Forum OSKKO - wątek

TEMAT: kryteria zwolnień i wyrok SN
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
aga7404-05-2009 22:08:45   [#01]
Przeczytałam w którymś wątku, zanotowałam. Niestety wątku nie mogę odszukać.
Dotyczyło to kryteriów zwalniania z pracy:
"a znalazłam w necie i przerobiłam tak- zgodnie z hierarchią wyroku SN, który znalazła mi kadrowa:
1.Kwalifikacje formalne:
# kierunkowe studia magisterskie pedagogiczne, czas posiadania pełnych kwalifikacji ( w pierwszej kolejności wypowiedzenie otrzyma osoba o najniższym poziomie kwalifikacji) ;
# staż pracy ogółem, także staż pracy w danej szkole (w pierwszej kolejności wypowiedzenie powinien otrzymać nauczyciel z krótszym stażem pracy)
# kierunkowe studia podyplomowe;
# studia podyplomowe lub inne, dające uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu (zgodne z potrzebami szkoły), z uwzględnieniem stażu pracy - jako nauczyciel drugiego przedmiotu;
# inne formy doskonalenia zawodowego".

Interesuje mnie zapis - zgodnie z hierarchią wyroku SN. Mogę poprosić o ten wyrok? Będę bardzo wdzięczna.
madaszka04-05-2009 22:32:55   [#02]
Może tutaj coś znajdziesz ciekawego...


Z sali sądowej
Zwalniając nauczyciela sprawdź jego staż pracy, kwalifikacje i poziom awansu


Zwalniając nauczyciela sprawdź jego staż pracy, kwalifikacje i poziom awansu

Zwolnienia nauczyciela z wysokimi kwalifikacjami, najwyższym stopniem awansu i doświadczeniem zawodowym nie wytłumaczysz zmianą planu nauczania! Jeżeli masz inny wybór, a zwalniasz najlepszego nauczyciela na pewno przegrasz w sądzie!


Stan faktyczny

Bogusława G. była zatrudniona w Domu Kultury, jako nauczyciel na podstawie mianowania od 1 września 1989 r. W dniu 4 marca 2004 r. uzyskała stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego i od 1 kwietnia 2004 r. pracowała w wymiarze pełnego etatu. W organizacji roku szkolnego 2004/2005 przewidziano 198 godzin nauczycielskich realizowanych przez 12 nauczycieli, w tym przez 2 w niepełnym wymiarze zatrudnienia. Na skutek ograniczenia środków finansowych w budżecie Domu Kultury w roku 2005, od dnia 1 maja 2005 r. ograniczono liczbę godzin do 163, a liczbę zatrudnionych osób do 11, przy czym 6 zatrudnionych w niepełnym wymiarze.

Brak zgody na zmniejszenie etatu = rozwiązanie stosunku pracy

W dniu 16 lutego 2005 dyrektor Domu Kultury zaproponował pani Bogusławie zmniejszenie wymiaru zatrudnienia do 9/18 etatu i proporcjonalne zmniejszenia wynagrodzenia. Poinformował ją jednocześnie, że jeżeli nie wyrazi no to zgody to jej stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu. Nauczycielka nie odpowiedziała na tę propozycję dyrektora, dlatego 22 marca 2005 r. rozwiązano z nią stosunek pracy za 3-miesięcznym wypowiedzeniem. Jako przyczynę wypowiedzenia wskazano zmiany organizacyjne powodujące zmniejszenie liczby grup zajęciowych uniemożliwiające dalsze zatrudnienie jej na zajmowanym stanowisku w pełnym wymiarze zajęć. Bezpośrednio przez wypowiedzeniem umowy o pracę nauczycielka ta prowadziła klub czasu wolnego i rekreacji, sztukę dekoracji oraz rekreację ruchową fitness i nowoczesne formy taneczne. Zajęcia dotychczas przez nią prowadzone w ramach klubu czasu wolnego są nadal prowadzone przez innego nauczyciela w ramach grupy imprezy masowe, zaś zajęcia taneczne, które do tej pory prowadziła miały być prowadzone przez innego pracownika, który ukończył pedagogikę kulturalno-socjalną oraz studia podyplomowe w zakresie tańca ludowego, prowadzenie zajęć ze sztuki dekoracji miał zaś przejąć plastyk.

Rozstrzygnięcie Sądu

Sąd Najwyższy uchylił niekorzystny dla pani Bogusławy wyrok Sądu drugiej instancji i przekazał mu sprawę przekazuje do ponownego rozpoznania. Sąd uznał, że zajęcia prowadzone przez tę nauczycielkę w Domu Kultury zostały zlikwidowane jedynie formalnie. Na skutek reorganizacji takie same rodzajowo zajęcia były prowadzone nadal, tyle, że w ramach innych grup. Chociaż pani Bogusława była jedynym nauczycielem dyplomowanym w swojej placówce, legitymowała się jednym z najdłuższych staży pracy (16 lat) i była często nagradzana a także posiadała kwalifikacje do prowadzenia tych zajęć, to ona, jako jedyna została wytypowana do zwolnienia, zajęcia zostały zaś przydzielone innym nauczycielom (kontraktowym i stażystom).

Ostrożnie z powoływaniem się na „zmianę planu nauczania" przy zwalnianiu nauczyciela

W sprawie nie zaistniała według Sądu przesłanka zmian planu nauczania uniemożliwiająca dalsze zatrudnianie pani Bogusławy w pełnym wymiarze zajęć. Poza tym, błędnie wytypowano nauczyciela do zwolnienia. Sama likwidacja zajęć prowadzonych dotychczas przez nauczyciela, bez wskazania, dlaczego nauczycielowi nie przydzielono innych zajęć przewidzianych w arkuszu organizacyjnym placówki, nie stanowi zmiany planu nauczania uniemożliwiającego dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć.

Co z tego wynika dla Ciebie?


Decydując się na rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem z przyczyn organizacyjnych, dyrektor szkoły powinien ustalić jasne kryteria doboru kadry pedagogicznej do zwolnień. Powinien zwracać szczególną uwagę na kwalifikacje i doświadczenie zawodowe poszczególnych pracowników. Jeżeli dyrektor w pierwszej kolejności rozwiąże stosunek pracy z nauczycielem o wysokim stopniu przygotowania zawodowego, w sytuacji, gdy dysponował realną możliwością zwolnienia z pracy innego nauczyciela, naraża się na przegraną w sporze z nauczycielem żądającym przywrócenia go do pracy w szkole.


Podstawa prawna:

* art. 20 ust.1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.)

Orzecznictwo:

* wyrok SN z 3 października 2006 r., III PK 57/06,
* wyrok SN z 10 stycznia 2002 r., I PKN 771/00, OSNP-wkł. 2002 Nr 10, poz. 4,
* wyrok SN z 9 sierpnia 2005 r., II PK 392/04, OSNP 2006, Nr 11-12, poz. 179.
aga7404-05-2009 22:53:30   [#03]
Ja mam sytuację taką: do wyboru - nauczyciel j.angielskiego, kontraktowy, który pracuje w szkole 4 lata, ale z Certyfikatem i nauczyciel j.angielskiego, kontraktowy, który pracuje w szkole pierwszy rok (w 2009/10), ale mgr filologia angielska. Chciałabym zostawić mgr z fil.ang., ale ten pierwszy nie przyjmuje porozumienia zmieniającego. Poszukuję rozwiązania, którym mogłabym wygrać przed Sądem Pracy. Kto ma pierwszeństwo?
AnJa04-05-2009 22:55:11   [#04]

wg mnie dla sądu wwazniejsze beda kwalifikacje

a no chyba rok to pracuje u ciebie- bo jesli ma kontraktowego to raczej to jego drugi rok pracy

Tara04-05-2009 22:56:33   [#05]

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=36917&pst=7#pst7

 

 

aga7404-05-2009 22:58:15   [#06]
W nawiasie miałam wpisać 2008/09 - w tym roku go zatrudniłam. W 2009/10 będzie u mnie drugi rok.
aga7404-05-2009 23:11:49   [#07]
Tara-dziękuję.
zdzisław06-05-2009 23:17:26   [#08]
Czy ktoś może mi podać treść lub link do wyroku SN z 10 stycznia 2002 r., I PKN 771/00 (OSNP-wkł. 2002 Nr 10, poz. 4.)?
zula06-05-2009 23:36:55   [#09]
Mam dylemat, pomóżcie. Mam 2 wicedyrektorów, jeden ma studia podyplomowe z zakresu zarządzania i organizacji i na stanowisku jest 4 rok , drugi nie ma ani kursu ani podyplomówki i jest na stanowisku rok krócej. Muszę jednemu podziękować, bo zmniejsza mi się liczba oddziałów, czy muszę tu zastosować kryteria , takie jak w sytuacji zwolnień, czy mogę dowolnie wybrać. Czy jeśli wybiorę tego drugiego, to pierwszy będzie miał podstawy, że nie przestrzegam KP?
AnJa07-05-2009 09:09:04   [#10]
żadnego nie zwalniasz przecież z pracy - zostaje jako nauczyciel

o odwołaniu nauczyciela zjmującego stanowisko kierownicze jest gdzieś w prawie oświatowym- są jakieś procedury, nie pamiętam gdzie jednak
beata14 6007-05-2009 09:29:06   [#11]
Chcę ograniczuć zatrudnienie z 6/18 na 3/18 nauczycielowi, który ma zatrudnienie w innej placówce ponieważ mój nauczyciel uzyskał kwalifikacje do przyrody. w ubiegłym roku szkolnym ograniczyłam tej pani z 9/18 na 6/18 za porozumieniem w tym roku chyba się nie zgodzi . Czy dla sądu jest to jakimś argumentem, że ona ma pracę w innej placówce nawet z godzinami nadliczbowymi?
rzewa07-05-2009 12:07:25   [#12]
Ograniczać nie możesz (ani nie mogłaś) - ograniczenie dotyczy TYLKO n-li zatrudnionych na podstawie mianowania (a więc w pełnym wymiarze czasu pracy!)

A Ty zmieniłaś tylko pani wymiar zatrudnienia i możesz obecnie zrobić to ponownie lub... (co lepsze) po prostu dać wypowiedzenia na podstawie art 27 ust 1 KN z powodu zmian organizacyjnych wpływających na zmniejszenie liczby godzin dla tej pani (lub uniemożliwiających jej dalsze zatrudnianie
michba07-05-2009 12:18:42   [#13]

Nauczyciel kontraktowy, umowa na czas nieokreślony- logopeda z kw. do oligo, realizował 1/2 etatu jako logopeda i 1/2  rewalidacja dziecka głęboko upośledzonego. W tym roku dziecko zachorowało, stan niemalże krytyczny. Chcę zmienić warunki zatrudnienia nauczycielowi, czyli zatrudnić na 2 umowy: 1) 1/2 etatu - czas nieokreślony jako logopeda, 2) 10/18 czas określony rewalidacja. 

W jaki sposób to zrobić? - porozumienie, wypowiedzenie warunków czy rozwiązanie umowy?

Macia29-05-2009 14:59:31   [#14]
tak sie zastanawiam czy kryteria zwolnień powinny byc okreslane dopiero w momencie zaistnienia konieczności zwalniania czy wczesniej nawet jeśli takiej konieczności nie ma . czy powinny je opiniować zz czy wystarczy że opracuje je dyrek i zapozna z nimi n-li?
Macia03-03-2011 11:47:25   [#15]
podnoszę watek bo zanosi się w tym roku na ostre ciecia i trzeba będzie zwalniać albo ograniczać. Mam 2 n-li kontraktowych w tym 1 samotna matka, 3 mianowanych, reszta dyplomowana. W przedszkolu wiadomo wszyscy maja kwalifikacje oczywiście rożne (dyplomowany po mgr le i po licencjacie, mianowany z SWP, licencjatem albo mgr) no i wszyscy wyróżniające oceny pracy. SZUKAŁAM, CZYTAŁAM i mam sprzeczne informacje dotyczące kryteriów zwalniania. Jedni pisza że muszę je uzgadniać z zz i zapoznać radę, inni że nie jest to konieczne. Znacie może pp do tego tematu?
DYREK04-03-2011 17:11:35   [#16]

regulamin (procedura postępowania) zwolnień wynika z przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników -  kryteria doboru pracowników do grupowego zwolnienia

nie trzeba mieć regulaminu (procedura, kryteria i zasady) zwolnień jeśli nie ma zwolnień grupowych

jeżeli już dyrektor opracuje (nie ma takiego obowiązku) kryteria zwolnień indywidualnych to podlegają one ocenie sądu pracy (o ile dyrektor przedstawi w sądzie)

nie ma obowiązku tak opracowanej procedury (kryteria) uzgadniania ze ZZ

Rada Pedagogiczna nie ma uprawnień do podejmowania uchwały w sprawie procedury (kryteria) zwolnień pracowników ( w tym nauczycieli)

dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy i tylko on podejmuje decyzje w sprawie zwalniania i zatrudniania pracowników

watek:

Regulamin zwolnień pracownikow- funkcjonuje w waszych szkolach ?

i

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=36917&pst=7#pst7
Caro04-03-2011 18:08:48   [#17]

Nauczyciel kontraktowy - cały etat

1. Od przyszłego roku nie mam pełnego wymiaru - czy mogę zaproponować ograniczenie - do np. pół etatu?(czytając KN wychodzi mi że nie - muszę go zwolnić mimo godzin na pół etatu)

2. Rozumiem, że muszę dać wypowiedzenie?

3. Czy nauczyciel może wnioskować o stan nieczynny?

Drugie rozwiązanie

Nauczyciel (o którym mowa wyżej) obecnie pracuje także w świetlicy (łączone pensum).

4. Chcę nauczycielowi zaproponować zmianę warunków: np. 8 godz. przedmiotu i resztę godz. w świetlicy (aktualnie ma 14 godz. przedmiotu i resztę w świetlicy)

5. Czy może się nie zgodzić? Co jeśli nie wyrazi zgody?DYREK05-03-2011 10:12:40   [#18]

zawsze najlepsze rozwiązanie to rozmowa z nauczycielem i propozycja porozumienia zmieniającego (aneks do umowy inaczej porozumienie stron)

propozycje dyrektora: zatrudnienie w niepełnym wymiarze lub cały etat łączony (świetlica + przedmiot)

wzory:

http://www.eurofirma.pl/umowy/przy_pracy/
porozumienie_zmieniajace_umowe_o_prace2.doc

http://www.i-praca.pl/praca/umowy/Aneks_do_umowy_o_prace_wzor_1.pdf

http://www.eurofirma.pl/umowy/przy_pracy/aneks_do_umowy_o_prace.doc


w przypadku braku zgody nauczyciela możemy zastosować:

-  wypowiedzenie zmieniające (zatrudnienie w niepełnym wymiarze lub etat łączony), w razie odmowy przyjęcia nowych warunków umowa ulegnie rozwiązaniu (KN i Kodeks pracy)

- wypowiedzenie umowy o pracę (jeżeli z art. 20 to nauczyciel kontraktowy zatrudniony w pełnym wymiarze ma prawo do stanu nieczynnego lub odprawy)


agata38106-03-2011 23:27:32   [#19]
Witam.  Mam dziewczynę, która przebywa na urlopie zdrowotnym.Jest to już jej trzeci urlop. Od września nie będę miała dla niej godzin,ale ona też nie chce wrócić do pracy w szkole. Czy jeżeli ona sama napisze wypowiedzenie będzie jej się należała odprawa? Dodam,że jest to nauczyciel mianowany z ponad 20-letnim stażem. Jeżeli ja jej dam wypowiedzenie a art.20, to należy jej się odprawa 6-cio miesięczna.Czy tak?
Bazia06-03-2011 23:56:52   [#20]
Art. 20 z odprawą, wypowiada sama - bez odprawy. Moim zdaniem dobrze myślisz.
barkuk09-03-2011 21:30:29   [#21]

Jest nauczyciel mianowany (studia kierunkowe i podyplomowe) i drugi dyplomowany(studia kierunkowe) . Czy przy wyborze do zwolnienia trzeba wziac pod uwagę stopień awansu zawodowego?

Ta pierwsza  mianowana jest szkole bardziej potrzebna , gdyż propwadzi dodatkowe zajecia. A ta druga uczy tylko swojego przedmiotu. Pierwsza jes bardziej potrzebna. 

Czt takie uzasadnienie byłoby wystarczające dla Sądu Pracy.


post został zmieniony: 09-03-2011 21:31:17
barkuk09-03-2011 21:44:48   [#22]
proszę odpowiedzcie.
AnJa09-03-2011 22:05:36   [#23]
nie  wiemy - zależy od sądu i argumentacji
barkuk10-03-2011 19:15:25   [#24]
Zwolnienia grupowe . Ile osób to grupa 2-4-6-8?
AnJa10-03-2011 19:21:11   [#25]
w przepisach jest - o ile pamietam 10%
Jacek10-03-2011 19:28:21   [#26]

Art. 1. 1. Przepisy ustawy stosuje się w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej:

1) 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,

2) 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,

3) 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników

- zwanego dalej "grupowym zwolnieniem".

barkuk10-03-2011 19:35:41   [#27]
Dziękuję bardzo!
krystyna10-03-2011 22:41:48   [#28]

o ile pamięć mnie nie myli, to kilka lat temu zwalnialiśmy 1 panią sprzątającą w ramach "zwolnień grupowych", bo: 

Art. 10. 1. Przepisy art. 5 ust. 3-7 i art. 8 stosuje się odpowiednio w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron, a zwolnienia w okresie nieprzekraczającym 30 dni obejmują mniejszą liczbę pracowników niż określona w art. 1.

