Forum OSKKO - wątek

TEMAT: SZKOLENIE OSKKO - zakończenie roku w szkole, zadania dyrektora.
strony: [ 1 ]
Marek Pleśniar21-05-2024 14:45:58   [#01]

Zapraszamy:

https://www.oskko.edu.pl/szkolenia/koniec-roku-szkola-2024/

Podczas spotkania omówione zostaną przede wszystkim następujące zagadnienia:

 • ocenianie – na co warto zwrócić uwagę w ostatnich tygodniach zajęć szkolnych;

 • klasyfikowanie i promowanie uczniów, ukończenie szkoły – uchwała, egzaminy klasyfikacyjne, poprawkowe, sprawdzian wiadomości i umiejętności w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do dyrektora szkoły;

 • co z tym nieklasyfikowaniem? – oceny, czy frekwencja?

 • ocena roczna a zastrzeżenia rodzica dot. trybu jej ustalenia;

 • warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej;

 • dokumentacja przebiegu nauczania i druki szkolne, w tym m.in. dzienniki, arkusze ocen, świadectwa, klasówki – kontrola, ewidencjonowanie i przechowywanie;

 • sprawozdania nauczycieli – roczne podsumowanie realizowanych zadań, w tym podsumowanie pracy zespołów nauczycielskich – czy to dokumentacja konieczna?

 • podsumowanie nadzoru pedagogicznego, w tym wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły;

 • awans zawodowy i oceny pracy nauczycieli - zadania dyrektora;

 • zaplanowanie dni pracy nauczycieli podczas wakacji;

 • urlopy dla nauczycieli nieferyjnych i pracowników AiO;

 • ostatni tydzień wakacji – do czego warto się przygotować.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]