Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Czy macie jeszcze uwagi ws procedur egzaminacyjnych?
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]
Marcin Smolik dyrektor CKE01-11-2014 19:03:41   [#51]

Odnosząc się do postu Ali.

Przywołanie procedur w Wielkiej Brytanii miało na celu zilustrowanie faktu, że każdy kraj i każda organizacja zajmująca się przeprowadzaniem egzaminów na szeroką skalę opracowuje jednolite procedury. Ze względu na złożoność tego procesu są one zawsze szczegółowe, bowiem muszą zawierać opis postępowania we wszelkich możliwych sytuacjach związanych z przeprowadzaniem egzaminu, nawet jeżeli sytuacje takie są czysto hipotetyczne (różnego rodzaju sytuacje awaryjne) lub dotyczą bardzo nielicznej grupy zdających (np. zdający korzystający z komputera). Procedury muszą opisywać te procesy szczegółowo, albowiem zapewnia to jednolitość przeprowadzenia egzaminu wszystkich zdających w całym kraju. Kwestia, że "gdzieś indziej jest gorzej" jest sprawą - dla mnie przynajmniej - całkowicie drugorzędną, przywołaną bardziej jako ciekawostka.

Jacek01-11-2014 19:17:11   [#52]

Chciałbym również przekazać przy okazji bardziej ogólną uwagę. ....... nie mogę Państwu obiecać, że stanie się to z dnia na dzień. Ze swojej strony mogę Państwa zapewnić, że w CKE bardzo wnikliwie wsłuchujemy się w Państwa argumenty i analizujemy je.

To oczywiste,że ten rok egzaminacyjny jest w zasadzie "stracony" jeśli chodzi o procedury. Dlatego jest czas by przygotować zmiany i zmienić np. § 43 ust. 7 rozporządzenia. Tym bardziej, że projekt tzw. ustawy oceniającej z dnia 21 października w projektowanym art. 44zzt pkt. 7 zawiera delegację dla ministra ds. oświaty o określenie w rozporządzeniu m.in. osób, które nie mogą wchodzić w skład ZN.


post został zmieniony: 01-11-2014 19:20:21
Ala01-11-2014 20:14:05   [#53]

Panie dyrektorze

co z nauczycielami - wieloprzedmiotowcami (z kwalifikacjami lub bez nich) w tym roku ?

wykluczać czy nie?

bo o latach następnych to właśnie tu mamy okazję dyskutować i mam nadzieję, zaowocuje to rozsądnymi rozwiązaniami :)

jak wyżej Jacek napisał "ustawa oceniająca" jest właśnie procedowana


post został zmieniony: 01-11-2014 20:14:38
Ala04-11-2014 00:08:26   [#54]

czy mogę prosić o odpowiedź?

Stefan Ruta04-11-2014 11:07:23   [#55]

A czy MEN i CKE wiedzą,że:

egzamin w gimnazjum jest w kwietniu a rok szkolny kończy się w czerwcu, egzaminujemy więc uczniów z zakresu materiału, który dopiero ich czeka w maju i czerwcu

nauczyciele w takiej sytuacji z konieczności "przygotowują uczniów do egzaminu" a w maju i czerwcu dopiero uczą

a prosto sprawę traktując to mam pytanie: czy jest w porządku egzaminowanie przed zrealizowaniem programu nauczania opartego na podstawie programowej zatwierdzonej przez MEN ?

coś się nam w tym zakresie mocno pomieszało.

olaszyma04-11-2014 14:24:47   [#56]

Podpisuję się pod postem poprzednika. Podobna sytuacja jest w SP, tym bardziej ze tam sprawdzian odbywa się już na początku kwietnia. Jak odpowiedzialnie planować pracę? Jak podzielić materiał nauczania? Co robić przez najbliższe dwa miesiące, jeżeli pp ma być zrealizowana, utrwalona i powtórzona do 20 kwietnia? Co po egzaminie?

