Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Zapis w arkuszu - kl. VI SP
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]
elizab20-06-2010 15:45:23   [#201]

Ponieważ nie chcę otwierać nowego wątku to zapytam tutaj:

Uczniowie w latach 2009/2010 i 2010/2011 realizują zajęcia z drugiego języka obcego w ramach innowacji. Kiedy w arkuszu wpisać informację o innowacji? Jakie informacje zamieścić? Tytuł innowacji? Nr decyzji KO? Nr uchwały?

W mojej szkole realizowana jest też innowacja z wf - 2 godz. jako ZRAF czy to też wpisać?

elizab21-06-2010 17:14:43   [#202]
Przepraszam, zależy mi na informacji. Dotyczy to uczniów kończących szkołę podstawową.
alis21-06-2010 19:58:46   [#203]

Jeszcze raz zapytam o tę klasę VI, bo się chyba pogubiłam-  w arkuszu ocen wpisujemy wyniki klasyfikacji rocznej, w kolejnej kolumnie wyniki klasyfikacji końcowej, to wiem ale mam wątpliwości, czy w kolumnie przeznaczonej na klasyfikację końcową  przepisujemy wszystko jak leci z klasy szóstej+ rzecz jasna te przedmioty które skończyły się w klasie V?

Wątpliwości mam dotyczące wpisu w nagłówku, a więc rok szkolny wpisać czy wykreskować? klasa-wpisać czy wykreskować skoro to końcowa klasyfikacja? frekwencja, no wlaśnie, przepisać z VI klasy? formułka ukończył szkołę z wyróżnieniem-wpisać 2 raz jak przy klasyfikacji rocznej czy wykreskować?

Przepraszam, jeśli się powtarzam, ale nie znalazłam chyba takiej jednoznacznej odpowiedzi na te moje wątpliwości, no chyba ze coś może przeoczyłam


martek21-06-2010 21:53:33   [#204]
mam podobne wątpliwości jak alis zwłaszcza jeśli chodzi o frekwencję
rzewa21-06-2010 22:24:23   [#205]

rok szkolny wpisać i tu i tu jak również klasę, 

w jednej kolumnie wpisać klasyf. roczna, a w następnej końcowa

frekwencję wpisać tylko w klasyfikacji rocznej, w końcowej wykreskować

uchwałę rp natomiast wpisać tylko w klaryfikacji końcowej a w rocznej wykreskować

hamster6622-06-2010 09:11:56   [#206]
Gdzie można znaleźć podstawę jak wypełniać arkusz klasy VI?  
Bas22-06-2010 09:14:09   [#207]

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

 

z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych , w aneksie
hamster6622-06-2010 09:19:52   [#208]
dzięki znajde
alis22-06-2010 09:44:10   [#209]
Dzięki rzewo za pomoc, pozdrawiam cieplutko
mika22-06-2010 10:35:47   [#210]
Zastanawiam się nad kreskowaniem w miejscu wpisu na uchwałę w klasyfikacji rocznej czy nie lepiej powtórzyć datę uchwały.
LL22-06-2010 19:03:56   [#211]

Ja ma taki przypadek, że uczeń klasy VI w klasyfikacji rocznej ma średnią 4,6 , a w klasyfikacji końcowej średnią 4,8.

wychodzi na to, że pod roczną piszę ukończył szkołę, a pod końcową ukończył szkołę z wyróżnieniem?

elvira22-06-2010 19:32:13   [#212]
z rozporządzenia: uczeń kończy szkołę (z wyróżnieniem, czy bez) wyłącznie w wyniku klasyfikacji końcowej, więc nie ma podstawy by w kolumnie "roczna" pisać o ukończeniu szkoły 
irdyr22-06-2010 22:45:52   [#213]

Mój problem jest następujacy: uczen VI klasy będzie miał 1 poprawkę. Chodzi mi o wypełnianie arkusza, czy:

1. na wyskosci zajec edukacyjnych, z których ma poprawkę wpisuje się niedostateczny czy zostawia się puste miejsce i w sierpniu sie dopisuje?

2.w rubryce o uchwale wpisujemy datę czerwcowej uchwały?

3. zaznaczamy w kolejnej rubryce nie ukonczył szkoły?

Proszę o pomoc, bo im dłużej myśle, tym trudniej znaleźc mi logiczne rozwiazanie. Przepraszam, jeżeli juz o tym była mowa.

Jacek22-06-2010 23:01:24   [#214]

ad1. niedostateczny

ad.2 data czerwcowa

ad.3 czekacie na to jaki będzie wynik poprawki i wtedy wpiszesz formułkę o egzaminie poprawkowym i jego wyniku a w kolejnej kolumnie na klasyfikację końcową wpiszesz ukończył szkołę i datę wypełnienia sierpniową

świadectwo z datą zdania poprawki

Jacek22-06-2010 23:01:35   [#215]

dwa razy się klikło mi


post został zmieniony: 22-06-2010 23:06:41
irdyr22-06-2010 23:02:48   [#216]
Bardzo dziękuję
Krzysztof Pom22-06-2010 23:06:15   [#217]

wyrzuciłem, Jacek był wcześniej :-)


post został zmieniony: 22-06-2010 23:07:16
Adaa22-06-2010 23:11:31   [#218]

no dosyc ciekawe to wszystko 

załózmy, ze uczeń :

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu - nie później niż do końca marca.

No to powiedzcie mi, gdzie taki uczeń uczęszcza do szkoły?

nie ukończył klasy VI, nie moze iśc do gimnazjum


Jacek22-06-2010 23:14:09   [#219]
czeka na ten termin wyznaczony do końca września na poprawkę i jak zdaje dostaje świadectwo i idzie do gimnazjum obwodowego, które musi go przyjąć :-)
post został zmieniony: 22-06-2010 23:15:46
Adaa22-06-2010 23:18:23   [#220]

Jacuś, ale on na ten przykład nie mógł w wyznaczonym terminie - bo był chory do 15 września - i dodatkowy mozna mu wyznaczyć dopiero 16 wrzesnia :-)Adaa22-06-2010 23:18:55   [#221]
żeś poprawił madralo:-)
Jacek22-06-2010 23:22:15   [#222]
się mi miesiąc rypnął, co nie zmienia postaci rzeczy
post został zmieniony: 22-06-2010 23:22:40
Adaa22-06-2010 23:28:13   [#223]

tak naprawdę, gdy sie przeanalizuje rozporzadzenie wynika, ze w klasie programowo najwyzszej nie moze byc poprawek

nie wynika to wprost z zapisu ale z takich zapisów np jak :

9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) i powtarza klasę (semestr), z zastrzeżeniem ust. 10.

10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.


1. Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadgimnazjalną lub dotychczasową szkołę ponadpodstawową:

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej (semestrze programowo najwyższym) oraz roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych (semestrach programowo niższych) w szkole danego typu, z uwzględnieniem § 18 ust. 6, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4;


Jacek22-06-2010 23:32:17   [#224]
hymmm... nie wiem dlaczego tak sądzisz bo nawet gdyby przyjąć Twoje spostrzeżenia to przeczy temu zapis który wyżej wkleiłaś o poprawce do końca września oraz to, że nie ma w roporządzeniu zakazu poprawki w klasie programowo najwyższej.
Adaa22-06-2010 23:36:48   [#225]

ja wykazuje, ze to rozporzadzenie jest letko kulawe i nieczytelne - a byłoby, gdyby wstawic tam kilka słów tylko z zakresu  ukończenia szkoły

i choc moze trudno w to uwierzyć, sa szkoły, które interpretuja to wlasnie w taki sposób - nie ma poptrawek w 6 klasie sp (i 3 gimn)

:-)

dlatego, zapytana własnie o to se poczytalam dokładniej

i moim zdaniem trzebaby to uscislić, w kazdym razie ukonkretyzować:-)

Jacek22-06-2010 23:43:42   [#226]
:-) zapisów o tym, że nie wpisuje się wdżr już nie ma dawno a są tacy co uparcie wpisują podobnie jak z coll-owaniem świadectw bo też niektórych ręka świerzbi by se pobazgrać :-)
ola 1323-06-2010 09:33:33   [#227]
A ja w kwestii zwymiarowania arkusza ocen. Czy te rubryki muszą mieć dokładnie tyle samo milimetrów, co te ministerialne? Czy mogę + 5 mm ?
Mariolka24-06-2010 16:56:00   [#228]
Jaka datę wpisujecie w rubryce"data i podpis osoby wypełniajacej arkusz? Czy może byc 24 czerwca,czy dzien zakończenia roku szkolnego?
rzewa24-06-2010 20:22:15   [#229]
może być dowolny dzień z okresu pomiędzy zebraniem klasyfikacyjnym rp a dniem wystawienia świadectwa włącznie
post został zmieniony: 24-06-2010 20:22:51
rafhak29-06-2010 14:04:12   [#230]

Czy miesiąc w dacie uchwały Rady Pedag.  powienien być zapisany słownie? 

Pozdrawiam:) 

dota c29-06-2010 15:12:16   [#231]
tak
rafhak29-06-2010 15:18:31   [#232]
 A czy jest na to pp czy tylko zdrowy rozsądek:)? Bo rozporządzenie mówi tylko o dacie urodzenia. 
rzewa29-06-2010 16:37:33   [#233]

rozporządzenie nie precyzuje formatu daty więc może być dowolny

miesiąc należy napisać słownie na świadectwie

juasia19-01-2011 14:27:30   [#234]
Zastanawiam się czy  pierwszą stronę w arkuszu ucznia, który już ukończył szkołę - wolne pola trzeba wykreskować, np. inf. o indywidualnym toku lub programie nauki, datę i przyczynę opuszczenia szkoły....?
juasia19-01-2011 19:21:19   [#235]
podnoszę wątek chociaż wiem, że nie ma na niego "sezonu". Bardzo proszę o pomoc
rzewa24-01-2011 09:53:21   [#236]

należy wykreskować wszystko to co już zdarzyć się nie może - czyli nie należy stawiać kreski w wierszu dotyczącym wydania duplikatu świadectwa czy odpisu arkusza ocen -> pozostałe wykreskować

juasia24-01-2011 10:33:31   [#237]
Bardzo dziekuję Rzewo jesteś niezawodna.
juasia24-01-2011 10:38:31   [#238]
Korzystając z okazji, że ktoś zaglada na ten wątek mam jeszcze pytanie czy protokół z egazaminu poprawkowego, arkusz z poprzedniej szkoły nalezy opisać jako załącznik? I co zrobić w  sytuacji kiedy na zakończenie 6 klasy była zapisyawana tylko klasyfikacja końcoworoczna a nie było wpisanej klasyfikacji końcowej, a puste pola w arkuszu już zostały wykreskowane. Niektórzy nauczyciele już nie pracują , czy powinnam dołączyć kolejną strone arkusza i upoważnić jakiegoś nauczyciela do dokonania sprostowania?
juasia26-01-2011 08:46:20   [#239]
podnoszę temat, gdyż czeka mnie ewaluacja i chcę mieć wszystko wyprowadzone na prostą. Proszę pomóżcie
izael26-01-2011 09:03:32   [#240]

arkusze z poprzedniej szkoły, egzaminy poprawkowe... po prostu załączam lub spinam z arkuszem ocen ucznia, bez opisywania

z arkuszami 6 klas chyba zrobiłabym tak jak napisałaś

upoważnienie na piśmie dla nauczyciela, dołączenie strony arkusza i sprostowanie z aktualną datą

juasia26-01-2011 19:04:07   [#241]
bardzo dziękuję
PiotrekM02-06-2011 07:46:28   [#242]
jak wpisujecie wynik sprawdzianu w arkuszu np. 27 pkt., czy 27 na 40 możliwych?
dariuszn702-06-2011 09:47:29   [#243]
U nas tak ilość punktów na ilość możliwych
zemi03-06-2011 09:40:59   [#244]

my tylko ilość punktów


alekchmiel22-08-2011 10:11:55   [#245]
Wybaczcie jeżeli poruszam temat, który pewnie był ale musze to potwierdzić - w arkuszu ocen cześć przyczyna opuszczenia szkoły wypełniamy tylko wtedy, kiedy uczeń zmienia szkołę.
Leszek22-08-2011 13:41:22   [#246]

tak

pozdrawiam

BeataGie16-08-2015 21:43:08   [#247]

Podnoszę wątek [#201] dotyczący innowacji i zapisu w arkuszu ocen. W jaki sposób należy tę informację  zapisać? np. Uczeń w rlatach 2012/2015 realizował innowacyjny program klasy europejskiej, nr DKO..."?

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]