Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Język angielski w oddziale przedszkolnym
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
rzewa26-03-2015 13:22:28   [#51]

ma papiór -> kwalifikacje do wychowania przedszkolnego

i to wystarczy

:-)

graraz26-03-2015 13:39:18   [#52]

rzewa a jak się ma wobec tego to:

do dnia 31 sierpnia 2020 r., kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach posiada również osoba, która ma kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach oraz legitymuje się tylko świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym (wykaz świadectw znajduje się w załączniku do rozporządzenia). "

rzewa26-03-2015 15:10:23   [#53]

ale wychowanie przedszkolne (nawet wraz z przygotowaniem dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym) to  nie język obcy, zatem wystarczające są kwalifikacje do wychowanie przedszkonego

graraz26-03-2015 15:54:36   [#54]

To kogo dotyczy zatem  rozporządzenie MEN z dnia 6 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli

rzewa26-03-2015 20:31:20   [#55]

nauczycieli, którym dyrektor powierzy naukę j. obcego w grupie przedszkolnej, wydzielając w tym celu 30 min lub 2x30 min z zajęć wych przedszkolnego

elrym26-03-2015 20:57:17   [#56]

rzewo, dzięki za jasne tłumaczenie :-))

 

nie wiem tylko w moim OP to zrozumieją? :-((

 

 

j2309-04-2015 17:49:50   [#57]

Podnosząc wątek (bo trochę upadł, a temat gorący) - Zgodnie z § 6 ust. 2a ramowego statutu publicznego przedszkola, stanowiącego załącznik Nr 1 do rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów (...), niezależnie od zajęć realizowanych w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego, mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe, w tym zajęcia nauki języka obcego nowożytnego.

Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
1) z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut;
2) z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut.

W ramach podstawy programowej jest mowa tylko o "przygotowaniu dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym", a nie o nauce języka, czyli zapisy § 11 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (...) nie dotyczą nauczycieli wychowania przedszkolnego realizujących podstawę programową, natomiast dotyczą nauczycieli realizujących naukę języka w ramach zajęć dodatkowych. Podobnie należy rozumieć zapis § 28a o konieczności uzupełniania kwalifikacji do dnia 31 sierpnia 2020 r., cały czas używa się określenia "nauczanie języków obcych w przedszkolach".

Niestety co innego wynika z uzasadnienia do rozporządzenia zmieniającego gdzie czytamy "przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym może być powierzone nauczycielowi lub nauczycielom, którym dyrektor powierzył dany oddział, jeśli posiadają kwalifikacje do nauczania języka obcego nowożytnego w przedszkolu".

Ale uzasadnienie to nie jest prawo oświatowe! Co wy na to? 

rzewa09-04-2015 18:34:02   [#58]

właśnie o tym piszę od początku tego wątku - będą potrzebne kwalifikacje do nauczania j. obcego w przedszkolu nawet jeśli będzie to tylko przygotowanie do posługiwania się językiem obcym, o ile będzie ono realizowane jako osobne zajęcia a nie w sposób zintegrowany z innymi treściami podstawy programowej

j2309-04-2015 18:37:55   [#59]

niestety inne zdanie ma MEN, patrz str. 6 uzasadnienia do  rozporządzenia - "Zgodnie z proponowanym brzmieniem „Zalecanych warunków i sposobu realizacji” realizacja obszaru podstawy programowej wychowania przedszkolnego "Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym" może być powierzona nauczycielowi lub nauczycielom, którym dyrektor powierzył dany oddział, jeśli posiadają kwalifikacje do nauczania języka obcego nowożytnego w przedszkolu albo nauczycielowi, posiadającemu kwalifikacje do nauczania języka obcego nowożytnego w przedszkolu, który będzie prowadził zajęcia związane tylko z przygotowaniem dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym."

Co na to rzewa?

rzewa09-04-2015 18:50:19   [#60]

ale nie jest to napisane w rozporządzeniu w sprawie kwalifikacji - nie ma tam rozróżnienia, ze jak razem z przygotowaniem" to muszą być dodatkowo kwalifikacje do języka a jak bez "przygotowania" to wystarczą kwalifikacje do WP -> przecież pomimo zmian w treści podstawy programowej to nadal jest wychowanie przedszkolne, a n-l ma, zgodnie z rozporządzeniem o kwalifikacjach n-li, kwalifikacje do wychowania przedszkolnego czyli do tego rodzaju zajęć jakie ma realizować

gdyby dyrektor ograniczył etat n-owi przydzielając te zajęcia innemu n-lowi (bo ma kwalifikacje do języka) jako godziny ponadwymiarowe w każdym sądzie w abcugach n-l wygrał by sprawę :-)

j2309-04-2015 19:04:34   [#61]

Dokładnie tak samo uważam. Wniosek z tego taki, że tylko przyznanie dodatkowych godzin przez OP jest "bezpieczne", ale to dodatkowe wydatki! Wg MEN wprowadzenie języka obcego do pp w przedszkolu miało nie generować dodatkowych wydatków, wychodzi na to, że to nieprawda. Ciekawy jestem jakie rozwiązania przyjęto w gminach. Zatwierdzanie arkuszy czas zacząć, więc temat bardzo aktualny!

izael09-04-2015 21:00:23   [#62]

u nas rozwiązań brak

:(

Ank10-04-2015 09:01:53   [#63]

Mam dodane godziny dla specjalisty ale zajęcia prowadzi z całą grupą a jest zatrudniony bezpośrednio w przedszkolu więc i tak aby nie dublować dwóch nauczycieli jednocześnie muszę dać okienko wychowawcy grupy. Gdyby prowadził zajęcia z połowa oddziału sprawa byłaby prosta ale tylu godzin dla specjalisty nie da OP

j2310-04-2015 10:10:53   [#64]

tymczasem Wielkopolski Kurator Oświaty wydał w tej sprawie pismo: http://www.ko.poznan.pl/pub/ftp/komunikaty/przedszkola_podstawa%20programowa.doc

którego fragment zacytuję: "Wprowadzenie do podstawy programowej wychowania przedszkolnego treści obejmujących przygotowanie do posługiwania się językiem obcym nowożytnym wymaga od nauczycieli kwalifikacji określonych prawem."

Załącza też dwie prezentacje: http://ko.poznan.pl/pub/ftp/komunikaty/21%2003%202015_MTP_język%20obcy%20w%20przedszkolu_Targi%20Edukacyjne.ppt

http://ko.poznan.pl/pub/ftp/komunikaty/WOSiP_kwalifikacje%20język%20obcy%20w%20przedszkolu.ppt

 

 

elrym10-04-2015 21:28:52   [#65]

czyli 

wracamy do punktu wyjścia?

 

ewa11-04-2015 11:10:16   [#66]

rzewa # 60 masz pewność, że "w abcugach n-l wygrał by sprawę" - nie jestem przekonana

 

shegreta14-04-2015 22:41:09   [#67]

Moja gmina właśnie przyznała dodatkową godzinę. To w ramach zapewnień MEN, że nie będzie zwiększenia kosztów.

Liwa15-04-2015 22:16:57   [#68]

 M.in. o  kwalifikacjach nauczycieli uczących j. obcego w przedszkolu

 

http://konferencje.frse.org.pl/seminarium2015/article/filmy/lang:pl

AnJa16-04-2015 07:35:49   [#69]

Chwała gminie.

j2321-04-2015 11:20:42   [#70]

https://youtu.be/iiAFh2mHENQ

Małgorzata Szybalska, Dyrektor Departamentu Jakości Edukacji MEN 

 

j2321-04-2015 15:58:36   [#71]

https://www.youtube.com/watch?v=krl7dem14LA

Nauczanie języków obcych w warszawskich przedszkolach - dyskusja

katsik29-04-2015 12:11:01   [#72]

Ja oszaleję z tym j. nowożytnym.....Pani po filologii germańskiej...specjalność dodatkowa: Pedagogika wczesnoszkolna, specjalizacja nauczycielska ....musi mieć zgodę KO?

aza29-04-2015 12:12:07   [#73]

a będzie uczyć niemieckiego czy angielskiego?

katsik29-04-2015 12:12:29   [#74]

niemieckiego:) 

katsik29-04-2015 12:15:12   [#75]

niemisckiego w oddziale przedszkolnym

aza29-04-2015 12:22:51   [#76]

ma


post został zmieniony: 29-04-2015 12:29:59
katsik29-04-2015 12:28:51   [#77]

aza...dzięki...upewniam się, bo mój OP twierdzi że muszę mieć zgodę KO, bo nauczycielka nie ma przedszkolnej zrobinej ...ja swoje...oni swoje:):) Pozdrawiam

aza29-04-2015 12:33:39   [#78]

2. Kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach, szkołach i placówkach, o których mowa w § 2 ust. 1, § 3, 4 i 9, z wyjątkiem nauczycielskich kolegiów języków obcych, posiada osoba, która:
1) ma kwalifikacje określone w ust. 1 lub
2) ukończyła studia pierwszego stopnia:
a) na kierunku filologia w specjalności danego języka obcego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne

z rozporządzenia o kwalifikacjach paragraf 11ustęp 2.1.


post został zmieniony: 29-04-2015 12:34:22
aza29-04-2015 12:41:52   [#79]

paragraf 4 ustęp 2:

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i klasach I.III szkoƒłach podstawowych
posiada rownież osoba, która ukończyƒła:


1) studia wyższe na kierunku pedagogika w specjalności
przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym, lub.....

izael29-04-2015 12:57:59   [#80]

mówiłam, że bubel...

nie fakt w prowadzenia języka obcego do przedszkoli, tylko sposób

i patrząc na to, co aza wkleiła, to dlaczego większość uważa, że kwalifikacje językowe wskazane w przepisie są ważniejsze od tego, co w #79?

katsik29-04-2015 13:04:54   [#81]

:):):) No i całe szczęście, że jesteście...:)

renka29-04-2015 15:53:20   [#82]

wczoraj OP zatwierdził j. angielski jako 26- tą godz w oddziale przedszkolnym

aza29-04-2015 16:29:38   [#83]

gratuluję Ci renka...

ja muszę redukować etety

grażka05-06-2015 13:21:48   [#84]

Dzisiejsza Gazeta Wyborcza

MaNiak19-08-2015 21:26:01   [#85]

Nauczyciel anglista (aktualnie bez pracy) zgodził się pracować jako pomoc nauczyciela w oddziale przedszkolnym (4 godz. dziennie, czyli 1/2 etatu). Wychowawca oddziału nie posiada kwalifikacji do prowadzenia zajęć z zakresu j.angielskiego.

Jak sądzicie, czy ten anglista będzie mógł w ramach swojej pracy przygotowywać dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym?

inka219-08-2015 21:31:59   [#86]

Co z nauką języka w przedszkolach specjalnych?

Ala19-08-2015 22:46:18   [#87]

MaNiak poczytaj tu:

http://www.glospedagogiczny.pl/d/pod-paragrafem/pomoc-nauczyciela.html 

kulka24-08-2015 20:38:14   [#88]

Nie mam już tak różowo,jak pisałam w poście chyba 19.

Bardzo proszę o skwitowanie :  masz racje/ nie masz ... Bo chyba oszaleję.

1. Od 1.09.2015 j.angielski dla 5-latków jest W RAMACH 25 godzin, więc      24 +1 g.  j.angielski

2. Od 1.09.2016 dla 4-latków  język angielski W RAMACH 25 godzin , więc teraz  od 1.09.2015      25+ 1g. język angielski

3. języka angielskiego w przypadku 1 i 2 może uczyć "najzwyklejszy" anglista z SP, który nie ma skończonego wychowania przedszkolnego, ale...jest nauczycielem i angielski zna

4. jeśli w 2014/15 miałam j.angielski W RAMACH 25 godzin, to powinnam mieć opinię RR i zgodę OP

 edytowałam, bo dodałam 4

 


post został zmieniony: 24-08-2015 20:41:27
Ala24-08-2015 20:51:39   [#89]

moim zdaniem:

1. tak

2. tak

3. tak, ale są różne stanowiska co do kwalifikacji, patrz wyżej ;)

4. nie powinno być w ramach 25 godzin

hania25-08-2015 22:22:24   [#90]

po wielu dyskusjach z tym angielskim... pozwolę sobie na złośliwość:

jakie kwalifikacje i gdzie określone są na stanowiska urzędnicze np w MEN?

bo może mam, a nie wiem:-)

kulka15-04-2016 08:40:49   [#91]

Prawie rok temu napisałam: (dwa posty powyżej):

1. Od 1.09.2015 j.angielski dla 5-latków jest W RAMACH 25 godzin, więc      24 +1 g.  j.angielski

2. Od 1.09.2016 dla 4-latków  język angielski W RAMACH 25 godzin , więc teraz  od 1.09.2015      25+ 1g. język angielski

3. języka angielskiego w przypadku 1 i 2 może uczyć "najzwyklejszy" anglista z SP, który nie ma skończonego wychowania przedszkolnego, ale...jest nauczycielem i angielski zna.

Czy teraz po zmianach wieku rozpoczęcia obowiązku szkolnego, gdy w przedszkolu będę miała sześciolatki (nie idą do szkoły), angielski JEST W RAMACH 25 godz. w zerówce, tj. u sześciolatków, a w grupach młodszych 25+ j.angielski (0,5 godz/tyg?? 1 godz.tyg.??) . Czy we wszystkich grupach w ramach 25 godz. PP?

Ala15-04-2016 12:40:47   [#92]

zgodnie z rozporządzeniem w sprawie podstawy programowej wciąż jeszcze obowiązującym jest tak:

2. W latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, określoną w załączniku nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w zakresie dotyczącym przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym stosuje się do dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

3. W latach szkolnych 2014/2015–2016/2017, w zależności od możliwości organizacyjnych przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, w przypadku:

1) przedszkola oraz prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego innej formy wychowania przedszkolnego – dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej, po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej oraz za zgodą organu prowadzącego,

2) innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, za zgodą organu prowadzącego – może postanowić o stosowaniu podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w zakresie dotyczącym przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym, do wszystkich albo niektórych oddziałów w przedszkolu lub do wszystkich dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w innej formie wychowania przedszkolnego, z uwzględnieniem ust. 2.

aza16-04-2016 10:10:29   [#93]

W nowym projekcie o zmianie PP  dopisano pięciolatki po dzieciach sześcioletnich realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

Ala16-04-2016 11:25:45   [#94]

no ale to jeszcze ciągle projekt

martek17-04-2016 15:57:21   [#95]

chciałam właśnie zwrócić uwagę na ten sam zapis ,co Aza. Jestem przekonana, że projekt będzie prawem obowiązującym więc mając 5 latki w grupach przedszkolnych będziemy musieli i tak wprowadzić zmiany

martek17-04-2016 16:00:37   [#96]

Ala, więc w obecnym arkuszu nie ma obowiązku planowania takich zajęć

elrym17-04-2016 17:24:45   [#97]

mam grupę 4-5 latków i 6 latków

planuję w arkuszu w obydwu grupach angielski czy w 6 latkach?

pomocy! bo ep mi pęka :-(

martek17-04-2016 18:38:29   [#98]

wydaje mi się, że dla 6- latków powinnaś, dla pozostałych możesz jeśli pozwalają Ci na to względy organizacyjne i po zasięgnięciu opinii RP

Ala17-04-2016 19:59:01   [#99]

ja bym zrobiła tak, jak martek napisała :)

a projekt trafił właśnie do konsultacji społecznych

i pewnie będzie podpisany ale dopóki nie jest podpisany to planujemy zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem

a tam nie ma obligu dla 5-latków

marysia d22-04-2016 09:16:10   [#100]
kulka15-04-2016 08:40:49   [#91]

Prawie rok temu napisałam: (dwa posty powyżej):

1. Od 1.09.2015 j.angielski dla 5-latków jest W RAMACH 25 godzin, więc      24 +1 g.  j.angielski

2. Od 1.09.2016 dla 4-latków  język angielski W RAMACH 25 godzin , więc teraz  od 1.09.2015      25+ 1g. język angielski

mam mętlik w głowie, proszę napiszcie tak lub nie /korzystam z wzoru kulki ze zmianami/

 

1. Od 1.09.2016 j.angielski dla 5-latków i 6-latków jest W RAMACH 25 godzin, więc      24 +1 g.  j.angielski ?

2. Od 1.09.2016 dla 4-latków  język angielski W RAMACH 25 godzin , więc teraz  od 1.09.2016      25+ 1g. język angielski ?

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]