Nie wiem czy w rozmowach podjęto inny ważny problem - otóż na egzaminie gimnazjalnym, egzaminy obiektywnie trudniejsze (język polski z wypracowaniem i matematyka z zadaniami otwartymi) przeprowadzane są jako drugie  - od 11 00 czyli w najgorszej ze względu na higienę pracy umysłowej porze. Nikt nie pomyślał żeby odwrócić kolejność i testy , w których są tylko zadania zamknięte przeprowadzić jak drugie.

Marcin Smolik dyrektor CKE04-11-2014 22:23:40   [#57]

Odnosząc się do postu Ali.

Nie ma przeciwskazań, aby w pracach zespołu nadzorującego przebieg sprawdzianu brali udział nauczyciele posiadający kwalifikacje do nauczania danego przedmiotu, ale faktycznie go nienauczający. Kwestię tę konsultowałem z MEN; zostanie przekazana również dyrektorom komisji okręgowych.

Korzystając z tego, że - przy okazji nowelizacji ustawy o systemie oświaty - zmieniane jest również rozporządzenie "o ocenianiu", na pewno bardzo szczegółowo przeanalizowana zostanie kwestia składu zespołów nadzorujących. Skłaniamy się ku temu, aby katalog nauczycieli, którzy nie mogą być członkami zespołu nadzorującego przebieg sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w danej sali, był bardziej ograniczony niż obecnie. Propozycja ostateczna zostanie przedstawiona w wersji rozporządzenia skierowanej do konsultacji.

Marcin Smolik dyrektor CKE04-11-2014 22:41:19   [#58]

Odnosząc się do postu oliszymy.

Nie sposób obiektywnie stwierdzić, które zakresy egzaminu gimnazjalnego są trudniejsze lub łatwiejsze; jest to zawsze kwestia każdego indywidualnego ucznia. Za przyjęciem funkcjonującej od 2012 r. organizacji poszczególnych części egzaminu gimnazjalnego przemawiało kilka argumentów. Po pierwsze kwestie merytoryczne: fakt, że w arkuszu są tylko zadania zamknięte, wcale nie znaczy, że arkusz jest "łatwiejszy" (chociażby w 2014 r. średni wynik z historii i wos wyniósł 59%, natomiast z języka polskiego - 68% [dla całego kraju]). Z naszych rozmów z uczniami w 2011 r. wynikało, że większość wolałaby właśnie taki układ, jaki został ostatecznie przyjęty. Po drugie względy praktyczne: osoby, które korzystają z przedłużenia czasu, rozwiązują zadania przez maksymalnie 80 minut, zatem mają ok. 30-minutową przerwę pomiędzy poszczególnymi zakresami, a przerwa osób, które rozwiązują zadania w arkuszach tzw. standardowych - trwa ok. 60 minut. Zamienienie kolejnością poszczególnych zakresów egzaminu oznaczałoby, że przerwa pomiędzy poszczególnymi zakresami musiałaby trwać co najmniej 1 h 15 minut (osoby, które korzystają z przedłużenia czasu przeprowadzania egzaminu, mogą rozwiązywać zadania przez maksymalnie 135 minut), przez co cały egzamin danego dnia kończyłby się później niż obecnie. Po trzecie tryb pracy. O ile rozwiązanie zadań zamkniętych zajmuje zdającym - mniej więcej - tyle samo czasu, o tyle czas potrzebny do stworzenia wypowiedzi pisemnej jest cechą bardziej indywidualną - niektórzy potrafią napisać rozprawkę w 15-20 minut, inni potrzebują 30-40 minut. Przy obecnym układzie zakresów egzaminu danego dnia, osoby, które szybciej skończą rozwiązywać zadania otwarte, mogą po prostu wcześniej pójść do domu, bez konieczności czekania na drugi zakres danego dnia.

Adaa04-11-2014 23:14:29   [#59]

napisze to...a co tam:-)

gdyby Pan Dyrektor Smolik miał mniej oficjalnego  nicka na tym forum, to nie wahałabym sie napisać - dzięki i szacun  :-)

 

Ala04-11-2014 23:49:04   [#60]

i ja dziękuję :)

AnJa05-11-2014 09:39:21   [#61]

W sumie po złożeniu deklaracji członkowskiej Pan Dyrektor mógłby zalogować się jako użytkownik pod dowolnym nickiem.

A wtedy- ze swoją wiedzą na temat systemu egzaminów, bez wątpienia zagiąłby Dyrektora CKE:-)

Gaba06-11-2014 18:17:13   [#62]

Prawdą jest, że dyrektor Smolik zna procedury CKE -  

 

http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/3635130,sprawdzian-w-prima-aprilis-nauczyciele-to-zly-pomysl,id,t.html 

Gaba08-11-2014 18:20:16   [#63]

Matura w lipcu... - wyniki w sierpniu, nabór na studia we wrześniu, elektronicznie bez żadnych papierów typu zaśw. z OKE

W czerwcu egzamin gimnazjalny, egzaminu szóstoklasisty nie ma.

 

Przypominam to, bo gdy będę już na emeryturze, to będę poszukiwać autora tego prostego rozwiązania. Pomysł jest z roku 2002.

 

 

Ala08-11-2014 18:52:29   [#64]

hmm... marzenie

Tera08-11-2014 21:33:40   [#65]

Gabo, trzymam kciuki:-)))

Gaba08-11-2014 21:51:17   [#66]

ja też trzymam kciuki za siebie, by w 2025 móc wstać i powiedzieć

- zmarnowaliście 10 lat. 

 

ola 1309-11-2014 08:41:21   [#67]

Przyznam szczerze, że samo przeczytanie procedur egzaminacyjnych to za mało. Potrzebne są studia pogłębione. :)

Dzisiaj odkryłam, że uczniowie mają podpisywać informację w protokole o wymianie ich arkusza egzaminacyjnego. str 15 pkt. 4 lit e)

Czyli bidok nie dojść, że miał pecha, bo dostał niekompletny arkusz, to jeszcze musi czekać aż komisja wypełni protokół, żeby mógł się podpisać i jego przerwa skraca się do .... bo za chwilę druga część.
Mam na uwadze szóstoklasistę a nie maturzystę.

Przeraża mnie ta wszechobecna podejrzliwość wobec drugiego człowieka. Źle się dzieje w państwie naszym. :(

Gaba09-11-2014 10:39:40   [#68]

nie wystarczy, że napisze to osoba dorosła - jej oświadczenie woli jest podejrzane...

Oj, przenajświętsza Centralna...

W 1981 nie o takie Polske mi i nam chodziło..., nie o takie - uruchomiliście znów komunizm mentalny, podsycacie go. Pastwi się w wers teraz w wersjach unijnych i ma się najlepiej.

Nasz naród jak lawa?

Plwać?

izael09-11-2014 19:40:57   [#69]

a może lepiej zstąpić?

do głębi...?

Ala09-11-2014 20:08:10   [#70]

żeby się było od czego odbić? ;))

ola 1309-11-2014 20:11:42   [#71]

Izael, Ty się nie śmiej, bo mnie to wszystko przeraża - dzieci, które zgodnie z kolejnym punktem procedury przeprowadzania egzaminu s. 18 rozdział 7 pkt 9 powinny przybyć do szkoły co najmniej na półgodziny przed rozpoczęciem pracy z arkuszami, by sprawdzić, czy pakiety nie zostały naruszone. Posiedzą w tej szkole przez co najmniej 4,5 godziny w stanie ciągłego napięcia.

Dobrze, że przy odbiorze od kuriera nie muszą być obecne. Wtedy wystarczy inny członek zespołu, bo razem z kurierem głupot narobimy. Skoro pakiety lądują w szafie pancernej do której ja mam klucz, to po co ten 'członek' przy odbiorze? Jak będę chciała to zawsze mogę coś zbroić. :)

A i jeszcze to: strona 19 pkt 13 - Kto weryfikuje tożsamość ucznia? Wychowawca, którego nie mogę posadzić w komisji, więc daję go na wymianę do innej szkoły. Dobrze, że dopisano lub innego nauczyciela danej szkoły.

Mnie naprawdę zabraknie ludzi do komisji. Nawet nie chcę myśleć jak się który rozchoruje, albo nie dojedzie, bo coś po drodze się wydarzy. W tym roku nie będę miała żadnej rezerwy nawet pół człowieka. Sama chyba pójdę do komisji siedzieć tylko nie wiem czy mogę, bo jestem wieloprzedmiotowcem uczącym w każdej klasie. :(

Ala09-11-2014 20:38:45   [#72]

wieloprzedmiotowcy mogą być w komisji, tak Dyrektor CKE tu napisał

ale nie wiem czy możesz jako dyrektor - przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego

wszak powinnaś robić to:

4.6. nadzorowanie przebiegu sprawdzianu, w tym podejmowanie decyzji o unieważnieniu danej części
sprawdzianu w przypadku:
 stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez ucznia (słuchacza)
 wniesienia przez ucznia (słuchacza) do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego albo
korzystania przez ucznia (słuchacza) z urządzenia telekomunikacyjnego w sali egzaminacyjnej
 zakłócania przez ucznia (słuchacza) prawidłowego przebiegu pracy z arkuszem egzaminacyjnym
w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom (słuchaczom)

i co z zastępcą PSZE, którego musisz powołać?

asiawar10-11-2014 13:54:24   [#73]

"Nowy" egzamin zawodowy

1. Czy naprawdę jest konieczne oznaczanie identyfikatorami zdających na sali, w przypadku egzaminu na dokumentacji. 50 piszących przy ławkach na sali musi mieć przypięty identyfikator, nie wiem po co, chyba żeby wiedział do którego stolika ma wrócić jak będzie wracał z ubikacji.

2. Dlaczego na egzaminie pisemnym, jeśli zdaje więcej niż 20 osób, komisję możemy powiększyć własnymi nauczycielami a na egzaminie praktycznym (też siedzą przy ławkach i piszą) - już muszą to być nauczyciele z innej szkoły. Efekt był taki, że na ostatnim egzaminie w komisji miałam 2 własnych i 4 dochodzących nauczycieli, czym prawie sparaliżowałam działalność małej szkoły, która delegowała nauczycieli. I nawet nie mogę się zrewanżować, bo oni mają egzamin z wykonaniem.

3. Do tej pory uczeń mógł przynieść na egzamin kalkulator, długopis, gumkę, ołówek, linijkę. Teraz, wg ostatniego standardu wyposażenia stanowiska egzaminacyjnego, powinna to zapewnić szkoła. Czy naprawdę musimy sobie komplikować to co działało przez długie lata?

Marek Pleśniar14-11-2014 09:49:46   [#74]

padły kolejne uwagi tu: http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=54135&ux=10&pst=4#pst4

skopiuję je do nas:

JarTul14-11-2014 09:34:06   [#01]

Informacja w sprawie szkoleń egzaminatorów organizowanych przez CKE
07.11.2014
Uprzejmie informujemy, że w sprawach szkoleń egzaminatorów organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną poprzez serwis www.szkolenia.cke.edu.pl proszę kontaktować się z:
PM GROUP LAAX Sp. z o.o. Sp. k. 
godz. pracy: 8:00-16:00 
tel.: +48 692 761 867, +48 533 979 749 
e-mail: rekrutacja@szkolenia-polska.pl

Chodzi o szkolenie egzaminatorów maturalnych z poszczególnych przedmiotów.

Ograniczona liczba miejsc. Szkolenia (wsparcie) OKE egzaminatorów i nauczycieli w zakresie "nowej nowej" matury - przynajmniej naszej - jest delikatnie mówiąc skromne. Przecież, to nie chodzi tylko o wiedzę egzaminatorów, ale wiedzę nauczycieli-egzaminatorów, którą mogą wykorzystać w ramach zajęć z uczniami w celu przygotowania ich do matury. Każdy zainteresowany powinien mieć możliwość udziału w tych szkoleniach.

Może jakaś interwencja po linii OSKKO w CKE?

dyrlo14-11-2014 17:31:42   [#75]

Te się niestety nie załapałam. :-(((

Ala14-11-2014 18:10:07   [#76]

a mi się udało :)

dyrlo14-11-2014 18:24:49   [#77]

Fajnie, ja w takim razie pewnie w odstawkę.

Ala15-11-2014 17:07:45   [#78]

dlaczego w odstawkę? może nie całkiem, może jeszcze będą następne terminy

i podobno do podstawowej nie trzeba się doszkalać

dyrlo15-11-2014 17:39:52   [#79]

Tak mi się napisało (chyba ze złości). Liczę na dodatkowe terminy. Dostałam już odpowiedź na e-maile ale nic o ewentualnych terminach dodatkowych nie piszą.

Pamiętam jednak, że tak samo było z e-ocenianiem, szkoliłam się na początku września 2013 i też tak szybko zniknęły miejsca, potem były terminy następne i koledzy też się przeszkolili.

malmar1516-11-2014 13:38:58   [#80]

nasunęła mi się uwaga może nie do procedur, ale z nimi powiązana

 

uważam, że należy ujednolicić sposób pisania opinii przez PP-P

dziwne jest dla mnie pisanie opinii w niezrozumiały sposób, tzn. w zależności od zespołu (jeden pisze specyficzne trudności w uczeniu się, inny dodaje wyraźnie któregoś dysa- a wskazania odnośnie sprawdzianu czy egzaminu w obu przypadkach są identyczne)

i co najciekawsze- opinie wydawane są w jednym roku kalendarzowym, a często w tych samych miesiącach

kiedyś już pisaliśmy o tym, ale chyba temat jakoś "upadł"

 

na pytanie jak traktować te "specyficzne" odpowiedź osoby, która ją wystawiła brzmi- trzeba się wczytać w opinię, bo to przez zmiany rozporządzeń ;)


post został zmieniony: 16-11-2014 13:41:14
Marek Pleśniar16-11-2014 20:42:17   [#81]

szkoda że nie mamy tu guziczków "lubię to" :-)

Gaba22-11-2014 05:35:05   [#82]

http://www.polskatimes.pl/artykul/3632708,matura-2015-w-internecie-kwitnie-handel-urzadzeniami-do-sciagania-na-egzaminie,id,t.html 

Melba24-11-2014 18:30:51   [#83]

Korzystając z okazji , chciałam prosić pana Dyrektora CKE o rozwianie moich wątpliwości: 

- czy CKE dopuszcza zmianę sposobu dystrybucji materiałów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego? Czy możliwe jest przyjęcie rozwiązania podobnego jak podczas egzaminów z języków obcych (szkoła otrzymuje wydrukowane , gotowe zestawy egzaminacyjne) ?To bardzo ułatwiłoby pracę podczas egzaminów. Mam obawy co z egzaminem jeśli będzie przerwa w dostawie prądu ? Albo awaria połączenia  internetowego , albo awaria komputera . Nie mamy najnowszego sprzętu , jest raczej przestarzały  i bardzo awaryjny. A środków na zakupy nie ma.

- na szkoleniach dotyczących matury 2015 poloniści usłyszeli ,że egzaminator, który nie przejdzie szkoleń uzupełniających (doszkolenia) nie będzie mógł sprawdzać matury  w 2015. Jednak nie wszyscy nauczyciele -egzaminatorzy na takie doszkolenia się zakwalifikowali ( np. nie spełnili warunku sprawdzania prac w ciągu ostatnich 5 lat lub po prostu zbrakło dla nich miejsca na szkoleniu). Moje pytanie : czy nauczyciela -egzaminatora, który nie przeszedł doszkolenia można powołać do Zespołów Przedmiotowych na ustny egzamin maturalny z języka polskiego ?  Dzwoniłam w tej sprawie do OKE , niestety nie potrafili na takie pytanie odpowiedzieć . 

Bardzo proszę  o  odpowiedź.


post został zmieniony: 24-11-2014 18:32:57
Marcin Smolik dyrektor CKE24-11-2014 23:20:27   [#84]

Odpowiadając na pytania Melby.

1. Uwagi, które zgłaszali podczas spotkania w CKE przedstawiciele między innymi Państwa stowarzyszenia zostały bardzo uważnie przeanalizowane w CKE oraz skonsultowane z naszymi partnerami z komisji okręgowych, bowiem to na nich - poza dyrektorami szkół i nauczycielami - spoczywa przede wszystkim trud przeprowadzania egzaminów. Różne zapisy procedur są w trakcie modyfikacji, ostateczne wersje zostaną opublikowane albo jeszcze w tym tygodniu, albo na początku przyszłego tygodnia. W odniesieniu do procedur przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego - zmieniając procedury wzięliśmy pod uwagę obawy zgłaszane przez dyrektorów szkół. Jedną ze zmian będzie dostarczanie zadań na egzamin (na wszystkie dni określone w harmonogramie) na płycie CD, tak aby wszyscy dyrektorzy mieli pewność, że posiadają wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminu.

2. Centralna Komisja Egzaminacyjna do końca lutego 2015 r. przeszkoli prawie 10 000 polonistów - egzaminatorów egzaminu maturalnego. Ta liczba przewyższa liczbę egzaminatorów, którzy sprawdzają prace pisemne zdających, natomiast zamierzeniem naszym i komisji okręgowych było przeszkolenie jak największej liczby egzaminatorów ze względu na ich udział w części ustnej. Proszę mieć na względzie, że w 2015 r. do części ustnej w zmienionej formule przystąpią wyłącznie absolwenci liceów. Do 2016 r. - kiedy do "nowego" egzaminu będą przystępowali już wszyscy absolwenci szkół ponadgimnazjalnych - komisje okręgowe, których ustawowym obowiązkiem jest szkolenie egzaminatorów, zapewne będą kontynuowały "doszkolenia", aby w zespołach przedmiotowych byli egzaminatorzy którzy takowe "doszkolenia" przeszli.

malmar1524-11-2014 23:56:00   [#85]

zmotywowana przez swoją koleżankę- dyrektorkę zabrałam się do szczegółowego czytania procedur

i nie wiem czy dobrze zrobiłam, bo jakoś zasnąć nie mogę

jakoś ten tegoroczny sprawdzian zaczyna mnie przerażać :(

 

strony 22-24  procedur

8. Postępowanie z materiałami egzaminacyjnymi po zakończeniu danej części sprawdzianu

Uwaga! Różny jest sposób postępowania z arkuszami egzaminacyjnymi po zakończeniu danej części sprawdzianu w terminie głównym (w kwietniu) i w terminie dodatkowym (w czerwcu).

 (…)

 5. W szkolnej dokumentacji sprawdzianu pozostają:

d) plany sal egzaminacyjnych uwzględniające rozmieszczenie zdających, członków zespołu nadzorującego oraz obserwatorów.

 

6. W terminie głównym (w kwietniu) w szkole pozostają zeszyty zadań uczniów (słuchaczy), którzy mieli obowiązek przeniesienia odpowiedzi do zadań na karty w części pierwszej i drugiej sprawdzianu. Zeszyty te powinny być zabezpieczone przed nieuprawnionym ujawnieniem danych osobowych uczniów (słuchaczy) i przechowywane do momentu przekazania uczniom zaświadczeń o wynikach sprawdzianu

 

strona 26 procedur

9. Informacja dla ucznia (słuchacza) dotycząca przebiegu sprawdzianu

13. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań uczniowie (słuchacze), którzy przenoszą odpowiedzi na kartę, mają 5 dodatkowych minut, żeby sprawdzić poprawność wykonania tej czynności. Ten czas nie może być wykorzystany na rozwiązywanie zadań, a wyłącznie na weryfikację poprawności przeniesienia rozwiązań na kartę odpowiedzi. Po upływie 5 minut zdający kończą pracę z arkuszem egzaminacyjnym i stosują się do poleceń przewodniczącego zespołu nadzorującego. Zdający, którzy nie zdążyli przenieść odpowiedzi na kartę odpowiedzi, zgłaszają ten fakt nauczycielowi.

 

 

______________

właśnie otrzymałam wiadomość od jednego w wydawnictw organizujących próbne sprawdziany

oto jej treść:

Według aktualnych planów CKE na 2015 rok, Arkusz sprawdzianu szóstoklasisty w części odnoszącej się do matematyki i języka polskiego (część 1) nie będzie zawierał oddzielnych kart rozwiązań, tak jak proponowano wcześniej.

 

Czy to prawda?


post został zmieniony: 24-11-2014 23:58:55
Marcin Smolik dyrektor CKE25-11-2014 00:18:43   [#86]

Odnosząc się do postu malmar15.

