Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Czy macie jeszcze uwagi ws procedur egzaminacyjnych?
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]
AnJa28-11-2014 10:54:26   [#101]

Ja tez- jak w 2 akapicie Izy.

 

Marcelina28-11-2014 13:01:56   [#102]

Uważam, że szkolenia są potrzebne wszystkim polonistom (nie tylko egzaminatorom), choćby dlatego, ze uczestniczą w egzaminie ustnym. I o ile do tej pory obowiązywały kryteria zebrane w jednej tabeli, obecnie trzeba oceniać na podstawie czterech. Jeśli oceny mają być obiektywne, egzaminatorzy powinni być przeszkoleni w posługiwaniu się nimi. Jestem właśnie po takim szkoleniu i proszę mi wierzyć, że nawet doświadczeni poloniści mogą mieć na początku z tym problem.

Marcin Smolik dyrektor CKE30-11-2014 13:20:29   [#103]

Zmiany w procedurach.

Jutro (1 grudnia) na stronach internetowych komisji egzaminacyjnych: Centralnej i okręgowych opublikowane zostaną zaktualizowane procedury przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego. Zmiany te to: 

1. w przypadku sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego:

  • rezygnacja z konieczności przygotowywania planów sal egzaminacyjnych
  • dostosowanie karty obserwacji do powyższej zmiany
  • usunięcie nr dowodu osobistego z upoważnienia dla obserwatora;

2. w przypadku egzaminu maturalnego:

  • rezygnacja z konieczności przygotowywania planów sal egzaminacyjnych, w których do egzaminu przystępuje mniej niż 3 osoby

  • dostosowanie karty obserwacji do powyższej zmiany

  • zmiana w organizacji egzaminu ustnego z języka polskiego w zakresie dostarczania materiałów egzaminacyjnych do szkół

  • obowiązek przechowywania wydruków i innych materiałów z egzaminu ustnego z języka polskiego przez co najmniej 2 dni po egzaminie – na wypadek zastrzeżeń do organizacji egzaminu

  • usunięcie nr dowodu osobistego z upoważnienia dla obserwatora

  • zmiana wzoru protokołu do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie dwujęzycznym dla LO.

Oprócz tego, co już wcześniej sygnalizowałem, w przypadku sprawdzianu "powróciliśmy" do formatu arkusza, jaki obowiązywał w latach 2002 - 2014 (bez kart odpowiedzi wyrywanych ze środka arkusza). W Procedurach odpowiednie zmiany zostały naniesione w rozdziałach dot. przesyłania materiałów egzaminacyjnych do OKE po przeprowadzonym sprawdzianie (obejmuje to również dostosowanie protokołów).

Gaba30-11-2014 13:44:37   [#104]

Dziękuję - 

izael30-11-2014 15:00:27   [#105]

i ja też dziękuję:)

 

sońka30-11-2014 15:58:09   [#106]

ja także

malmar1530-11-2014 16:48:47   [#107]

i ja :)

Ala30-11-2014 22:14:25   [#108]

dziękuję :)

Gaba01-12-2014 09:08:38   [#109]

http://krakow.gazeta.pl/krakow/1,35803,17055517,Krakowscy_polonisci_niepokoja_sie_o_pytania_na_maturze.html 

Ala01-12-2014 09:21:06   [#110]

a ja jeszcze myślę o tym, by nie ograniczać udziału przedmiotowców i wychowawców w komisjach

w małych szkołach czasami to uniemożliwia powołanie komisji

mówiliśmy o tym na spotkaniu z p. Dyrektorem CKE i tutaj również

izael01-12-2014 10:06:50   [#111]

Panie Dyrektorze, to jest bardzo ważne - to, co Ala przypomniała. 

Szczególnie na poziomie szkoły podstawowej wprowadzanie takiego ograniczenia przy tworzeniu komisji jest niezrozumiałe. Większość z nas, bez względu na nauczany przedmiot, jest w stanie całkiem nieźle poradzić sobie z każdym  sprawdzianem... więc po co to?

O zaufaniu do nauczycieli, to już nawet nie piszę:(

Marcin Smolik dyrektor CKE01-12-2014 10:16:44   [#112]

Odnosząc się do postów Ali i izael.

Zmiany, o których mówią oba posty, wymagają zmiany rozporządzenia, co na pewno nie nastąpi w odniesieniu do najbliższej sesji egzaminacyjnej (po wyroku Trybunału Konstytucyjnego nowelizowana jest ustawa o systemie oświaty, a wraz z nią wprowadzane nowe rozporządzenia "o ocenianiu"; w okresie przejściowym zmiana rozporządzenia "starego" nie jest możliwa). Państwa uwagi w odniesieniu do osób wchodzących w skład zespołów nadzorujących na pewno zostaną wzięte pod uwagę podczas opracowywania nowego rozporządzenia. Z pewnością nie będzie tak, że na każdym egzaminie nie będzie jakichkolwiek ograniczeń, ale MEN rozważa rozwiązania uelastyczniające obecne przepisy, choć w różnym stopniu w odniesieniu do poszczególnych egzaminów.

AsiaJ01-12-2014 10:33:31   [#113]

Uważam, że sugestie z [#110] i  [#111] należy wziąć pod uwagę również w przypadku szkół ponadgimnazjalnych i egzaminu maturalnego.

Zakładając, że uczeń pisze egzamin samodzielnie, przy zachowaniu obowiązujących procedur, obecność nauczycieli przedmiotu a tym bardziej wychowawcy nie powinna mieć żadnego znaczenia.

Ala01-12-2014 10:49:58   [#114]

OK, rozumiem, że teraz się nie da.

Mam nadzieję, że zostanie ten postulat uwzględniony w zmienianych przepisach :)

Gaba01-12-2014 14:39:20   [#115]

A ja powiem tak - jestem zaszczycona poziomem rozmowy z nami. Ja mogę zapewnić, że jako dyrektor szkoły, jako wychowawca i Nauczyciel - Nauczyciel - nigdy nie poniżyłabym się do podpowiadania.

Poniżenie się to honor, a oprócz tego jest jeszcze dyscyplinbarka

Marcin Smolik dyrektor CKE01-12-2014 19:40:10   [#116]

Jeszcze jedna informacja dotycząca przyszłorocznego egzaminu maturalnego.

Jutro (2 grudnia) na stronach internetowych komisji egzaminacyjnych: Centralnej i okręgowych opublikowany zostanie zaktualizowany harmonogram przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów w 2015 r. Aktualizacja dotyczy części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w "starej" formule, tzn. prezentacji - szkoły będą mogły przeprowadzać egzamin w tej formule od 4 do 29 maja. Harmonogram przeprowadzania egzaminu w "nowej" formule, tzn. wypowiedzi + rozmowy, nie ulega zmianie; szkoły będą miały 2 tygodnie na przeprowadzenie egzaminu w nowej formule (od 11 do 23 maja, oprócz 17 maja).

Majka06-12-2014 18:35:47   [#117]

Mam pytanie w imieniu całej grupy egzaminatorów, szkolących się własnie do matury 2015.

CKE przygotowało bardzo dobre materiały, między innymi "Zbiór narzędzi egzaminatora" , czyli zbiór zasad, tabelek, itd. -   wyciąg z informatora.

Wszystkie materiały po kursie odddajemy i zostaną zniszczone.

Rozumiem: zbiory zadań i ćwiczeń to opracowania autorskie. Ale dlaczego nie możemy zabrać po kursie wyciągu z informatora maturalnego? Przecież to własność intelektualna CKE.

To samo możemy sobie wydrukowac  w domu, ze strony CKE, po co więc marnowac papier dwukrotnie? Nie szkoda lasów i pieniędzy?

Majka07-12-2014 22:36:04   [#118]

Sprawa nie jest drobna, dotyczy planowanych szkoleń dla 10.000 polonistów ( post 84). Bylibyśmy wdzięczni za wyjaśnienie, czym spowodowana jest decyzja o niszczeniu materiałów po 3 dniach szkolenia.

Edit10-12-2014 18:40:21   [#119]

Trochę z innej beczki, ale też egzaminacyjnie:

do 31 grudnia  - przekazanie dyrektorowi OKE pisemnego zapotrzebowania na arkusze dla nauczycieli wspomagających konkretnych uczniów (to informacja z prezentacji dla dyrektorów) - mam napisać oficjalne pismo  ...zamawiam dodatkowy arkusz z j. polskiego i historii dla nauczyciela wspomagajacego ucznia XY z powodu głębokiej dysleksji itp.?, czy będzie jakiś inny sposób?

 

Tera11-12-2014 09:29:40   [#120]

To z procedur (p. 4.10): 

10. Dyrektor szkoły, w sposób określony przez dyrektora komisji okręgowej, informuje na piśmie w terminie do 31 grudnia 2014 r. dyrektora komisji okręgowej o liczbie poszczególnych rodzajów arkuszy egzaminacyjnych (tj. symbol arkusza – liczba arkuszy) oraz arkuszach przeznaczonych dla nauczycieli wspomagających (nie dotyczy arkuszy dla uczniów niewidomych, którzy oprócz arkusza w piśmie Braille’a otrzymują także czarnodruk).

To z kalendarza OKE Poznań:

http://www.oke.poznan.pl/files/cms/90/kalendarium_dyrektora_gim_2015

Rozumiem, że informujemy  o liczbie wszystkich arkuszy a nie tylko z dostosowaniami ? 


post został zmieniony: 11-12-2014 09:30:11
Edit11-12-2014 13:04:30   [#121]

Dla uczniów arkusze zamówione zostały do 30 listopada (moje to stołeczne OKE), tylko w hermesie zaznaczone że uczeń z dysleksją i osobna sala, ale nie było możliwości napisać że to głęboka i wymaga nauczyciela, który przeczyta itd...

Stąd moje pytanie, bo oczywiście pismo napisać mogę, tylko to tak trochę dookoła, myślałam, że może jakiś formularz on-line jak np. przy zgłaszaniu zapotrzebowania na arkusze w dodatkowym terminie?

Tera11-12-2014 18:40:17   [#122]

Edit:-)

Zgadza się, ale w procedurach jest tak napisane, że można różnie interpretować. W ubiegłorocznych było precyzyjniej. 

Już wiem, że w moim OKE (Poznań) nie muszę żadnych dodatkowych informacji wysyłać.

 


post został zmieniony: 11-12-2014 18:43:34
hania115-12-2014 22:02:28   [#123]

Panie Marcinie, mam taki racjonalizatorski wniosek na matury:

Arkusz do przedmiotów, gdzie ocenia się rozprawkę lub rozprawkę i zadania do tekstów (czyli język polski i filozofia) należy przekonstruować. W tej chwili uczeń nie może patrzeć na tekst i jednocześnie pisać odpowiedzi - bez przerwy przerzuca kartki, szeleści i nie widzi całości (co jest poważnym utrudnieniem). Obecnie arkusz idzie do OKE, a potem do zniszczenia. Można zrobić tak, żeby arkusz z tekstami był osobno i zostawał w szkole (jak od lat praktykujemy na egzaminach zawodowych), a arkusz z odpowiedziami i rozprawką wędrował do zespołu sprawdzającego. Mniejsze marnotrawstwo, więcej tekstów do ćwiczeń dla nauczycieli. Zdający na ławce będzie miał książeczkę, z której wyjmie teksty. Potem do bezpiecznej koperty włożymy wyłącznie zakodowany arkusz z odpowiedziami.

Wydać trzeba tylko pieniądze na zszywki, ale zaoszczędzi się na transporcie i kosztach niszczenia, bo papieru do przemiału będzie dwa razy mniej. Wygodniejsze to dla uczniów i bardziej oszczędne.

Marcin Smolik dyrektor CKE15-12-2014 22:54:15   [#124]

Odpowiadając hani1: pomysł jest dobry, niestety dość drogi. To nie tylko zszywki, ale też: (1) konieczność drukowania podwójnej liczby arkuszy i co za tym idzie (2) podwójne konfekcjonowanie (składanie arkuszy). Można natomiast zastanowić się, czy - trochę na wzór arkusza gimnazjalnego - nie zrobić arkusza z tekstami wyrywanymi ze środka. Sprawa do rozważenia. Zbadamy ją. Dziękuję i pozdrawiam.

Marek Pleśniar15-12-2014 23:05:35   [#125]

Panie dyrektorze - własnie napisaliśmy do Pana ws. odwiedzin na Konferencji OSKKO, w dniach 6 lub 7 marca 2015 r. W Krakowie. Rzecz w kontynuacji dyskusji na żywo. A będzie nas pół tysiąca. Z zacnymi partnerami, jak SUS, CEO, UJ, UŚ

I zapraszamy na koncert Piwnicy pod Baranami...

http://www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2015/ 

hania105-02-2015 16:48:56   [#126]

Właśnie  wróciłam z  kursu  doszkalajacego dla egzaminatorów maturalnych z j. polskiego.  Za unijne pieniądze zmarnowaliśmy mnóstwo  papieru.  Każda osoba dostała 4 zszywki do ćwiczeń,  które zostały  zebrane  do zmielenia.  O ile materiał  cwiczeniowy  można by uznać  za  czyjąś  własność intelektualną,  o tyle wyciąg z informatora juz chyba nie. 

Mam wątpliwości  czy materiały  za unijne pieniądze powinny być tak bezmyślnie marnowanie.  Szkoły muszą   liczyć każdą złotówkę.  Nauczyciele muszą drukować fragmenty  informatora, a to, co  jest  wydrukowane w ramach projektu z ideą się do zmielenia.  Unia to tez my. Ktoś zapomniał? 

izael12-02-2015 15:25:07   [#127]

podnoszę:)

Majka12-02-2015 15:49:59   [#128]

Haniu, #117 i 118 :) 

Refleksja wszystkich polonistów po szkoleniu  jest taka sama: zmarnowano pieniądze. Ale pozostaje bez odpowiedzi, mijają miesiące i nic się nie zmienia.

Gaba13-02-2015 07:06:22   [#129]

http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/3749693,rodzice-trzy-egzaminy-jednego-dnia-to-naruszenie-praw-dziecka,id,t.html 

Stefan Ruta04-03-2015 11:38:22   [#130]

warto przeczytać opinię NIK po kontroli egzaminów zewnętrznych

 

Stefan Ruta04-03-2015 11:40:01   [#131]

http://wiadomosci.radiozet.pl/Polska/Wiadomosci/Egzaminy-w-oswiacie-do-poprawki.

Ala04-03-2015 18:26:50   [#132]

podświetlam :)

http://wiadomosci.radiozet.pl/Polska/Wiadomosci/Egzaminy-w-oswiacie-do-poprawki 

Marek Pleśniar05-03-2015 14:16:13   [#133]

przypominam, że rozwinięcie tego wątku na żywo odbędzie się jutro w Krakowie na konferencji OSKKO.

Cały czas spotkania pozostawiamy uczestnikom na zgłaszanie uwag i pytań. 

Marek Pleśniar07-03-2015 10:50:26   [#134]

1. część sesji pytań do Dyrektora CKE: https://www.youtube.com/watch?v=fBERTUU_TpY

pozdrawiamy z Konferencji OSKKO:-) Następne filmiki dopiero się wrzucają do sieci

marmar4907-03-2015 17:11:18   [#135]

Oglądając na youtube spotkanie z dyrektorem CKE mam wrażenie, że wszystko to co dzieje się wokół egzaminu i coraz bardziej absurdalne procedury egzaminacyjne są ważniejsze od samego egzaminu. Wiele odpowiedzi pana dyrektora jest identyczne jak odpowiedzi dyrektorów OKE (czemu nie należy się dziwić) - jesteśmy mądrzejsi i wszystko wiemy lepiej.

 

Marek Pleśniar08-03-2015 05:45:37   [#136]

nawet najlepiej zrobione egzaminy zewnętrzne są obarczone niebezpieczeństwem, że ogon będzie merdał psem. I tak się dzieje, tzn egzaminy odbierają czas na naukę w szkole, wchodzą głęboko w rok szkolny

Stefan Ruta09-03-2015 08:40:49   [#137]

nie jestem pewien czy etyka zawodowa nauczyciela powinna pozwalać na takie eksperymenty w oświacie, czy nie należy powiedzieć dość tej radosnej szkodliwej twórczości

to sytuacja gdzie uczniowie przed zakończeniem nauki w szkole zdają egzamin z całości programu nauczania

malgala09-03-2015 09:22:34   [#138]

i to na długo przed zakończeniem

Tera11-03-2015 20:11:47   [#139]

Po dzisiejszym szkoleniu mam niesmak....

 

jmz12-03-2015 08:44:43   [#140]

Chciałabym zobaczyć arkusze z sesji zimowej w takiej postaci , w jakiej dostali je uczniowie tzn. z zeszytem zadań, zeszytem odpowiedzi i kartą odpowiedzi, z instrukcja na pierwszej stronie, miejscami na naklejki. Chciałabym, żeby nauczyciele to zobaczyli, uczniowie to zobaczyli, a nie szkolić troche w ciemno.Czy CKE nie mogłoby ich zamieścic na stronie?I jeszcze wzór weryfikacji list uczniów (jakie znaczki stawiać).

I przy okazji pomimo 13 lat doświadczeń nadal zmiany w procedurach co roku. I dodatkowo dużo źródeł, do których trzeba zagl,ądac:uoso, rozporządzenia  , komunikaty (zmieniane), procedury (zmieniane), kolorowe kartki na szkoleniach, wymiana plików, a może i kurier co dowiezie. Żyję w ciągłym poczuciu, że czegoś nie dopełnię. Pozdrawiam.


post został zmieniony: 12-03-2015 08:46:50
fordek29-03-2015 14:53:21   [#141]

nigdzie nie mogę znaleźć co zrobić jak uczeń VI kl błędnie wpisze PESELna arkuszu - co robi ZN- sam poprawia ? przekreśla i nadpisuje? czy prosi ucznia o poprawkę ?

izael01-04-2015 12:25:09   [#142]

podjęłam decyzję, że uczeń nadpisuje nad kratkami właściwy PESEL

tez nie doczytałam , co wtedy, więc uruchomiłam własny rozsądek

w każdym razie wydaje mi się, że to rozsądek:)

jmz22-04-2015 14:25:57   [#143]

"na 10 minut przed końcem...", "dodatkowe 5 minut. A co jeśli wszyscy uczniowie w sali skończą pracę przed upływem 50 (lub odpowiednio 80) minut?

Jacek22-04-2015 14:33:11   [#144]

nic.. wyjdą i koniec

Tera22-04-2015 20:30:03   [#145]

Za dużo tego... tak jak jmz w 140...

Nawet z naklejkami z kodami bałagan, każde OKE co innego... i co innego w piśmie odnośnie naklejek, co innego w rzeczywistości (OKE Poznań)

Małgorzata23-04-2015 06:29:31   [#146]

dla mnie wielokrotnie powtarzane informacje o tym, gdzie umieścić naklejki są zbędne - kiedy zobaczy się arkusz to jest oczywiste i czytelne, do rozpaczy doprowadzają mnie bezpieczne koperty, a dokładniej sposób ich zaklejania - dlaczego o tym nie informuje się wcześniej i dlaczego w każdym roku jest ona zaklejana inaczej?

przy braku jakiejkolwiek informacji pojawia się radosna improwizacja - jedni odrywają niebieska taśmę i zaginają, inni nie odrywają i znajdują pod spodem taśmę do przyklejenia -koszmar!

Gaba23-04-2015 07:12:48   [#147]

Mam przykre doświadczenie z zaklejaniem tychże kopert, historia banalna i irytująca do granic. Na jej koniec usłyszałam, że i tak za to odpowiadam. Za co? trudno powiedzieć. Niesmak pozostał. 

Pewnego razu po egzaminie dziewczyny zakleiły kopertę krzywo i prostowały w sali pod okiem zew. obserwatorki paznokciem. Pani obserwator nic nie wpisała im do protokołu, ale wpisała mnie - dyrektorowi, że były jakieś manipulacje. Koperta oczywiście nie była otwierana. 

A potem się zaczęło = liczne pisma, moja próba wyjaśnienia absurdu, telefony - że nic się nie stało, kto o zdrowych zmysłach próbowałby pod okiem obserwatora cokolwiek zrobić? Nie pomogły notatki służbowe, nie wierzono mi, nawet komisja zew. przyszła pogadać z osobami z zespołu nadzorującego. Nie pomogło wyjaśnienie, że ta część egzaminu wtedy nie była jeszcze istotna przy naborze, więc po co byłoby ją otwierać czy cokolwiek zmieniać wew.?

Czy ktokolwiek oglądnął tę nieszczęsną kopertę potem? Nie. Ale wyrok wydano.

Cóż... za wszystko odpowiadam, nawet gdy nie mam prawa wejść do sali, zespół zmanipulowałam i jestem dla urzędników nieodpowiedzialna.

Co robić, Panie Premierze, gdy z założenia jest się oszustem?

Za każdym razem, gdy się mylimy na kopertach - oczekuję sądu i egzekucji od tej pory. Oddawanie przeze mnie arkuszy egzaminacyjnych jest dla mnie niewyobrażalnym stresem i źródłem irytacji. O to chodziło, by się bać?

Jacek23-04-2015 07:23:42   [#148]

a dlaczego nie możesz wejść do sali?

Gaba23-04-2015 07:32:04   [#149]

bo nie pwinno się przeszkadzać?

Jacek23-04-2015 07:32:53   [#150]

ale po egzaminie jak zaklejają

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]