Forum OSKKO - wątek

TEMAT: uczeń zmienił płeć
strony: [ 1 ]
pkarlin17-06-2024 13:04:03   [#01]

Witajcie, uczeń klasy trzeciej szkoły średniej zmienił płeć. Ma nowy PESEL i nowy akt urodzenia. Arkusz ocen został założony na poprzednie imię i w kolejnych klasach tak też był wypełniany. W dzienniku już mamy wszystko zmienione. Jak mam postąpić w tym roku?

Czy mam:

  1. dołożyć tylko pierwszą stronę pozostawiając również starą i kolejne
  2. przepisać cały arkusz na nowo

 

 

 

laostic17-06-2024 13:36:31   [#02]

Wg mnie opcja 2. Też mamy taką sytuację.

izael17-06-2024 14:10:34   [#03]

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI

z dnia 7 czerwca 2023 r.

w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

(Dz. U. poz. 1120 i 2653)

§ 60.

2. W przypadku gdy zmiana imienia (imion) lub nazwiska nastąpiła na podstawie decyzji administracyjnej albo orzeczenia sądowego świadectwo szkolne promocyjne, świadectwo ukończenia szkoły, dokument, o którym mowa w § 4 ust. 4, zaświadczenie o zawodzie lub zaświadczenie o przebiegu nauczania wydaje się na nowe imię (imiona) lub nazwisko, a jeżeli ich wydanie nie jest możliwe - duplikat świadectwa szkolnego promocyjnego, świadectwa ukończenia szkoły, dokumentu, o którym mowa w § 4 ust. 4, z wyjątkiem suplementu do dyplomu zawodowego i suplementu do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, po przedstawieniu decyzji administracyjnej albo orzeczenia sądowego i za zwrotem dokumentu, wydanego na poprzednie imię (imiona) lub nazwisko.

3.  W przypadku gdy zmiana imienia (imion) lub nazwiska nastąpiła przed dniem ukończenia szkoły albo szkoły polskiej zakłada się arkusz ocen na nowe imię (imiona) lub nazwisko, w którym wpisuje się dotychczasowe informacje, z wyjątkiem dotychczasowego imienia (imion) lub nazwiska. Dotychczasowy arkusz ocen zawierający poprzednie dane osobowe podlega zniszczeniu. W pozostałej dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę albo szkołę polską przekreśla się kolorem czerwonym dotychczasowe imię (imiona) lub nazwisko i nad nim wpisuje się kolorem czerwonym nowe imię (imiona) lub nazwisko. Na dole strony wpisuje się adnotację „Dokonano zmiany imienia (imion)/nazwiska” i datę oraz opatruje czytelnym podpisem osoby upoważnionej do podpisywania dokumentacji przebiegu nauczania.


post został zmieniony: 17-06-2024 14:11:07
pkarlin17-06-2024 14:36:12   [#04]

@iazel

bardzo dziękuję!

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]