Forum OSKKO - wątek

TEMAT: świadectwa 2013
strony: [ 1 ][ 2 ]
mika24-06-2013 12:49:50   [#51]

Proszę podpowiedzcie w sprawie #44

basias24-06-2013 14:28:14   [#52]

Uporządkujcie, bo znowu mam wątpliwości

szkoła podstawowa, świadectwa - nowe tylko w klasie IV????

cz też nowe w klasach I - III????

Jacek24-06-2013 14:30:14   [#53]

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=51228&pst=5#pst5

fordek24-06-2013 17:33:56   [#54]

pomóżcie czy jak uczeń nie chodzi na religię to na świadectwie stawiamy kreskę....bo na koniec roku to już jeden mętlik

 

 

 

 

 

 

 

rzewa24-06-2013 17:34:57   [#55]

tak, kreskę

qwerty24-06-2013 19:48:11   [#56]

Czy wydając kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu to oprócz potwierdzenia zgodności z oryginałem umieszczacie napis "kopia"?

KaPi24-06-2013 19:55:14   [#57]

Umieszczamy napis "za zgodność z oryginałem", do tego data, pieczątka szkoły, podpis i pieczątka dyrektora i tak należy zrobić na obydwu stronach świadectwa i na zaświadczeniu

qwerty24-06-2013 19:59:34   [#58]

Pytam bo słyszałem, że oprócz tego musi być adnotacja na druku, że to kopia. Oczywiście pierwszy raz słyszę, więc wolę się upewnić.

dyrlo24-06-2013 20:15:56   [#59]

Przecież to jest ksero, nikt chyba nie uwierzy, że ksero jest oryginałem.

No chyba, że kserujecie dzieciakom na kolorowym ksero.

KaPi24-06-2013 20:20:03   [#60]

ale piszemy "za zgodność z oryginałem", a nie, że to jest oryginał

a kiedy będzie kopia? - jak przepiszemy lub wydrukujemy świadectwo i napiszemy "kopia"?

jak ma być prawidłowo?


post został zmieniony: 24-06-2013 20:21:40
małgosia1124-06-2013 20:23:12   [#61]

Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację " Stwierdzam zgodność z oryginałem", datę, pieczęć urzędową szkoły oraz podpis i pieczęć dyrektora szkoły lub upoważnionej przez niego osoby (§ 23 ust.3 rozporządzenia)

KaPi24-06-2013 20:30:29   [#62]

Alleluja!

noe1924-06-2013 20:36:08   [#63]

tutaj chodzi o napis używany w rekrutacji elektronicznej np. fragment z decyzji śląskiego kuratora oświaty 

"8. W systemie rekrutacji elektronicznej kandydat posługuje się kopią świadectwa ukończenia gimnazjum i kopią zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego opatrzonymi napisem „Kopia nr 1”. Na życzenie ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) dyrektor gimnazjum zobowiązany jest wydać pozostałe kopie obu ww. dokumentów opatrzone odpowiednio napisem Kopia nr 2i Kopia nr 3, które mogą być wykorzystane jedynie w rekrutacji poza systemem elektronicznym. "

graraz24-06-2013 21:40:53   [#64]

Uczennica trenująca boks poza szkołą zajęła III miejsce na szczeblu ogólnopolskim. Czy może mieć wpisane to na świadectwie chociaż nie jest to "podmiot działający na terenie szkoły"?

    

Ewav24-06-2013 21:48:34   [#65]

Ja napisałabym. Osiągnięcia sportowe nie zawsze dzieją się pod patronatem szkoły, ale bez naszego wsparcia nic by z tego nie było.

kulka25-06-2013 12:45:07   [#66]

W innym wątku, kilka miesięcy temu, gdy się zaplątałam, utwierdziliście mnie, że w klasie 4 i 5 nie ma już INFORMATYKI I TECHNIKI,  a zajęcia komputerowe i techniczne.

Teraz, w tym wątku piszecie (Rzewa i inni), że w klasie 5 obowiązuje wzór świadectwa MEN-I/3/2 . Wybierając tą opcję mam TYLKO INFORMATYKĘ I TECHNIKĘ,  nie ma zajęć komputerowych i zajęć technicznych. Gdzie jest błąd?? Proszę o pomoc!!

Jkai wzór świadectwa jest u Was w klasie 5??


post został zmieniony: 25-06-2013 12:45:43
izael25-06-2013 12:51:05   [#67]

w obecnych klasach 5 i 6 stara podstawa programowa, a więc informatyka i technika

obecna 4 i klasy po niej idące już takich nazw na świadectwach mieć nie będą, bo "idą" nową podstawą programową, czyli dla nich wpis zajęcia komputerowe i zajęcia techniczne

dorotacho25-06-2013 12:56:07   [#68]

Czy mogę prosić o potwierdzenie, że poprawnie zrozumiałam?

Gimnazjum

język obcy rozszerzony na świdectwie III.1

język obcy podstawowy III.O

Liceum

język obcy rozszerzony na świdectwie IV.1r

język obcy podstawowy IV.1p

kulka25-06-2013 13:04:21   [#69]

Izael! DZIĘKI!!

dorotacho25-06-2013 13:05:38   [#70]

Czy mogę prosić o potwierdzenie, że poprawnie zrozumiałam?

Gimnazjum

język obcy rozszerzony na świdectwie III.1

język obcy podstawowy III.O

Liceum

język obcy rozszerzony na świdectwie IV.1r

język obcy podstawowy IV.1p

izael25-06-2013 13:05:52   [#71]

a proszę bardzo:)

noe1925-06-2013 17:44:50   [#73]

tak, w gimnazjum kontynuacja po SP III.1, nowy drugi język III.0

ewa25-06-2013 19:26:12   [#75]

tak

zał. 1 do rozp.

12. Na świadectwach szkolnych promocyjnych, świadectwach ukończenia szkoły oraz arkuszach ocen uczniów klas, w których dla przedmiotu język obcy nowożytny stosuje się podstawę programową kształcenia ogólnego określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, w części przeznaczonej na wpisanie ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, obok nazwy języka obcego nowożytnego umieszcza się adnotację o poziomie nauczania tego języka:

1) w gimnazjum:
a) "III.0" - w przypadku uczniów rozpoczynających naukę danego języka obcego nowożytnego,
b) "III.1" - oznaczającą poziom zbliżony do poziomu A2 w skali globalnej biegłości językowej według "Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment - Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie - w przypadku uczniów kontynuujących naukę danego języka obcego nowożytnego nauczanego w szkole podstawowej;
2) w szkole ponadgimnazjalnej:
a) "IV.0" - w przypadku uczniów rozpoczynających naukę danego języka obcego nowożytnego,
b) "IV.1p." - oznaczającą poziom zbliżony do poziomu B1 w skali globalnej biegłości językowej, o której mowa w pkt 1 lit. b - w przypadku uczniów kontynuujących naukę danego języka obcego nowożytnego prowadzoną w zakresie podstawowym,
c) "IV.1r." - oznaczającą poziom zbliżony do poziomu B2 w skali globalnej biegłości językowej, o której mowa w pkt 1 lit. b - w przypadku uczniów kontynuujących naukę danego języka obcego nowożytnego prowadzoną w zakresie rozszerzonym,
d) "IV.2" - oznaczającą poziom zbliżony do poziomu C1 w skali globalnej biegłości językowej, o której mowa w pkt 1 lit. b - w przypadku uczniów oddziałów dwujęzycznych.

post został zmieniony: 25-06-2013 19:28:19
zosiaz125-06-2013 23:19:04   [#76]

Czy jak jest trzeci język jako przedmiot dodatkowy w gim i LO, to tez zapisuje sie symbol, np IV.0?

rzewa26-06-2013 01:47:33   [#77]

tak, o ile rozpoczynają naukę tego języka w LO

a jeśli nie, to będzie IV.1p


post został zmieniony: 26-06-2013 01:48:36
zosiaz126-06-2013 09:27:37   [#78]

Czy j. hiszpański może byc wpisany na świadectwie jako przedmiot uzupełniający w LO?