1. W przypadku sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, miedzy innymi po spotkaniach z przedstawicielami Państwa stowarzyszenia, ale również po dalszych konsultacjach, podjęliśmy decyzję o rezygnacji z konieczności sporządzania przez Państwa planów sal egzaminacyjnych.

2. Dodatkowy czas na sprawdzenie poprawności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi to czas dla zdających (na sprawdzianie i w gimnazjum) na spokojne sprawdzenie, czy wszystko zostało poprawnie przeniesione na kartę. To czas, kiedy członkowie zespołu nadzorującego powinni chodzić po sali (mogą cały czas, ale tutaj - uważam - powinni) i sprawdzać, czy zdający, którzy mają taki obowiązek, istotnie odpowiedzi na karcie zaznaczyli. Zależy mi, żeby zdający spokojnie rozwiązywali zadania podczas sprawdzianu, a sprawdzaniem karty odpowiedzi (też przecież istotnym, ale ze względów administracyjnych) zajęli się, kiedy czas przeznaczony na rozwiązanie zadań minął.

Gaba25-11-2014 01:28:00   [#87]

dziękuję

sońka25-11-2014 07:38:16   [#88]

Gdzie będzie zamieszczona  pisemna decyzja o odstąpieniu o decyzji sporządzania planów sal?

Marcin Smolik dyrektor CKE25-11-2014 09:58:14   [#89]

Odnosząc się ponownie do postu malmar15.

W kwestii formatu arkusza sprawdzianu od 2015 - zrezygnowaliśmy z projektowanej przez nas pierwotnie formy arkusza z kartami rozwiązań zadań wyrywanymi ze środka arkusza. Niewielka część dyrektorów, których poprosiliśmy o "przepilotowanie" tego rozwiązania z dużymi grupami uczniów, zgłosiła nam, że czynności organizacyjne zabierają znacznie więcej czasu niż w przypadku arkusza w dotychczasowej formie. Zatem w przypadku 1. części sprawdzianu arkusz będzie miał taką samą formę jak dotychczas - rozwiązania zadań otwartych szóstoklasiści będą zapisywać na kolejnych stronach arkusza (nie będzie potrzeby wyrywania odrębnych kartek ze środka). Docelowo - zakładając, że wprowadzane w gimnazjum e-ocenianie obejmie również sprawdzian - będziemy musieli wrócić do arkusza z "wyrywanką", ale będzie to najwcześniej w 2017 r.

Odnosząc się do postu sońki.

Nie będzie jakiegoś szczególnego miejsca, gdzie zamieścilibyśmy "pisemną decyzję o odstąpieniu od decyzji sporządzania planów sali". Po prostu - tak jak pisałem - albo w tym tygodniu, albo na początku przyszłego na stronach internetowych CKE i OKE zamieszczone zostaną zmienione wersje procedur (oznaczone jako "zmienione" na 1. stronie), które nie będą już zawierać tego wymogu. Dyrektorzy szkół otrzymają od dyrektorów OKE informację o tym, że zmienione procedury zostały zamieszczone w Internecie.

malmar1525-11-2014 10:23:27   [#90]

Dziękuję.

ola 1325-11-2014 18:46:51   [#91]

Dziękuję, bardzo bardzo.

Pana słowa uspokoiły mnie troszkę. :)

jerzyk26-11-2014 00:03:02   [#92]

Kto ma rozum, ten mądrze przemawia, a kto posiada inteligencję, ten podejmuje słuszne decyzje.

 Jadwiga Skibińska-Podbielska,

Też dziękuję:-)

Chaja26-11-2014 06:53:44   [#93]

mądre uwagi i mądre decyzje - dzięki :)

 

sońka26-11-2014 21:59:06   [#94]

dziękuję

Majka26-11-2014 22:40:27   [#95]

Wracam namolnie do kształcenia  nauczycieli. Egzaminatorzy zostaną przeszkoleni dla celów egzaminu, a gdzie szkolenia wspierające codzienną pracę? Gwoli przykładu:

http://www.dodn.wroclaw.pl/informator/index.php?searchword=matura+2015&ordering=newest&searchphrase=any&areas[0]=seminar&option=com_search

Jedno szkolenie. Dla dyrektorów.....  I tak jest od początku funkcjonowania matury 2015. Mamy się oprzeć na ofercie wydawnictw?

AnJa27-11-2014 08:33:46   [#96]

Muszę!

Jakby mi ktoś zaproponował, ze w związku z czymkolwiek zmieniającym się w oświacie powinienem odbyć szkolenie z pracy z tekstem źródłowym , ikonografią , mapą oraz drzewem genealogicznym to na pewno bym coś niemiłego mu powiedział. A może nawet dał w mordę.

No, ale ja mgr historii z komuszych czasów... 

izael27-11-2014 09:18:15   [#97]

jakoś mam takie myślenie jak AnJa:) to znaczy nie w temacie dawania w mordę, tylko do meritum

jakie szkolenia wspierające codzienną pracę, Majko? i nie pytam złośliwie, a tylko z zaciekawieniem

czytam to tak, ze nauczyciele powinni wiedzieć jak uczyć "pod klucz", ale mam nadzieje, ze to nie o to chodzi

:)

 

Majka27-11-2014 10:17:41   [#98]

Jej, przecież wiecie, że nie o szkolenie pod klucz mi chodzi.  To wyćwiczą treningi dla egzaminatorów, że się już wyzłosliwię ...

Jesli porówna się liczbę warsztatów w różnych ośrodkach, dostępność materiałów ćwiczeniowych - widać znaczące róznice. Kierowanie się własną wiedzą, doświadczeniem, poszukiwanie nowych materiałów- super.  Ale szkolenia dają mozliwość konfrontacji, wzbogacenia warsztatu.

Kierowanie się doświadczeniem i intuicją u części pedagogów zdaje egzamin, ale niepożądana byłaby sytuacja, gdyby w maju intuicja szepnęła: "Upss... Przepraszam".  

AnJa, myślę, że starzy nauczyciele (z komuszych czasów), mniej się stresują. Myslę bardziej o tych, których "przećwiczyło" 10 lat uczenia pod klucz.

 

 

Majka27-11-2014 22:51:01   [#99]

Zabolały mnie komentarze powyzsze, więc uszczegółowię wypowiedź :

uważam, że szkolenie przedmiotowców nie jest niczym nagannym. Nie ujmuje mi honoru obejrzenie ciekawych warsztatów czy wysłuchanie wykładu. Uważam, że nauczyciele powinni miec jak najwięcej mozliwości wymiany doświadczeń .

Nie "dałabym w mordę" temu, kto by mnie zaprosił na profesjonalnie poprowadzone zajęcia np. z interpretacji jakiegoś nowego dzieła sztuki. Zazdroszczę  polonistom z Warszawy czy Krakowa, którzy mogą w szkoleniach przebierać jak w ulęgałkach.

Zazdroszczę, bo choć mam 36 lat doświadczenia zawodowego, lecz nie sądzę, że wiem i umiem najlepiej .

Mam pretensje do części instytucji, które z racji swojego istnienia powinny tym się zajmować , a jakoś posnęły.

 

A przecież mozna:

Łódź: (str.26-29); np. doszkalanie stażystów i kontraktowych, świetne warsztaty filmowe

http://wckp.lodz.pl/sites/default/files/OFERTA%202014-2015_1.pdf

 

Poznań: doskonalenie przedmiotowców

https://odn.poznan.pl/produkty,pl,kursy-doskonalace.html

 

 

izael28-11-2014 09:35:11   [#100]

Majka, masz całkowitą rację pisząc o takich szkoleniach. Tych dotyczących codziennej pracy, inspirowania, konfrontowania własnych doświadczeń z innymi... itp. Są potrzebne, niezbędne, by się nie wypalić i nie jechać wciąż starymi torami.

To, co wcześniej napisałaś, odebrałam jako potrzebę szkoleń egzaminacyjnych dla nauczycieli-nieegzaminatorów.

Takie głosy tu gdzieś wcześniej już się odzywały i pewnie ponakładały się w mojej głowie:)

:)

 

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]