Forum OSKKO - wątek

TEMAT: wzory wypowiedzeń
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
rzewa18-05-2012 10:35:36   [#51]

uważam, że poprzez przywołanie odprawy wynikającej z ustawy o zwolnieniach grupowych w art 20 KN, KN wyklucza stosowanie tej ustawy do zwolnień n-li w innych oprzypadkach

gdyby tak nie było, nie było by potrzeby wpisywania w art 20 KN prawa do tej odprawy, bo prawo to w tym wypadku równiez wynikałoby z ustawy o zwolnieniach grupowych

KN zobowiązuje dyrektora do zatrudnienia n-la na czas nieokreślony bez względu na cokolwiek, ale w konsekwencji pozbawia tego n-la tej odprawy, w sytuacji gdy n-l nie jest pełnozatrudniony - taka swoista spawiedliwość ;-)

rzewa18-05-2012 12:27:14   [#53]

innymi słowy, jak jest zawlniany na podstawie art 20 KN to ma prawo do 2 odpraw - tej z art 20 KN i tej wynikającej z ustawy o zwolnieniach grupowych

tak?

rzewa18-05-2012 13:08:01   [#55]

to niech idzie do sądu -> zobaczymy jakie będzie rozstrzygnięcie

jeśli teraz zapłacisz odprawę, to jak uzasadnisz ten wydatek przed OP?

a jak sąd stwierdzi, że się odprawa należy, to ją wypłacisz i OP nie będzie miał pretensji do Ciebie

Bas21-05-2012 09:26:50   [#56]

Mam problem z podstawami prawnymi dla nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania. Ratuję mu etat przez: godziny z jego przedmiotu, świetlicę i uzupełnianie w innej szkole. Razem pensum łączone - etat. Co ma podpisać (bo się zgodził): porozumienie zmieniające (ale to nie umowa lecz mianowanie) czy wypowiedzenie zmieniające, czy jeszcze coś innego?

rzewa21-05-2012 10:19:56   [#57]

zgodę na przydział godzin, które mu dajesz w swojej szkole, a OP musi dać mu sierowanie na uzupełnianie do innej szkoły - to skierowanie OP wystawia w 4 egzemparzach: 1 dla n-la, 1 dla Ciebie (wpinasz do akt osobowych n-la), 1 dla dyrka szkoły, w której będzie n-l uzupełniał i 1 dla siebie

dyrkowi szkoły, w której będzie n-l uzupełniał etat przekazujesz ksero jego dokumentów potwierdzających kwalifikacje oraz ksero zaświadczenia lekarskiego

tyle

Bas21-05-2012 11:35:37   [#59]

rzewo, dzięki. Tak też robiłam od 3 lat, ale te wątki o rodzajach wypowiedzeń sieją we mnie wątpliwości.

jolko121-05-2012 14:16:21   [#60]

A co  zrobić  jak w szkole  zmniejsza sie liczba godzin  i  jest nauczyciel   , który  ma  wiek  emerytalny ? Czy mogę  w pierwszej kolejność  właśnie  tej osobie  ograniczyć etat? Jeżeli tego nie zrobię , to pracę  straci  młoda  nauczycielka. Niestety Pani  ( takie jej prawo )  najpierw  głośno oswiadczyła ,ze idzie  na  emeryturę , a potem  stwierdziła  ,ze ją  sobie naliczy  ale  zawiesi ;(   Proszę  o poradę dnia :)

dyrlo21-05-2012 14:48:54   [#61]

Ona chce iść na emeryturę, tylko czeka, że Ty jej wręczysz ograniczenie. Ona się na to ograniczenie nie zgodzi więc Ty ją z Art. 20 zwolnisz i wypłacisz jej 6-cio miesięczną odprawę. Potem ona jednak złoży wniosek do ZUS i otrzyma od Ciebie 3-misięczną odprawę emerytalną.

Jest różnica? jest.

Do dzieła i pozdrawiam :-)

rzewa21-05-2012 18:25:31   [#62]

do #58: norma -> raz  napisałam jakie jest moje zdanie i nie będę powtarzać, bo nie widzę sensu

a każdy dyrektor niech decyduje sam (OP też)

patrz post #51 i #55 tego wątku

Agacia21-05-2012 20:12:07   [#63]

Proszę o pomoc w takiej sprawie. Mam 21 godz, które chcę podzielić je na dwóch nauczycieli 11/18 i 10/18. Oboje wyrazili zghodę. OP nakazuje mi przydzielić jednemu z nich a drugiego zwolnić całkowicie. Co zrobić w takiej sytuacji.

rzewa21-05-2012 20:14:02   [#64]

postąpić jak mówi OP, bo tylko takie rozwiązanie jest zgodne z przepisami, o ile obaj są zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy i choć jeden z nich przez mianowanie

ewa21-05-2012 20:14:14   [#65]

posłuchać OP - ma rację

Agacia21-05-2012 20:38:40   [#66]

Nawet w sytuacji, gdy  jest pewność pojawienia się dodatkowych godzin co najmniej 1/2 etatu  przed rozpoczęciem roku szkolnego?

rzewa21-05-2012 21:30:50   [#67]

jak jest już pewność taka to powinien zostać zmieniony arkusz i zamiast  do zwolnienia trzeba wybrać kogoś do ograniczenia etatu

Agacia21-05-2012 21:37:10   [#68]

Tak ale w tym momencie jeszcze tych godzin nie ma więc proponuję ograniczenie obojgu a gdy tylko godz. się pojawią (pewność mam 100%) jedno z nich otrzyma godz. do pełnego etatu a drugie będxzie miało ograniczenie do 10/18. Czy to jest właściwe?

rzewa21-05-2012 21:47:41   [#69]

jak masz pewność to powinny być w arkuszu - arkusz nie jest na teraz tylko jest planem na przyszły rok szkolny, więc...

Agacia21-05-2012 21:50:10   [#70]

Dzięki 

DYREK18-06-2012 10:27:58   [#71]

Wyrok z dnia 16 lutego 1995 r.
I PRN 120/94

Nauczyciel, z którym na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r., Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 3, poz. 19 ze zm.) rozwiązano stosunek pracy
za wypowiedzeniem, nie ma prawa do odprawy określonej w art. 20 ust. 2 tejże
ustawy. 

http://prawo.money.pl/orzecznictwo/sad- najwyzszy/wyrok;sn;izba;pracy;ubezpieczen;spolecznych; i;spraw;publicznych,ia,i,prn,120,94,576,orzeczenie.html


post został zmieniony: 18-06-2012 10:29:22
dota15025-02-2013 11:59:02   [#72]

Proszę o pomoc w sprawie:

Dla nauczycielki dyplomowanej w przyszłym roku będę miała tylko 6 godzin, czy muszę dać w maju wypowiedzenie, czy może istnieje jakaś możliwość porozumienia.Nauczycielce  zależy na tych 6 godzinach, nie pracuje w innej szkole. Jeśli dam wypowiedzenie, a za tym odprawę to OP pewnie nie zgodzi się na ponowne jej przyjęcie, tylko nakaże dać godziny innemu nauczycielowi ,który ma kwalifikacje, a takowy w szkole jest. 

Tak w siatce wyszło, że nie mogę nic jej dołożyć,bo ma kwalifikacje tylko do jednego przedmiotu....

DYREK25-02-2013 21:33:32   [#73]

czy jest to stosunek pracy na podstawie mianowania ?

dota15026-02-2013 11:32:06   [#74]

Tak, na podstawie mianowania.

izael26-02-2013 11:49:23   [#75]

to może stan nieczynny będzie korzystniejszy i nauczyciel o to zawnioskuje?

w takiej sytuacji nie widzę możliwości, by wypowiedzenia nie dać

a jest jakaś szansa na godziny od 1 września - tak by było powyżej 1/2 etatu?

wtedy można cofnąć wypowiedzenie za zgodą zainteresowanego

dota15026-02-2013 12:10:16   [#76]

Jeśli będzie dobry nabór to pół etatu się nazbiera.Ale teraz pracuje nad wersją  minimum ,która może okazać się prawdopodobna. Wszystko wyjaśni się w lipcu po naborze do szkół. Jeśli można wtedy cofnąć wypowiedzenie za zgodą zainteresowanego, to jest to dla mnie wyjście.Dziękuję.

DYREK26-02-2013 16:46:59   [#77]

raczej nie ma możliwości cofnać wypowiedzenia - nie masz możliwości zatrudnienia w pełnym wymiarze

czyli

nauczyciel otrzymuje wypowiedzenie (w nim informacja o stanie nieczynnym lub ograniczeniem zatrudnienia do 1/2 etatu - jeżeli będzie taka możliwość)

jeżeli będzie można zastosować (maj) ograniczenie zatrudnienia to po problemie

jeżeli nie ma możliwości ograniczenia to nauczyciel wybiera stan nieczynny i może być dodatkowo zatrudniony na 6 godzin na czas określony - do końca stanu nieczynnego, a po jego zakończeniu na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze 6/18

cynamonowa12-05-2014 17:36:34   [#78]

Czy wzór pisma w sprawie ograniczenia etatu n-la z art 22 KN, który podała Rzewa w # 9 obowiązuje nadal? ( chodzi mi o pp)

jozefcm12-05-2014 20:15:04   [#79]

Proszę o pomoc w sprawie:

Dla nauczycielki mianowanej w przyszłym roku będę miał tylko 5 godzin, czy muszę dać w maju wypowiedzenie, czy może istnieje jakaś możliwość porozumienia. Oczywiście zatrudniona na podstawie mianowania. Z wiadomych przyczyn nie moge jej dać ograniczenia.

Mam jeszcze dla niej 1/2 etatu świetlicy. 

Może dać jej wypowiedzenie i dopiero przyjąć na dwie umowy na różnych stanowiskach, ale z wypowiedzeniem będzie się wiązać odprawa.

Czy może zgoda na przeniesienie na stanowisko nauczyciela realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla dwóch stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze?

 

izael12-05-2014 21:17:24   [#80]

a dlaczego nie dasz jej propozycji ograniczenia zatrudnienia do 13/26+5/18 - za jej zgoda na to ograniczenie z jednoczesną zgoda na zmianę stanowiska pracy?

jeśli nie przyjmie, to wypowiedzenie dopiero

wszystkie ruchy oczywiście w maju

renia213-05-2014 10:42:11   [#81]

Ze względu na zmniejszenie liczby oddziałów spada mi wicedyrektor. Bardzo proszę podeślijcie wzory pism do zz i do nauczyciela - sprawa jest oczywista ale mam kłopot z napisaniem pism.

olaszyma16-05-2014 08:09:55   [#82]

Ile czasu mają zz na odpowiedz w sprawie zwolnienia z Art 20 ? O co własciwie ich pytamy?  O to czy pracownik ma "ochronę" związkową, czy tez  o zasadność decyzji o zwolnieniu ?

rzewa16-05-2014 09:10:47   [#83]

zależy co wiemy - jeśli wiemy, że ten związek broni tego n-la, którego zamierzamy zwolnić to pytamy ich o zdanie na ten konkretny temat (w sprawie tego konkretnego n-la) i maja 7 dni na odpowiedź jeśli zwolnienie jest na podstawie art 20 KN i 5 fni jeśli zwolnienie jest z art 27 KN

jeśli nie wiemy czy dany n-l jest broniony przez konkretny związek, to powinniśmy zapytać wszystkie związki działające w szkole czy bronią tych nauczycieli, których zwolnienie rozważamy (wszystkich, którzy w tej sytuacji potencjalnie do zwolnienia są przewidziani); koniecznie wraz z podaniem nazwisk n-li należy napisać z jakiego powodu się ich o to pytamy - art 30 ust 21 ustawy o zz-tach

Jacek16-05-2014 09:26:45   [#84]

czyli tak:

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz art. 30 ust 21 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 167) zwracam się uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o korzystaniu przez niżej wymienionych nauczycieli Gimnazjum/ Szkoły w ……………… z prawa reprezentowania i obrony przez .................................

Marek xxx

Wojciech xxx

Marek xxx

Łukasz xxx

rzewa16-05-2014 10:37:41   [#85]

i koniecznie dopisać, że pytamy się w związku z koniecznością zwolnienia jednego (dwóch lub więcej) n-li z powodu zmian organizacyjnych/planu nauczania powodujących zmniejszenie liczby godzin dydaktycznych z predmiotu/przedmiotów, do prowadzenia którego n-le wymienieni mają kwalifikacje, w szkole w roku szkolnym 2014/2015 w stosunku do roku 2013/2014

Robcio16-05-2014 11:15:26   [#86]

Mam na piśmie odpowiedz z PIP, że jeżeli nauczyciel kontraktowy zwalniany jest z "przyczyn dot. pracodawcy" należy wypłacić odprawę z ustawy o zwolnieniach grupowych, pod warunkiem oczywiście, że zatrudnionych jest con.20 pracowników

mstola16-05-2014 11:34:37   [#87]

Zatem jeżeli kontraktowego zwalniamy to płacimy odprawę z KP, jeśli nie mam zatrudnionych 20 poracowników, to nie wypłacam odprawy?

rzewa16-05-2014 12:09:08   [#88]

Robcio i masz to jako decyzję PIP czy tylko odpowiedź na pytanie?

Pamiętaj, że jak wypłacisz odprawę będziesz musiał przekonać ponad wszelką wątpliwość i OP i ew. RIO, że miałes rację i musiałeś to zrobić

Robcio16-05-2014 12:54:29   [#89]

Podstawa prawna podana jest z ustawie zwolnieniach grupowych. Odpowiedzi PIP nie są przecież podstawą prawną, (po kontrolach są tylko wystąpienia) tak jak żadna odpowiedz na pytanie nawet radcy prawnego. Zawsze to jakaś "podstawa". Mieliśmy przypadek, że nie wypłaciliśmy "13" przyszedł PIP na kontrolę, sprawdzali całą korespondencję i porady prawne, poparł się do naszego stanowiska co nie znaczy, że  RIO czy sąd miało by taką samą. Za rok, koleżanka w identycznym przypadku musiała wypłacić "13"-decyzja sądu.Tak jak zawsze-w jasnym prawie oświatowym-interpretacji może być 100

Robcio16-05-2014 12:55:43   [#90]

P.S. Jeżeli nie wypłacisz będziesz musiała przekonać sąd że miałaś rację i ewent. Zapłacić ODSETKI. 

rzewa16-05-2014 13:24:51   [#91]

ale KN wyłącza stosowanie ustawy o zwolnieniach grupowych w stosunku do nauczycieli

gdyby tak nie było nauczycielowi zwalnianemu z art 20 KN przysługiwały by dwie odprawy

MaNiak11-05-2015 12:08:42   [#92]

Proszę o podpowiedź, jak sformułować uzasadnienie w piśmie o rozwiązanie umowy o pracę. Przypadek jest następujący:

  • zatrudniałam nauczyciela dyplomowanego w niepełnym wymiarze do nauczania przedmiotów, do których inni nauczyciele w szkole nie posiadali kwalifikacji (wdżr) lub nie byli w stanie "wziąć" wszystkich godzin przedmiotu (matematyka) - mała szkoła podstawowa,
  • w innej szkole zatrudniony jest poprzez mianowanie,
  • został zatrudniony na czas nieokreślony od 1.09.2009 rok,
  • uczył matematyki i wdżr - w każdym roku w innym wymiarze, w 2014/2015 tylko w wymiarze 1/18 (wdżr).,
  • obecnie jeden z nauczycieli zatrudnionych poprzez mianowanie uzyskał kwalifikacje do wdżr, a inny n-l też zatrudniony poprzez mianowanie "weźmie" całą matematykę.

Chcę skorzystać z wzoru pisma #38, wciąż jednak myślę, jak sformułować uzasadnienie. Pomóżcie!

rzewa11-05-2015 12:22:30   [#93]

a Ci n-le, o których wspominasz będą mieli godziny ponadwymiarowe?

jeśli nie to wpisz, że z powodu braku godzin i już

natomiast jeśli tak, to też tak samo zrób, ale jeśli n-lowi będzie się chciało iść do sądu, to może wygrać tę 1/18

zatem zdecydowanie najlepiej by było rozwiązać stosunek pracy za porozumieniem stron - art 23 ust 4 pkt 1 KN w związku z art 27 ust 3 KN


post został zmieniony: 11-05-2015 12:24:24
MaNiak11-05-2015 12:43:28   [#94]

Wspomniani n-le będą mieć godz. ponadwymiarowe. Nie napisałam, że OP zaleca, aby dawać godz. ponadwym. n-lom (wcześniej było odwrotnie), aby nie płacić JDU. Zalecają też rozwiązywać umowy z n-lami niepełnozatrudnionymi, pracującymi w szkołach podlegających innym OP. Oczywiście na piśmie niczego nie mam.

A czy rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron skutkuje jakąś odprawą?

rzewa11-05-2015 12:49:35   [#95]

nie, w żadnym razie

MaNiak11-05-2015 12:53:33   [#96]

Serdecznie dziękuję, rzewo!

Jacek12-05-2015 09:41:10   [#98]

wypowiedzenie z art. 27 skoro niepełny etat i żadnej odprawy

Jacek12-05-2015 11:34:55   [#100]

a jest w art. 27 napisane coś o odprawie?

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]