(to jest 3 język??)

Ala26-06-2013 10:40:24   [#79]

może być jeśli został wprowadzony do szkolnego planu nauczania

jeśli z godzin z ramówki to jest to przedmiot uzupełniający

jeśli nie to dodatkowy

 


post został zmieniony: 26-06-2013 10:45:05
noe1926-06-2013 11:29:49   [#80]

Ręce opadają, dzwoni do mnie koleżanka z innej szkoły i pyta się czy .... collujemy (nie wiem jak to poprawnie zapisać ;) świadectwa, bo u nich trzeba. Jej dyrektorka (nowa na stanowisku) zadzwoniła do delegatury z tym pytaniem i kazano jej collować świadectwa

i co wy na to?

rzewa26-06-2013 12:43:28   [#81]

jak kazała to kolują i będzie coooll

:-))

szkoda zdrowa by o taką rzecz się bić...

rot26-06-2013 12:44:07   [#82]

Uczeń kl.III gimnazjum, w naszej szkole od tego roku. Na świadectwie kl.II z poprzedniego gimnazjum miał historię sztuki i filozofię - ocenione. W naszej szkole takich przedmiotów nie ma. Czy:

1. wpisujemy ( przepisujemy ) te przedmioty na świadectwie ukończenia szkoły? ( jako przedmioty dodatkowe? )

2. liczymy je do sredniej?

 

z góry dziękuję

noe1926-06-2013 13:26:10   [#83]

moim zdaniem te oceny lądują na świadectwie, ponieważ są na pewno w arkuszu ocen, który przywędrował z tamtej szkoły

rzewa26-06-2013 13:46:19   [#84]

a moim zdaniem ich się nie wpisuje, bo w arkuszu ocen szkoły, do której uczeń się przeniósł tych zajęć nie ma, a ten arkusz stanowi podstawę do wystawienia świadectwa


post został zmieniony: 26-06-2013 13:47:42
AnJa26-06-2013 17:40:54   [#85]

ad#78- język hiszpański moze być przedmiotem dodatkowym- nie uzupełniającym

ramówka wymienia 4 przedmioty uzupełniające i daje mozłiwośc wprowadzenia innego- dla którego nie ustalono podstawy programowej

język hiszpański jest w podstawie


post został zmieniony: 26-06-2013 17:41:12
terdab26-06-2013 20:24:51   [#86]

Czy przybijacie pieczątkę podłużną szkoły na świadectwie z "przodu" w lewym górnym rogu, czy tylko pieczęć okrągłą i dyrektora ? Bo są różne szkoły

rzewa26-06-2013 20:28:09   [#87]

na świadectwach i innych drukach szkolnych umieszcza się jedynie pieczęcie wskazane w miejscach oznaczonych -> na świadectwie nie ma oznaczonego miejsca przeznaczonego na pieczęć adresową szkoły

terdab26-06-2013 20:36:25   [#88]

Dzieki, tak też robię, ale spotkałam się z "nową - starą" modą i jeszcze z collowaniem świadectw w sąsiednich szkołach, więc się u Was upewniam. Pozdrawiam

olekjurek05-05-2014 11:20:05   [#89]

Szkoła podstawowa- w których klasach nowe druki (z "a")?, bardzo proszę o pomoc, dziękuję

JurekW03-06-2014 18:52:52   [#90]

Ile lat uczeń musi uczyć się języka obcego w SP aby w gimnazjum uznać mu kontynuację i wpisać III.1

AnJa03-06-2014 19:55:15   [#91]

Najprościej: mieć ocenę z tego języka na świadectwie  ukończenia szkoły.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ]