Forum OSKKO - wątek

TEMAT: przeniesienie nauczyciela na inne stanowisko w tej samej szkole
strony: [ 1 ]
ergo21-04-2005 16:40:05   [#01]
Art. 18. 1. Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może być przeniesiony na własną prośbę lub z urzędu za jego zgodą na inne stanowisko w tej samej lub innej szkole, w tej samej lub innej miejscowości, na takie same lub inne stanowisko.

Jak należy interpretować ten artykuł KN?
Czy zgoda nauczyciela na przeniesienie musi być wyrażona na piśmie po wydaniu decyzji o przeniesieniu przez dyrektora?
Czy w ogóle dyrektor wydaje taką decyzję, czy wystarczy, że umieszcza zmiany w arkuszu organizacyjnym?
Jakie są skutki braku zgody nauczyciela?
Zaznaczam, że to nie tylko zmiana stanowiska, ale i pensum / z 20 na 26/?
Wertykal21-04-2005 16:51:41   [#02]

Jesli robisz to bez zgody nauczyciela musisz potraktowac to jak kodeksowe wypowiedzenie warunkow pracy i dotrzymac formalnosci oraz terminow.

Jesli masz jego zgode to wystarczy zaspis w arkuszu.

Oczywiscie inne stanowisko to np. wychowawca swietlicy dla nauczyciele, lub nauczyciel matematyki dla nauczyciela fizyki.

Oczywiscie musi posiadac kwalifikacje do nowego stanowiska.

Inne tzn. rowniez pedagogiczne.

Marek

EwaKa21-04-2005 16:56:17   [#03]
a czy n-l kszt.zintegrowanego ma kwalifikacje do świetlicy?
Wertykal21-04-2005 17:00:07   [#04]

Nie. Oczywiscie gdy ma pedagogike op-wych.

Chyba, ze uznane za zblizone przez KO.

Marek

Wertykal21-04-2005 17:02:18   [#05]

Oczywiscie:

Gdy ma np a nie ma ped op-wych

Marek

EwaKa21-04-2005 17:07:22   [#06]
Marku pogubiłam się tzn. nauczanie początkowe- to są kwalifikacje, a  kształcenie zintegrowane to tylko za uznaniem KO?
Wertykal21-04-2005 17:13:33   [#07]

HEHE

Z tymi nazwami byla juz hryja (kurcze a moze chryja - Gabo ratuj!).

Dlamnie wszystko jedno, dla urzedasow nie. Skoro przedmiot w ramowce sie nazywa kszt. zint. to studia tez takie musza byc (to urzedasy)

Byla juz o tym mowa gdzies na Forum...

Marek

Magosia21-04-2005 17:20:23   [#08]

Marku

 

Chyba, ze uznane za zblizone przez KO.

-zbliżeń nie ma od ubiegłego roku(chyba gdzieś od maja?) -to dyrektor ocenia, czy kwalifikacje są wystarczające, dokladniej dokonuje oceny- bez pisma w tej sprawie.

Po drugie - kwalifikacje do świetlicy ma każdy z nazwą pedagogika na dyplomie- stanowisko mojego KO, oficjalne, od roku :-)

I chwała mu za to- bo rozporzadzenie tego nie reguluje, a to rozwiązanie uważam za najbardziej słuszne.

Czyli do #3 - tak

Wertykal21-04-2005 17:26:01   [#09]

A jak ukonczyla kierunek nauczanie poczatkowe a nie pedagogike jakas tam...?

Poza tym juz raz kiedys uznane przez dyrektora i KO dalej sie licza. Jak jest teraz nie przerabialem aljuz lece sprawdzic...

Marek

koperek21-04-2005 18:14:40   [#10]

EwaKa

Nauczanie początkowe to kwalifikacje do kształcenia zintegrowanego. Nazwa "kształcenie zintegrowane" to sposób  kształcenia w I etapie . Ponieważ nie ma podziału na przedmioty, a powstał jeden wielki moduł integrujący byłe przedmioty stąd nazwa zintegrowane.

A co do uprawnień do świetlicy, musi być pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.

Uśka21-04-2005 18:25:08   [#11]

"A co do uprawnień do świetlicy, musi być pedagogika opiekuńczo-wychowawcza."

Podaj proszę  gdzie jest napisane ( podstawę prawną), że musi mieć.

I faktycznie tak jak pisze magosia:

-zbliżeń nie ma od ubiegłego roku(chyba gdzieś od maja?) -to dyrektor ocenia, czy kwalifikacje są wystarczające, dokladniej dokonuje oceny- bez pisma w tej sprawie"

AnJa21-04-2005 18:29:53   [#12]
"zbliżeń nie ma od ubiegłego roku(chyba gdzieś od maja?)"

Bzdura!!!

