Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Arkusze ocen 2023/2024
strony: [ 1 ]
Julson12-06-2024 12:05:04   [#01]

Czy ktoś z Państwa mógłby wesprzeć i podać aktualne numery i symbole arkuszy na bieżący rok szkolny?

kazdun15-06-2024 21:32:07   [#02]

Czy arkusze założone na wzorze MEN dalej ciągnąć na tym wzorze? Czy znowu coś trzeba zmieniać?

 

178817-06-2024 11:34:57   [#03]

Chyba tak byłoby w tym roku...

23-24

1. Obecna klasa I, II, III, IV, V powinna mieć założone arkusze ocen wg wzoru MEN-I/33/1 lub MEN-I/44/1

2. Obecna klasa VI i VII powinna mieć arkusz ocen wg wzoru MEN-I/36/1 z dołożonym od klasy IV arkuszem ocen wg wzoru MEN-I/33/1 albo wg wzoru MEN-I/45/1 z dołożonym od klasy IV arkuszem ocen wg wzoru MEN-I/44/1

3. Obecna klasa VIII powinna mieć arkusz ocen wg wzoru MEN-I/37a/2 lub MEN-I/37b/2 oraz dołożony do nich od klasy IV arkusz ocen wg wzoru MEN-I/33/1 lub MEN-I/44/1

martek17-06-2024 12:12:45   [#04]

czy arkusze prowadzone elektronicznie drukujemy jedno czy dwustronnie bo w rozporządzeniu z 2023 nie mogę nic znaleźć albo już ciemność mnie ogarnęła..:(

Mamy jeszcze w szkole w kla IV-VIII świadectwa wypełnianie ręcznie, teraz mamy juz program czy powinniśmy dalej wypełniać ręcznie czy możemy dołożyć do arkusza odpowiedni wydruk?


post został zmieniony: 17-06-2024 12:17:56
martek17-06-2024 12:31:39   [#05]

Przepraszam, odp na moje drugie pytanie znalazłam o wsparcie , co do pierwszego poproszę:)

Wiebo17-06-2024 15:08:45   [#06]

Do #[03] Chyba dla klasy I i II zakładamy nowy arkusz ocen według wzoru MEiN-I/33/1 lub MEiN -I/44/1

W rozporządzeniu MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 4 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U.2023 poz. 2653) w § 4 jest napisane:

 1.1. Od roku szkolnego 2023/2024 arkusz ocen na druku według wzoru odpowiednio nr 33 i 44 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, zakłada się uczniom klasy I szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży i prowadzi w latach następnych również w kolejnych klasach tej szkoły.

2. "W roku szkolnym 2023/2024 arkusz ocen na druku według wzoru odpowiednio nr 33 lub 44 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, dołącza się do dotychczas prowadzonego arkusza ocen uczniów klas II szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży i prowadzi w latach następnych również w kolejnych klasach tej szkoły."


post został zmieniony: 17-06-2024 15:10:22
kazdun17-06-2024 22:28:12   [#07]

Podstawówka

W II klasie nowa 1 strona MEiN i dalej klasyfikacja z klasy 2?

Reszta na MEN?

Aglaja18-06-2024 10:37:35   [#08]

Mam tę samą zagwozdkę na szkoleniu  była informacja, że poprzedni arkusz należy zniszczyć i założyć nowy do klasy II na nowym MEiN

Wiebo18-06-2024 11:39:37   [#09]

Zgodnie z rozporządzenie nie niszczymy, tylko dokładamy.

barkuk18-06-2024 13:40:54   [#10]

Czy dla obecnej 1i2 LO arkusze ,,nowe" ?

 

barkuk18-06-2024 22:00:47   [#11]

Jaki symbol arkusza dla klasy 1 liceum ?

 

Adaa19-06-2024 20:23:49   [#12]

Czy pamietacie od którego roku nie wpisujemy juz wyniku egzaminu ósmoklasisty w arkuszu ocen?


Adaa19-06-2024 20:48:44   [#13]

Albo dalej wpisujemy, bo juz zgłupiałam.

koala20-06-2024 08:23:02   [#14]

W klasach I i II jest rubryka informacja o orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Wpisujemy jak wcześniej tylko uczniów z lekkim czy wszystkie niepełnosprawności

martek20-06-2024 12:50:12   [#15]

1 co wpisujemy w arkuszu ocen ucznia, który jest nieklasyfikowany z kilku przedmiotów i będzie zdawał egzaminy w lipcu? w rubrykach przedmioty wpisujemy - nieklasyfikowany i tylko  w rubryce przeznaczonej na egzamin informacje o wyniku egzaminu?

2.a w dzienniku firmy L  w ocena roczna,, nieklasyfikowany" a gdzie wyniki po egzaminie?  przepraszam, być może dla kogoś to oczywiste sprawy ale i nieklasyfikowanie pierwszy raz i edziennik od niedawna

3. czy w uchwale klasyfikacyjnej i promocji rocznej ucznia uprawnionego do egzaminów ujmuję jako,, nieklasyfikowany"? 

zaczęłam się obawiać, że gdzieś mogłam popełnić błąd i być może mogłabym jeszcze coś poprawić dopóki rok szkolny się nie skończył:(

 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]