Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Rada Pedagogiczna -opinia arkusza
strony: [ 1 ][ 2 ]
violka25-04-2006 21:56:43   [#51]

ale było

że na arkuszu miały być opinie zz i rady
fredi25-04-2006 21:59:56   [#52]
zz ?
zgredek25-04-2006 22:00:02   [#53]

violka - zz-ty kiedyś mieliśmy na arkuszu, teraz nie mamy już:-))))))

opinia RP nigdy - co nie znaczy, że teraz może...:-))))))

zgredek25-04-2006 22:02:22   [#54]
magosiu - z tego co pamiętam, bo kilka lat wcześniej to robiliśmy, a nie mam pp pod ręką - to takie dodatkowe można wprowadzić po pozytywnej opinii RR i RS - jakoś tak było - musiałabym poszukać, ale chyba to tak jest
Magosia25-04-2006 22:03:26   [#55]

I dlatego

w czwartek mam radę i mówię ludziom :

że wszyscy mają pracę

że wszyscy zgodnie z kwalifikacjami

że niektorzy nawet nadliczbowki , ale nie na pewno, bo jak mi zatwierdzą organy

że niektórzy na emeryturę mogą i chcą

i że nie musze tego wszystkiego teraz mówić, ale mówię,żeby wiedzieli

A ze związkami to nie konsultowalam nawet w tamtym roku , (choć KO kazało-) ale ja się przeszkoliłam i powiedziałam zz i mojej pani wizytator ,że nie ma pp do opiniowania przez zz i się obyło. A teraz KO potwierdziło, że nie ma pp, żeby zz opiniowało. Na moje - forumowe wyszło :-))))

A z rodzicami już się dzisiaj spotkalam i poinformowalam, żeby sobie wiedzieli o czym mogą.

Czasem więcej informacji oznacza mniej problemów ( ale nie zawsze;-)

Magosia25-04-2006 22:05:46   [#56]

To i dlatego

było do frediego #50

Wiolka- poczytaj aktualne, tegoroczne  materiały z narady . 351

Zgredku- mam pp , tylko w szkole. #54

zgredek25-04-2006 22:06:33   [#57]
:-)
DYREK25-04-2006 22:16:26   [#58]

Na moje:

 • RP opiniuje organizację pracy szkoły (kwiecień; ile oddziałów w tym sportowy, wyrownawczy, praca na jednej zmianie w 2 budynkach, zatrudnienie dodatkowo księgowej, uruchomienie stolówki, w nowym roku będzie zatrudniony logopeda, zatrudnonych bedzie 34 nauczycieli itd.) 
 • RP opiniuje plan zajęć (sierpień)
 • RP opiniuje stałe zajęcia (sierpień np. prowadzenie kroniki szkolnej, dekoracja na pierwszym piętrze, wydawanie kart rowerowych, organizacja imprez, opiekun samorządu itd.)
 • RP opiniuje dodatkowo płatne zajęcia (sierpień np. prowadzenie koła, opieka nad stażystami, prowadzenie zajęć sportowych.

 

Arkusz organizacji przygotowuje dyrektor, opiniuje KO a zatwierdza OP. Z przepisów nie wynika konieczność opiniowania go przez RP. Arkusz organizacji to nie organizacja pracy szkoły. To tylko jeden z dokumentów opisujących organizację pracy szkoły.

zgredek25-04-2006 22:19:31   [#59]
ale ładnie napisałeś!:-)
violka25-04-2006 22:30:58   [#60]

magosia

czytałam :-)

Uśka25-04-2006 22:45:48   [#61]

Krzysztof Ty

masz rację a u nas od kilku lat zapoznajemy z projektem już w kwietniu w celu zaopiniowania przez RP

a przecież teraz faktycznie powinniśmy organizację pracy szkoły czyli np. to o czym pisze DYREK w# 58 ( przydział czynności można w sierpniu)...

Krzysztof Pom26-04-2006 11:59:57   [#62]

Tak sobie myślałem, że chyba dobrze robię. Nie mam zamiaru słuchać od pani X, że pani Y ma o 1 godzinę więcej zajęć itd. itp.

 1. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
  2) projekt planu finansowego szkoły,
  3) wniosek dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
  4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Tygodniowy rozkład zajęć Rada będzię opiniować dopiero w sierpniu.

Dodatkowo płatne to dla mnie te, które wychodzą poza ramówkę i na które mam pieniądze z op

Dodatek motywacyjny jest obwarowany regulaminem uzgodnionm z zz. Do tego komu ile daje wara! Są kryteria i nie mam zamiaru wypytywac sie, czy ktoś ma dostac 50 czy 60 zł i co inni na to. To sprawa miedzy pracodawcą i konkretnym pracownikiem. Jeśli ma wątpliwości to niech do mnie przyjdzie i zapyta dlaczego ON ma tyle, co na to wpłynęło.

Po moich niektórych dyplomowanych widzę, że skrzydła opadły, oni uważają, że im się już teraz po prostu WSZYSTKO NALEŻY. I to nie za pracę, ale za to, że do niej przychodzą .

Podoba mi się stanowisko Dyrka

Bas26-04-2006 12:45:25   [#63]

a ZZ?

U mnie zz - rzecz święta. Argumentował to (przewodniczący), że jest to rodzaj układu zbiorowego (!), który ustala zatrudnienie (bo są godziny albo ich nie ma). Konieczność opiniowania wynika (wg niego) z ustawy o związkach. Co wy na to? Kopać się z tym koniem?
Tara26-04-2006 13:36:30   [#64]

A to?

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

 z dnia 12 lutego 2002 r.

w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615) zarządza się co następuje:

                                                   

§ 2

 

                                                                                                                            

 1. Dodatkowe zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 5 pkt 2, dyrektor szkoły może wprowadzić do szkolnego planu nauczania po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.
Tara26-04-2006 13:39:12   [#65]

Przepraszam

nie zobaczyłam lubelskiego
DYREK26-04-2006 15:23:58   [#66]

Dodatkowo płatne zajęcia dydaktyczne, wychowawczych i opiekuńczych to nie to samo co dodatkowe zajęcia edukacyjne wprowadzone do planu naucznia.

Dodatkowo płatne to np. koło matematyczne.

Dadatkowe zajęcia w planie nauczania to np. drugi język w gimnazjum

DYREK26-04-2006 15:32:50   [#67]

Kraków to piękne miasto

 

 

Przedkładany do zaopiniowania  arkusz powinien być zaopiniowany przez:

 1. radę pedagogiczną  (nr i data podjęcia uchwały w sprawie opiniowania wynikającego z arkusza organizacji pracy szkoły przydziału czynności dla nauczycieli - adnotacja na arkuszu),
 2. związki zawodowe działające w szkoleadnotacja na arkuszu (opinii wymagamy przed zaopiniowaniem przez wizytatora we wszystkich gminach poza Miastem Tarnów) z zastrzeżeniem, iż:

a)     w przypadku Gminy Kraków wystarczy opinia koła, ogniska,

b)     w przypadku innych gmin – opiniuje przedstawiciel szczebla  międzyzakładowego,

 1. w przypadku ujęcia w szkolnym planie nauczania i arkuszu organizacji zajęć dodatkowych, o których mowa w § 2, ust. 5, pkt 2  rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania  (Dz.U. z 2002 r. Nr 15, poz. 142 ze zmianami) – dyrektor powinien przedstawić do wglądu wizytatora:

·  opinię rady pedagogicznej i rady rodziców,

malinka26-04-2006 19:40:39   [#68]
to już nic nie wiem. Jeżeli ramówka była bardzo dokładnie omówiona w ubiegłym roku, a w tym nie uległa najmniejszej zmianie, to chyba można przekazac konkrety i przydziały  dopiero w sierpniu?
Krzysztof Pom26-04-2006 21:39:42   [#69]

Wiecie co? Zaczyna mnie już wkurzać to całe prawne zamieszanie - można , trzeba, mogą, nie mogą, w tym KO tak a w innym jeszcze inaczej, tu zarząd oddziału a u nich wystarczy ognisko, Tarnów poza nawiasem (albo raczej w nawiasie)... Niech to jasna cholera weźmie. Może faktycznie: niech AL dostanie nasze ministerstwo, przydzieli jakiego chłopa z batem w ręku co to wszystko na nogi postawi, bo jak Boga kocham - im ważniejszy PIS-..... siedzi na stołku tym większy mamy na dole mętlik.

I jak można podejmować uchwałę w sprawie opinii??? "RADA PEDAGOGICZNA opiniuje......"  a  nie: "RADA PEDAGOGICZNA UCHWALA...."  I ilu nas jest tyle będzie zdań i własnych przemyśleń.  Tu trzeba porządku w prawie, prawie jasnym i konkretnym. Dopóki prawo jest klecone byla jak, dopóty wiecznie będziemy pytać jedni drugich i wszystkich wkoło, a nawet ci nad nami nie bardzo wiedzą co zrobić, bo często słychać ostatnio odpwiedź: "Niech dyrektor podejmie decyzję". Pewnie, będzie komu dać potem w papę. I to tyle w kwestii wspomagania pracy dyrektora, co było niejako prriorytetem

Krzysztof Pom26-04-2006 21:47:55   [#70]

Ufff, chyba się lekko zdenerwowałem, przepraszam Was wszystkich serdecznie. Dopiero wróciłem z pracy, pełno problemów, niedomówień właśnie związanych z tym prawem. A niech to, jutro będzie piękny słoneczny dzień.

ankate26-04-2006 21:50:59   [#71]
Masz nadzieję? Bo ja nie bardzo...te same wątpliwości i chmury, chyba, że masz na myśli jakieś dalsze jutro...
Krzysztof Pom26-04-2006 21:56:56   [#72]

Ankate, to słonce jest od wielu wielu lat niezmiennie. Takie ładne, złote, cieplutkie i przyjemne. Tego możemy być pewni, chociaż czasami go nie widać. A jeśli deszczyk pokropi... hmmm, obejrzę zdjęcia z ubiegłorocznych wakacji, zapatrzę się w cudowne zachody i pomarzę chociaż przez chwilę nim wróce do szarej rzeczywistości ;-)))

ankate26-04-2006 22:01:35   [#73]
O !!!,Krzysio, zazdroszczę optymizmu, cudne podejście do zycia...:-)
DYREK28-03-2008 11:50:19   [#74]

http://www.krakow.znp.edu.pl

Opiniowanie arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2007/2008

Zasady i organizacja opiniowania arkuszy organizacyjnych:

 1. Zarząd Oddziału powołuje zespół do opiniowania arkuszy, który powinien poznać "Zasady opiniowania arkuszy organizacyjnych szkół i placowek Województwa ......... na r.szk. 2007/2008", umieszczone na stronie internetowej .......................

 2. Zespół ten dokonuje opiniowania projektów w siedzibie Zarządu Oddziału, uwzględniając opinię Ogniska lub grupy związkowej. Można wykorzystać zał. ......

  Przy analizie projektów arkuszy organizacyjnych należy kierować się następującymi zasadami:

  • Należy porównać rubryki określające stan zatrudnienia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w roku szkolnym bieżącym i planowanym.

  • Sprawdzić przyczyny ewentualnego zmniejszenia zatrudnienia.

  • Sprawdzić, czy wśród zwalnianych osób, lub osób, dla których przewidziano zmniejszony wymiar czasu pracy, są członkowie ZNP.

  • Ustalić, czy o planowanym zwolnieniu lub zmniejszeniu czasu pracy Dyrekcja placówki powiadomiła Zarząd Oddziału, na terenie którego znajduje się placówka.

  • Po analizie części ogólnoinformacyjnej i opisowej arkusza, należy zapoznać się z podziałem siatki godzin ucznia i nauczyciela.

  • Zwrócić uwagę na równomierne rozłożenie godzin ponadwymiarowych oraz sprawdzić, czy zastosowanie art. 20 i 23 KN jest zasadne, szczególnie w kontekście kwalifikacji, lat pracy nauczyciela, lub ewentualnego prawa do przejścia na emeryturę.

  • Zwrócić uwagę na liczebność klas i prawidłowy podział na grupy dla poszczególnych przedziałów.

  • Opinia projektu powinna być określona słowami "pozytywna" lub "negatywna", potwierdzona podpisem i pieczęcią Zarządu Oddziału.

  • W przypadku opinii negatywnej należy sporządzić jej uzasadnienie, zawierające jasno i konkretnie sformułowane zastrzeżenia. Kopia uzasadnienia pozostaje w dokumentacji Oddziału.W przypadkach szczególnie trudnych, należy również powiadomić Zarząd Okręgu.

DYREK28-03-2008 11:51:52   [#75]

Może warto wysłać do nowego MEN-a;-)

 

Minister Edukacji Narodowej i Sportu

 

 

Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

w sprawie stosowanych przez kuratorów oświaty procedur opiniowania arkuszy organizacyjnych.

 

Zwracamy się z prośbą o wywarcie wpływu na ujednolicone, zgodne z prawem oświatowym, konstruowanie przez kuratorów oświaty procedur opiniowania arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych.

 

Przygotowując arkusze organizacyjne, dyrektorzy w niektórych województwach spotykają się z instrukcjami przedstawianymi im przez kuratoria oświaty, zalecającymi przeprowadzanie czynności zbędnych z punktu widzenia prawa, a nawet prawo naruszającymi.

W szczególności pragniemy zwrócić Państwa uwagę na następujące zgłoszone przez dyrektorów przypadki:

1.      Zalecenia dotyczące obowiązku opiniowania arkuszy przez rady pedagogiczne.

Na podstawie
Art. 41 ust 2.p. 1 Ustawy o Systemie Oświaty: Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: organizację pracy szkoły lub placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Zalecanie opiniowania arkuszy organizacyjnych uważamy za błędną interpretację przepisów ustawy.

 1. Zalecenia dotyczące przedkładania arkuszy do zaopiniowania związkom zawodowym.
  Przepisy u
  stawy o związkach zawodowych nie upoważniają związków zawodowych do opiniowania przydziału zajęć poszczególnym pracownikom.
  Szczególnie jednak istotne jest wykroczenie kuratorów oświaty poza kompetencje nadzorcze ze względu na angażowanie się w stosunki pracodawca – związki zawodowe. Ingerencja w tę dziedzinę to stawanie po stronie interesów związków zawodowych, co zaburza delikatną równowagę sił między stronami.

 2. Zalecenia dotyczące dostarczania arkuszy do zaopiniowania kuratorom oświaty.
  Praktykowane w kraju żądanie od dyrektorów dostarczania ww. arkuszy kuratorom oświaty narusza
  zapis z Art. 31 ust.6a UOSO, według którego kurator oświaty
  opiniuje arkusze organizacji publicznych szkół i placówek, z wyjątkiem szkół i placówek prowadzonych przez ministrów, w zakresie ich zgodności z przepisami, przedstawiane przez organy prowadzące szkoły i placówki przed zatwierdzeniem arkuszy.
  Wchodzenie w kompetencje organów prowadzących nie powinno być zalecane dyrektorom.
 3. Przypadki żądania od dyrektorów sporządzania arkuszy na „obowiązujących wzorach arkuszy”.
  W bieżącym roku zdarzyły się przypadki żądania przez organy nadzoru pedagogicznego sporządzania arkuszy na tzw. „obowiązujących wzorach arkuszy”. Pragniemy zwrócić uwagę, ze przepisy prawa nie określają obowiązującego wzoru arkuszy projektu organizacyjnego, a ponadto te ogólnie znane i zalecane są przystosowane jedynie do ręcznego wypełniania. Oznaczałoby to, przy obowiązku ich stosowania, konieczność zaprzestania drukowania arkuszy przy pomocy programów komputerowych, które polskie szkoły już od lat stosują, czyli ogromny krok wstecz w dziedzinie zastosowań komputerów do zarządzania szkołami.
   

Wnioskujemy o zajęcie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu stanowiska w omawianych sprawach.. Nasze stanowisko podyktowane jest troską umożliwienie dyrektorom sprawnego organizowania pracy szkół i placówek – w ramach respektowanego przez wszystkie strony prawa oświatowego.

 

 

Z poważaniem:

DW. Kuratorzy Oświaty.

beera28-03-2008 11:56:26   [#76]

o

można

a nic nie trzeba poprawić w tym?

beera28-03-2008 11:57:17   [#77]

i jeśli - to trzeba zmienić formę ze stanowiska w pytania

bo na pytania muszą odpowiedzieć (choć z tym tez róznie) a stanowisko moga tylko przeczytać

DYRKU? masz czas na to?

Marek Pleśniar28-03-2008 11:58:27   [#78]
stanowisko w sprawie arkusza - wiecznie żywe;-)
beera28-03-2008 11:58:44   [#79]

Zalecenia dotyczące dostarczania arkuszy do zaopiniowania kuratorom oświaty.
Praktykowane w kraju żądanie od dyrektorów dostarczania ww. arkuszy kuratorom oświaty narusza zapis z Art. 31 ust.6a UOSO, według którego kurator oświaty
opiniuje arkusze organizacji publicznych szkół i placówek, z wyjątkiem szkół i placówek prowadzonych przez ministrów, w zakresie ich zgodności z przepisami, przedstawiane przez organy prowadzące szkoły i placówki przed zatwierdzeniem arkuszy.

to juz chyba inaczej funkcjonuje

DYREK28-03-2008 14:56:57   [#80]

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=5646&s=1

Rycho 13-05-2004 10:49:33   [#11]

no to znów na początek trochę przepisów:

Rozp. o ramowych statutach...

§ 10. 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania - do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

Art. 41 UoSO

2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy szkoły lub placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

Ustawa o ZZ

Art. 26. Do zakresu działania zakładowej organizacji związkowej należy w szczególności:

1) zajmowanie stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych w zakresie unormowanym w przepisach prawa pracy,

2) zajmowanie stanowiska wobec pracodawcy i organu samorządu załogi w sprawach dotyczących zbiorowych interesów i praw pracowników,

3) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem w zakładzie pracy przepisów prawa pracy, a w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

4) kierowanie działalnością społecznej inspekcji pracy i współdziałanie z państwową inspekcją pracy,

5) zajmowanie się warunkami życia emerytów i rencistów.

Jak widać z powyższego wymagania wobec dyrektorów dot. wykonania pewnych czynności przy okzaji tworzenia arkusza organizacji szkoły niekoniecznie mają prawne uzasadnienie.

1. Czym innym jest dla mnie organizacja szkoły a czym innym organizacja pracy szkoły. Wobec powyższego opiniowanie przez RP projektu arkusza organiazcji szkoły nie ma uzasadnienia prawnego.

2. czy opiniowanie arkusza organizacji szkoły przez ZZ jest zajmowaniem stanowiska w sprawach dotyczących zbiorowych interesów i praw pracowników? Moim zdaniem tez nie.

Arkusz jest bowiem (poza innymi, opisanymi prawem, danymi) zbiorem przydziałów czynności dla indywidualnych nauczycieli. To tak jakby organizacja związkowa miała opiniować np w zakładzie mechanicznym przydziały czynności jakie pracodawca przydziela pracownikom pracującym na poszczególnych maszynach.

Natomiast ochrona indywidualnych interesów pracowniczych rządzi się już innymi prawami i innym sposobem działania.

3. KO może, a w zasadzie musi (Art. 31 pkt 6a i 6b UoSO) i to robi opiniować arkusz pod względem zgodności z prawem np kwalifikacji nauczycieli z przydzielonymi im godzinami, planu nauczania. Tylko, ze wydając tu jakąkolwiek opinię, nie ma ona tak naprawdę żadnych skutków prawnych. Bo dla zatwierdzenia arkusza nie jest wymagana przez prawo pozytywna opinia KO. To moim zdaniem też jest niekoniecznie dobre rozwiązanie, ale to już jest inny temat do dyskusji.

Tak więc KO nie może odmówić zaopiniowania arkusza organizacji szkoły. Może natomiast wydać opinię negatywną w zakresie do którego ma upoważnienie.

Praktyka jednak pokazuje, że wielu miejscach w Polsce, w tym równiez u nas tak się dzieje. Ale przeciwstawianie sie temu w pojedynkę to jest kopanie się z koniem :-(

Jeżeli więc dało by się uporządkować również te sprawy, to ja jestem za :-)

DYREK28-03-2008 15:11:08   [#81]

a może tak:-)

 

Minister Edukacji Narodowej

w sprawie stosowanych przez kuratorów oświaty procedur opiniowania arkuszy organizacyjnych.

 

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty po przeanalizowaniu zasad opiniowania arkuszy organizacji szkoły zwraca się z prośbą o wywarcie wpływu na ujednolicone, zgodne z prawem oświatowym konstruowanie przez kuratorów oświaty procedur opiniowania arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych. Przygotowując arkusze organizacyjne, dyrektorzy w niektórych województwach spotykają się z instrukcjami przedstawianymi im przez kuratoria oświaty, zalecającymi przeprowadzanie czynności zbędnych z punktu widzenia prawa, a nawet prawo naruszającymi.

W szczególności pragniemy prosić o odpowiedź na następujące zgłoszone przez dyrektorów pytanie:

      Czy nie narusza obowiązujących przepisów prawnych umieszczanie w procedurach opiniowania arkuszy organizacji następujących zapisów:    

1)     arkusz organizacji szkoły (zespołu) lub placówki wymaga zaopiniowania przez organizację zakładową związku zawodowego,

2)      arkusz organizacji szkoły (zespołu) lub placówki wymaga zaopiniowania przez radę pedagogiczną ?

 

 

beera28-03-2008 15:14:17   [#82]

Dyrek?
a jakby to połączzyć- dla czytelności?

najpierw nasza opinię i potem " w świetle tego, co wyzej" OSKKO stawia pytania:

co sądzisz?

DYREK28-03-2008 15:30:44   [#83]

np.

 

Minister Edukacji Narodowej

w sprawie stosowanych przez kuratorów oświaty procedur opiniowania arkuszy organizacyjnych.

 

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty po przeanalizowaniu zasad opiniowania arkuszy organizacji szkoły zwraca się z prośbą o wywarcie wpływu na ujednolicone, zgodne z prawem oświatowym konstruowanie przez kuratorów oświaty procedur opiniowania arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych. Przygotowując arkusze organizacyjne, dyrektorzy w niektórych województwach spotykają się z instrukcjami przedstawianymi im przez kuratoria oświaty, zalecającymi przeprowadzanie czynności zbędnych z punktu widzenia prawa, a nawet prawo naruszającymi.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na następujące zgłoszone przez dyrektorów przypadki:

 

1.      Zalecenia dotyczące obowiązku opiniowania arkuszy przez rady pedagogiczne.

Na podstawie
Art. 41 ust 2.p. 1 Ustawy o Systemie Oświaty: Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: organizację pracy szkoły lub placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Zalecanie opiniowania arkuszy organizacyjnych uważamy za błędną interpretację przepisów ustawy.

 1. Zalecenia dotyczące przedkładania arkuszy do zaopiniowania związkom zawodowym.
  Przepisy ustawy o związkach zawodowych nie upoważniają związków zawodowych do opiniowania przydziału zajęć poszczególnym pracownikom.
  Szczególnie jednak istotne jest wykroczenie kuratorów oświaty poza kompetencje nadzorcze ze względu na angażowanie się w stosunki pracodawca – związki zawodowe. Ingerencja w tę dziedzinę to stawanie po stronie interesów związków zawodowych, co zaburza delikatną równowagę sił między stronami.
 2. Zalecenia dotyczące dostarczania arkuszy do zaopiniowania kuratorom oświaty.
  Praktykowane w kraju żądanie od dyrektorów dostarczania ww. arkuszy kuratorom oświaty narusza zapis z Art. 31 ust.6a UOSO, według którego kurator oświaty
  opiniuje arkusze organizacji publicznych szkół i placówek, z wyjątkiem szkół i placówek prowadzonych przez ministrów, w zakresie ich zgodności z przepisami, przedstawiane przez organy prowadzące szkoły i placówki przed zatwierdzeniem arkuszy.
  Wchodzenie w kompetencje organów prowadzących nie powinno być zalecane dyrektorom.
 3. Przypadki żądania od dyrektorów sporządzania arkuszy na „obowiązujących wzorach arkuszy”.
  W bieżącym roku zdarzyły się przypadki żądania przez organy nadzoru pedagogicznego sporządzania arkuszy na tzw. „obowiązujących wzorach arkuszy”. Pragniemy zwrócić uwagę, ze przepisy prawa nie określają obowiązującego wzoru arkuszy projektu organizacyjnego, a ponadto te ogólnie znane i zalecane są przystosowane jedynie do ręcznego wypełniania. Oznaczałoby to, przy obowiązku ich stosowania, konieczność zaprzestania drukowania arkuszy przy pomocy programów komputerowych, które polskie szkoły już od lat stosują, czyli ogromny krok wstecz w dziedzinie zastosowań komputerów do zarządzania szkołami.

 

W szczególności prosimy o odpowiedź na następujące zgłoszone przez dyrektorów pytanie:

 

      Czy nie narusza obowiązujących przepisów prawnych umieszczanie w procedurach opiniowania arkuszy organizacji następujących zapisów:    

1)     arkusz organizacji szkoły (zespołu) lub placówki wymaga zaopiniowania przez organizację zakładową związku zawodowego,

2)      arkusz organizacji szkoły (zespołu) lub placówki wymaga zaopiniowania przez radę pedagogiczną ?

 

 

  

 

 

AnJa28-03-2008 15:34:32   [#84]
3. chyba trzeba dodać, ze żdania sa do dyrektorów, bez tego jakby nie do konc zrozumiałe

w tym, co kleiłeś z Rycha jest trochę uzasadnień niektórych watliwości- moze to też dokleić?
beera28-03-2008 15:36:53   [#85]

chyba lepiej?

jak sądzisz?

A to jest jeszcze aktualne? Znaczy zdarza się jeszcze?

 1. Zalecenia dotyczące dostarczania arkuszy do zaopiniowania kuratorom oświaty.
  Praktykowane w kraju żądanie od dyrektorów dostarczania ww. arkuszy kuratorom oświaty narusza zapis z Art. 31 ust.6a UOSO, według którego kurator oświaty
  opiniuje arkusze organizacji publicznych szkół i placówek, z wyjątkiem szkół i placówek prowadzonych przez ministrów, w zakresie ich zgodności z przepisami, przedstawiane przez organy prowadzące szkoły i placówki przed zatwierdzeniem arkuszy.
  Wchodzenie w kompetencje organów prowadzących nie powinno być zalecane dyrektorom.

 

===

no i w poniedzialek słać?

:))

beera28-03-2008 15:37:24   [#86]
no i zgdadzam się z Anją - można by
DYREK28-03-2008 15:53:38   [#87]

Zalecenia dotyczące dostarczania arkuszy do zaopiniowania kuratorom oświaty. - to można wywalić, u nas już się nie zdarza

tez się zgadzam się z Anją:-)

AnJa28-03-2008 15:56:19   [#88]
u nas nigdy zdaje sie nie było- pamiętam jednak, ze takie wpisy były

owszem- mieliśmy niepisaną praktykę, ze spotykaliśmy się z wizytatoremi arkusz omawialiśmy jeszcze przed złożeniem w OP

potem opiniowanie było formalnością będącej skutkiem dzentelmeńskiej umowy, ze od ustaleń nie odchodzimy

to se ne vrati:-(
beera28-03-2008 16:30:18   [#89]

no to fajnie mamy zgodnosc, a kto robi czarna robotę?

;))

hania29-03-2008 07:31:31   [#90]
nasze KO znalazło dla opinii rady inną podstawę prawną - Uśka w innym wątku wkleiła:
Ze strony KO w Krakowie:

PROCEDURA OPINIOWANIA ARKUSZY ORGANIZACYJNYCH

NA ROK SZKOLNY 2008/2009I. Dyrektor szkoły lub placówki sporządza arkusz organizacyjny szkoły i wraz z wymienionymi niżej dokumentami, przedkłada najpóźniej w terminie do 30 kwietnia 2008 r. organowi prowadzącemu szkołę.

1. Arkusz organizacyjny szkoły (zespołu) lub placówki wymaga zaopiniowania przez:

1) radę pedagogiczną (adnotacja na arkuszu z podaniem nr uchwały i daty uchwały[1]),

2) organizację zakładową lub międzyzakładową w przypadku NSZZ „Solidarność”, zarząd oddziału w przypadku Związku Nauczycielstwa Polskiego (adnotacja na arkuszu organizacyjnym); związek zawodowy może wyrazić na piśmie opinię negatywną, którą należy dołączyć do zaopiniowanego arkusza organizacyjnego.

[1] Podstawa prawna – art. 41, ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (art. 41.2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: […], 4) propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych)
DYREK29-03-2008 13:06:47   [#91]

może tak, poprawki mile widziane:-)

Minister Edukacji Narodowej

w sprawie stosowanych przez kuratorów oświaty procedur opiniowania arkuszy organizacyjnych.

 

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty po przeanalizowaniu zasad opiniowania arkuszy organizacji szkoły zwraca się z prośbą o wywarcie wpływu na ujednolicone, zgodne z prawem oświatowym konstruowanie przez kuratorów oświaty procedur opiniowania arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych. Przygotowując arkusze organizacyjne, dyrektorzy w niektórych województwach spotykają się z instrukcjami przedstawianymi im przez kuratoria oświaty, zalecającymi przeprowadzanie czynności zbędnych z punktu widzenia prawa, a nawet prawo naruszającymi.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty to kurator oświaty opiniuje arkusze organizacji publicznych szkół i placówek , z wyjątkiem szkół i placówek prowadzonych przez ministrów, w zakresie ich zgodności z przepisami, przedstawiane przez organy prowadzące szkół i placówki przed zatwierdzeniem arkuszy.

Wprowadzanie dodatkowych podmiotów do procesu opiniowania nie uważamy za wskazane.

 

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na następujące zgłoszone przez dyrektorów przypadki:

 

1.    Zalecenia dotyczące obowiązku opiniowania arkuszy przez rady pedagogiczne.

Kuratorzy oświaty powołując się na a
rt. 41 ust 2.pkt. 1 lub art. 41, ust.2, pkt.4  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zobowiązują  dyrektorów szkół do zasięgania opinii swoich rad pedagogicznych.
Zalecanie opiniowania arkuszy organizacyjnych przez rady pedagogiczne uważamy za błędną interpretację przepisów ustawy.

 1. Zalecenia dotyczące przedkładania arkuszy do zaopiniowania związkom zawodowym.

Ustawa o związkach zawodowych enumeratywnie wymienia uprawnienia zakładowych organizacji związkowych z którymi wiążą się obowiązki leżące po stronie pracodawców. Trudno z nich wyinterpretować obowiązek przekazywania zakładowym organizacją związkowym do zaopiniowania arkusza pracy szkoły. Kuratorzy oświaty w swoich procedurach nie podają podstawy prawnej  konieczności takich działań. 

Szczególnie jednak istotne jest wykroczenie kuratorów oświaty poza kompetencje nadzorcze ze względu na angażowanie się w stosunki pracodawca – związki zawodowe. Ingerencja w tę dziedzinę to stawanie po stronie interesów związków zawodowych, co zaburza delikatną równowagę sił między stronami.

 1. Przypadki żądania od dyrektorów sporządzania arkuszy na „obowiązujących wzorach arkuszy”.                                                                                                                                                                           Zdarzają się przypadki żądania przez organy nadzoru pedagogicznego sporządzania arkuszy na tzw. „obowiązujących wzorach arkuszy”.  Zazwyczaj kuratorzy oświaty powołują się na  pismo MEN nr BA-252-5/00 z dnia 22.02.2000 w sprawie druków szkolnych (rozdział. „Pomocnicze druki szkolne”). Pragniemy zwrócić uwagę, ze przepisy prawa nie określają obowiązującego wzoru   arkuszy projektu organizacyjnego, a ponadto te ogólnie znane i zalecane są przystosowane jedynie do ręcznego wypełniania. Oznaczałoby to, przy obowiązku ich stosowania, konieczność zaprzestania drukowania arkuszy przy pomocy programów komputerowych, które polskie szkoły już od lat stosują, czyli ogromny krok wstecz w dziedzinie zastosowań komputerów do zarządzania szkołami. Zdarza się także żądanie dostarczania wielu zbędnych załączników (wzory załączników opracowane przez pracowników kuratorium) nie wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

 

W szczególności prosimy o odpowiedź na następujące zgłoszone przez dyrektorów pytanie:

1.      Czy nie narusza obowiązujących przepisów prawnych umieszczanie w procedurach opiniowania arkuszy organizacji następujących zapisów: 

a)     arkusz organizacji szkoły (zespołu) lub placówki wymaga zaopiniowania przez organizację zakładową związku zawodowego,

b)    arkusz organizacji szkoły (zespołu) lub placówki wymaga zaopiniowania przez radę pedagogiczną ?

  1. Czy kurator oświaty ma prawo odmówić zaopiniowania arkusza organizacji szkoły (zespołu) lub placówki do którego nie załączono wskazanych w procedurze opinii rady pedagogicznej i związków zawodowych ?

 

 

 

 

  

 

beera29-03-2008 13:18:42   [#92]

Minister Edukacji Narodowej

w sprawie stosowanych przez kuratorów oświaty procedur opiniowania arkuszy organizacyjnych.

 

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty po przeanalizowaniu zasad opiniowania arkuszy organizacji szkoły zwraca się z prośbą o wywarcie wpływu na ujednolicone, zgodne z prawem oświatowym konstruowanie przez kuratorów oświaty procedur opiniowania arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych. Przygotowując arkusze organizacyjne, dyrektorzy w niektórych województwach spotykają się z instrukcjami przedstawianymi im przez kuratoria oświaty, zalecającymi przeprowadzanie czynności zbędnych z punktu widzenia prawa, a nawet prawo naruszającymi.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty to kurator oświaty opiniuje arkusze organizacji publicznych szkół i placówek , z wyjątkiem szkół i placówek prowadzonych przez ministrów, w zakresie ich zgodności z przepisami, przedstawiane przez organy prowadzące szkół i placówki przed zatwierdzeniem arkuszy.

Wprowadzanie dodatkowych podmiotów do procesu opiniowania nie uważamy za wskazane.

 

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na następujące zgłoszone przez dyrektorów przypadki:

 

1.    Zalecenia dotyczące obowiązku opiniowania arkuszy przez rady pedagogiczne.

Kuratorzy oświaty powołując się na a
rt. 41 ust 2.pkt. 1 lub art. 41, ust.2, pkt.4  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zobowiązują  dyrektorów szkół do zasięgania opinii swoich rad pedagogicznych.
Zalecanie opiniowania arkuszy organizacyjnych przez rady pedagogiczne uważamy za błędną interpretację przepisów ustawy.

 1. Zalecenia dotyczące przedkładania arkuszy do zaopiniowania związkom zawodowym.

Ustawa o związkach zawodowych enumeratywnie wymienia uprawnienia zakładowych organizacji związkowych z którymi wiążą się obowiązki leżące po stronie pracodawców. Trudno z nich wyinterpretować obowiązek przekazywania zakładowym organizacją związkowym do zaopiniowania arkusza pracy szkoły. Kuratorzy oświaty w swoich procedurach nie podają podstawy prawnej  konieczności takich działań. 

Szczególnie jednak istotne jest wykroczenie kuratorów oświaty poza kompetencje nadzorcze ze względu na angażowanie się w stosunki pracodawca – związki zawodowe. Ingerencja w tę dziedzinę to stawanie po stronie interesów związków zawodowych, co zaburza delikatną równowagę sił między stronami.

 1. Przypadki żądania od dyrektorów sporządzania arkuszy na „obowiązujących wzorach arkuszy”.                                                                                                                                                                           Zdarzają się przypadki żądania przez organy nadzoru pedagogicznego sporządzania arkuszy na tzw. „obowiązujących wzorach arkuszy”.  Zazwyczaj kuratorzy oświaty powołują się na  pismo MEN nr BA-252-5/00 z dnia 22.02.2000 w sprawie druków szkolnych (rozdział. „Pomocnicze druki szkolne”). Pragniemy zwrócić uwagę, ze przepisy prawa nie określają obowiązującego wzoru   arkuszy projektu organizacyjnego, a ponadto te ogólnie znane i zalecane są przystosowane jedynie do ręcznego wypełniania. Oznaczałoby to, przy obowiązku ich stosowania, konieczność zaprzestania drukowania arkuszy przy pomocy programów komputerowych, które polskie szkoły już od lat stosują, czyli ogromny krok wstecz w dziedzinie zastosowań komputerów do zarządzania szkołami. 

 

 1. Żadanie dodatkowych załączników
  W instrukcjach kuratoryjnych pojawiają się także żądanie dostarczania wielu zbędnych załączników (wzory załączników opracowane przez pracowników kuratorium) nie wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

 

W szczególności prosimy o odpowiedź na następujące zgłoszone przez dyrektorów pytanie:

1.      Czy nie narusza obowiązujących przepisów prawnych umieszczanie w procedurach opiniowania arkuszy organizacji następujących zapisów: 

a)     arkusz organizacji szkoły (zespołu) lub placówki wymaga zaopiniowania przez organizację zakładową związku zawodowego,

b)    arkusz organizacji szkoły (zespołu) lub placówki wymaga zaopiniowania przez radę pedagogiczną ?

  1. Czy kurator oświaty ma prawo odmówić zaopiniowania arkusza organizacji szkoły (zespołu) lub placówki do którego nie załączono wskazanych w procedurze opinii rady pedagogicznej i związków zawodowych ?

===

taka tam poprawke widzę - jak myslisz?

no i wydaje mi się, ze chyba juz nie zachodzi punkt 3 - ale na watku obok patrzymy sobie na to:

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=29332&ux=31&pst=19#pst19

i mozna ewentualnie sprawdzać na bieżąco

 

beera29-03-2008 13:22:10   [#93]
Dyrku - zrobiłabym z tego nowy watek - przekleiłbys swoje pismo może?
DYREK29-03-2008 13:29:05   [#94]

o arkuszach - można pominąć (ale poczekajmy, może ktoś się jeszcze odezwie)

o załącznikach warto wydzielić  

Marylka09-06-2011 22:36:57   [#95]
Stary wątek, jednak nie mogę znaleźć jego zakończenia. Szczególnie interesuje mnie stanowisko wobec tego punktu: 1. Zalecenia dotyczące obowiązku opiniowania arkuszy przez rady pedagogiczne. Na podstawie Art. 41 ust 2.p. 1 Ustawy o Systemie Oświaty: Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: organizację pracy szkoły lub placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Zalecanie opiniowania arkuszy organizacyjnych uważamy za błędną interpretację przepisów ustawy. Gdyby ktoś życzliwy podesłal mi zakończenie tego tematu, to byłabym bardzo wdzięczna.
post został zmieniony: 09-06-2011 22:37:23
Gucia19-05-2012 21:08:38   [#96]

Jak widać temat niezakończony. U nas RP opiniuje, ale tylko w małych szkółkach. A u Was? Gdyby w dyużej skzole dyr. miał za każdym razem, gdy sporządza aneks miał zwoływać nadzwyczajną RP to by co miesiąc Rady były...

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ]