Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Pierwsza pomoc na zajęciach z wychowawcą
strony: [ 1 ]
matyldaa13-06-2024 00:03:05   [#01]

Od 1 września wychowawca będzie musiał przeprowadzić w klasie zajęcia pierwszej pomocy

(Ramowy plan nauczania określa: 1) tygodniowy, a w przypadku szkół prowadzących zajęcia w formie zaocznej – semestralny wymiar godzin dla uczniów poszczególnych klas lub semestrów w danym typie szkoły przeznaczonych na realizację: (...) c) zajęć z wychowawcą, w szczególności zajęć dotyczących: – istotnych problemów społecznych: zdrowotnych, prawnych, finansowych, klimatycznych i ochrony środowiska, – nauki udzielania pierwszej pomocy.

Czy wychowawcy powinni być przeszkoleni przed 1 wrześniem? Czy wystarczy szkolenie z pierwszej pomocy, które dyrektor organizuje dla wszystkich pracowników? Jak to zorganizujecie?

Roman Langhammer13-06-2024 04:54:51   [#02]

Żeby uczyć pierwszej pomocy nie wystarczy kurs z jej udzielania. Dlatego, nasze kochane ministerstwo, przed wprowadzeniem przepisu, powinno się zastanowić skąd wziąć ludzi, którzy coś takiego będą prowadzili. Bo przeszkolenie wychowawców "do nauki udzielania pierwszej pomocy", to nie jest takie hop-siup on-line.

Poza tym, ile jest w roku szkolnym zajęć z wychowawcą? Są dziesiątki tematów koniecznych do zrealizowania z uczniami... a jednym z nich będzie nauka udzielania pierwszej pomocy. Ile czasu na to wychowawca będzie mógł poświęcić? 1-2 lekcje? Jakoś w takiej sytuacji nie widzę super pozytywnych efektów tej nauki...

Temat jest na tyle ważny, że powinno się do niego podejść kompleksowo, z pomysłem. Żeby był jakiś efekt, to powinna taka nauka być na zasadzie podobnej do doradztwa zawodowego - kilka godzin w roku i prowadzić musi osoba wykwalifikowana. Inaczej narobimy więcej szkody niż pożytku.

Dante13-06-2024 07:11:18   [#03]
Wyciąg z uzasadnienia do :
Poz. 781 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI1) z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół
(..) Realizacja nauki udzielania pierwszej pomocy podczas zajęć z wychowawcą, tak jak
w przypadku innych obszarów tematycznych wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. c projektu
rozporządzenia, może odbywać się z udziałem zaproszonych specjalistów w danej dziedzinie,
wolontariuszy, przedstawicieli stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym
jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej,
wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły.
Roman Langhammer13-06-2024 08:11:58   [#04]

Tak... tłumy walą do wszystkich podstawówel w Polsce...

bobi36713-06-2024 09:40:07   [#05]

Czy jest określone w jakim wymiarze i jakiej konkretnie tematyce n-l w ramach godz. wych. ma przeprowadzić zajęcia z pierwszej pomocy?

Dante13-06-2024 21:03:36   [#06]

Czegoś w postaci ,,podstawy programowej dla pierwszej pomocy" w ramach tego obowiązku nie podano.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]