Forum OSKKO - wątek

TEMAT: czy od 1 września można robić nabór do Uzupełniającego Liceum
strony: [ 1 ][ 2 ]
bosia04-01-2012 20:33:32   [#51]

tak z tego wynika

absolwenci z 2012 moga do TU, jeśli będzie w tym kierunku, ale to również 3 lata tak jak LO dla dorosłych-w tej sytuacji wybrałabym LO

pytan jest dużo, pojawiają się w trakcie konferencji, mysle, że wkrótce będą oficjalne stanowiska w tej sprawie 

nie chce obstawać, że to jest najlepsze, więc raczej trochę poczekajmy

uważam też, ze zawsze decyduje dyrektor w sprawach niejednoznacznych

jesli uzna, że słuchacz wyrówna różnice programowe....

z tym, że w LO dla dorosłych od 1 września będzie inna podstawa programowa, a obecne zsz mają inną

pkarlin06-01-2012 23:58:30   [#52]

Tak jak fredi:

Absolwenci ZSZ kończący naukę w czerwcu 2012, 2013, 2014 do pierwszej klasy LO ?

oraz

starszych roczników, przecież też mogą uzupełniać swoje wykształcenie...


Tak jak bosia czekam a oficjalne stanowiska, choć jak długo jeszcze.

My musimy ju planować. Rozpoczęliśmy już nowy budżet. Jeżeli nie utworzę klasy 1 LO dla dorosłych to będę musiał zwalniać nauczycieli, do tego trzeba się przygotować. ;-(

fredi09-01-2012 21:01:04   [#53]

3. Dokumentację zlikwidowanej szkoły publicznej przekazuje się organowi prowadzącemu szkołę, z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji.

4. Dokumentację zlikwidowanej szkoły lub placówki publicznej prowadzonej przez osobę prawną lub fizyczną przekazuje się właściwemu organowi jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 58 ust. 3.

5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do placówek publicznych, z wyjątkiem warunku o likwidacji z końcem roku szkolnego.

6. Przepisy ust. 1-5 i art. 58 stosuje się odpowiednio w przypadku przekształcenia szkoły lub placówki.


3 letnie liceum dla dorosłych po zsz przekształcono w 2 letnie ULO (po ZSZ) dla dorosłych , teraz przekształcimy w LO dla dorosłych.

wszystko w zespole szkół działającym w tym samym budynku od 1965 roku.

Jak myślicie gdzie absolwenci zgłoszą się np. po duplikat świadectwa ?

AnJa09-01-2012 21:17:31   [#54]

u nas obowiązywała interpretacja, ze przekształcenie to nie likwidacja

i akta szkół przekształcanych miałem u siebie do momentu likwidacji szkoły (tak stało się z zawodówka, która się ok ok.60 roku kilkakrotnie przekształcala zmieniając nazwę aż w 2003 znikneła - i dopiero wówczas dokumentację miałem przekazać

fredi09-01-2012 21:30:49   [#55]
6. Przepisy ust. 1-5 i art. 58 stosuje się odpowiednio w przypadku przekształcenia szkoły lub placówki.
AnJa09-01-2012 21:34:40   [#56]

dlatego napisałem - że interpretacja

z tym, że logiczna- bo w przypadku, o którym piszesz to już kilka razy byś te papióry odsyłał

fredi10-01-2012 19:32:52   [#57]
Czy teraz 2 szkoły (ULO+TU) można przekształcić w LO ?
pkarlin23-01-2012 23:45:07   [#58]

Czy jest już jakaś wykładnia w dyskutowanej sprawie?

Mój OP zamierza utworzyć (nie przekształcić) LO dla dorosłych, by umożliwić nabór dotychczasowym absolwentom ZSZ  a pozostawić  ULO do wygaszenia. Czy takie rozwiązanie jest poprawne?  Do utworzonego LO mówią, że trzeba przyjąć absolwentów ze starą podstawą do I klasy (nikt przecież do szkoły trzyletniej nie przyjdzie)

sanna24-01-2012 13:57:02   [#59]

a ja mam informacje ustne dwie:

- z MEN - dyrektor decyduje do której klasy przyjąć,

- z KO podobnie, z tym, że skłaniają się, ze do drugiej  (ponieważ do tej pory mogli  się uczyć w czterosemestralnej, więc i obecnie powinny im wystarczyć 4 semestry)

fakt, kto przyjdzie i wytrwa 6 semestrów....

potrzebna jest szybka oficjalna i na pismie wykładnia!

pkarlin27-01-2012 00:11:37   [#60]
czekamy więc na wykładnię ...
DYREK27-01-2012 08:40:58   [#61]
czy ktoś występował z pytaniem do MEN ?
pkarlin05-02-2012 23:02:42   [#62]
też mnie to ciekawi???
pkarlin12-02-2012 21:38:45   [#63]
podnoszę wątek, wciąż nie mam rozwiązanej sprawy LO dla dorosłych...
rzewa12-02-2012 23:30:44   [#64]

cóż... pewnie trzeba będzie robić jak się uważa...

ja będę przyjmować absolwentów zsz na III semestr lo, bo jak dla mnie zapis ustawy na to mi pozwala... :-)

fredi14-02-2012 19:32:39   [#65]
?
haniabor13-01-2013 19:08:32   [#66]

Po skończeniu nauki w LO dla dorosłych wydajemy świadectwo. Ci po nowej podstawie programowej, przyjęci do klasy drugiej, nie mają już np chemii, biologii, fizyki, bo zrealizowali je w ZSZ. Nie ma też więc wpisu na świadectwie (chyba?). Dorośli po gimnazjum, przychodzący do klasy pierwszej, przechodzą wszystko- mają oceny na świadectwie. Będziemy więc dwojako wypełniać świadectwa? Jednym mniej, drugim więcej przedmiotów?

rzewa13-01-2013 23:04:21   [#67]

wszystkim jednakowo

a ci co przyszli od razu do drugiej klasy (na III semestr po zsz) powinni zdać egzaminy klasyfikacyjne wyrównujące róznice - patrz rozp. w sprawie przyjmowania uczniów do szkół

bosia13-01-2013 23:33:49   [#68]

Rzewa,

haniabor pytała o uczniów, którzy obecnie zaczęli w zsz nową podstawę i przyjdą do klasy II lo dla dorosłych

im się nic nie wyrównuje, bo uoso gwarantuje kontynuację nauki, a tamte przedmioty mieli w zsz

trzeba poczekać na rozporządzenie

to dopiero sytuacja, która będzie miała miejsce za prawie 5 lat

haniabor13-01-2013 23:44:34   [#69]

Zanim stworzyłam sensowną wypowiedź, bosia mnie wyręczyła. Dziękuję.

Zawsze będą absolwenci zawodówki, przyjmowani do klasy II i zawsze będą osoby po gimnazjum, zaczynające od początku. Będą mieć inne przedmioty- ciekawe, czy i świadectwa.


post został zmieniony: 13-01-2013 23:59:18
rzewa14-01-2013 00:47:35   [#70]

będą mieli również takie same świadectwa

po prostu wpisze im się ocenę uzyskaną w zsz -> jest to ocena z zakresu podstawowego (zgodnie z obecną podstawą programową), a z przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym (tak jak i teraz) będą zdawali egzamin klasyfikacyjny o ile w LO dla dorosłych, do którego przyjdą będzie realizowany w zakresie rozszerzonym jakiś przedmiot od klasy I (np. j. polski czy obcy) - zgodnie z obecnie obowiązującym rozp.

tak jak to ma miejsce i obecnie przy zmianie liceum, która pociąga za sobą zmianę przedmiotu/ów realizowanego/ych w zakresie rozszerzonym

bosia14-01-2013 01:07:25   [#71]

przy wyrównywaniu różnic programowych nie ma egzaminu klasyfikacyjnego

oprócz języka uczonego poza szkołą

oprócz tego, jesli ustawa gwarantuje kontynuację nauki od kl. II lo, to nie powinno być przedmiotów rozszerzonych realizowanych w kl. I w LO dla dorosłych, to mi się ciągle kłóci z interpretacją - równolegle realizowane, ale to jest interpretacja

jak będą wyglądały świadectwa, to zobaczymy jak będzie nowelizacja rozporządzenia

rzewa14-01-2013 01:18:11   [#72]

zgodnie z zapisami rozporządzenia o przyjmowaniu uczniów egzamin klasyfikacyjny musi być przeprowadzany w razie różnic wynikających ze zmiany typu szkoły -> czyli nie ma takiego egzaminu gdy uczeń przenosi się z jednego technikum do innego technikum czy z liceum do liceum, ale muszą być przeprowadzane egzaminy klasyfikacyjne w razie przechodzenia z technikum do liceum czy z liceum do technikum itp.

nie ma powodu by lo dla dorosłych wydawało inne świadectwa dla części swoich uczniów (słuchaczy) - gdyby tak było przeczyło by to transparentności systemu - nie po to likwidowano LU by teraz zachować je w takiej karkołomnej odmianie


post został zmieniony: 14-01-2013 01:18:25
bosia14-01-2013 08:49:00   [#73]

to nie jest zmiana typu szkoły, to jest kontynuowanie nauki....

nie twierdze, że tak nie będzie, tylko że to jest nowe i poczekamy, co będzie w związku z tym w rozporzadzeniu

 


post został zmieniony: 14-01-2013 08:50:52
AnJa14-01-2013 09:16:59   [#74]

na pewno problem jest - trzeba o nim pamiętać

haniabor10-09-2015 21:03:05   [#75]

Pewnie mi umknęła jakaś oficjalna wykładnia, bo dalej mam wątpliwości. Na świadectwach ukończenia liceum dla dorosłych będziemy wpisywać oceny z przedmiotów z wcześniejszego etapu edukacyjnego? Czy przy zakładaniu arkuszy słuchaczy przyjętych do klas drugich powinnam do nich wpisać oceny ze świadectw z zawodówki? Inaczej po skończeniu szkoły słuchacze odbiorą dokumenty i nie będzie śladu, skąd wzięły mi się oceny wpisane na świadectwie ukończenia liceum. Czy też może powinnam do nowych arkuszy w liceum dołączyć odpisy arkuszy z zawodówki?

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ]