawności sprzężonej uzyskanie zgody OP nie jest konieczne, bo zatrudnienie nauczyciela wspomagającego ( lub pomocy nauczyciela) wynika z rozporządzenia w sprawie kształcenia dzieci niepełnosprawnych.

Za zgodą OP zatrudnia się w przypadkach innych niż niepełnosprawność sprzężona i autyzm ( w tym zespół Aspergera).

 

 

Chaja14-08-2018 20:49:42   [#46]

dziękuję :)

KaPi16-08-2018 19:01:07   [#47]

błagam, przypomnijcie, ba zanim znajdę, to chyba mnie trafi...

kiedy wspomagający a kiedy pomoc nauczyciela???

nawet odesłanie do paragrafu wystarczy....

rzewa16-08-2018 21:49:10   [#48]

§7 ust 2 rozporządzenia MEN:

nowego - z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 1578 oraz z 2018 r. poz. 1485) - dotyczy szkół przekształconych

lub

starego - z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 1113 oraz z 2017 r. poz. 1652) - dotyczy gimnazjów, klas gimnazjalnych i szkół (i klas) ponadgimnazjalnych

KaPi16-08-2018 21:53:34   [#49]

dzięki wielkie :)

 

KaPi21-08-2018 13:37:26   [#50]

mamy dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności ruchowej - miopatia wrodzona... i dziecko potrzebuje pomocy przy poruszaniu się w czasie zajęć i mamy panią, która ma licencjat z fizjoterapii (zajęcia takie są również w zaleceniu poradni), którą moglibyśmy zatrudnić, ale...

-nie ma zrobionego nauczania specjalnego, czyli nie jako wspomagający...

- może jako pomoc nauczyciela? jeżeli tak, to jaka ma być umowa???

dziecko w drugiej klasie sp, ma w tygodniu 24 godziny zajęć lekcyjnych (dodatkowy niemiecki dochodzi)

strony: [ 1 ][ 2 ]