Forum OSKKO - wątek

TEMAT: konkurs na dyrektora
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
izael29-02-2016 09:24:31   [#101]

:))))))))))))))))))))

Bona Fide29-02-2016 11:09:29   [#102]

Nie został rozstrzygnięty” w znaczeniu, że został zatwierdzony, ale nie wyłoniono żadnego kandydata.

Czyli nie zaistniały przesłanki określone § 8 ust. 2 rozporządzenia MEN  z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 60, poz. 373 z późn. zm.) nakazujące przeprowadzenie kolejnego konkursu.

Czy też obligatoryjnie konkurs, czy powierzenie stanowiska swojemu kanydatowi?

AnJa29-02-2016 11:11:51   [#103]

2

AnJa29-02-2016 11:12:44   [#104]

acz nieco razi mnie użycie terminu "swojemu"

Bona Fide29-02-2016 11:23:49   [#105]

Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu przez siebie kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej.

To nie to samo, co swojemu?

AnJa29-02-2016 11:48:05   [#106]

nie to samo

swój to jest szwagier albo członek tego samego komitetu wyborczego

a ustalony przez siebie to swój, którego nie udało się przepchać przez komisję ale na szczęście miało się  tyle szabel by nie przepchnięto żadnego

 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]