Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Konsultacja rozporządzenia ws. zasad oceniania, klasyfikowania
strony: [ 1 ][ 2 ]
Kasiao17-12-2014 00:33:06   [#51]

Popieram. Nie wiem czemu służą te oceny. Systemy punktujące porażają w swoich pomysłach, zliczanie punktów, uwag itd nie ma nic wspólnego z wychowaniem. Gdzie w Europie są oceny z zachowania? Czy ktoś wie?

Marek Pleśniar17-12-2014 01:05:39   [#52]

o

a to ciekawe

czy są jeszcze inni popierający to? mamy dzień na zgłoszenia:-)

 

slos17-12-2014 09:28:49   [#53]

Roczna kadencja RR to destrukcja pracy szkoły - zweryfikowane w praktyce. Oczywiście, że i UOSO i KN do wyrzucenia, a na to miejsce nowe przejrzyste(maksymalnie na nasze warunki nawet)ustawy. Teraz jednak nie psuć i zwiększać autonomię szkoły! Jak najmniej MEN, jak najwięcej Dyrektora Szkoły i jej społeczności. Jak najmniej bolszewickiej (takiej, co robi wszystko, by wykryć błędy i ukarać delikwenta) kontroli na rzecz kontroli - audytora zewnętrznego wskazującego obszary do naprawy i (to juz marzenie) wnioskującego o środki do organów, bądź wręcz nakazującego ich uruchomienie.

Marek Pleśniar17-12-2014 09:32:22   [#54]

to ci dopiero - taka kontrola z zaleceniem "dołożyć szkole pieniędzy" ;-)

Kasiao17-12-2014 09:37:02   [#55]

http://grupatrampolina.pl/horrendum-punkty-za-zachowanie/ - ciekawy głos w dyskusji na temat punktów za zachowanie.

ale ponawiam pytanie: czy ktoś wie jak wygląda ocenianie zachowania uczniów w europejskich szkołach?

AsiaJ17-12-2014 12:01:13   [#56]

nie słyszałam, żeby w UE oceniało się zachowanie

Marek Pleśniar17-12-2014 15:28:21   [#57]

myślę że mniej istotne jest to czy UE czy nie ue - a to, czego Wy, my chcemy

jak tu uważamy - nie dlatego że gdzieś jest inaczej 

nikt nie chce oceny zachowania?

zapewne posłowie taki pomysł mocno skrytykują, bo to "rezygnacja z wychowania" itd

Ala17-12-2014 19:31:08   [#58]

ocena zachowania stopniem nic nie mówiącym, bo żaden poprawny poprawnemu nierówny, a wychowanie to całkiem różne rzeczy

rodzice stopni nie stawiają, czy to znaczy, że nie wychowują?

no, czasami tak jest, że nie wychowują, ale to też bez stopni 

zdecydowanie jestem za zniesieniem oceny zachowania

jeszcze z wf bym zlikwidowała oceny,

tak mnie wzięło na marzenia ;)


post został zmieniony: 17-12-2014 19:32:42
Jacek17-12-2014 19:39:14   [#59]

jestem za brakiem oceny zachowania..

a co do wf też i poszedłbym dalej.. plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne, techniczne :-)

Ala17-12-2014 20:07:34   [#60]

o! ja też tak :)

obawiam się jednak, że to mało prawdopodobne :(

ale... trzeba o tym zacząć rozmawiać, może kiedyś się uda :)

noe1917-12-2014 20:31:19   [#61]

zdecydowanie za zlikwidowaniem oceny z zachowania :)

MKJ17-12-2014 21:24:48   [#62]

I ja również. Im szybciej, tym lepiej. :)

izael17-12-2014 21:50:27   [#63]

no to ja tu jeszcze dodam głosy 8 nauczycieli z warsztatu, który wczoraj prowadziłam

powiedzieli, że wystawianie oceny zachowania jest najgorszą rzeczą, jaką muszą robić w byciu wychowawcą i nauczycielem - nie da się zamknąć zachowania człowieka w jednym słowie

swój głos dałam wcześniej

jeśli ocena zachowania, to opisowa


post został zmieniony: 17-12-2014 21:50:54
ola 1317-12-2014 22:02:54   [#64]

Zgadzam się z Iząel :)
Jeżeli ocena zachowania to opisowa, podobnie jak wf-plastyka-muzyka, bo tu czasami bozia talentu nie dała, a nawet wręcz przeciwnie. :)

Najlepiej w ogóle zlikwidować oceny.