rzewa11-03-2011 07:21:55   [#29]

ale o konieczności posiadania kryteriów doboru do zwolnienia mówi art 2 ust 3 tej ustawy, czyli ten wymóg dotyczy tylko sytuacji określonych w art 1 ust 1 tej samej ustawy

mim211-03-2011 18:39:53   [#30]

Proszę o pomoc w następującej kwestii:

- nauczyciel kontraktowy zatrudniony na umowę na czas nieokreślony  w wymiarze 12/18. Od następnego roku szkolnego będzie dla niego tylko 8/18 etatu. Czy wypowiadam umowę i od września zawieram nową z nowym wymiarem zatrudnienia, czy może być porozumienie zmieniające warunki zatrudnienia? Czy ma znaczenie fakt, ze od nowego roku szkolnego nauczyciel ma mniej niż pół etatu, w związku z czym nalezy jednak rozwiązać stosunek pracy i nawiązać nowy z nowym wymiarem godzin?

DYREK11-03-2011 19:16:46   [#31]

1. Najlepsze jest zawsze porozumienie zmieniające (zgoda nauczyciela i dyrektora - porozumienie stron)

2. Wypowiedzenie umowy i zawarcie nowej - konieczna wypłata odprawy, OP raczej nie pochwali dyrektora

3. Fakt, że od nowego roku szkolnego nauczyciel ma mniej niż pół etatu - nie ma znaczenia


mim211-03-2011 19:19:55   [#32]
Dziękuję bardzo! 
stoner11-03-2011 19:39:00   [#33]
Odprawy nie będzie bo to 12/18 a nie pełny etat.
DYREK11-03-2011 20:01:23   [#34]

zobacz:

http://oswiata.wip.pl/zatrudnianie-i-zwalnianie/
odprawa-dla-nauczyciela-zatrudnionego-w-niepelnym-wymiarze-zwolnionego-z-powodu-likwidacji-szkoly

rzewa12-03-2011 19:35:20   [#35]

ale mim nie pisze, że chodzi o likwidację szkoły, a nawet na pewno nie chodzi, bo będzie dla tego n-la w przyszłym roku 8 godz

a jak nie jest to całkowita likwidacja szkoły, to n-la niepełnozatrudnionego zwalnia sie z art 27 KN a nie z art 20 KN, zatem bez odprawy

DYREK12-03-2011 20:02:51   [#36]

 dzięki :-)


barkuk13-03-2011 18:55:37   [#37]

moje pytanie jest nie do końca w teamacie, ale nie chcę zakładać nowego wątku. 

Spisałam notatkę służbowa.  Nauczyciel podpisał, chciał kopie mojej notatki.Nie dostał jej. Czy ma prawo ją otrzymywać?

DYREK13-03-2011 21:23:04   [#38]

Jeżeli notatka jest przechowywana w aktach osobowych, to ma prawo:

http://kadry.infor.pl/poprzednie_tematy_dnia/teksty/479593,czy_przechowywanie_notatek_sluzbowych_jest_legalne.html

i zobacz wątek:

notatka służbowa (dla nauczyciela)

Odmowa podpisania notatki służbowej

michba15-03-2011 10:03:54   [#39]

Jakie zastosować procedury? Psycholog mianowany, niepełnozatrudniony, zatrudniony na czas nieokreślony nie bedzie w przyszłym roku zatrudniony. Powód - brak pieniedzy, OP oszczędza.   Który artykuł, czy informuję ZZ o zamiarze zwolnienia, czy należy sie odprawa?

stoner15-03-2011 11:22:33   [#40]

Niepełny etat- Art. 27. KN, bez zawiadamiania związków, bez odprawy.


rzewa16-03-2011 08:07:48   [#41]
z zawiadamianiem zz-tów, niestety i to na zasadach wynikających z ustawy o zz-tach czyli bodajże 14 dni (o ile jest to prac. broniony :-))
PawełR11-05-2011 11:28:56   [#42]

nauczyciel kontraktowy na czas nieokreślony 15/18 - zwalniam z art. 27 - ale co piszę w rozwiązaniu?

Przyczyną dla mianowanego jest zmiana organizacji i planu nauczania... a z 27 co?

Jeszcze jedno, gdzieś chyba widziałem - czy zatrudnienie na niepełny etat kontraktowego może być kryterium dla sądu, żeby tłumaczyć, że został podobny, ale z pełnym etatetm?

jaga1111-05-2011 13:01:51   [#43]

Proszę o pomoc. Mam zatrudnionych dwóch n-li emerytów. Organ prowadzacy w tym roku wydał zarzadzenie dotyczace arkuszy organizacyjnych i w Standardach dotyczacych zatrudniania n-li w pkt 3 jest napisane:

 Zatrudnianie nauczycieli emerytów i rencistów z pełnymi kwalifikacjami dopuszczalne jest wyłącznie po uzyskaniu zaswiadczenia z powiatowego urzedu pracy za zgoda OP i tyliko na okres zastepstwa krótszy niz 1 rok.

Moi emeryci zatrudnieni są na czas nieokreślony i OP każe mi się ich pozbyc na jakiej podstawie. Juz wiem że nowa ustawa ich nie obejmuje ponieważ obie zwolniły sie z pracy i zostały ponownie zatrudnione.

Co Powinnam zrobić w tej sytuacji?

AnJa11-05-2011 13:30:57   [#44]

no cóż- odwazny OP masz

bo wydał to na piśmie

wg mnie masz do wyboru:

1 zwolnic podajac jako podstawe prawną to zarzadzenie

ale ono jest bezprawne, więc:

2. możesz wysłac też to do PIP i wojewody

3.mozesz też udawać, ze Ciebie to nie dotyczy , bo Ty nie zatrudniasz a masz zatrudnionych już

jaga1111-05-2011 14:22:53   [#45]

Dzięki bardzo ale i tak mi to wiele nie daje. Zrobiłam arkusz ujęłam emerytki w arkuszu i oddałam do zatwierdzenia. Zobaczymy. Rozmawiałam z wójtem sam nie potrafił mi wyjasnic na jakiej podstawie mam sie ich pozbyc . Niby na podstawie tego rozporzadzenia ale ono to nie jest podstawa prawna.

Chyba zwróce sie do prawnika o wydanie opinii i będę miała czarno na białym.

PawełR11-05-2011 14:41:08   [#46]

Podnoszę

nauczyciel kontraktowy na czas nieokreślony 15/18 - zwalniam z art. 27 - ale co piszę w rozwiązaniu?

Przyczyną dla mianowanego jest zmiana organizacji i planu nauczania... a z 27 co?

Jeszcze jedno, gdzieś chyba widziałem - czy zatrudnienie na niepełny etat kontraktowego może być kryterium dla sądu, żeby tłumaczyć, że został podobny, ale z pełnym etatetm?

Jacek11-05-2011 16:13:32   [#47]

to samo może być

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela  (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r, Nr 97 poz. 674 z późn. zm.) z dniem 31 sierpnia 2011 r., za 3-miesięcznym wypowiedzeniem, które rozpoczyna się dnia 1 czerwca 2011 r., rozwiązuję z Panią stosunek pracy z powodu zmian organizacyjnych spowodowanych zmniejszaniem się liczby uczniów, a tym samym oddziałów, co skutkuje brakiem możliwości dalszego zatrudniania Pani.

 

Uzasadnienie:

 

Jest Pani nauczycielem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku nauczyciela matematyki i posiada Pani odpowiednie kwalifikacje. Zmniejszanie się liczby oddziałów oraz liczby uczniów powoduje zmniejszanie się liczby godzin tego przedmiotu. W związku z brakiem godzin dla zapewnienia Pani pracy w dotychczasowym wymiarze decyzja niniejsza jest uzasadniona.

 

Pouczenie:

 

 

W terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma przysługuje Pani prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy w ..............

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

potwierdzenie odbioru przez pracownika (data i podpis)

 


post został zmieniony: 11-05-2011 16:13:52
ReniaB13-05-2011 15:06:34   [#48]
Mam pytanie czy w wypadku ograniczenai etatu dla nauczyciela mianowanego należy też uzasadnić wybór takiej osoby, podać kryteria itp.
dyrlo13-05-2011 15:25:00   [#49]

Nie, ale trzeba mieć dla siebie w razie Sądu Pracy.

Nauczyciele wiedzą, że brak godzin, że niż, że dyrektor nie ma wyjścia.... ale i tak składają pisma do Sądu Pracy bo a nóż widelec coś dyrektor zrobił źle (nawet nieświadomie) to kasa wpadnie :-)

rzewa13-05-2011 18:45:21   [#50]
ale żeby pójść do sądu n-l najpierw musi nie zgodzić się na ograniczenie i w konsekwencji tegoż otrzymać wypowiedzenie - a to już normalna procedura
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]