Jedna na macierzyńskim, dwie w ciązy. To skąd niby????
koperek21-04-2005 18:46:57   [#13]

Uśka

Karta Nauczyciela Rozdz.3, art. 9 ust.1, pkt. 1.
Leszek21-04-2005 18:47:07   [#14]

no tak... to są argumenty przekonujące...

:-)))

pozdrawiam

DYREK21-04-2005 18:51:21   [#15]

 

Ma kwalifikacje gdy ukończył kierunek zgodny lub zbliżony z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć i posiada przygotowanie pedagogiczne.

Kierunek(specjalność) studiów zbliżony do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć - należy przez to rozumieć kierunek (specjalność) dający dostateczną wiedzę merytoryczną z zakresu nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć; (ustalenia, czy dany kierunek (specjalność) studiów jest zbliżony z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć, dokonuje kurator oświaty; nie obowiązuje od 31.05.2004 )

Tyle przepisy. Dla jednego w świetlicy będzie to pedagogika opiekuńczo-wychowawcza dla innego (szczególnie w SP) to nauczanie wczesnoszkolne. Kierunku ŚWIETLICA lub ZERÓWKA na studiach nie ma.

koperek21-04-2005 19:04:22   [#16]

co do kierunków na studiach

Przed wcieleniem sześciolatków czyli "zerówki" do szeregów obowiązku szkolnego, oddział ten podlegał w szkole paragrafowi "przedszkole" czyli nauczanie przedszkolne. Teraz jest to "moduł" pedagogika wczesnoszkolna i taki jest kierunek na studiach. A kierunek "świetlica", placówki opiekuńcze - pogotowia, domy dziecka, świetlice środowiskowe, pedagog i świetlica szkolna to kierunek pedagogika opiekuńczo-wychowawcza /i też w SP/.
Uśka21-04-2005 19:14:47   [#17]

Dyrek

wlaśnie tak :)

Koperek:

Art. 9. 1. Stanowisko nauczyciela, z zastrzeżeniem ust. 1a, może zajmować osoba, która:

1) posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje;
2) przestrzega podstawowych zasad moralnych;
3) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu
 
I tak  :) - moim zdaniem nauczyciel mający wyższe mgr np pedagogika wczesnoszkolna ( i inne dające kwalifikacje do nauczania w szkole) ma kwalifikacje wystarczające do pracy w świetlicy. Pozdrawiam

Magosia21-04-2005 19:17:07   [#18]

Koperku - chyba (nie masz racji)

A co do uprawnień do świetlicy, musi być pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. - przekonasz mnie tylko wtedy, jesli podasz podstawę prawną takiego stwierdzenia. Tę mogłabyś znaleźć w rozporządzeniu o kwalifikacjach, ale zaręczam ,że nie znajdziesz- więc należy tu posłużyć się własnym rozumem i oceną sytuacji:

-jesli w świetlicy dominują maluchy z I-III to pani od NZ będzie jak znalazł,

-jesli dzieci w różnym wieku, to najlepsza osoba po opiek- wych.

-jeśli gimnazjaliści oczekujący na autobus- to ?

Jestem pewna swojego stanowiska- skoro nie określono w przepisach konkretnie wymagań kwalifikacyjnych do świetlicy to: Ma kwalifikacje gdy ukończył kierunek zgodny lub zbliżony z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć i posiada przygotowanie pedagogiczne. - a o tym decyduje dyrektor

Pozdrawiam :-)

Magosia21-04-2005 19:18:53   [#19]

O -Usia :-)

Acha, co do tych zbliżeń, to rację ma AnJa -trochę dzieci mi przybyło  i dzieki Bogu, to znaczy, dzięki zbliżeniom :-))))
AnJa21-04-2005 19:20:36   [#20]
gimnazjaliści?

resocjalizacja?
Uśka21-04-2005 19:20:58   [#21]

magosia

:)))
beera21-04-2005 19:22:15   [#22]

te stanowiska...

 przyjrzyjmy się artykulowi 42, jasno z niego wynikaloby, ze stanowiska- według KN wyznaczane są według  pensum ( czyli nie nauczyciel matematyki=inne stanowisko niż n-l fizyki)

Lp.

Stanowisko - typ (rodzaj) szkoły

Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydakt., wychow., opiekuńczych

1.

2.

3.

1

Nauczyciele przedszkoli, z wyjątkiem nauczycieli pracujących z grupami dzieci 6-letnich

25

2

Nauczyciele przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami dzieci 6-letnich

22

3

Nauczyciele: przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół specjalnych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i liceów uzupełniających, przedmiotów teoretycznych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w tym w szkołach specjalnych i szkolenia rzemieślniczego w schroniskach dla nieletnich oraz zakładach poprawczych, przedmiotów artystycznych i ogólnokształcących w szkołach artystycznych i innych placówkach kształcenia artystycznego

18

4

Nauczyciele kolegium nauczycielskiego, z wyjątkiem nauczycieli kolegium języków obcych, kulturalno-oświatowego i bibliotekarskiego

15

5

Nauczyciele praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół

22

6

Wychowawcy świetlic szkolnych i półinternatów (z wyjątkiem wychowawców świetlic szkół specjalnych), świetlic i klubów środowiskowych, w tym: profilaktyczno-wychowawczych i terapeutycznych, wychowawcy młodzieżowych ośrodków socjoterapii

26

7

Wychowawcy internatów, burs, ogrodów jordanowskich, świetlic dworcowych, stałych szkolnych schronisk młodzieżowych

30

8

Wychowawcy ośrodków szkolno-wychowawczych

28

9

Wychowawcy:

 

 

a) w placówkach socjalizacyjnych, zakładach opiekuńczo-leczniczych dla dzieci

26

 

b) w domach wczasów dziecięcych

26

 

- w tym na zajęcia dydaktyczne

10

 

c) w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, świetlicach szkół specjalnych, placówkach interwencyjnych, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, zespołach pozalekcyjnych zajęć wychowawczych zorganizowanych w zakładach opieki zdrowotnej, wychowawcy realizujący zajęcia w domach pomocy społecznej

24

10

Nauczyciele pałaców młodzieży, młodzieżowych domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej, pozaszkolnych placówek specjalistycznych, międzyszkolnych ośrodków sportowych prowadzących bezpośrednią pracę z dziećmi i młodzieżą systemem pracownianym

18

11

Nauczyciele-bibliotekarze bibliotek szkolnych

30

12

Nauczyciele poradni psychologiczno-pedagogicznej

20

Co do świetlicy mam podobne odczucia jak Dyrek, choć czytając przepis o kwalifiakcja wprost mozna się przyczepić wlaśnie omawianego przez Marka "nazwy kierunku"

Mam  w poczcie opinię prawników, ktorą swego czasu rozsyłał Piotrek, ta opina zgodna z naszymi odczuciami.

Magosia21-04-2005 19:22:18   [#23]

Hm...

AnJa- to jest pewna koncepcja ;-)
AnJa21-04-2005 19:32:00   [#24]
Co do stanowiska - i że nauczyciel fizyki to to samo stanowisko co nauczyciel matematyki -to podzielam stanowisko Asi.
....
Chociaż nie bardzo łapie o co chodzi - ale wierzę jej i już:-)
...
Tydzień bez podlizywani się to stracony tydzień, a od zeszłego piątku tylko sie p.... do wszystkich i wszystkiego.
Uśka21-04-2005 19:34:07   [#25]

asia

Ty to czytasz ;)

Tydzień bez podlizywani się to stracony tydzień, a od zeszłego piątku tylko sie p.... do wszystkich i wszystkiego.

:))))

beera21-04-2005 19:57:01   [#26]

;-))

ja na szczęście znam już anję;-)))

AnJa21-04-2005 20:03:42   [#27]
no, zna jakby trochę

ja troche też

bliższy kontakt na zlocie będzie

tam mam obiecane w dziób:-(((((((

( nie wiem, czy wystarczjąco tych minek namalowałem, ale parę razy to mam jak w banku raczej)

dorysuję jeszcze jedną:-(

za dzisiaj.
beera21-04-2005 20:09:30   [#28]

no !

przyszlam się tu wycofać oficjalnie ze stwierdzenia:

ja na szczęście znam już anję

;-)))

koperek21-04-2005 20:18:56   [#29]

niech Wam będzie

Jeśli dyrektor chce ratować nauczyciela to i uzupełni mu etat świetlicą /przejdzie to w Op/, albo doszuka się "pokrewieństwa w kierunku". A jeśli ma ochotę "kopnąć" leżącego to zastosuje pedag.opiek.

Dokopałam się do Dz.U. nr 41 z 22.03.94 r. gdzie jest mowa o statucie świetlicy i klubu. I tak ....zatrudnia się pracowników pedagogicznych /wychowawców, nauczycieli-instruktorów, pedagogów, psychologów, specjalistów socjoterapii i innych/. Chyba, że się czepimy się "i innych" i wszystko jest oky. Argumenty wyczerpałam. A jednak dodam, jestem za tym by ratować etat nauczycielowi. :)))))))))))

Gaba21-04-2005 20:22:26   [#30]
misiu, kochana... a rozporządzenie o kwalifikacjacjach z września 2003r.? (to kopnięte i zaskarzone, gdzie to kuratorzy mieli zbliżoność określać...)
AnJa21-04-2005 20:22:35   [#31]
A toto z 94  to aktualne?
koperek21-04-2005 20:30:59   [#32]

AnJa

Za rok 1994 nie dam głowy. W całości to brzmi: Dz.U. Rzeczypospolitej Polskiej Nr 41 z 22.03.1994 r.. Warszawa, dnia 28 marca 1994 r., poz. 156 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lutego 1994 r. w sprawie rodzajów, organizacji i zasad działania publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych.
DYREK21-04-2005 20:56:47   [#33]

 

koperek

Stare przepisy; teraz to : USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703) obowiązuje od dnia 1 maja 2004 r. - to inne świetlice 

 SZKOŁY W SPRAWIE ŚWIETLIC KORZYSTAJĄ  Z NASTĘPUJĄCYCH PRZEPISÓW:

USTAWAz dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141)

obowiązuje od dnia 25 października 1991 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 maja 2001 r.

w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół

(Dz. U. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz. 1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 606 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 75)

obowiązuje od dnia 1 września 2001 r.

koperek21-04-2005 21:06:31   [#34]

Zgoda, dla tego nie jestem pewna co do aktualności tamtych zapisów. Nie wiem jakie są intencje dyrektora; czy chce pomóc czy dokopać. Jeśli chce się pozbyć to będą to konkretne kwalifikacje /pedag.opiek.-wych./, jeśli mu zależy to dopasuje wykształcenie i kierunek.

Magosia21-04-2005 21:10:22   [#35]

Koperku

a dlaczego mówisz o dokopaniu albo o pomocy???

W ten sposób jakoś dziwnie określasz rolę dyrektora- albo mober albo związek zaw, ;-)

Ja po prostu chcę ,żeby nauczyciele pracowali u mnie zgodnie z kwalifikacjami  i obowiazującym prawem. I przede wszystkim właściwie wywiązywali się ze swych obowiązków wobec dzieci.

ergo21-04-2005 21:19:08   [#36]
A jeżeli nauczyciel ma kwalifikacje do stanowiska, na jakim jest zatrudniony i do tego,

na które zamierza go przenieść dyrektor / wbrew woli nauczyciela / to  co można zrobić?
violka21-04-2005 21:27:34   [#37]

przenieść - to jest kompetencja pracodawcy - skierowanie pracownika na stanowisko zgodne z jego kwalifikacjami i umiejętnościami, zgodnie z potrzebami zakładu pracy (potrzeby określa kierownik zakładu pracy, czyli dyrektor)

oczywiście pamiętać też trzeba o człowieku, ale to nie może być tak "bo ja chcę" lub "ja nie chcę" - jeśli nauczyciel daje kwit zaświadczający o innych kwalifikacjach, to nie może mieć pretensji że pracodawca może brać je pod uwagę przydzielając konkretne zajęcia

violka21-04-2005 21:36:04   [#38]

magosiu

nie sądzę, żeby to było jakieś dziwne określanie roli dyrektora

to się bierze chyba stąd, że dzięki patologii w oświacie, której źródłem jest KN, dyrektor szkoły nie jest traktowany jak pracodawca i kierownik zakłady pracy, a szkoła jako tenże zakład pracy

aby się niektórzy nie obrazili, to niech tam będzie, że jest trochę tym kierownikiem zakładu pracy, tylko rączki jakby trochę z tyłu związane

ja też bym chciała, żeby nauczyciele pracowali zgodnie z kwalifikacjami  i obowiazującym prawem - z tym w zasadzie nie ma problemu. I przede wszystkim właściwie wywiązywali się ze swych obowiązków wobec dzieci - za to problem jest tu (łatwo powiedzieć, że dyr ma różne możliwości nawet mimo karty - tyle że w praktyce mało wykonalne).

olaszyma27-04-2018 09:44:26   [#39]

Wykopałam stary wątek, bo problem podobny się pojawił w mojej szkole. Jeżeli nauczycielka nie wyrazi zgody na przeniesienie do przedszkola ( w tym samym zespole szkół)to co? Art. 20 KN? Nadmieniam że wszystkie pozostałe panie  z edukacji wczesnoszkolnej już ten wariant "przerobiły" - tj pracowały w przedszkolu w roku, w którym było mniej oddziałów klas pierwszych niż oddały trzecich, jedynie ta jedna do tej pory nie. Gdy proponowało się jej godz ponadwymiarowe w przedszkolu to i owszem , chętnie brała, ale żeby tak na cały rok i tylko przedszkole , to jej się nie uśmiecha....Nie wykluczam że we wrześniu znajdą się jakieś pojedyncze godz w szkole ale na ten moment nie można z nich budować etatu a w przedszkolu jest cały...

 

DYREK27-04-2018 12:33:13   [#40]

brak zgody na przeniesienie (art.18 KN)

to

pozostaje zastosowanie art.20 KN wobec tego albo innego nauczyciela (np. o mniejszych kwalifikacjach, niższym stopniu awansu itp.) lub zaproponowanie innemu nauczycielowi przeniesienia

 


post został zmieniony: 27-04-2018 12:35:02

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]