 

Marek Pleśniar17-12-2014 22:21:06   [#65]

cudna ilustracja a propos:

AsiaJ17-12-2014 22:46:50   [#66]

bez oceny zachowania

a jeśli już, to nie ocena opisowa, tylko informacja zwrotna o zachowaniu ucznia

(i to nie jest gra słów)

Kasiao17-12-2014 23:01:37   [#67]

Ale zachowanie ucznia jest omawiane przy każdym kontakcie z nim i jego opiekunami, każda pochwała czy uwaga jest informacją na temat zachowania. Chodzi o to, by na siłę, dwa razy do roku nie oceniać zachowania jako wypadkowego za okres iluś tam miesięcy. Jest to niemierzalne i subiektywne, a każda próba wsadzenia tego w tabelki, punkty itp to gwałt na psychice dziecka. Naprawdę nie wiem dlaczego oceniamy zachowanie. Obawiam się, że to po prostu "tradycja" - za pradziadka była ocena z zachowania, dziadka itd i wydaje się, że taka ocena być musi...

Kiedy na konferencji na temat nauczania matematyki w czerwcu 2014 w Krakowie zapytałam profesora Marciniaka, dlaczego matura nie może być w połowie czerwca zamiast na początku maja, odpowiedział, że nikt nie ma odwagi zmienić tradycji, kwitnących kasztanów itd.

Może czas na zmiany tych tradycji, które szkodzą nauczaniu, a nie mu pomagają?

AsiaJ17-12-2014 23:04:23   [#68]

Kasiao, profesor Marciniak żartował, a o zniesieniu oceny zachowania myśleli już nasi ministrowie.
Pomysł nie jest z gruszki, czy pietruszki...;-)

Kasiao17-12-2014 23:15:53   [#69]

Może i żartował, rozmowa była po spotkaniu oficjalnym, raczej sprawiał wrażenie pogodzonego z faktem, że problem terminów egazaminów jest nie do ruszenia. W innym wątku jest dość stanowcza odpowiedź na apel GWO by zmienić termin sprawdzianu. A skoro pani Minister tak bardzo dba o jakość kształcenia, to może niech wreszcie przestanie w środku roku szkolnego urządzać maratony egzaminacyjne - zeszłoroczne egzaminy i matury spowodowały w zespołach kompletną dezorganizację pracy (połączoną z przerwą świąteczną).

skoro wszyscy myślą i pomysł ani z gruszki czy pietruszki - to może w nowelizacji rozporządzenia o ocenianiu warto powalczyć o odchudzenie w części zachowania 😊

Ala18-12-2014 09:58:58   [#70]

warto

i właśnie mamy do tego okazję :)

Marek Pleśniar18-12-2014 10:20:31   [#71]

szczerze? Nie sądzę by w tym pośpiechu, galopie legislacyjnym tak ważna zmiana weszła rzutem na taśmę - tu trzeba było lobbować dłużej

ale przekażemy

izael18-12-2014 10:35:36   [#72]

ale dobrze, że zaczęliśmy dyskusję

chociaż... skoro prowadzona jest kampania na rzecz wprowadzenia oceniania opisowego (tez wolałabym kształtującego), jako jedynej formy, do I etapu edukacji, to może na tej fali dobrze spróbować i z oceną opisową/informacją zwrotną dotyczącą zachowania?

 

Marek Pleśniar18-12-2014 10:41:24   [#73]

no jasne:-) 

Marek Pleśniar18-12-2014 12:44:25   [#74]

uważam że odstąpienie od oceny zachowania ot tak sobie jest wręcz sprzeczne z wieloma dyskusjami na forum. Forumowicze wręcz odwrotnie - nieraz nawoływali o zaostrzenie oceniania zachowania. Szło to zależnie od bieżących wydarzeń;-)

a tu była nawet taka informacja: http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=31170

 

Jacek18-12-2014 14:07:28   [#75]

relacja na żywo z kolejnego posiedzenia podkomisji w sprawie zmian w uoso

http://marszalek.sejm.pl/Sejm_7.nsf/transmisje.xsp?.unid=AF3E5F0528074833C1257DA9002EEFAB&SessionID=DDAGZDF5H##  


post został zmieniony: 18-12-2014 15:06:24
Marek Pleśniar18-12-2014 14:33:28   [#76]

my zawnioskowaliśmy o przeniesienie szczegółowych zapisów dotyczących oceniania z tej ustawy do rozporządzenia

i niech sobie ustawa (mocno złożona) idzie dalej

Marek Pleśniar18-12-2014 15:00:31   [#77]

proszę o podjęcie takiej dyskusji: reszta dyskusji tu: http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=54264&ux=10&pst=1#pst1  

czy popieracie?

Stanowisko Komitetu Psychologii PAN
w odniesieniu do inicjatywy „Dziecko bez stopni”

Komitet Psychologii PAN popiera ideę „Dziecko bez stopni”, wyrażoną przez powstałą
przy Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie Koalicję Osób i Instytucji w Sprawie
Nowelizacji Ustawy o Systemie Oświaty.
Koalicja ta podjęła starania, by w pierwszym etapie edukacji szkolnej, czyli w klasach I–III,
wprowadzić zasadę bieżącego oceniania uczniów poprzez tzw. oceny opisowe, czyli oceny
pomagające dziecku się uczyć, dające mu wartościowe informacje zwrotne. Inicjatywa
stanowi reakcję na rządowy projekt zmian w ustawie o systemie oświaty, który zakłada
prowadzenie przez nauczycieli pierwszego etapu edukacji szkolnej oceniania bieżącego
według skali i w formach określonych w statucie szkoły. Wprawdzie ustawa ma dopuszczać
możliwość stosowania oceny opisowej, ale będzie to wymagać zgody rady pedagogicznej
szkoły i zmiany statutu szkoły, co w praktyce może nadal oznaczać ocenianie dziecka
w trakcie semestru jedynie według stopni.

Ocena ze strony nauczyciela odgrywa swoją formatywną rolę, czyli jest prorozwojowa, tylko
wtedy gdy dostarcza dziecku informacji pomagających mu się uczyć, a więc umożliwia
(1) uświadomienie sobie, co robi dobrze, a co źle, (2) zrozumienie istoty popełnianych
błędów, (3) wskazuje drogi poprawy, ale przede wszystkim (4) wskazuje, w czym dziecko
jest kompetentne, co osiągnęło dzięki swemu wysiłkowi. Taki sposób oceniania wzmacnia
wytrwałość uczącego się dziecka, buduje jego poczucie sprawstwa, w tym odpowiedzialności
za własne działania, a w efekcie kształtuje zdolność samoregulacji, tak ważną w kolejnych
etapach kształcenia oraz w życiu.
Ocena według stopni, szczególnie gdy jest jedyną albo najczęstszą formą oceniania, nie niesie
ze sobą prorozwojowej informacji zwrotnej dla dziecka, w głównej mierze służy
porównywaniu dzieci ze sobą. We wczesnym etapie edukacji, kiedy dzieci dopiero opanowują
różne strategie uczenia się, nie pomaga im w tym procesie, a w przypadku dzieci
natrafiających na różnorodne trudności w uczeniu się może hamować ich motywację i być
wręcz źródłem ich bezradności.
Ocenianie opisowe może początkowo być uciążliwe dla nauczyciela, ale niesie ze sobą cenne
dla niego informacje. Pomaga mu w dobieraniu trafnych do potrzeb dzieci metod
wspomagania ich rozwoju, szczególnie w zakresie strategii uczenia się, metod pomocy
w sytuacjach doświadczania przez dzieci trudności w uczeniu się, a także metod rozwijania
ich specjalnych zdolności i talentów.
[Stanowisko Komitetu Psychologii PAN w odniesieniu do inicjatywy „Dziecko bez stopni” zostało
przyjęte na zebraniu plenarnym w dniu 27 listopada 2014 roku w Warszawie]


post został zmieniony: 18-12-2014 16:08:50
Marek Pleśniar18-12-2014 15:09:56   [#78]

http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/4/plik/ot-604.pdf

ku pomocy

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ]