Forum OSKKO - wątek

TEMAT: wypowiedzenie
strony: [ 1 ][ 2 ]
zgredek05-06-2006 18:39:57   [#51]

w takiej sytuacji jak opisujesz można wręczyć pracownikowi wypowiedzenie w czasie usprawiedliwionej nieobecności - są to zwolninia grupowe i tu trzeba byłoby stosować ustawę o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy...

-----------------

nie wiem - być może są takie sytuacje, że zastosujemy KP wtedy, gdy bedzie określona końcowa data rozwiązania stosunku pracy, ale rozróżniając wypowiedzenie z KP i KN miałam na myśli sytuacje typowe

a typowa jest - KP - gdy skraca się wypowiedzenie przesuwając tym samym datę rozwiązania stosunku pracy - na wcześniejszą

w przypadku KN - nie ma takiej możliwości - nie przyspieszy się (nie piszę o porozumieniu stron)

-----------------

Ewa - to co piszesz mnie naprawdę przekonuje, ale to co pisał krzysiol też wydaje mi się logiczne

pisałam - jestem jak chorągiewka na tym wątku - nie umiem zająć stanowiska

ale dałabym wypowiedzenie w czerwcu nauczycielowi - po klasyfikacji i naborze - bo dopiero wtedy mogę określić ile godzin będzie w arkuszu organizacji

i takiej decyzji broniłabym do upadłego

AsiaJ05-06-2006 23:16:22   [#52]

wzór wypowiedzenia

Śledzę ten wątek od początku, bo też mnie podobna sytuacja dotyczy.

N-l dypl., który miał otrzymać wypow. przebywa na l-4 do 7 czerwca.31 maja musiałąm wręczyć info o ograniczeniu innemu n-lowi, tak żeby ten z l-4 miał zapewnione godziny.OP twierdzi, że wypow. tylko do 31 maja. Poruszany problem w wątku przekonał mnie,że można i w czerwcu.Więc będę wręczaćwypowiedzenie temu z l-4.Ale nie wiem jak powinno wyglądać wypowiedzenie zawierające informację o skróconym okresie wypowiedzenia i dodatkowym odszkodowaniu z tytułu skrócenia.Teoria przekonująca, ale teraz trzeba to przełożyć na konkret, czyli papaier dla n-la.Może ktoś zamieści taki wzór, będę wdzięczna.

violka06-06-2006 00:50:02   [#53]

może tak ?

XXX, dn. 16.06.2005

 

SP0X-1111/       /2005

 

 

Pani

XXXX

nauczyciel kontraktowy

Szkoła Podstawowa Nr X

w XXX

 

 

 

 

sprawa: wypowiedzenie stosunku pracy

 

 

Na podstawie art. 20 ust.1, pkt 2 Karty Nauczyciela, z dniem 31 sierpnia 2005 r. rozwiązuję z Panią stosunek pracy z zachowaniem skróconego do dwóch miesięcy okresu wypowiedzenia, który upłynie 31 sierpnia 2005 r. Przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę są zmiany organizacyjne powodujące zmniejszenie liczby oddziałów w szkole, co skutkuje brakiem możliwości zapewnienia godzin dla wszystkich nauczycieli.

 

Uzasadnienie:

 

Jest Pani nauczycielem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na stanowisku nauczyciela ….. . W  planowanej organizacji roku szkolnego 2005/2006, zatwierdzonej 16.06.2005 r., nie ma wystarczającej liczby godzin dla wszystkich nauczycieli .... (nazwa przedmiotu).

W związku z brakiem godzin dla zapewnienia Pani pracy w pełnym wymiarze decyzja niniejsza jest uzasadniona.

 

 

Jednocześnie informuję Panią, że

1)      zgodnie z art. 20 ust.1 i 5c ustawy Karta Nauczyciela przysługuje Pani , w terminie 30 dni od otrzymania niniejszego wypowiedzenia, prawo wystąpienia z wnioskiem o przeniesienie w stan nieczynny.

2)      na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy Karta Nauczyciela przysługuje Pani odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia, tj. za 1 miesiąc. Okres, za który przysługuje odszkodowanie, zostanie wliczony do okresu zatrudnienia.

 

Od niniejszej decyzji przysługuje Pani odwołanie do Sądu Pracy w XXX w ciągu 7 dni od dnia otrzymania powyższej decyzji.

 

 

 

 

 

 

przyjmuję do wiadomości

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

data i podpis

violka06-06-2006 00:52:52   [#54]

i połączyć to z tym

XXX, dn. 27.05.2004

SP0X-1111/       /2004

 

 

 

Pani

XXX

nauczyciel sztuki

Szkoła Podstawowa Nr X

w XXXX

 

 

 

 

 

W  związku z brakiem możliwości dalszego zatrudniania Pani w pełnym wymiarze zajęć oraz brakiem możliwości uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, proponuję, od dnia 1 września 2004 r., ograniczenie zatrudnienia do wysokości  12/18 oraz proporcjonalne zmniejszenie wynagrodzenia zgodnie z art. 22 ust.2 Karty Nauczyciela.

 

 

Uzasadnienie:

 

Jest Pani nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania na stanowisku nauczyciela sztuki i posiada Pani kwalifikacje wyłącznie do nauczania muzyki. Systematyczne zmniejszanie się liczby oddziałów oraz liczby uczniów, począwszy od roku 2000, powoduje ciągłe zmniejszanie się liczby godzin tych przedmiotów.

 

W planowanej organizacji roku szkolnego 2004/2005 przewidywane jest dla Pani 12 godzin zajęć zgodnie z posiadanymi przez Panią kwalifikacjami. W związku z brakiem godzin dla zapewnienia Pani pracy w pełnym wymiarze, propozycja niniejsza jest uzasadniona.

 

Pouczenie:

1)      W razie braku zgody na ograniczenie wymiaru zatrudnienia i proporcjonalne zmniejszenie wynagrodzenia, stosuje się przepisy art. 20 Karty Nauczyciela.

2)      W terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma przysługuje Pani prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy w XXXX.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

luccy27-07-2007 15:42:01   [#55]

Sytuacja nietypowa.

Nauczyciel kontraktowy zatrudniony na czas nieokreślony w wymiarze 10/18  w kwietniu został poinformowany, że w związku ze zmniejszeniem się liczby oddziałów nie będzie zatrudniony w nowym roku szkolnym i w związku z tym nie został ujęty w arkuszu organizacyjnym. Dyrekcja nie wręczyła wypowiedzenia. W dniu dzisiejszym odbyła się rozmowa, ale nauczyciel nie zgodził się na rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron.

Przypadkowo godziny się znalazły, ponieważ koleżanka przechodzi na urlop zdrowotny od 1.09, ale tylko do 22.12.2007 r.

Czy wręczenie wypowiedzenia we wrześniu pozwala na rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem z dniem 22.12.2007 roku? Jaka jest pp? Proszę o pomoc.

rzewa27-07-2007 20:50:39   [#56]

nie, nie pozwala, temu n=lowi nalezało wręczyć wypowiedzenie w maju, a teraz on pracuje cały rok szkolny 2007/2008 na 10/18.

Należy mu sie wynagrodzenie przez najblizsze 12 m-cy i to bez względu na to czy godziny będa czy nie.

luccy27-07-2007 21:40:48   [#57]
Czy jest jakieś inne rozwiązanie? Obecny dyrektor wręczał wypowiedzenia nauczycielom w maju, ale to jakoś pominął. Ja będę dyrektorem od 1.09.2007r. :-(
Gaba27-07-2007 22:30:38   [#58]
jest rozwiązanie - ten nauczyciel bierze doraźne i ma pierwszeństwo obowiązkowe w obsadzaniu ich
luccy27-07-2007 23:23:53   [#59]
Dziękuję! :-)
joszka06-11-2013 12:49:26   [#60]

dot#30-rozumiem ,że zapis  związany ze skróconym okresem wypowiedzenia o terminie zakończenia pracy to 31 sierpień,a konsekwencja skróconego okresu to w nowym miejscu pracy "zaliczenie dwóch miesięcy wiecej do wysługi?

Prawnik nauczyciela DOMAGA SIĘ, aby w świadectwie pracy (zgodnie z art 36-1)doliczyć okres skrócenia do czasu pracy w mojej szkole, co oznacza,ze w swiadectwie pracy mam wpisac zakończenie czasu pracy nie 31 sierpnia a...31 października!

Jak sensownie odpowiedzieć ( wiiadomo - pp)

MKJ06-11-2013 13:21:32   [#61]

A jaka jest pp, żeby doliczać okres wypowiedzenia do wysługi?

Stosunek pracy ustał w dniu 31 sierpnia, bez względu na zastosowany okres wypowiedzenia.

joszka06-11-2013 17:18:54   [#62]

Sprawę przestawiają tak:

1/nauczycielowi nie spodobało się  to,ze wypowiedzenie nastapiło w lipcu-skierował sprawę do sądu

2/jego prtawnik uważa,że zgodnie z regulacjami art 36/1 KP należy pracownikowi okres skróconego wypowiedzenia zaliczyć dom stażu pracy,to i KN uwzględnia ten fakt poprzez zapis o odszkodowaniu.Jak wypłacono odszkodowanie to tak jakby nauczyciel pracował-a jak "jakby " pracował to musi mieć to odzwierciedlone w przedłużonym zatrudnieniu.

I na nic moje wyjaśnienia o 31 sierpnia.Ale może tkwię w błędzie...?

izael06-11-2013 20:05:06   [#63]

my w świadectwie pracy właśnie z powodu skróconego okresu wypowiedzenia przesuwaliśmy termin ustania stosunku pracy - o miesiąc

rzewa06-11-2013 23:09:46   [#64]

to nie tak... stosunek pracy ustał 31.08 i nic innego nie można w świadectwie pracy napisać, ale... w punkcie 4 ppkt 6) świadectwa wpisuje się informacje o skróceniu okresu wypowiedzenia o np. miesiąc i wypłaceniu odszkodowania

dla następnego pracodawcy oznacza to, że do stażu pracy wynikającego z okresu zatrudnienia należy doliczyć jeszcze miesiąc - czyli jeśli n-l przepracował u nas 2 lata i został zwolniony ze skróconym o miesiąc okresem wypowiedzenia w następnej pracy zostanie mu na podstawie tego świadectwa uznany staż pracy w wymiarze 2 lat i 1 m-ca, a nie tylko 2 lat.

joszka07-11-2013 17:43:25   [#65]

ciągle w takich sytuacjach pytanie o pp.Argumentem nauczyciela jest art 36 -1.a moim?

rzewa08-11-2013 07:20:13   [#66]

tak jak napisałam wyżej postępuje się w każdej sytuacji zastosowania art 361 k.p. - rozporządzenie w sprawie treści świadectwa pracy i jego wzoru jest aktem wykonawczym do k.p.

czyli Twoim argumentem jest właśnie właściwe zastosowanie art 361 k.p.

izael08-11-2013 10:28:23   [#67]

taaak, ewa ma rację:) to ja pomieszałam

:)

Marla21-08-2014 17:31:19   [#68]

mam nastepujacy problem

zwolnilam pracownika administracji na podstawie art. 53.1.1b kp - krotko mowiac po 182 dniach L4 a potem po 3 miesiacach swiadczenia rehabilitacyjnego, ktore pracownik otrzymal na 5 miesiecy

29 I 2014r przyszlo pismo z ZUS-u ze od 30 I ma swiadczenie na 5 miesiecy

przeliczylam wg ZUS-u ze: 2 dni stycznia + 28 dni lutego+ 31 dni marca + 29 dni kwietnia daje 60 dni czyli 3 miesiace i dalam pracownikowi wypowiedzenie 30 kwietnia

teraz otrzymalam informacje ze powinnam wypowiedzenie dac 1 maja bo powinnam trzymac sie ustalania terminow na podstawie kc art. 112

pracownik zlozyl pozew do sadu

prosze wypowiedzcie sie

rzewa21-08-2014 20:28:02   [#69]

dobrze zrobiłaś

tu terminy z kc nie maja zastosowania - okres określony w k.p. w dniach upływa z ostatnim dniem okresu, czyli jeśli pracownik był w czasie zatrudnienia 60 dni na świadczeniu to można z ni rozwiązać stosunek pracy z ostatnim dniem tego okresu czyli 30.04

pracownik był przebywał na świadczeniu ponad 3 m-ce: 2 dni stycznia i cały luty, cały marzec i cały kwiecień co daje 3 m-ce i 2 dni -> zatem wymóg art 53 ust 1 pkt 1 lit b k.p. został spełniony - tak się liczy okresy wg k.p.

wg k.c. 3 m-ce od 30.01 upływają 30.04 więc też jest ok. (od 31.01 też 3 m-ce upływają 30.04 :-))

Marla22-08-2014 03:44:30   [#70]

rzewa

a czy potrafisz mi wytlumaczyc czym kieruje sie pelnomocnik pracownika w swoim toku myslenia, przeciez powinien sie znac na kodeksie pracy i powinien wiedziec to wszystko

chce mi zamieszc czy sadowi, ale sad przeciez powinien znac sie najlepiej

Marla22-08-2014 19:08:10   [#71]

dodam jeszcze ze wypowiedzenie wreczylam 30 kwietnia z dniem obowiazywania od 30 kwietnia wlasnie, bo uznlam ze jest to juz pierwszydzien ponad 3 miesieczny okres swiadczenia rehabilitacyjnego

co o tym sadzicie

rzewa23-08-2014 07:14:56   [#72]

czyli 30.04 pracownik był dla niego ostatnim dzieniem w pracy - ok.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ]