Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Trwały zarząd - korzyści i niewygody
strony: [ 1 ]
stoner01-02-2013 08:53:32   [#01]

W moim OP RIO zaleciło przekazanie budynków szkół w trwały zarząd.

Proszę o opinie jakie są ewentualne plusy i minusy trwałego zarządu?

AnJa01-02-2013 09:30:55   [#02]

Poniewaz miałem taki zawsze - (tzn. w ostatnich 2 szkołach) - nie widze wad - ani z punktu widzenia szkoły ani OP. W praktyce nic wielkiego taki trwały zarząd nie oznacza.

Warunek jest 1- obie strony muszą być świadome, że trwały zarzad oznacza rezygnację z ręcznego sterowania i odpowiedzialności dyrka za powierzone mienie - co może być trudne dla obu stron.

Aha- nie wiem jak to działa w sytuacji obsługi finansowej i administracyjnej w gminie.

 

DYREK02-02-2013 11:44:19   [#03]

nasz wątek:

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=33620

Trwały zarząd jest formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną

przekazuje się w trwały zarząd szkole (nie dyrektorowi)

np.

budynki o wartości ....... przekazane w trwały zarząd Szkole Podstawowej w........

działka pod budynkiem Szkoły Podstawowej o pow. 2,97 ha przekazana w trwały zarząd Szkole Podstawowej w .....  

 

po ustanowieniu trwałego zarządu udziela się pełnomocnictwa (lub nie) dyrektorowi szkoły 

pełnomocnictwo wójta może być do:

wykonywania czynności zwykłego zarządu

lub

wykonywania uprawnień wynikających z ustanowienia trwałego zarządu dla szkoły

lub inne

ustanowienie trwałego zarządu dla szkoły i pełnomocnictwo dla dyrektora, to różne sprawy

 

może się przyda:

http://www.edukacja.warszawa.pl/index.php?wiad=730

http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/gmina-nie-ma-obowiazku-oddania-nieruchomosci
-w-trwaly-zarzad-wlasnej-jednostce-organizacyjnej

 

bogna02-02-2013 14:02:21   [#04]

Trwały zarząd jest formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną

W trwały zarząd przekazuje się nieruchomość, a więc nie oddzielnie budynek  i działkę pod budynkiem

tylko nieruchomość gruntową zabudowaną (lub niezabudowaną, jeśli na nieruchomości przekazywanej nie ma budynku/budowli)

Trwały zarząd jest ustanawiany na rzecz jednostki organizacyjnej,

dyrektor szkoły na mocy art. 36 UoSO kieruje szkołą,

więc - moim zdaniem - pełnomocnictwo do wykonywania uprawnień wynikających z trwałego zarządu nie musi być udzielone (uprawnienia dyrektora wynikają z zapisów ustawowych)

a już na pewno wójt nie może ograniczać charakteru trwałego zarządu do czynności zwykłego zarządu (kto miałby w takiej sytuacji uprawnienia do wykonywania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu a wynikających z zarządu trwałego?)

DYREK02-02-2013 15:31:02   [#05]

Na temat przekazywania działek są dwie "szkoły".  Według wyjasnień MF działka może zostać w gminie, niektóre RIO stoją na stanowisku że działka razem z budynkiem.

Zgadzam się z Twoim zdaniem odnośnie pełnomocnictwa, tu mój błąd:-)

może się przyda:

http://www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/dyrektor-sam-decyduje-jak-bedzie-wygladal-remont-w-szkole

http://www.eksperciwoswiacie.pl/dla-administracji/art,2,zarzadzanie-nieruchomoscia-oswiatowa.html#.UQ0d9O9y2dk

bogna03-02-2013 22:41:49   [#06]

Dyrku, te "dwie szkoły" (interpretacje) dotyczyły chyba raczej sposobu ujęcia gruntu w księgach rachunkowych - jst lub szkoły,

a nie ewentualnego rozdzielenia gruntu i budynków przy oddawaniu nieruchomości w trwały zarząd;

takie rozdzielenie jest niemożliwe - wynika to wprost z ustawy o gospodarce nieruchomościami:

art. 4.1) Ilekroć w ustawie jest mowa o nieruchomości gruntowej - należy przez to rozumieć grunt wraz z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności

art. 43. 5 ... nieruchomości stanowiące przedmiot własności lub przedmiot użytkowania wieczystego jednostki samorządu terytorialnego oddaje się w trwały zarząd odpowiedniej samorządowej jednostce organizacyjnej

W trwały zarząd jst nie można więc oddać samego budynku; jst musi być właścicielem nieruchomości - zarówno gruntu jak i budynków/budowli; nie może więc zachodzić sytuacja, że budynki stanowią odrębną własność - nieruchomość budynkową.

-----

w temacie ewidencji księgowej - może się przyda:

http://www.ekspertbeck.pl/ewidencja-ksiegowa-gruntow-oddanych-w-trwaly-zarzad-w-jednostce-budzetowej/

 

Power404-02-2013 13:58:49   [#07]

różnice są- w sposobach załatwiania różnych formalności

Dan6714-09-2020 06:08:30   [#08]

Jeżeli mam ustanowiony trwały zarząd to czy mam prawo zgłoszenia decyzji postawienia blaszaka gospodarczego 3mx3m, czy też muszę o zgodę występować do Zarządu starostwa  /nasz OP/

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]