Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Awans na kontraktowego- terminy
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
Magosia05-06-2008 22:32:17   [#01]

Proszę o spojrzenie i ewentualną poprawę myślenia- planowania:-)

  1. 16.05 poprosiłam Radę Rodzicow o opinię stażysty.
  2. 2 i 5 czerca dostałam sprawozdanie i projekt oceny.
  3. Jutro--6 czerwca - daję ocenę ( rodzice przez dwa tyg. się nie wypowiedzieli na piśmie- więc- pozytywna), nauczyciel składa wniosek, ja powołuję komisję, i zawiadamiam nauczycieli o posiedzeniu.
  4. 20 .06 robię posiedzenie.
  5. Acha- OP i ON zawoadamiam o posiedzeniu 16.06. - czy muszę wcześniej ?

 

Może być - czy gdzieś robię błąd?

Proszę o podpowiedź- bo pracuję na pełnych obrotach i obawiam się ,że coś przeoczę, a mam baardzo podstawowoprawny nadzór:-(

zgredek05-06-2008 22:36:15   [#02]

z tymi rodzicami

gdybyś otrzymała opinię - to ten termin majowy chyba nie miałby znaczenia

ale nie otrzymałaś - i nie jestem pewna, czy nie powinnaś jednak po zakończeniu stażu pytać

znaczy mam wątpliwości - być może nieuzasadnione

Magosia05-06-2008 22:39:43   [#03]

Też mam wątpliwości - ale z tym sobie poradzę:-) z tą opinią rodzicow- mam mądrych.

A reszta? W porządku?

zgredek05-06-2008 22:48:01   [#04]
zawiadom ON i OP wcześniej - tak jak nauczyciela i komisję
rzewa05-06-2008 22:50:11   [#05]
no... ON i OP zawiadom jutro
Magosia05-06-2008 23:03:36   [#06]
Dzięki :-)
pinkas05-06-2008 23:19:19   [#07]
czy prośba o opinię RR po złożeniu sprawozdania przez nauczyciela?
Miszko05-06-2008 23:22:47   [#08]
Moim zdaniem nie można występować do rodziców o opinię o nauczycielu przed zakończeniem przez niego stażu. Przecież staż kończy dopiero z końcem maja. Jak złoży sprawozdanie i wniosek o dokonanie oceny, to wtedy można zapytać rodziców.
bosia05-06-2008 23:32:56   [#09]
a po co wniosek o dokonanie oceny?
zgredek05-06-2008 23:33:14   [#10]

7. Rada rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela. Nieprzedstawienie opinii rady rodziców nie wstrzymuje postępowania, o którym mowa w ust. 6.

w zasadzie dyrektor będzie wiedział, że takiej oceny dokonywać będzie, po złożeniu sprawozdania przez nauczyciela

----------

myślę, że bedzie to miało znaczenie wtedy, gdy opinia bedzie negatywna lub nie będzie jej w ogóle

w przypadku pozytywnej chyba nie ma o co kopii kruszyć;-)

zgredek05-06-2008 23:34:51   [#11]

bez wniosku oczywiście

sprawozdanie rozpoczyna procedurę dokonywania oceny

jerzyk05-06-2008 23:52:33   [#12]
 
 
Jeżeli nauczyciel złozy sprawozdanie w 30 dnu od dnia zakończenia stażu ( bo takie ma prawo) to gdzie wtedy szukac rady rodzicow? Uważam że przepisy nie okreslaja poczatku procedury  "dokonywania" oceny mogę ja rozpoczac w maju od zawiadomienia rodzcow. Jednak zgodnie z przepisami muszę ją zakonczyć  w terminie 21 dni od otrzymania sprawozdania.
zgredek05-06-2008 23:56:43   [#13]

jerzyku miły - nie każdy kto zakończy staż chciałby ocenę otrzymać;-)

po co po próżnicy RR obarczać?

;-)

tak sobie tylko tu piszę teraz:-))))))

zgredek05-06-2008 23:58:19   [#14]
a rada rodziców jest też radą w wakacje chyba;-))))))))))))
jerzyk06-06-2008 00:05:12   [#15]
jasne że tak, tylko że na urlopie
 podobnie jak dyr;-)
zgredek06-06-2008 00:06:44   [#16]
e, tam - a kto dał urlop RR?;-)))))))))))))
dyrlo06-06-2008 07:50:47   [#17]

Ja to mam "przegibane" w tym roku. Mam fajnego stażystę, opinię rr też już mam (z 4.06) ale już wiem, że Pan nie ma czasu i sprawozdanie złoży w ustawowym terminie czyli 30 czerwca.

Jakie terminy powinnam zrobić, żeby się z tym wszystkim wyrobić. Zgredku błagam poukładaj mi to. Od 30.06.do 4.07 - mam 1 tydzień urlopu. Potem od 07.07 przez 3 tygodnie w pracy (ale nauczycieli już nie będę miała). Potem znowu mam 3 tygodnie urlopu i wracam do pracy 18.08. - Czy dopiero wtedy może się odbyć posiedzenie i rozmowa kwalifikacyjna?

Tj. myślę o ostatnich dwóch tygodniach sierpnia?

 

Dopisuję - jeśli ktoś wie to wcale nie musi być zgredkiem :)))))) Tak mi się z rozpędu napisało.


post został zmieniony: 06-06-2008 07:52:24
JarTul06-06-2008 08:03:38   [#18]
Skoro sprawozdanie 30 czerwca, to Twoja ocena dopiero w lipcu [#12].
Zatem nauczyciel nie złoży wniosku o wszczęcie postępowania do 30 czerwca - względy formalne.
Zatem następny termin złożenia wniosku do 30 października, a postępowanie należy zakończyć do 31 grudnia br.
dyrsp06-06-2008 09:04:26   [#19]

Spróbujmy wspólnie poukładać terminy awansu np. na kontraktowego bo właśnie w tym siedzę i zaczynam mieć wątpliwości, mimo czytana rozporządzenia.

STAŻYSTA- Do 30 maja -termin zakończenia stażu                                                    

                 Do........... -termin złożenia sprawozdania

                 Do........... -projekt oceny przez opiekuna stażu

                 Do...........- ocena pracy dyrektora

                 Do........... - pismo do RR

                 Do...........- wniosek n-la o podjęcie postępowania kwalifik.

                 Do...........- postępowanie kwalifik.

Jeżeli o czymś zapomniałam proszę o uzupełnienie . Myślę,że będzie nam łatwiej.

JarTul06-06-2008 09:12:59   [#20]
2 lata 9 miesięcy - zatem staż do 31 maja br. włącznie.
JarTul06-06-2008 09:13:55   [#21]
Przepraszam - 9 mięsięcy, ale i tak do 31 maja włącznie (i nic, że w tym roku w niedzielę 31 maja).
JarTul06-06-2008 09:28:35   [#22]
Do 30 czerwca włącznie - termin złożenia sprawozdania
§4 ust. 4. W terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Do 14 czerwca włącznie -projekt oceny przez opiekuna stażu
§ 5. Opiekun stażu przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela.
Do 21 dni od dnia złożenia sprawozdania - ocena pracy dyrektora
ar. 9c ust. 6. Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania, o którym mowa w ust. 3, z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, dyrektor szkoły:
1) w przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego - po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii rady rodziców;
2) w przypadku nauczyciela mianowanego - po zasięgnięciu opinii rady rodziców.
Do - moim zdaniem nie później niż 7 dni po złożeniu sprawozdania, a najwcześniej 18 maja - tak aby RR mogła spotkac się 1 czerwca już po zakończeniu stażu - pismo do RR
Do - nawcześniej w dniu otrzymania oceny, ajpóxniej 31 grudnia - wniosek n-la o podjęcie postępowania kwalifik.
art 9d ust. 7. Nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy składają wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Nauczyciel mianowany może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. W przypadku niedotrzymania terminów złożenia wniosków nauczyciele ci obowiązani są do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.
Do ..........- postępowanie kwalifik.
31 sierpnia danego roku, jeżeli wnisek złożony do 30 czerwca danego roku
do 31 grudnia danego roku jeżeli wniosek złozony do po 30 czerwca i do 30 października danego roku
do 31 sierpnia następnego roku, jeżeli wniosek złożony do po 30 października i do 31 grudnia danego roku
dyrsp06-06-2008 09:52:22   [#23]

Czyli uzupełniam za JarTul:

STAŻYSTA- Do 31 maja -termin zakończenia stażu                                                    

                 Do  30 czerwca -termin złożenia sprawozdania

                 Do  14 czerwca -projekt oceny przez opiekuna stażu

                 Do  21dni od złoż. spr.- ocena pracy dyrektora

                 Do  7dni od złoż. spr. - pismo do RR

                 Od  otrzymania oceny do 31 grudnia- wniosek n-la o podjęcie postępowania kwalifik.

                 Do...........- postępowanie kwalifik.

                 Do.......... - powiadomienie OP i KO (dodałam, ale nie wiem czy w przypadku kontr. konieczne)

Sorry jeżeli coś przeoczyłam, proszę o dopisywanie :)

JarTul06-06-2008 10:03:12   [#24]
Ostatnie potrzebne zawsze, także dla kontraktowego.
Aby przedstawiciel OP czy KO mógł skorzystać z uprawnień wynikających z art. 9g ust 4. KN trzeba OP lub KO powiadomić.
Termin tak aby było to powiadomienie skuteczne. U nas zwykle wysyłamy zawidomienie w tym samym dniu kiedy powiadamiamy stażystę, czyli pismo wychodzi 14 dni przed terminem postępowania, ale i 7 dni nie byłoby moim zdaniem uchybieniem.

art. 9g ust 4. W pracach komisji, o których mowa w ust. 1-3, o ile nie wchodzi w ich skład, może brać również udział w charakterze obserwatora przedstawiciel organu prowadzącego szkołę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
rzewa06-06-2008 10:54:16   [#25]
ale wszystkie te rozważania bezprzedmiotowe... ja takiego stażystę, który nie złoży wniosku o postępowanie do 30.06 nie zatrudniłabym od 1.09 i... po sprawie

No, chyba żeby miał istotny powód do tego opóźnienia...

Stażysta powinien sprawozdanie złożyć nie później jak do 5.06! inaczej może się raczej pożegnać z pracą...
rzepek06-06-2008 11:22:23   [#26]

Zgadza się :)))

Ja mam tak: 2.VI - sprawozdanie nauczyciela, 3VI opinia RR( wiedzieli wcześniej),  i ocena przez opiekuna ( miał tez wczesniej napisaną) 4VI -moja ocena dorobku (tez miałam wcześniej przygotowaną), 5VI równocześnie wniosek o postępowanie kwalifikacyjne, 6VI- powołanie komisji, zawiadomienie nauczyciela, op, ko. Egzamin 19VI.

Przecież jak się zna nauczyciela, chodzi na hospitacje, wie, jak pracuje - to wszystkie dokumenty mogą być przygotowane praktycznie w ciągu kilku dni lub nawet wcześniej( nie ma zakazu).

jarek1106-06-2008 12:06:23   [#27]

Nie o terminach ale nie mam pewniości.

Czy powpłując komisję na kontrak. zapewniacie w niej udział ekspetów???

(§10.1 rozp zmieniającego)

JarTul06-06-2008 12:06:59   [#28]
U nas też:
- 2 czerwca sprawozdanie stażysty i projekt oceny opiekuna oraz opinia RR
- 3 czerwca ocena i od razu wniosek
- 4 czerwca wszelkie powołania, powiadomienia, oświadczenia
- 18 czerwca postępowania.
Tak wygląda praktyczna strona - często.

Wyżej pisaliśmy o skrajnych terminach... bo życie bogatsze jest od naszych wizji i myślę, że każdemu może się trafić przypadek wartościowego nauczyciela, który z przyczyn życiowych nie jest w stanie szybko dopełnić formalności.
JarTul06-06-2008 12:08:09   [#29]
#27
Nie

KN
Art. 9g. 1. Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego powołuje dyrektor szkoły. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor (wicedyrektor), jako jej przewodniczący;
2) przewodniczący zespołu przedmiotowego (wychowawczego), a jeżeli zespół taki nie został w tej szkole powołany - nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony w szkole, a w przypadku przedszkola, szkoły lub placówki, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, w których nie są zatrudnieni nauczyciele mianowani lub dyplomowani - nauczyciel kontraktowy;
3) opiekun stażu.
jarek1106-06-2008 12:10:28   [#30]
Czyli KN ponad rozp MEN?
zgredek06-06-2008 12:16:31   [#31]

ustawy tak z reguły mają:-))

jarku - ten zapis z rozporządzenia dotyczy tych komisji w skład, których wchodzą eksperci

w KN nie napisano, że w skład komisji dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego wchodzą eksperci

pozdrowienia

 

jarek1106-06-2008 12:27:18   [#32]

Dzieki zgredek:)

Chciałem się tylko upewnić

Pozdrawiam!

JarTul06-06-2008 12:54:42   [#33]
Napisałem wszak, że NIE powołujemy i zacytowałem artykuł z KN wskazujący dlaczego NIE powołujemy.
zgredek06-06-2008 13:22:14   [#34]

no

a ja trochę przetłumaczyłam - znaczy pomogłam rozwikłać wątpliwości z #30

:-)

haltanek06-06-2008 13:53:17   [#35]
#25 (cyt.) Stażysta powinien sprawozdanie złożyć nie później jak do 5.06! inaczej może się raczej pożegnać z pracą...

tyle, że ma prawo złożyć do 30.06, więc.. ;P cos mi tu nie pasuje :P ;)
kasia z106-06-2008 14:00:14   [#36]
a kto musie być w komisji na mianowanego?
rzepek06-06-2008 14:18:12   [#37]

Do #35: Bo nauczyciel składa sprawozdanie 30.06 i idzie sobie na zasłużony odpoczynek wakacyjny. A dyrektor ma siedzieć w czasie wakacji i produkować dokumentację dla tego nauczyciela, aby mógł zostać kontraktowym. Odpoczynek się dyrektorowi  naturalnie nie należy.Sam tego przecież chciał :)

Moi nauczyciele widzą, jak na koniec roku jestem zawalona robotą. Więc ułatwiają mi sprawę - sami piszą wszystkie potrzebne wnioski, dokumenty, zaświadczenia, nawet próbnie swoją ocenę stażu - aby mi było łatwiej. Ja tylko potem sprawdzam, podpisuję, akceptuję. Szanujemy się wzajemnie. Gdyby nauczyciel oddał mi sprawozdanie 30 VI  i zapewnił mi  "robótkę"  na wakacje - miałabym o jego szacunku dla mojej pracy  nieciekawą opinię.

haltanek06-06-2008 15:27:57   [#38]
rzepek, ale bywają różne sytuacje i czasami nie z chęci zrobienia na złość wychodzi tak jak wychodzi, czyli np. 30.06 albo bliżej końca czerwca niż początku
odpoczynek się należy każdemu, ale.. wszystkiego się nie przewidzi..

zagrywka nieprzyjemna raczej
malinek06-06-2008 16:26:42   [#39]
A mój stazysta bardzo sie uparł,aby do dokumentacji dołączyc załączniki i inne...Napracował sie,to przyjmę,ale nie jest to wymagane,to tak w kwestii upewnienia się:-))
ulkowa06-06-2008 18:29:04   [#40]

Należy pilnować bardzo terminów,dat i podpisów. Jestesmy po kontrolo KO i to chyba jest najważniejsze. Nalezy zwrócić przede wszystkim uwage na to czy jakiś stażysta w planie rozwoju zawodowego niechcący nie napisała termin zakończenia stazu 30.05.08..

My robimy Komisje 25.06. Wg naszych terminów nie udaje się wcześniej.

i tak jest u nas

2 czerwiec - oddanie sprawozdania przez stazystę oraz projekt oceny opiekuna

2 czerwiec - pismo do RR (nie może byc wcześniej, przeciez my nie wiemy czy nauczyciel ma wogóle ochotę oddać sprawozdanie)

4 czerwiec RR popisuje opinię (RR jest przyjazna i szybko pisze i podpisuje. Gdyby nie podpisali to mamy w plecy 14 dni)

5 czerwiec - wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu

6 czerwiec - wydanie oceny dorobku zawodowego

9 czerwiec - nauczyciel składa wniosek o podjecie podstępowania. Do wniosku dołacza dokumenty stwiedzające kwalifikacje i przygotowanie pedagogiczne oraz zaświadczenie dyrektora

9 czerwiec - dyrektor powołuje komisję

10 czerwiec - nauczyciel, czlonkowie komisji, OP i KO otrzymuja pismo o terminie spotkania

25 czerwiec - Komisja. Ale przed komisja dyrektor robi analizą formalną., tzn sprawdza sam siebie czy dobrze podpisała za zgodnośc dyplomy i czy dobrze wypisał zaświadczenie

Podsumowanie

Czerwiec jest chyba najgorszym miesiącem w roku

rzewa06-06-2008 18:50:49   [#41]
do #35

stażysta, który nie złoży wniosku o postępowanie kwalifikacyjne do 30.06 (jak złoży sprawozdanie 30.06 to nie ma szans na to) musi się liczyć z tym, że od 1.09 nie tylko nie będzie pracował w dotychczasowej szkole, ale że nie zrobi w ogóle kontraktowego...

i będzie musiał powtarzać staż (o ile znajdzie co najmniej pół etatu)

pomijam oczywiście szczególnie uzasadnione przypadki, kiedy to dyrektor chce i może pójść na rękę :--) (pisałam zresztą o tym w #25)
rmaj06-06-2008 19:41:35   [#42]
Czy powołanie komisji kwalifikacyjnej dokonujecie zarządzeniem?
ejrut06-06-2008 19:43:34   [#43]
U mnie identyczne terminy jak u ulkowej....co do dnia....pozdrawiam:)))))
ejrut06-06-2008 19:46:05   [#44]
u nas decyzją
AnJa06-06-2008 19:47:54   [#45]
pisemnie

nie zastanawiałem się nigdy jak sie toto nazywa
izabelamaciejka06-06-2008 19:53:02   [#46]
u nas powołuję komisję zarządzeniem, a posiedzenie mamy 24.06. Stażyści sprawozdania już złożyli, projekty ocen od opiekunów napłynęły, w poniedziałek wręczę oceny dorobku zawodowego i zaświadczenie o zatrudnieniu. We wtorek naucyciele najprawdopodobniej złożą wniosek o wszczęciu postępowania kwalifiakcyjnego i natychmiast to uczynię powołując skład komisji i rozsyłając informacje o terminie i miejscu jej posiedzenia.
haltanek06-06-2008 20:50:37   [#47]
30.06 to nie 5.06 ;) wiem wiem czepiam sie wiadomo, że im szybciej tym lepiej i dla dyrektora i dla stażysty - każdy woli mieć to z głowy
ja tylko o tym, że czasami nie da się szybciej z różnych przyczyn.. oczywiście nie mówię o składaniu czegokolwiek po terminie, ale np. kilka dni później niż 5.06, w ustawowo zagwarantowanym czasie ;)

ale ja teraz z innego podwórka.. za "moich czasów" było inaczej, ale koleżanka się kontraktuje i kazano jej napisać podanie do RR z prośbą o wydanie opini na swój temat - coś się zmieniło w tym względzie? czy to jakiś jednostkowy wytwór wyobraźni szkoły, w której koleżanka pracuje?
zgredek06-06-2008 20:56:47   [#48]

to nie jest sprawa nauczyciela tylko dyrektora

dyrlo06-06-2008 21:01:09   [#49]

Bardzo wszystkim dziękuję, już wszystko wiem:)

bes4006-06-2008 21:59:24   [#50]
Czy komisja może być 25 sierpnia?
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]