Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Arkusz organizacyjny
strony: [ 1 ][ 2 ]
Julia30-04-2015 09:15:19   [#51]

Tak

Marla03-05-2015 15:54:25   [#52]

magister ochrony środowiska +kurs pedagogiczny z metodyką nauczania przyrody ma kwalifikacje do tego przedmiotu w szkole podstawowej,  prawda?

Jacek03-05-2015 16:28:30   [#53]

wg mnie raczej niekoniecznie.

Trzeba sprawdzić czy zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści przyrody.

majula04-05-2015 11:16:11   [#54]

nauczyciel historii + studia fakultatywne w zakresie nauk społecznych (uprawniają do prowadzenia: WOSu, filozofii, religioznawstwa, prawoznawstwa i ekonomii -- cytat ze świadectwa).

Czy w szkole ponadgimnazjalnej może uczyć etyki?

 

rzewa04-05-2015 12:41:42   [#55]

wydaje się, że tak skoro może filozofii

etyka to część filozofii

AnJa04-05-2015 12:41:50   [#56]

przy takim zapisie na świadectwie to ja mu nawet religię i wdż dałbym;-)

no, ale jeśli to cytat z suplementu - to nie ma

Ewi12-05-2015 16:46:05   [#57]

Czy OP ma prawo nie dać godzin do dyspozycji dyrektora (po 1 h na oddział w kl. II, III i V i VI SP)? Jaka jest w tym zakresie pp ? Czy może nakazać organizację świetlicy tylko z art. 42 A KN ? Jaką w tym zakresie pp przedstawić ???

AnJa12-05-2015 17:45:24   [#58]

Te godziny są w ramówce- bez nich nie zostaną osiągnięte ustalone w rozporzadzeniu tygodniowe liczby godzin dla każdej z klas.

rzewa12-05-2015 19:19:35   [#59]

Czy może OP nakazać organizację świetlicy tylko z art. 42 ust 2 lit. a KN ?

Nie. Zgodnie z treścią art 42 ust. 2 KN w ramach godzin o jakich tam jest mowa n-l może prowadzić zajęcia świetlicowe (nie świetlicę!!), aby w szkole mogły być takie zajęcia, szkoła musi prowadzić świetlicę - i ma taki obowiązek, o ile to szkoła podstawowa czy gimnazjum, wynikający z art 67 u.s.o.

A szkoła prowadzi świetlicę jedynie wówczas, gdy w arkuszu organizacyjnym są zatwierdzone godziny świetlicy przeznaczone dla nauczyciela-wychowawcy świetlicy - nauczyciel ten jest wówczas odpowiedzialny za właściwą realizację zajęć świetlicowych i ustala założenia programowe zajęć świetlicowych realizowanych przez innych n-li w ramach "godzin karcianych"

tak samo jest z biblioteką - szkoła prowadzi bibliotekę wtedy, gdy w arkuszu organizacyjnym tej szkoły są godziny dla nauczyciela-bibliotekarza. Jeśli szkoła ma pomieszczenie nazwane "biblioteka", w którym są książki i stoliki, i te książki są wpisane w inwentarz, są założone karty biblioteczne i dla książek i dla uczniów, a nie ma godzin w AO dla n-la-bibliotekarza, to w szkole nie ma biblioteki. I odwrotnie: jeśli w szkole są takie godziny, a nie ma pomieszczenia o nazwie biblioteka, tylko jest szafa z książkami w sali lekcyjnej, to szkoła ma bibliotekę

analogicznie jest ze świetlicą: jeśli w szkole jest osobne pomieszczenie (nawet fajnie wyposażone) o nazwie "świetlica" a nie ma w AO godzin dla wychowawcy świetlicy, to w szkole nie ma świetlicy; natomiast jeśli w szkole są takie godziny, a nie ma wydzielonego pomieszczenia i zajęcia świetlicowe odbywają się w akurat wolnej sali lekcyjnej, to w szkole jest jak najbardziej świetlica

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ]