Forum OSKKO - wątek

TEMAT: zwolnienie nauczyciela kontraktowego
strony: [ 1 ][ 2 ]
joljol19-10-2016 20:32:52   [#51]

placówka nieferyjna - nauczyciel kontraktowy, niepełny wymiar, zatrudniony na czas okreslony. 

Upewnijcie mnie: zwolnienie w każdym czasie z jednomiesiecznym okresem wypowiedzenia,

bez uzasadnienia może być/czy trzeba uzasadniać

DYREK20-10-2016 11:06:18   [#52]

jak długo jest zatrudniony ? -> od tego zależy okres wypowiedzenia

z jakiego powodu jest to umowa na czas określony ? -> jeżeli nie są to przyczyny określone w przepisach KN to sąd może potraktować ją jako umowę na czas nieokreślony 

wg. mnie lepiej uzasadnić wypowiedzenie nawet jeśli przepisy wprost tego nie wymagają


post został zmieniony: 20-10-2016 11:07:18
joljol20-10-2016 11:15:10   [#53]

od 1 września

dostałam zgodę na prowadzenie dodatkowych zajęć, trochę eksperyment

DYREK20-10-2016 11:20:05   [#54]

2 tygodnie w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy -> art. 36 § 1 Kodeksu pracy


post został zmieniony: 20-10-2016 11:22:14
joljol20-10-2016 11:25:19   [#55]

ale umowa była zawarta na rok szkolny - dwa tygodnie czy miesiąc?

liczymy tylko okres tego zatrudnienia, które trwa czy okres na jaki była zawarta umowa?

rzewa20-10-2016 15:27:58   [#56]

dla długości okresu wypowiedzenia w przypadku umowy na czas określony ma znaczenie tylko okres przepracowany u danego pracodawcy

czyli jak na razie okres ten wynosi 2 tygodnie

jeśli n-l popracuje do końca lutego, (dokładnie co najmniej do 13.02.17) to okres wypowiedzenia będzie wynosił 1 miesiąc

bosia20-10-2016 16:49:18   [#57]

W przypadku umów na czas określony nie podlegają one wypowiedzeniu - rozwiązują się po upływie terminu na jaki zostały zawarte, chyba że w umowie na czas dłuższy niż 6 miesięcy została zawarta informacja o terminie wypowiedzenia

KP.

Art. 33. Przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

rzewa20-10-2016 17:23:26   [#58]

bosiu niestety cytujesz nieaktualny zapis k.p.

obecnie w k.p. są następujące zapisy:

Art. 33. (uchylony).

Art. 36. § 1. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:
1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

taki zapis w k.p. obowiązuje od 22.02.2016 a okres przejściowy wynosił pół roku i upłynął 23.08.2016


post został zmieniony: 20-10-2016 17:25:26
bosia20-10-2016 17:46:09   [#59]

ok, masz rację, nie w to zerknęłam

jest przecież

USTAWA z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ]