Forum OSKKO - wątek

TEMAT: OP łączmy się
strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 234 ][ 235 ]
noe1929-04-2013 09:09:14   [#11701]

te propozycje, dopiero od 2014 czyli teraz dla dyrektora SP żadna różnica. 

Tylko ewentualny problem z przedszkolami

Magdalena29-04-2013 10:56:21   [#11702]

Właśnie chodzi o przedszkola. Ile będą kosztowały we wrześniu 2013 r.?

Rodzice chcą już znać odpowiedź, bo nie wiedza na ile godzin zapisywać dzieci. Na razie asekuracyjnie zapisują na 5. Dyrektorzy są w kropce, bo nie wiedzą na ile godzin przyjdą dzieci. Będzie praca dla nauczycieli przedszkoli we wrześniu, czy może już należy niektórym dać wypowiedzenia? Dadzą wypowiedzenia i odprawy, a we wrześniu będą zatrudniać od nowa, bo tańsze przedszkole = większa ilość dzieci na więcej godzin.

Konia z rzędem temu kto wie co robić.

SylJan24-05-2013 10:52:46   [#11703]

Witam, proszę o pomoc jak dokonujecie oceny pracy dyrektora. Czy macie jakieś narzędzia tj. ankiety itp. Proszę także jeśli to możliwe o wzór karty oceny na maila.

Pozdrawiam

Basik03-07-2013 09:41:40   [#11704]

OP...pomocy!

w kwestii kwalifikacji dla osób, które w swoich zakładach kształcą młodocianych pracowników

Otóż:działalnośc prowadzi w przedmiotowym zawodzie 5 lat

ma  ukończone studia wyższe z chemii i tytuł  doktora nauk przyrodniczych

była wykładowcą na uczelni

posiada zaswiadczenie z 1983r. o ukonczeniu studium kształcenia i doskonalenia ideologiczno-pedagogicznego nauczycieli akademickich - bez informacji i liczbie godzin.

ma kwalifikacje czy nie ma?

 

rzewa03-07-2013 13:31:45   [#11705]

a ten zawód pasuje do tej chemii czy nauk przyrodniczych czy nie?

jeśli pasuje , to ma kwalifikacje (o ile tę działalność prowadzi już po ukończeniu studiów

jeśli nie pasuje, to nie ma kwalifikacji, gdyż wówczas wymagany staż w zawodzie po dyplomie wynosi 6 lat

przygotowanie pedagogiczne wystarczające ma


post został zmieniony: 03-07-2013 13:32:25
Basik03-07-2013 14:09:54   [#11706]

rzewa. ja mam watpliwości właśnie odnośnie kwalifikacji pedagogicznych. Na jakiej podstawie je ma?

rzewa03-07-2013 14:21:57   [#11707]

masz rację - nie ma, bo zgodnie z rozporządzeniem powinien to być kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu - gdyby taki on był to nie ma znaczenia liczba godzin pod warunkiem, że kurs został ukończony przed 6 stycznia 1993 r.

Basik03-07-2013 14:44:35   [#11708]

albo posiada kwalifikacje właściwe dla nauczycieli zgodnie z przepisami. Wtedy kurs dla instruktorów zbędny. A w naszym rozporządzeniu nic nie ma, że nauczyciel akademicki ma je niejako z urzędu, jak choćby stopień nauczyciela mianowanego. Zastanawiam się tylko nad tym, czy w 1977r. w dyplomach ukończenia studiów wpisywana była ta specjalnośc nauczycielska, czy też może trzeba przejrzeć indeks i zobaczyć, czy miała pedagogikę i metodykę tej chemii.

sylwia03-07-2013 20:14:40   [#11709]

o ile nie zgubiła indeksu :-)

rzewa03-07-2013 20:44:07   [#11710]

przeglądanie indeksu nic nie da - zgodnie z rozporządzeniem o posiadaniu pp zaświadcza albo dyplom, albo świadectwo albo zaświadczenie uczelni

Kasia201208-07-2013 13:57:09   [#11711]

Ewo po Twoim poście wybrałam się po teczki akt osobowych moich rehabilitantek i co za tym idzie mam dwie rehabilitantki, które w 1990 roku ukończyły 150 godzinny kurs pedagogiczny mający na celu "podniesienie kwalifikacji" - i według tego co piszesz te osoby mają przygotowanie pedagogiczne - w którym miejscu mogę znaleźć zapis o tym w rozporządzeniach? Będę bardzo wdzięczna za informację. Pozdrawiam wakacyjnie aczkolwiek pracująco :)

rzewa08-07-2013 16:38:17   [#11712]

§1 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji nauczycieli

sylwia13-08-2013 14:48:49   [#11713]

Jest problem:

 

mamy uchwałę rady z opłatą za godziny w przedszkolu ponad realizację podstawy określoną na 1, 50 zł. 

 

Prezydent podpisał już ustawę gdzie stoi, że nie można pobierać więcej niż 1,00.

Słyszałam, że samorząd ma rok na przystosowanie uchwał do stanu prawnego- słusznie bo nie ma co działać na chybcika aby nadzór prawny nie uchylił uchwał.

Co z wrześniem? 

 

Jak zawrzeć umowy z rodzicami: 1 zł aby zgodnie z ustawą i dostać dotację....(niezgodnie z obowiązującymi uchwałami... co zarzuci kontrola)

 

 1, 5 zł niezgodnie z ustawą za to zgodnie z uchwałą? Prawdopodobnie brak dotacji bo samorząd bierze więcej niż może

 

 Uchylić uchwałę na sesji- mam taką możliwość bo jest sesja 29 sierpnia i nie podejmować nowej?

 

 Co radzicie?

AnJa14-08-2013 17:32:48   [#11714]

"Słyszałam, że samorząd ma rok na przystosowanie uchwał do stanu prawnego"

 

przeczytać ustawę?

sylwia16-08-2013 09:55:08   [#11715]

tak zgadza się

ale uchwała została podjęta już prędzej

problem został już  rozwiązany przez radcę

 

Paula16-08-2013 09:58:44   [#11716]

I co ten radca doradził ?

sylwia20-08-2013 17:05:37   [#11717]

postąpić zgodnie z ustawą

SylJan13-11-2013 09:33:58   [#11718]

Mam problem z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych - może ktoś pomoże?

Wpłynął wniosek

Uczeń skończył w czerwcu 2013 r. - gimnazjum dla dorosłych w ZDZ

w 2010 r . pracodawca podpisał z nim umowę na okres 22 m. (01.09.2010 -30.06.2012) w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy - murarz

następnie  w lipcu 2012 r. aneksowano tę umowę i pracodawca zatrudnia pracownika na okres 14 miesięcy (1.07.2012 -31.08.2013) w celu nauki zawodu - murarz

we wrześniu  br. uczeń zdaje egzamin czeladniczy przed komisją egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej i uzyskuje tytuł  czeladnika w zawodzie murarz.

Moje pytanie brzmi:

Czy wypłacić dofinansowanie za 22 miesiące przyuczenia i osobno 14 nauki zawodu? 

Czy uznać to jako naukę zawodu i wypłacić za 36 m.? - bo to będą inne kwoty

Czy tylko przyuczenie - ponieważ uczeń uczył się tylko w gimnazjum a nie w szkole zawodowej?

 

rzewa13-11-2013 10:34:20   [#11719]

wypłacić dofinansowanie za 14 m-cy nauki zawodu, czyli 14/36 z ogólnej kwoty dofinansowania

wniosek w części dotyczącej przyuczenia do wykonywania określonej pracy pozostawić bez rozpatrzenia z powodu przekroczenia terminu na złożenie wniosku - wniosek powinien być złożony w ciągu 3 m-cy od zdania przez młodocianego egzaminu sprawdzającego


post został zmieniony: 13-11-2013 10:37:31
SylJan13-11-2013 11:07:59   [#11720]

Dziękuję,

czy wystarczy zwykłe pismo, że odmawiam dofinansowania czy lepiej decyzję odmowną? I nawet jeśli on nie zdawał, żadnego egzaminu sprawdzającego  mogę odrzucić ten wniosek.

 

Znalazłam jeszcze w rozporządzeniu takie zapisy:

§ 18. Młodocianemu, który ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy z wynikiem pozytywnym i podjął naukę zawodu obejmującą zakres przyuczenia do wykonywania określonej pracy, zalicza się okres przyuczenia do okresu praktycznej nauki zawodu.

§ 10. 1. Pracodawca zatrudniający młodocianych w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu:

1) kieruje ich na dokształcanie teoretyczne do zasadniczej szkoły zawodowej albo

2) kieruje ich na dokształcanie teoretyczne do ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego, albo

3) organizuje dokształcanie teoretyczne we własnym zakresie.

2. W przypadku organizowania dokształcania teoretycznego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, pracodawca realizuje obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu teoretycznego kształcenia zawodowego wynikające z odpowiedniego programu, o których mowa w § 8 pkt 1.

 Może sprawdzić, czy młodociany pozytywnie egzamin sprawdzający , uznać, że pracodawca we własnym zakresie dokształcał go teoretycznie i wypłacic za 36 m?w 


post został zmieniony: 13-11-2013 11:19:38
rzewa13-11-2013 11:44:32   [#11721]

nie, niezależnie od tego czy zdał czy nie egzamin w tej chwili jest już za późno na dofinansowanie przyuczenia, gdyż egzamin musiał się odbyć w 2012 r. bo od jego pozytywnego wyniku uzależnione jest zaliczenie okresu przyuczenia do wymaganego okresu nauki zawodu

Komisja w cechu nie podważyła tego zaliczenia, zatem egzamin był, ale dla nas to nie jest już ważne, bo dofinansowanie przyuczenia nie należy się z powodu przekroczenia terminu

jeśli to jeden wniosek, to wydajesz decyzję o przyznaniu dofinansowania za 14 m-cy nauki zawodu i w uzasadnieniu piszesz, że za okrse przyuczenia dofinansowanie nie przysługuje w związku z upływem terminu na złożenie wniosku

SylJan13-11-2013 11:46:40   [#11722]

ok jasne

sylwia18-04-2014 12:18:03   [#11723]

po ostatnim szkoleniu wiem, że projekt arkusza nie musi być opiniowany przez RP

KO jest całkiem odmiennego zdania

czy jest może jakieś stanowisko MEN w tej sprawie?

sylwia18-04-2014 12:18:56   [#11724]

arkusz

 

ilość oddziałów w szkole

jak policzyć ile jest oddziałów przy klasach łączonych?

Jacek18-04-2014 13:07:54   [#11725]

skoro arkusz zatwierdza OP to jakie kompetencje ma KO do wcinania się w kwestii opiniowania przez RP?

zdanie niech se mają jakie chcą :-)

sylwia18-04-2014 14:10:23   [#11726]

dyrektorzy często szukają pomocy w KO

zresztą obawiają się sądu pracy ( są zwolnienia)  i nie chcą aby były uchybienia w samym arkuszu

 

rzewa18-04-2014 14:45:50   [#11727]

liczba oddziałów w szkole:

1. I etap edukacyjny + OP: liczba obowiązkowych godzin na oddział = 21,75 => czyli liczba oddziałów, to liczba obowiązkowych godzin ogółem w arkuszu (bez religii i ew. rewalidacji) dla I etapu i OP podzielona przez 21,75

2. II etap edukacyjny: liczba obowiązkowych godzin na oddział = 26,33 => czyli liczba oddziałów, to liczba obowiązkowych godzin w arkuszu dla II etapu (bez religii, wdżr i ew. rewalidacji) podzielona przez 26,33

liczba oddziałów w szkole: liczba oddziałów I etapu i OP + liczba oddziałów II etapu

sylwia22-04-2014 07:25:09   [#11728]

dziękuję

sylwia24-04-2020 22:25:48   [#11729]

Czy JST musi zapłacić przewoźnikowi realizującemu zamówienie publiczne w postaci dowozu dzieci do szkół, choć dzieci nie są dowożone z powodu panedmii? 

Przewoźnik twierdzi, że jest w gotowości.

rzewa24-04-2020 23:49:01   [#11730]

wszystko zależy od zapisów umowy podpisanej z przewoźnikiem

sylwia25-04-2020 09:18:31   [#11731]

Dziękuję :-)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 234 ][ 235 ]