Forum OSKKO - wątek

TEMAT: oświatowy przegląd prasy
strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 226 ][ 227 ][ 228 ] - - [ 238 ][ 239 ]
wemes12-11-2020 17:22:24   [#11301]

dla wyjaśnienia odnośnie postu mojego #112775 - reakcja Państwa była znikoma ale... dzisiaj "Takie ministerstwo nigdy nie powstało, a jedynie Czarnek tytułuje się ministrem edukacji i nauki, sprawując kontrolę nad obydwoma resortami."

Ostatnie ruchy personalne, a zwłaszcza obecność Piontkowskiego i Murdzka w obu resortach, jasno wskazują, że w obydwu ministerstwach nie doszło do większej zmiany. Resorty edukacji i nauki zostały po prostu połączone "unią personalną" w postaci ministra Przemysława Czarnka, który może nazywać się "nadministrem". W samych resortach nie doszło natomiast do zmiany funkcjonowania, choćby nawet w postaci nowej nomenklatury. Wiceministrowie pełnią swe funkcje odpowiednio w MEN i MNiSW, a nie w Ministerstwie Edukacji i Nauki - choć tak miał nazywać się nowy resort.

Takie ministerstwo nigdy nie powstało, a jedynie Czarnek tytułuje się ministrem edukacji i nauki, sprawując kontrolę nad obydwoma resortami

Dlaczego nie potrafimy zadbać o swoje ! 

Inni to wypatrzyli.

źródło :https://wydarzenia.interia.pl/autor/lukasz-szpyrka/news-nieoficjalnie-wojciech-murdzek-wroci-do-resortu-nauki-i-szko,nId,4850614

Leszek12-11-2020 17:46:06   [#11302]

Widocznie to małoważne kim jest minister

pozdrawiam

Marek Pleśniar14-11-2020 23:49:17   [#11303]

Czarnek przedstawił sympatykom partii rządzącej kilka kuriozalnych pomysłów. Jednym z nich jest ograniczenie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Szef MEN starał się to przedstawić jako jego autorski pomysł na… walkę z biurokrację.

Jakby nauczyciel był jednym z najmniej mądrych ludzi w Polsce i wymagał dokształcania co miesiąc – tłumaczył Czarnek. – To jest człowiek naprawdę uzdolniony, wykształcony, mądry, z wielkim obyciem i w kontakcie z ludźmi, zwłaszcza młodymi nie potrzebuje dokształcania. To jest absolutnie sztuczny twór, a jednocześnie burzący jego wykształcenie gruntowne – ogłosił.

Czarnek niestety nie wyjaśnił, w jaki sposób pogłębianie swojej wiedzy może “burzyć wykształcenie gruntowne” na kierunkach pedagogicznych.

Wiadomo za to, że taki pomysł odbiłby się na jakości kształcenia, a tym samym – na uczniach. I co pewne ma jakiś wpływ na postępowanie Czarnka – oznaczałoby spore oszczędności w budżecie państwa. Doskonalenie zawodowe jest bowiem w dużej mierze finansowane ze środków publicznych.

https://glos.pl/czarnek-zapowiada-podwyzszenie-nauczycielom-pensum?fbclid=IwAR08oviWNSS9hREg01iNcD4BsoroGhwzQVdddeeAhWFIgUzHqK6pAZqkPFA

 

Ala15-11-2020 09:09:48   [#11304]

bo pan Czarnek się pewnie nie doskonali, żeby mu się nie zburzyło wykształcenie gruntowne

no i mamy co mamy :(

Marek Pleśniar15-11-2020 11:12:13   [#11305]

wyjątkowo szkodliwie się zapowiada

Marek Pleśniar16-11-2020 20:56:15   [#11306]

https://edukacja.dziennik.pl/aktualnosci/artykuly/8009752,przemyslaw-czarnek-przepis-men-dzieci-lekarze-koronawirus-szkola.html?fbclid=IwAR0Oq0L7tl_M2-FitgZ9yjxV25GUiCshU6X_mSNcwwJuy_wAdILEqibRNaw

"Przepis nie przewiduje obowiązku zapewnienia nauki tej grupie dzieci. Zatem o ile pozostałe dzieci realizują program nauczania w trybie nauki zdalnej, a ich rodzice korzystają z prawa do zasiłku opiekuńczego, o tyle dzieci osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych będą korzystały jedynie z opieki w szkole, bez nauczania, a ich rodzice nie mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego"

Marek Pleśniar18-11-2020 10:05:04   [#11307]

https://www.pulshr.pl/edukacja/studenci-i-nauczyciele-akademiccy-domagaja-sie-odwolania-przemyslawa-czarnka,77843.html

 

Ala18-11-2020 12:03:41   [#11308]

:)

Marek Pleśniar18-11-2020 21:08:24   [#11309]

Tuż po rozpoczęciu roku szkolnego zrzeszające ponad 6 tysięcy dyrektorów i liderów oświatowych Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty apelowało o "natychmiastowe podjęcie (już spóźnionych) działań w celu zmiany nierealistycznych podstaw programowych - z uwzględnieniem konsultacji społecznych na szeroką skalę. Zajmie to kilka miesięcy, lecz w sytuacji kryzysowej wystarczy na początek danie inicjatywy nauczycielom".

Ale rząd nie ma kilku miesięcy. Miałby, gdyby zajął się sprawą już w wakacje.

https://tvn24.pl/premium/przemyslaw-czarnek-co-minister-edukacji-chce-zmienic-w-podstawie-programowej-4753654?fbclid=IwAR2sksnDodaisQ0ZXhN5WLZytfMbEC3DeOCpUkM_wWFF_sxGXDXC8ra5aFU

 

slos19-11-2020 14:08:31   [#11310]

Musimy się zastanowić, co w tej sytuacji. Trudno nazwać ten rzad rządem, a zwłaszcza ministrem obecnego ministra. I nie chodzi tu o aspekty polityczne, tylko o szkodliwy bałagan. musimy też wspierać naszych członków, jesliby nadgorliwcy jacyś próbowali bezprawnie ich krzywdzić. Poza tym mam wrazenie, że obecność w  Unii Europejskiej jest dla Polski i oświaty naszej niezwykle istotna. Może przydałoby się stanowisko? Coraz bardziej ziirytowany tym wszystkim jestem.

 

Jot19-11-2020 23:12:47   [#11311]

https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/matura-2021-zmiany-zapowiedziane-przez-ministra-czarnka/gn9dl7d,79cfc278

 


post został zmieniony: 19-11-2020 23:12:55
Marek Pleśniar19-11-2020 23:13:23   [#11312]

Berdyczów, Szucha 25?

Ala20-11-2020 08:47:46   [#11313]

https://www.gov.pl/web/edukacja/zmiany-na-egzaminie-osmoklasisty-i-egzaminie-maturalnym-w-2021-r?fbclid=IwAR3OARLUIiUFQrcWogI-DvyNgXZNeMZfwcpQ_FwmM-mnrqtFB9cKq_Olfe8 

Marek Pleśniar20-11-2020 09:45:37   [#11314]

czy ktoś coś z tego rozumie?

Prekonsultacje propozycji wymagań egzaminacyjnych

Od 20 listopada br. rozpoczynamy prekonsultacje propozycji wymagań egzaminacyjnych. Na uwagi i opinie merytoryczne czekamy do 27 listopada pod adresem: prekonsultacje@men.gov.pl. Wszystkie przesłane opinie zostaną przekazane zespołom, które w kolejnym etapie prac dokonają analizy propozycji i zmodyfikują projekt

 

CO mamy konsultować?

Leszek20-11-2020 09:53:28   [#11315]

nie chodzi o to co

a o to żeby konsultować ...

:-)))

pozdrawiam

Ala20-11-2020 11:06:49   [#11316]

otóż to :)

hania21-11-2020 00:28:13   [#11317]

No coś wkleili tu, na dole stronki

https://www.gov.pl/web/edukacja/prekonsultacje-propozycji-wymagan-egzaminacyjnych

Jacek21-11-2020 10:54:37   [#11318]

no to mamy narodowe ferie zimowe

https://wiadomosci.wp.pl/jest-decyzja-rzadu-w-sprawie-szkol-i-zimowych-ferii-6577972574944096a 

Marek Pleśniar13-12-2020 20:43:22   [#11319]

https://joemonster.org/art/52447/Jak_zmienil_sie_poltoraroczny_John_gdy_pozostawiono_go_na_9_dni_w_obcym_srodowisku?fbclid=IwAR0yoGVqbtMH-76op6Gozzo2PfO3yzifNNXLeMOG8aHFwsXrf6GryYXRb_A

matka Johna ma urodzić dziecko, a John będzie musiał pozostawać w Domu Małego Dziecka przez kilka dni. Chłopiec został tam odwieziony przez rodziców w nocy, kiedy u jego matki zaczęły się skurcze. Chłopczyk płakał, kiedy wychodzili, ale pół godziny później zasnął, przykryty swoim ulubionym domowym kocem. John spędzi dziewięć dni w Domu Małego Dziecka. Przez te dziewięć dni Joyce Robertson i kamerzysta będą obserwowali, co się dzieje z chłopcem.

Marek Pleśniar17-12-2020 14:23:24   [#11320]

https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/arkusz-organizacji-szkoly-bez-opinii-zwiazkowcy-pisza-do-men,239870.html

  • Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zwraca się z prośbą o wykładnię prawną w przedmiocie roli organu nadzoru pedagogicznego – kuratora oświaty w przestrzeganiu prawa oświatowego.
  • Chodzi o sytuację w któryej dyrektor placówki oświatowej nie przekazuje arkusza organizacji szkoły lub przedszkola do zaopiniowania zakładowym organizacjom związkowym.
MKJ19-12-2020 14:14:23   [#11321]

Miałem taką sytuację - nie przekazałem arkusza, bo nie otrzymałem od organizacji związkowej kwartalnej (wówczas; dziś jest to półroczna) informacji o liczbie członków. Długo trwała przepychanka, również z udziałem OP i KO, zanim ZZ zrozumiały, że warunkiem jakiejkolwiek współpracy pracodawcy z zakładową (międzyzakładową) organizacją związkową jest:

1) obecność wśród pracowników co najmniej jednego członka związku (warunek konieczny, ale niewystarczający);

2) przekazanie, wówczas kwartalnej, informacji o liczbie członków danego związku w danej szkole.

rzewa20-12-2020 09:44:45   [#11322]

warunek 1 dotyczy tylko międzyzakładowej OZ, jeśli pełni rolę zakładowej OZ - jeśli OZ jest zakładową sensu stricte, to u pracodawcy musi być zatrudnionych co najmniej 10 członków

warunek 1 dotyczy wszystkich OZ

Marek Pleśniar20-12-2020 13:52:29   [#11323]

https://silesia24.pl/wiadomosci/szczegoly/nad-nauczycielami-musi-byc-wieksza-kontrola-wynika-ze-slow-ministra-czarnka-na-antenie-radia-maryja-21483

Trwają intensywne prace na tym, żeby nadzór pedagogiczny sprawowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i kuratorów oświaty był rzeczywiście realny i skuteczny”

Dlatego - jak mówił - kurator oświaty musi mieć realne narzędzia do tego, by na to realnie oddziaływać. "To to będziemy robić w najbliższych tygodniach. Myślę, że posłowie będą prezentować projekt, a my będziemy wspierać posłów w realizacji tych zamierzeń" - wskazał Czarnek. (PAP)

hania21-12-2020 23:35:56   [#11324]

nowe słowo powielaczowe: realnie.... :-) ech...

Słownik PWN : realny

1. «istniejący w rzeczywistości»
2. «możliwy do wykonania lub urzeczywistnienia»
3. «odznaczający się realizmem lub zdrowym rozsądkiem»
Houston !  z tym trzecim po "lub" mamy problem...
Marek Pleśniar28-12-2020 12:19:59   [#11325]

https://biznes.radiozet.pl/News/MEN-bibliotekarze-maja-liczyc-strony-w-ksiazkach?fbclid=IwAR3FB0WHAxp7Es60_Htu0SqHHTq7HmbR97eyYjPvnPXEYMNyCKyB4mUEonA

 

malmar1501-01-2021 23:49:14   [#11326]

https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/przemyslaw-czarnek-odchudza-kierownictwo-ministerstwa-edukacji-i-nauki-wiemy-kto/fjp3eer,79cfc278

Marek Pleśniar02-01-2021 12:22:54   [#11327]

https://wydarzenia.interia.pl/swiat/news-goeteborg-nauczyciele-nie-poprawiaja-uczniow-zeby-ich-nie-zn,nId,4961274

poten tego już zupełnie

ich

Marek Pleśniar08-01-2021 12:17:55   [#11328]

https://wyborcza.pl/7,75398,26666852,w-piatek-decyzja-ws-powrotu-klas-i-iii-do-szkol-jest-pomysl.html

 

malmar1508-01-2021 12:53:58   [#11329]

przecież te dzieci będą się spotykały w drodze do szkoły dojeżdżając tym samym autobusem (mam 95% dojeżdżających),

no chyba, że każda klasa będzie jeździła w bańce ;-)


post został zmieniony: 08-01-2021 12:54:47
Roman Langhammer08-01-2021 13:52:51   [#11330]

A świetlica? :D

Jak nauczyciel ma się z nikim nie stykać to i do toalety nie wyjdzie. :D


post został zmieniony: 08-01-2021 13:53:43
Marek Pleśniar08-01-2021 14:13:41   [#11331]

po cichuśku przypomnę też o zerówce;-)

Marek Pleśniar08-01-2021 14:17:36   [#11332]
"Wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Ministerstwo Edukacji jest przygotowane na ewentualny powrót do szkół klas I-III" [min. Czarnek]
----
Roman Langhammer08-01-2021 14:45:53   [#11333]

Rozumiem, ze anglisci przestana uczyc i katecheci rowniez? A rewalidacje z uczniami roznych klas? A zajecia ppp, w grupach gdzie sa uczniowie z roznych klas? Kolejne utrudnienie i kolejna fikcja... 

...o i ewentualne zastepstwa...

I jeszcze zapomnialem... informatyka i edukacja muzyczna wyciagnieta z wczesnoszkolnej...

I dodatkowy przedmiot edukacja przez szachy...

... i jeszcze kilka rzeczy sie znajdzie...;-)


post został zmieniony: 08-01-2021 14:52:19
Roman Langhammer09-01-2021 10:09:57   [#11334]

I jak wrażenia po ogłoszeniu nowych wytycznych? :/

Marek Pleśniar09-01-2021 17:15:04   [#11335]

szczególnie ich nowość zapiera dech

Leszek09-01-2021 19:47:58   [#11336]

Napracowali się urzędnicy, 

pracusie. 

Pozdrawiam

Marek Pleśniar11-01-2021 14:44:54   [#11337]

https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/dwa-scenariusze-powrotu-dzieci-do-szkol-minister-przedstawil-szczegoly,245373.html 

wracamy na bani:

zamiast "baniek" - dwie duże banie - małopolska itd;-)


post został zmieniony: 11-01-2021 15:24:50
malmar1511-01-2021 16:13:34   [#11338]

o 17 kolejna konferencja 

Roman Langhammer11-01-2021 18:31:35   [#11339]

"Mam pełne przekonanie, że jesteśmy przygotowani do powrotu do nauczania stacjonarnego." - P. Czarnek

 

Linka nawet nie daję... bo i po co... wszystko już słyszeliśmy.

 

Nie wiem jak Was, bo mnie chyba ominęły, te przygotowania w ostatnich miesiącach.


post został zmieniony: 11-01-2021 18:32:20
ergo11-01-2021 23:42:45   [#11340]

Lecz jeszcze może być weselej i jeszcze śmieszniej może być...

https://www.youtube.com/watch?v=7ySPsLrInuI

Marek Pleśniar12-01-2021 00:49:40   [#11341]

jutro będę w Polsat News o 8:35 by powiedzieć jak gorąco się z dyrektorami resort przygotowywał i rzęsiście się konsultował

Marek Pleśniar12-01-2021 00:58:02   [#11342]

a to w ramach lektur

https://youtu.be/R2OOZmo2KTs?t=282

Marek Pleśniar12-01-2021 11:11:15   [#11344]

Dopiero w drugiej połowie marca lub na przełomie marca i kwietnia - jeśli nic się nie zmieni, jak zaznacza minister Dworczyk - na szczepionki będą mogły zapisywać się pozostałe osoby z grupy I, czyli m.in. seniorzy poniżej 70. roku życia oraz nauczyciele. Kiedy dokładnie rozpoczną się szczepienia tych osób na razie nie wiadomo.

[ www.miastopociech.pl ]

Jacek12-01-2021 19:26:29   [#11345]

MEiN wydalił z siebie to :-)

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3 

Skimir12-01-2021 20:17:11   [#11346]

To wydalenie nastąpiło już wcześniej - wytyczne.

Jednak dalej nie ma oficjalnej informacji czy 18-tego uczniowie wracają czy nie.

Marek Pleśniar13-01-2021 16:33:31   [#11347]

zabawny zbieg powstał:
1. miałem na myśli trzydniowy przydział szczepionek dla Polski (ok 300 tys tygodniowo)
2. zabawne bo pewien polityk się wsypał, mówiąc w dodatku, że ich zapas poszedłby w 3 dni gdyby szczepili po 100tys dziennie
3. (co oznacza w dodatku, że rząd wyszczepił tylko połowę szczepionek które miał (bo zaszczepiono do wczoraj 300tys;-), więc nieudolność jest 50-%
malmar1513-01-2021 17:08:47   [#11348]

podświetlę ;-)

https://tvn24.pl/polska/powrot-dzieci-do-szkol-trwaja-testy-nauczycieli-4936719?fbclid=IwAR0p0J17VJx3jxJ8fbXACCOB2wfA7MG6gLXK9TfykZ_BHKR7la35vXoFvSk

Roman Langhammer14-01-2021 05:30:53   [#11349]

https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/koronawirus-czy-szkoly-sa-przygotowane-na-powrot-uczniow-czarnek-odpowiada/0lw4jj1,79cfc278

 

"O tym, że szkoły są przygotowane, zapewniają dyrektorzy w całej Polsce, ..."

 

Oczywiście jak będą problemy, to można powiedzieć, że to wina dyrektorów. Bo zapewniali, że szkoły są przygotowane, a jednak nie były...

Marek Pleśniar14-01-2021 06:35:32   [#11350]

""w miarę możliwości jakie mają dyrektorzy [..]

"W miarę możliwości chcemy, żeby [..] jeżeli to będzie tylko możliwe i tam gdzie to będzie możliwe,"
" Oczywiście wszystko w zależności od możliwości poszczególnych szkół" "Chcemy również, żeby w miarę możliwości dyrektorzy i rady "


"Te wszystkie założenia, które są spisane na 7 stronach są gwarancją, że bezpieczeństwo zdrowotne na terenie szkół będzie na bardzo wysokim poziomie".

https://www.miastopociech.pl/aktualnosci/w-szkolach-bedzie-bezpiecznie-w-miare-mozliwosci


post został zmieniony: 14-01-2021 06:38:55
strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 226 ][ 227 ][ 228 ] - - [ 238 ][ 239 ]