Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Rekrutacja a zmiana Statutu Szkoły
strony: [ 1 ][ 2 ]
ainer1223-02-2014 20:18:37   [#51]

w ustawie jest teraz zapis :"Art. 60. 1. Statut szkoły lub placówki publicznej powinien określać w szczególności:

1) nazwę i typ szkoły lub placówki oraz ich cele i zadania;

2) organ prowadzący szkołę lub placówkę;

3) organy szkoły lub placówki oraz ich kompetencje;

4) organizację szkoły lub placówki;

5) zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki;

6) (uchylono) zasady rekrutacji uczniów;

7) prawa i obowiązki uczniów, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły."

czy to nie oznacza ,że nie podaje się teraz w statucie zasad rekrutacji?????????????????????

Jacek23-02-2014 20:41:16   [#52]

czy to nie oznacza ,że nie podaje się teraz w statucie zasad rekrutacji?????????????????????

Umieszcza się w sp i gimnazjach na okres przejściowy 2014/2015 i 2015/2016 

ainer1223-02-2014 20:42:40   [#53]

zapomniałam dodać ze jestem z przedszkola- już wiem wszystko - ok

elnik24-02-2014 09:21:53   [#54]

A czy regulamin rekrutacji - jako osobny dokument nie spełni tego wymogu?

bosia24-02-2014 11:28:45   [#55]

a czy regulamin to jest statut?

sp i gimnazjum - zmiany w statucie

przedszkola i ponadgimnazjalne - nic w statutach o rekrutacji

można wprowadzić inny dokument np. regulamin, zasady, procedury rekrutacji


post został zmieniony: 24-02-2014 11:31:08
elnik24-02-2014 12:20:10   [#56]

Bardzo dziękuję.

darfrei17-03-2014 11:46:16   [#57]

Ma pytanie czy będzie można honorować opinie o odroczeniu dziecka 6 letniego z obowiązku szkolnego wydaną przez poradnię niepubliczną  

Benigna17-03-2014 13:30:09   [#58]

tak

Benigna17-03-2014 13:48:46   [#59]

u nas rekrutacja ruszy dopiero w kwietniu

opracowujemy zasady rekrutacji i mamy problem z określeniem, jak powinna postąpić komisja rekrutacyjna w przypadku, uzsykania przez kandydatów (w drugim etapie postępowania) takiej samej liczby punktów (a tych kandydatów jest więcej niż wolnych miejsc)

rozważane są dwie opcje: 

  1. o zakwalifikowaniu decyduje głosowanie członków komisji rekrutacyjnej  (jego szczegółowy tryb określi wtedy regulamin pracy komisji) - sugruje op
  2. losowanie - podoba się bardziej dyrektorom

nasze dylematy wiążą się z koniecznością opisywania tego szczegółowego trybu, w razie odwołania rodzica, trzebaby uzasadniać, dlaczego głosowali tak a nie nie inaczej, dlaczego ostatecznie - gdy liczba głosów rozłoży się po równo - przewodniczący wskazał tego a nie innego kandydata)

losowanie jest krótsze, sprawiedliwsze (?) - czy gdzieś przyjęte?

jak to funkcjonuje tam, gdzie rekrutacja jest już w toku? 

Marla17-03-2014 19:10:04   [#60]

u nas decyduje data wpływu zgłoszenia

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ]