Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Jaką umowę o pracę otrzymuje dyrektor po konkursie...
strony: [ 1 ]
gosiaes225-09-2009 07:17:32   [#01]
Zostałam dyrektorem w wyniku postępowania konkursowego. Otrzymałam umowę na czas określony, czyli na pięć lat, czyli na okres powierzenia mi obowiązków dyrektora. Czy nie powinna to być umowa na czas nieokreślony z powierzeniem obowiązków na lata 2009 - 2014  ???
rzewa25-09-2009 08:09:46   [#02]

Jesteś dyrektorem-nauczycielem czy nie?

i kto podpisał z Tobą tę umowę?


post został zmieniony: 25-09-2009 08:10:14
Daniel120825-09-2009 12:33:00   [#03]
Powinni najpierw zatrudnic Cie w tej szkole, choć dzień wcześniej jako nauczyciela. Dopiero powierzenie stanowiska.
DYREK25-09-2009 12:35:27   [#04]
zobacz: http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=24194&pst=9#pst9
hanabi25-09-2009 12:42:19   [#05]
chyba, że gosiaes2 nie jest nauczycielem
gosiaes225-09-2009 15:17:56   [#06]

Może przybliżę moją sytuację. Pracowałam w szkole ponadgimnazjalnej, jako bibliotekarz i nauczyciel przedmiotów zawodowych.  Moja placówka, którą prowadziło starostwo powiatowe została zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2009r. 1 lipca przystąpiłam do konkursu na dyrektora w szkole podstawowej (OP gmina), w której mogę być bibliotekarzem, ale........jest tam tylko 10 godzin tej biblioteki, więc nie mam jakby etatu, jako zwykły nauczyciel. Obecnie mam 8 godzin biblioteki jako nauczyciel bibliotekarz i obowiązki dyrektora.

31 sierpnia dostałam świadectwo pracy ze swojej poprzedniej placówki i od 1 września dostałam powierzenie obowiązków dyrektora na 5 lat i umowę na czas określony. Dodam, że nie posiadam kwalifikacji do nauczania żadnego przedmiotu w szkole podstawowej (dlatego jeszcze przed konkursem zadałam na tym forum pytanie czy mogę przystapić do konkursu na dyrektora posiadając tylko kwalifikacje nauczyciela bibliotekarza do wszystkich typów szkół).

Mój OP kontaktował się z KO i  oni uznali, że umowa jest prawidłowa...

rzewa25-09-2009 15:25:08   [#07]

Czyli jesteś nauczycielem, zatem zatrudnić Cię powinien dyrektor szkoły, do której wygrałaś konkurs -> a właściwie powinnaś być do tej szkoły przeniesiona z art 18 :-)

ciekawe kto podpisał się na tej umowie, o której wspominasz i jak jest określone Twoje miejsce zatrudnienia - jeśli został zawarty z Tobą nowy stosunek pracy (nie skorzystano z możliwości przeniesienia), to powinien to być stosunek na podstawie mianowania (KN), a Twoja poprzednia szkoła powinna wypłacić Ci odprawę z art 20 KN

 wobec tego wszystko wskazuje na to, że nie jest to w porządku (a KO nic nie ma do spraw zatrudnienia)

gosiaes225-09-2009 15:46:50   [#08]

Odprawę dostałam, jako nauczyciel likwidowanej placówki.  Nikt wcześniej nie pomyślał, żeby mnie zatrudniono w tej szkole, w której wygrałam konkurs. Jestem nauczycielem dyplomowanym i w mojej poprzedniej placówce byłam zatrudniona na podstawie mianowania.

Umowa wygląda następująco:

 

Umowa o pracę zawarta w dniu 1 września 2009 miedzy wójtem............a panią..............na czas określony od 1 września 2009 - do 31 sierpnia 2014.

Strony ustalają następujące warunki:

1. rodzaj umówionej pracy - nauczyciel-dyrektor

2. miejsce wykonywania pracy - Szkoła Podstawowa w ...............

3. wymiar czasu - pełny

4. wynagrodzenie - zasadnicze.....+dodatek stażowy+ dodatek funkcyjny......

5. inne warunki zatrudnienia - ......................

Dzien rozpoczęcia pracy - 1 września 2009

 

podpisał wójt gminy................

hanabi25-09-2009 16:17:51   [#09]

rodzaj pracy jest rewelacyjny:)

pewnie jest w tej gminie jakiś radca prawny, porozmawiaj, a w ostateczności pewnie trzeba będzie pójść do sądu

 a  poprzedni dyrektor nie chciał czy nie mógł  Cię zatrudnić?

 


post został zmieniony: 25-09-2009 16:19:35
gosiaes225-09-2009 16:38:52   [#10]

OP nawet chyba nie brał pod uwagę takiej możliwości, żeby mnie zatrudnić wcześniej. Wszyscy chyba wyszli z założenia, że skoro moją poprzednią szkołę zlikwidowali, a ja jestem jakby bez pracy od nowego roku szkolnego, to zatrudnią mnie od 1 września i jakby wszystko ładnie się "zgra".

Czy zatem moja umowa o pracę powinna być na czas nieokreślony??? - tak jak i mnie się wydaje???

 

 

rzewa25-09-2009 16:41:36   [#11]

Twoja umowa jest nieważna, bo zawarta z podmiotem, który nie ma kompetencji jej zawarcia :-)

A Ty zgodnie z prawem pracy (KN) jesteś zatrudniona na podstawie mianowania i... (tak między Bogiem a prawdą) powinnaś sobie ten akt mianowania wystawić ;-)

hanabi25-09-2009 17:10:59   [#12]

w tym wyjątkowym przypadku chyba jednak art. 33 ustawy o samorządzie gminnym będzie dawał wójtowi podstawę do zawarcia umowy o pracę

jednak bezsprzecznie powinna być ona zawarta na czas nieokreslony

gosiaes225-09-2009 17:19:01   [#13]

ale... art. 10 KN mówi:

 

"1. Stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się na podstawie mianowania lub umowy o pracę.

2. Stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się przez mianowanie, jeżeli:
  1)   posiada obywatelstwo polskie,
  2)   posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  3)   korzysta z praw publicznych,
  4)   nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie,
  5)   posiada wymagane kwalifikacje do zajmowania danego stanowiska,
  6)   może być zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć na czas nie określony,
  7)   bezpośrednio przed mianowaniem wykonywał nieprzerwanie, zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami, pracę pedagogiczną w szkole w pełnym wymiarze zajęć co najmniej przez 3 lata i w tym okresie uzyskał dwie oceny co najmniej wyróżniające, na zasadach i w trybie określonym w art. 6a, lub bezpośrednio przed mianowaniem wykonywał nieprzerwanie, zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami, pracę pedagogiczną w szkole w pełnym wymiarze zajęć przez 4 lata pracy i na koniec czwartego roku pracy uzyskał co najmniej ocenę dobrą albo bezpośrednio przed mianowaniem wykonywał nieprzerwanie jako nauczyciel akademicki pracę dydaktyczną w szkole wyższej co najmniej przez 3 lata i uzyskał ocenę pozytywną w tym zakresie"
Chyba według mojego OP nie spełniam wymagań co do punktu 6, ponieważ nie ma dla mnie zajęć w pełnym wymiarze zgodnych z moimi kwalifikacjami, ale.........w umowie jest jasno - wymiar zajęć: pełny......
Chyba poruszyłam pół gminy z tą swoją umową, ale jak im jeszcze powiem, że wójt nie powinien ze mną zawierać umowy, to dopiero zrobią oczy...
hanabi25-09-2009 17:23:47   [#14]

wydanie aktu mianowania samej sobie stoi w sprzeczności z zapisami dotyczącymi bezstronności organu;)

tu chyba jednak wójt musi zawrzec umowe o pracę

-----------------------------------------------

ale zagwozdka;)


post został zmieniony: 25-09-2009 17:30:28
DYREK25-09-2009 17:33:00   [#15]

Chyba według mojego OP nie spełniam wymagań co do punktu 6, ponieważ nie ma dla mnie zajęć w pełnym wymiarze zgodnych z moimi kwalifikacjami,

Obecnie mam 8 godzin biblioteki jako nauczyciel bibliotekarz i obowiązki dyrektora

jesteś zatrudniona w pełnym wymiarze 8/30 + 22/30 zniżka dyrektora = 30/30

czyli stosunek pracy na podstawie mianowania

 

 

hanabi25-09-2009 17:34:12   [#16]
tez uważam, że tą umową organ potwierdził ten czas nieokreslony
DYREK25-09-2009 17:39:13   [#17]

Umowa o pracę zawarta w dniu 1 września 2009 miedzy wójtem Szkołą ............a panią..............

pracodawca to szkoła, a   nie wójt

pytanie:

czy Wójt w tym wypadku może reprezentować pracodawcę (szkołę) ?

gosiaes225-09-2009 17:39:50   [#18]

hmmm - a ja głupia sama podpisałam i dopiero dzisiaj mnie coś "oświeciło"

 

Na dobra sprawę, jak patrzę na tę swoją umowę, to mi bardziej przypomina właśnie akt mianowania, a nie UMOWĘ O PRACĘ!!!!!!!!!!!!!!

