Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Uczeń nieklasyfikowny
strony: [ 1 ][ 2 ]
dyrlo21-01-2010 13:53:09   [#51]

Diter - to znowu ja, te 50% to w całym roku szkolnym liczysz. Czyli jak w I okresie ma tylko 20% obecności a w II np. 60% to Ty mu obliczasz za cały rok szkolny a nie za II półrocze.

Tak mnie wizytator kiedyś ustawił. Znaczy w drugą stronę było w I okresie sobie chodził a w II "olał" nas totalnie ale musiał być klasyfikowany bo w całym roku szkolnym nie było ponad 50% nieobecności.

Diter Kalla21-01-2010 15:25:09   [#52]
wiem, wszystko wiem, ale się nie zgadzam, aby było jak jest.... i to będzie jeden z tematów konferencji podsumowującej pracę szkoły w I semestrze.....
dota c21-01-2010 15:31:13   [#53]
Będziecie postulować zmiany w prawie oświatowym ? ;))
AsiaJ21-01-2010 23:51:55   [#54]

Oooo;-)

Mariolka04-02-2010 20:56:18   [#55]
A co z uczniem, który nie został dopuszczony do egzaminów klasyfikacyjnych, ponieważ miał nieobecności nieusprawiedliwione (ponad 50%) z 4 przedmiotów. Jak to skutkuje na koniec roku, bo teraz np zaczął chodzic do szkoły, uzyskuje pozytywne oceny. Czy na koniec roku mozna mu wystawic pozytywne oceny, bez klasyfikacji śródrocznej?
bosia04-02-2010 21:19:40   [#56]

klasyfikacja sródroczna była - był nieklasyfikowany

nie ma egzaminów w tej klasyfikacji

co z klasyfikowaniem końcowym? zależy od waszych ustaleń

u nas uczeń zalicza na zasadach okreslonych u nauczyciela danego przedmiotu (pso)

darfrei08-03-2010 13:59:20   [#57]

Proszę o wyjaśnienie co z uczniem ktory został dopuszczony do egzaminu klasyfikacyjnego ale na egzamin nie zgłosił się (jest nieklasyfikowany).

Drugie pytanie czy uczeń kończący szkołę (klasa VI lub III gimnazjum) może zdawać egzamin klasyfikacyjny

AnJa08-03-2010 14:02:21   [#58]

1.nic

2.tak

darfrei08-03-2010 14:16:11   [#59]

Dzięki

1. nic - rozumiem nieklasyfikowany

2. tak  - ale kończyć szkołę będzie np w sierpniu  

AnJa08-03-2010 14:18:00   [#60]
2. a dlaczego? nie pamiętam zapisu, stąd pytam- bo wydaje mi się, że klasyfikacyjny można zrobić zaraz po radzie klasyfikacyjnej
mario09-03-2010 17:20:15   [#61]

§ 17. 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

To jest właśnie najważniejszy fragment tego paragrafu i dyrlo bardzo dobrze to wyjaśnił. Natomiast klasyfikacja semestralna jest informacją dla ucznia, rodzica i nauczyciela, który teraz ma obowiązek zająć się uczniem jeszcze bardziej. Mam nadzieję, że organ prowadzący został poinformowany o uchylaniu się ucznia od obowiązku szkolnego, które dotyczy 50% zajęć w każdym miesiącu i że nauczyciel (nauczyciele) mają pełną dokumentację  podejmowanych działań wychowawczych w stosunku do ucznia i pedagogizujacych w stosumku do rodziców. Wiem jak to wszystko brzmi, ale takie są niestety obowiązki nauczyciela (UoSO, U-KN, rozporządzenie w sprawie oceniania i klasyfikowania itd.)

A na temat egzaminu klasyfikacyjnego za semestr wypowiadałem się (jak i wielu innych)w wątku  klasyfikacja śródroczna-uczeń nieklasyfikowany autor wątku kazdun wątek z 7 grudnia 2009 Może warto tam zerknąć oraz w odsyłacz podany przez malgale do tekstu Janusza Szklarczyka. Myslę, że ujęta tam dyskusja jak i ten tekst naświetlają dość wyraźnie całą sprawę, choć wiem, że zapis jest, jaki jest.            Pozdrawiam wszystkich

alis10-01-2011 13:06:55   [#62]

Podepnę się pod wątek. Proszę Was o poradę w następującej kwestii w imieniu koleżanki: moja koleżanka przyjęła w bieżącym roku szkolnym (około miesiąca temu) uczennicę do klasy VI.

Obowiązek szkolny w klasie IV i V realizowała  w  szkole w sąsiedniej gminie, od września  przeniosła się z rodzicami do innego miasta i tam przez kilka miesięcy uczyła się w klasie VI, teraz rodzice znowu wrócili ale dziewczynka jest już uczennicą szkoły w naszej gminie, mam nadzieję, że nie zawikłałam za bardzo całej sytuacji;)  Problem polega na tym, ze dana uczennica jak wskazuje dokumentacja miała plastykę w klasie IV i V, natomiast w szkole u koleżanki jest plastyka teraz w klasie VI i pytanie brzmi co zrobić z tą uczennicą na I półrocze klasy VI?

sońka10-01-2011 16:43:00   [#63]
wyrównać braki edukacyjne w ramach np. godzin karcianych
Power410-01-2011 19:32:33   [#64]

Zrozumiałam, że ma nadmiar a nie niedobór zajęć z plastyki:-)  Nie ma czego wyrównywać zatem:-)

alis: jeśli to przypadek o jakim mowa w wątku zaraz obok to przeczytaj:-)

Jeśli źle zrozumiałam pytanie to  odpowiedź jest post wyżej:-)

alis10-01-2011 21:54:51   [#65]
Tak Power4, to identyczny przypadek i dobrze mnie zrozumiałaś, dziękuję:)
wiolako213-01-2011 12:41:37   [#66]
Wielce zawiłe (dla mnie) jest rozporządzenie o ocenianiu, proszę o wyprostowanie mnie, jeśli źle interpretuję. Przypadek1: uczeń nie realizuje obowiązku szkolnego w 100%. Oczywiście cała procedura włącznie z zapewne sprawiedliwym, ale wielce nierychliwym sądem uruchomiona. Wpisujemy z góry na dół nieklasyfikowany. Czy na koniec roku (przy założeniu, że sytuacja nie ulegnie zmianie) na świadectwie też wpisujemy "nieklasyfikowany"? Uczeń nie przystępuje do egzaminu i to, jak rozumiem skutkuje nieudzieleniem promocji bądź nieukończeniem szkoły. Przypadek 2: uczeń bywa w szkole, z kilku przedmiotów nie ma podstaw do wystawienia oceny w tym z przedmiotu, który kończy się  w semestrze. Wpisujemy mu z tego przedmiotu "nieklasyfikowany". Kiedy powinien przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego? Po feriach? A jeśli nie przystąpi do egzaminu to na świadectwie wpisujemy "nieklasyfikowany". Po tym uczeń możne przystąpić do egzaminu poprawkowego (czyli traktujemy jak ocenę niedostateczną). Nie przystępuje do egzaminu nie kończy szkoły. Proszę o potwierdzenie....:(
Kropka13-01-2011 12:56:36   [#67]

1. tak, na świadectwie wpis "nieklasyfikowany"

2. termin egzaminu klasyfikacyjnego ustalasz zgodnie z zapisem w Twoim statucie (w porozumieniu z rodzicami); jeżeli nie zdążycie przed feriami, bo np. zebranie klasyfikacyjne 14. 01 a ferie od 17.01 egzamin może odbyć się po feriach; co do egzaminu poprawkowego - organizujesz go tylko wtedy, kiedy uczeń przystąpi do egzaminu klasyfikacyjnego i otrzyma ocenę ndst.

wiolako213-01-2011 13:14:09   [#68]
Dzięki Kropka, ale jeżeli nie przystąpi do egzaminu klasyfikacyjnego to nieklasyfikowanie z jednego przedmiotu powoduje o braku promocji?
AnJa13-01-2011 13:23:10   [#69]

przypadek 1 oczywisty

przypadek 2- mniej. Uczeń jest nieklasyfikowany rocznie jeśli w ciągu roku opuścił ponad 50% zajęc i nie podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej.

Fakt klasyfikowania lub nie w wyniku klasyfikacji śródrocznej nie ma na to zadnego wpływu. Dalej - jak napisano- jedno nieklasyfikowanie oznacza brak promocji.

Aby uczeń mógł przystąpić do egzaminu poprawkowego z przedmiotu musi być wcześniej z niego klasyfikowany. 

wiolako213-01-2011 13:30:02   [#70]
Dzięki Wam coraz jaśniej w mojej głowie - wielkie dzięki. Szperając jeszcze po forum znalazłam stary post, w którym forumowicze doszli do wspólnych wniosków, ze uczeń nieklasyfikowany nie otrzymuje świadectwa.Co prawda wątek nieco stary, ale chyba w tym kontekście aktualny http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=9612
annamaria13-01-2011 14:00:45   [#71]
przypatruję się tej dyskusji z mieszanymi uczuciami, bowiem obserwuję szkołę prywatną zaoczną w okolicy i z jednej strony cieszy mnie szczegółowość i pryncypialność Wasza /nasza/ z drugiej strony przestrasza bo uczniowie np. ode mnie tam odpływają. Tam nie ma problemu-czy uczeń opuścił 49% czy 59%. Chodzi nie chodzi , pracuje w Niemczech, zjawia się 2 razy i jest ok. To jest zadanie nauczyciela prostować papiery:((((((((
AnJa13-01-2011 14:02:18   [#72]

od tego roku prostowanie może zaboleć - w postaci zwrotu dotacji od jst

annamaria13-01-2011 14:04:43   [#73]
myślę, że wątpię AnJa:)))))))
bosia13-01-2011 14:20:11   [#74]

tez watpie, obserwuję u nas to samo co Tere,

 własnie mi się drastycznie po klasyfikacji zmniejszy ilość słuchaczy w zaocznych

w szkołach niepublicznych nie, nikt sie tym nie przejmuje

w papierach się będzie zgadzało-bez generalizowania, myslę o konkretnych szkołach

AnJa13-01-2011 14:43:30   [#75]

no, jesli OP lubi płacic- to jego wola

ja tam nikomu kasy nie żałuję;-)

AsiaJ13-01-2011 14:52:40   [#76]

...Uczeń jest nieklasyfikowany rocznie jeśli w ciągu roku opuścił ponad 50% zajęc  i nie podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej.

 a mnie zastanowiło to co w #69 napisał Andrzej,

no to sobie sprawdziłam w rozp. o ocenianiu i tam stoi tak:

§ 17. 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

Wynika stąd, że jedynie nieobecności są podstawą do nieklasyfikowania, a nie inne powody, jeżeli nawet określa je statut, np. minimalna ilość ocen...?

AnJa13-01-2011 15:02:23   [#77]

owszem- te warunki są w stosunku podrzędności

i oczywiściew warunek sine gua non to nieobecności

jeśłi uczęń był obecny na 50% zajec to nawet jeśłi nauczycielowi nie udało się "upolowac" go choćby na 1 ocenę- musi byc klasyfikowany

bosia13-01-2011 15:04:05   [#78]

tak, do ewentualnego nieklasyfikowania -nieobecności

minimalna ilość ocen to sprawa nauczyciela

zosiaz113-01-2011 21:19:44   [#79]

tzn, że jeżeli uczeń ma 55% nieobecności i jedna ocenę, to może być klasyfikowany?

AnJa13-01-2011 21:23:31   [#80]

nawet jesli nie ma żadnej oceny bieżącej

"brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej" jest kategorią uznaniową

 

zosiaz113-01-2011 21:25:07   [#81]
no, nie, aż taaak? a masz jakąś interpretację ??? którą mogę sie posłużyć na radzie???
AnJa13-01-2011 21:37:56   [#82]

mam

swoją:-)

ma dokladnie taką samą wartośc jak każda inna;-)

zosiaz113-01-2011 21:57:46   [#83]

no tak, powiem wprost, że skoro AnJa tak twierdzi, nie ma żadnej dyskusji

a tak, serio, serio???

bosia13-01-2011 22:10:28   [#84]
słowo "może być nieklasyfikowany" nie oznacza, ze musi być nieklasyfikowany
Mada14-06-2016 08:36:49   [#85]

Proszę o Waszą pomoc, jak i co należy zrobić

uczeń klasy I gimnazjum (powtarzajacy klasę) przyszedł do nas w marcu 2016. Miał większość ocen ndst za I półrocze i dwa nieklasyfikowania.

obecnie skończyło się: 9 nieklasyfikowany i 2 oceny ndst

Jak to teraz zrobić?

Jacek14-06-2016 08:39:59   [#86]

ale co zrobić? 24 czerwca wydać świadectwo o niepromowaniu.

i może wcześniej przyjrzeć się dlaczego jest nieklasyfikowany

Mada14-06-2016 09:07:46   [#87]

Pytam, bo  pedagog rodzicom przekazał informację o egzaminach klasyfikacyjnych z 9 przedmiotów..

nieklasyfikowany, bo nie chodził i brak podstaw do klasyfikacji -ja widziałam ucznia raz:(

 

 

Jacek14-06-2016 09:10:15   [#88]

no to tu rp może zdecydować o przystąpieniu do klasyfikacyjnych mimo, że nieobecności były nieusprawiedliwione. Pedagog się pospieszył.

rzewa14-06-2016 09:15:40   [#89]

ale sensu te klasyfikacyjne egzaminy większego nie mają... o ile to nieobecności nieusprawiedliwione

i nasuwa się pytanie: co szkoła (a w szczególności pedagog) zrobiła by uczeń chodził na zajęcia?

Mada14-06-2016 11:34:39   [#90]

w tym wypadku zrobiono wiele chociaż uczeń był dopiero co przeniesiony do nas (obwód)

przypominało to trochę polowanie na ucznia i rodziców,

kontakty z poprzednia szkołą,

rodzicami, którzy deklarują swoją bezradność

zgłaszano problem do stosownych instytucji (info. dyr)

Trudno mi wyliczać poczynania innych.

Jak tylko pojawiał się w szkole odmawiał jakiegokolwiek zaliczania. Na moich zajęciach ma 82% nieobecności a na drugim przedmiocie 100%. Rozmawiałam z nim  w obecności pedagoga, wychowawcy i  też osobiście.Chłopak ewidentnie potrzebuje fachowej pomocy ..na moje pytania odpowiada zawsze tak samo: "muszę się wyspać"

Mam wątpliwości co dla chłopaka będzie dobrym rozwiązaniem

 

 

 

Jacek14-06-2016 11:48:58   [#91]

no cóż... jak sobie pościelił (razem z rodzicami) tak się wyśpi. Na razie powtarzanie klasy i czekanie co instytucje np. sąd rodzinny powiedzą

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ]