Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Konsultacja OSKKO, ocenianie, klasyfik. promowanie, sprawdziany
strony: [ 1 ]
Marek Pleśniar27-07-2011 18:27:31   [#01]

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

http://oskko.edu.pl/oskko/sposoby_oceniania/

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

Zapraszamy do konsultacji:

Treść rozporządzenia

Uzasadnienie

Nowelizacja rozporządzenia ma na celu wprowadzenie zmiany w § 35 ust. 6, polegającej
na konieczności wskazania przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego
uczniów, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na podbudowie
wymagań dla II etapu edukacyjnego i są obowiązani przystąpić dodatkowo do części trzeciej
tego egzaminu na poziomie rozszerzonym. Informacja ta będzie dołączona do listy uczniów
przystępujących do egzaminu gimnazjalnego.

Leszek27-07-2011 19:21:14   [#02]

tekst jednolity rozporządzenia z naniesionym projektem zmian

w wymianie plików - prawo

pozdrawiam

Marek Pleśniar27-07-2011 19:42:48   [#03]

ujednolicone rozporządzenie o ocenianiu z projektem zmian z 13 lipca 2011 r. - dotyczy tylko zmiany § 35 ust. 6 - egzamin gimnazjalny z języka obcego
Pobierz: Rozp. MEN -ocenianie-z_proj_zm-13-07-11.zip* (96 KB)

ciekawe czy działa tak?

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]