Zapraszamy do pobrania materiałów kongresowych

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty

W DNIACH 24-26 WRZEŚNIA 2012 ODBYŁ SIĘ W TORUNIU VII MIĘDZYNARODOWY KONGRES KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY: DYREKTORÓW SZKÓŁ, PRACOWNIKÓW ORGANÓW PROWADZĄCYCH I ORGANÓW NADZORU PEDAGOGICZNEGO - OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ NA POZIOMIE PAŃSTWOWYM I LOKALNYM


Udział w Kongresie wzięło
ok. 900
uczestników, w tym goście zagraniczni.
Ponadto gościliśmy przedstawicieli m.in.: Sejmowej Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży, Ministerstwa Edukacji Narodowej, instytucji i organizacji oświatowych państw UE, Komisji Edukacji Związku Miast Polskich i Związku Powiatów Polskich, Związku Gmin Wiejskich, OSKKO.

Patronat Kongresu:

Prezydent Miasta Torunia
Michał Zaleski
 

 

Partnerzy Główni:

 

Partnerzy Kongresu:
 

 
 

 

 

 

 

Podczas trzech dni Kongresu odbyły się następujące spotkania mające na celu doskonalenie zawodowe nauczycieli:

Spotkanie z Ministrem Edukacji Narodowej, Krystyną Szumilas. Plany resortu. Dyskusja nad przyszłością Karty Nauczyciela i statusem dyrektora.

- Nowy rok szkolny będzie czasem spokojnego wdrażania wcześniej przyjętych zmian - podkreśliła minister edukacji Krystyna Szumilas podczas VII Kongresu Zarządzania Oświatą, zorganizowanego przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty. Kongres odbył się w Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.


W odbywającym się od 24 do 26 września Kongresie wzięło udział około tysiąca dyrektorów szkół i placówek oświatowych, samorządowców oraz nauczycieli z całej Polski oraz z zza granicy. Podczas inaugurującego Kongres wystąpienia minister Szumilas przedstawiła plany i obecne działania resortu edukacji. Jako najważniejsze zadania w tym roku wyróżniła obniżenie wieku obowiązku szkolnego, reformę programową w szkołach ponadgimnazjalnych i sprawy bezpieczeństwa na terenie szkół.

źródło - MEN


Nowy system kompleksowego wsparcia pracy szkoły. Joanna Berdzik, Podsekretarz Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Dyskusja nad przyszłością wspierania, doskonalenia i kształcenia nauczycieli.

W Kongresie wzięła również udział podsekretarz stanu w MEN Joanna Berdzik, która opowiedziała o nowym systemie kompleksowego wsparcia pracy szkoły oraz wysłuchała dyskusji nad przyszłością wspierania, doskonalenia i kształcenia nauczycieli. Podsekretarz stanu w MEN, Joanna Berdzik omówiła zmiany w prawie oświatowym dotyczące funkcjonowania placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych i poradni psychologiczno - pedagogicznych. Przyjęto założenia, że: wspomaganie jest adresowane do szkoły jako organizacji, pomaga szkole w rozwiązywaniu własnych problemów, nie wyręcza jej i nie narzuca rozwiązań, wynika z analizy indywidualnej sytuacji szkoły, odpowiada na jej specyficzne potrzeby, jest procesem, czyli odchodzi od pojedynczych, samodzielnych form doskonalenia. Następnie J. Berdzik miała okazję wysłuchania dyskusji nad przyszłością wspierania, doskonalenia i kształcenia nauczycieli.

Pobierz prezentację (pdf)

Pobierz prezentację (pdf)


Strategie zarządzania zachowaniami w klasie. Współpraca między nauczycielami
w realizacji skutecznych strategii wychowawczych.

Bill Rogers, Australia.
Bill Rogers - brytyjsko-australijski specjalista w dziedzinie strategii wychowawczych w klasach i radzenia sobie przez nauczycieli z trudnymi zachowaniami uczniów - omówił dwa bardzo istotne dla pracy wychowawczej obszary:
1/ strategie zarządzania zachowaniami w klasie,
2/ współpraca między nauczycielami w realizacji skutecznych strategii wychowawczych.


Międzynarodowe Badanie Nauczania i Uczenia się TALIS.
Prof. Rafał Piwowarski, IBE, Entuzjaści Edukacji.

Pobierz broszurę (pdf)

Jakie są założenia Międzynarodowego Badania Nauczania i Uczenia się, jakie były dotychczasowe wyniki i jaki będzie harmonogram badania TALIS 2013 – o tym uczestników wrześniowej Kongresu zorganizowanego przez OSKKO w Toruniu poinformował prof. Rafał Piwowarski z Zespołu Badań Nauczycieli IBE.

Profesor, który jest kierownikiem TALIS w Polsce, zaapelował do dyrektorów szkół, by wyrażali zgodę na udział placówek w badaniu, jeśli to ich szkoły zostaną wylosowane. Uczestnicy Kongresu otrzymali też broszury informacyjne o badaniu TALIS. Wielu z nich zapewniało, że chętnie wezmą udział w nadchodzącej edycji.
Więcej o badaniu, które realizowane jest w ramach projektu systemowego przez Instytut Badań Nauczycieli na stronie projektu 

www.eduentuzjasci.pl/talis

źródło - IBE


Monitorowanie realizacji podstawy programowej – zadania nauczycieli i dyrektorów.
Izabela Leśniewska, Joanna Jasiak, OSKKO.
 

Pobierz prezentację (pdf)

Analiza badania podstawy programowej (pdf) - dziękujemy autorom narzędzia - dyrektorowi, Dorocie Kuleszy,
i nauczycielom Gimnazjum Niepublicznego im. ks. Jana Twardowskiego w Zabierzowie Bocheńskim

Arkusz hospitacji diagnozującej (pdf)

Kalendarz roku szkolnego na lata 2011-2029 - szablon (pdf)

Kalendarz roku szkolnego V LO 2012-2013 (pdf)

 

Szkoła odwrócona, wykorzystanie gier oraz inne wyzwania i możliwości dla edukacji w XXI wieku.
Sebastian Starzyński, Khan Academy.
Prelegent omówił zagadnienia:
- zmiana oczekiwań wobec systemu edukacyjnego
– szkoła XIX vs. XXI wieku
- nowoczesne zarządzanie i komunikacja w szkole, przykład: EDU-CMS
- zindywidualizowane nauczanie i szkoła odwrócona, przykład: Khan Academy
- wykorzystanie gier i gryfikacji w edukacji, przykłady z USA i Anglii


Ośrodek Rozwoju Edukacji. Programy: e-nauczyciel, e-uczeń, e-szkoła, e-podręcznik.
Krzysztof Wojewodzic, ORE.
 

Cyfrowa Szkoła - pobierz prezentację (pdf)

E-podręczniki do kształcenia ogólnego - pobierz prezentację (pdf)

 

Pokaz dobrej praktyki Gimnazjum w Ostrowie Wielkopolskim.
Prezydent M. Ostrowa Wlkp. Jarosław Urbaniak, pomysłodawca projektu. Program: e-tornister. Wymiana doświadczeń. Mocne i słabe punkty. Stosowanie czytników e-booków w szkole. 
 

Pobierz prezentację (pdf)

Pobierz prezentację (pdf)

 

„Jak budujemy cyfrową szkołę?”. Prezentacja dobrej praktyki.
Dariusz Stachecki, wicedyrektor Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu.
 

Pobierz prezentację (pdf)

 

Wymiana doświadczeń, dyskusja nad wdrażaniem rozwiązań cyfrowych w szkole, samorządzie.
Wymiana doświadczeń. Mocne i słabe punkty rozwiązań. Pytania do nauczycieli i dyrektorów. Stosowanie czytników e-booków w szkole. Dyskusja i pytania do autorów projektu ORE.

Decyzje kierownicze w szkole. Seminarium.
Jacek Rudnik, OSKKO.
 

Pobierz prezentację (pdf)

 

Czas pracy nauczyciela – rozliczanie i dokumentowanie. Seminarium OSKKO.
Ewa Halska, OSKKO.
 

Pobierz prezentację (pdf)

 

Wizerunek szkoły w nowych mediach.
Dr Kaczmarek-Śliwińska.

Pomysły na promocję zdrowia nauczycieli.
Dr Jacek Pyżalski.
 

Pobierz prezentację (pdf)

 

Coaching we wspieraniu kadry kierowniczej i nauczycieli.
Marzenna Skoczylas Bajeńska.
 

Pobierz prezentację (pdf)

 

Dyrektor jako lider zmian organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.
Public Consulting Group.

Pobierz prezentację (pdf)

 

Dobre praktyki PPP przy użyciu nowoczesnych narzędzi i technik.
Michał Ratajczyk, wicedyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej im. Prof. J. Zwierzyckiego i Gimnazjum.


System Zarządzania Informacją - informatyczne narzędzie do ewaluacji i nadzoru.
Tomasz Pieper, Progman.


Diagnozowanie umiejętności uczniów sprzyjające przygotowaniu uczniów do egzaminów zewnętrznych.
Anna Dubiecka, WSiP.


Prezentacja Programu Rozwoju E-learningu "Narodowy 2.0".
Bartłomiej Postek, Funmedia Sp. z o.o.
 

Pobierz prezentację (pdf)

 

Wykorzystanie platformy WSiPnet w pracy nauczyciela - warsztaty.
Barbara Dubiecka-Kruk – Kierownik Projektu WSiPNET, Ośrodek Diagnostyki Edukacyjnej.

Dyrektor szkoły – bardziej nauczyciel czy bardziej menedżer?
Radosław Wiktorski, ekspert ds. zarządzania oświatą, VULCAN sp. z o.o.
 

Pobierz prezentację (pdf)

 

Niebieska Karta. Rola szkoły w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Adwokat Katarzyna Mrozicka-Bąbel, ekspert współpracujący z VULCAN sp. z o.o.

Pobierz prezentację (pdf)


Od koncepcji pracy szkoły po pracę nauczyciela na lekcji, czyli jak prowadzić ewaluację wewnętrzną, by uzyskać ważne informacje i nie utonąć w papierach?
Era Ewaluacji.


Jak rozwijać się wykorzystując wyniki ewaluacji? 
Era Ewaluacji.


Polska Rama Kwalifikacji dla szkolnictwa zawodowego.
Beata Balińska, ekspert wiodący w ramach projektu KRK, Instytut Badań Edukacyjnych.


Praca zespołowa w szkole.
Katarzyna Leśniewska, Małgorzata Pomianowska. Wydawnictwo RAABE.
 

Pobierz prezentację (pdf)

 

Praca z danymi jako metoda identyfikacji obszarów wymagających doskonalenia w szkole. Studium przypadku. 
Public Consulting Group.  
 

Pobierz prezentację (pdf)

 

"Kopiuj-wklej" w szkolnych wypracowaniach. Jak wykrywać gotowce i przeciwdziałać ściąganiu.
Dr Sebastian Kawczyński, prezes Plagiat.pl i Antyściąga.pl.

Diagnoza problemu jako etap procesowego podejścia do rozwiązywania obszarów problemowych w szkole. Studium przypadku. 
Program konsultacyjno-szkoleniowy PCG.
 

Pobierz prezentację (pdf)

 

Prawdopodobne organizacyjne i finansowe skutki postulowanych zmian w Karcie Nauczyciela.
Mariusz Tobor – menedżer ds. doradztwa oświatowego w VULCAN sp. z o.o.
 

Pobierz prezentację (pdf)

 

Warsztaty z organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej przy użyciu systemu informatycznego EdPlan™.
Public Consulting Group.
 

Pobierz prezentację (pdf)

 

Jaki e-learning potrzebny jest współczesnej szkole?
Paweł Stępień, Małgorzata Jastrzębska, Funmedia Sp. z o.o.
 

Pobierz prezentację (pdf)

 


Zapraszamy na stronę wydarzenia na Facebooku

 

Wystawcy Kongresu:


Zapraszamy do relacji z ubiegłorocznego Kongresu

Kontakt z organizatorem:
tel: (89) 527-95-14
fax: (89) 679-05-59
kom: Biuro Kongresu - 513-057-820, 509-498-266,
514-136-661; dyrektor – 513-057-830
noclegi na Kongresie: 509-498-266

email:
oskko@oskko.edu.pl