Zamiast nagłówka:

AKT MIANOWANIA

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 ze zm.) z dniem ............................... r. nawiązuje się stosunek pracy na podstawie mianowania

 

u mnie jest po prostu napis: Umowa o pracę, wszystko dalej - wypisz wymaluj AKT MIANOWANIA....

petrus25-09-2009 18:57:46   [#19]
Ja mam tylko powierzenie stanowiska. Jestem w podobnej sytuacji, jak autorka wątku. Nie mam umowy o pracę z poprzednim dyrektorem ani przeniesienia. Kończę kadencję i pracę w szkole. Wykonuję obowiązki nauczyciela przedmiotu.
hanabi25-09-2009 18:59:19   [#20]

masz gdzie indziej umowę?

 

petrus25-09-2009 19:04:45   [#21]
Mam tylko zarządzenie, w którym obejmuję stanowisko dyrektora na 5 lat i to jest wszystko. Nie brano pod uwagę zawarcia umowy. 
post został zmieniony: 25-09-2009 19:05:49
hanabi25-09-2009 19:05:44   [#22]
to na jakiej podstawie dostajesz wynagrodzenie?
petrus25-09-2009 19:06:46   [#23]
Na podstawie listy płac i arkusza organizacyjnego szkoły. Wiem, że w tym coś nie gra, ale dla mojego OP jest w porządku.
post został zmieniony: 25-09-2009 19:07:24
hanabi25-09-2009 19:14:59   [#24]

będziesz miał/a dziurę w życiorysie;)

świadectwo pracy też Ci pewnie wydadzą na takich wariackich papierach;)

ale w Twoim interesie leży dochodzenie wydanie tej umowy o pracę, nawet na drodze sądowej

fredi25-09-2009 20:36:37   [#25]

co się martwisz?

za 5 lat to nikt nie wie co będzie.


DYREK25-09-2009 20:57:24   [#26]

polecam wątki:

Zatrudnienie dyrektora

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=15034&pst=22#pst22

 

Kto zatrudnia dyrektora szkoły

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=23660

 

Art. 20 dla dyrektora

http://oskko.edu.pl/forum/thread.php?t=14502#FBK

gosiaes225-09-2009 22:15:38   [#27]

...no to sobie poczytałam, ale tak właściwie nie wiem z jaką argumentacją iść w poniedziałek do urzędu gminy.

Bo nadal nie wiem, czy umowa na czas określony czy nie?

Zastanawia mnie jeszcze jedna kwestia. Ustępująca dyrektorka!!! W arkuszu na 30 kwietnia przyznała sobie 9 godzin, czyli pół etatu. (podejrzewam, że te godziny "zaklepała" sobie po to, aby dopracować sobie do emerytury). Do konkursu nie chciała przystępować, bo twierdziła, że przechodzi na emeryturę - co też uczyniła i od 1 września jest na emeryturze z art. 88. Zatrudniłam ją jednak na te pół etatu, które sobie zaplanowała. Kto jej powinien wystawić świadectwo pracy za ostatni okres zatrudnienia??? Bo chyba ten dokument do wniosku o przyznanie emerytury był potrzebny????

 

Matuchnoooo, jakie to wszystko niejasneeeeee......

DYREK26-09-2009 12:46:45   [#28]
Świadectwo wystawia szkoła, a podpisuje dyrektor ( zdarza się, że: wicedyrektor, wójt lub upoważniony pracownik gminy)
DYREK19-08-2011 11:32:33   [#29]
podniosę dla potrzebującego :-)
aga7419-07-2016 21:23:52   [#30]

A jak wygląda (na dziś) sytuacja zatrudnienia dyrektora w szkole, w której nie był nauczycielem? 

DYREK20-07-2016 09:21:11   [#31]

zobacz wątek: Status dyrektora zmiany


post został zmieniony: 20-07-2016 09:21:33

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]