Forum OSKKO - wątek

TEMAT: ocena zachowania
strony: [ 1 ]
Sulik16-06-2024 21:02:58   [#01]

Uczeń otrzymał ocenę nieodpowiednią z zachowania. Rodzic wnosi o pisemne uzasadnienie tej oceny. Czy wychowawca powinien uzasadnić ją pisemnie?  

Roman Langhammer17-06-2024 05:13:03   [#02]

Art. 44b ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty:

Ocenianiu podlegają: (...) zachowanie ucznia.

 

Art. 44b ust. 5 pkt 5 ustawy o systemie oświaty:

5. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu: (...) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia (...).

 

Art. 44e ust. 5 ustawy o systemie oświaty:

Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]